Iranians History on This Day
روز و ماه خورشيدي و يا ميلادي مورد نظر را انتخاب و كليد مشاهده را فشار دهيد
ميلادي
      خورشيدي

 
2 اوت
 
جستجو:

 
 


 هديه مولف

اين سايت مستقل و بدون كوچكترين وابستگي؛ هديه ناچيز مولف كوچك آن به همه ايرانيان، ايراني تبارها و پارسي زبانان است كه ايشان را از جان عزيزتر دارد ؛ و خدمتي است ميهني و آموزشي كه خدمت به ميهن و هموطنان تكليف و فريضه است كه بايد شريف و خلل ناپذير باشد و در راه انجام تكاليف ميهني نياز به حمايت مادي احدي نبايد باشد، و نخواهد بود. انتخاب موارد براي نگارش و عرضه در سايت نظرشخص مولف است.
 

 
   لينک به اين صفحه  

مهمترين رويدادهاي ايران و جهان در طول تاريخ در اين روز 2 اوت
ايران
لشکرکشی نادرشاه به بین النهرین (عراق امروز)
تصوير نادرشاه [نقاش: محمدرضا هندي]
دوم آگوست 1743(11 امردادماه)، نادرشاه رئیس انتخابی کشور ایران در جريان جنگ با عثماني در بين النهرين (عراق امروز)، دستور حمله به كَركوك کُردنشین و آزادکردن آن از دست دولت استانبول را صادر كرد و دو روز بعد توپخانه ارتش ايران مواضع نظامیان آن دولت (عساكر عثماني) در کَرکوک را گلوله باران كرد. در طول اين جنگها، نادر در همين سال بغداد و بصره را هم متصرف شد. مردم سليمانيه مرکب از کُرد و تُرکمان همچنان به ايران وفادار بودند.
    دولت عثماني به پایتختی استانبول که خودرا خلیفه مسلمین اعلام کرده بود و جانشین خلفای دمشق و بغداد، اواخر كار صفويه كه دولت اصفهان عمدتا بر اثر فساد اداري ناشي از افتادن امور دربار شاهان اين دودمان به دست گُرجيان و انتصابات نادرست، رو به ضعف نهاده بود با اخراج حُكّام وابسته به ايران در بین النهرین، بسياري از مناطق عراق امروز را متصرف شده بود و لشکرکشی نادرشاه به آن منطقه برای پس گرفتن آن اراضی و شهرها بود. قبلا هم شاه طهماسب اول بغدادرا به عثمانی واگذارکرده بود که شاه عباس یکم آن را پس گرفته بود. درگيري ايرانيان با هر قدرت وقت بر سر بين النهرين، از زمان بپاخيزي ايرانيان براي کسب استقلال و حاکميت ملي (دو قرن پس از سلطه عرب) آغاز شده است. بين النهرين قرن ها يک ايالت ايران بود و پايتخت ايران در آن ايالت قرار داشت که آثار آن باقي است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
محاكمه علي منصور ـ مردي که دهها سال استاندار، سفير، وزير و نخست وزير ايران بود ـ پي بردن به بدبختي ها با بررسي تاريخچه همين يک رجل
علي منصور (منصور الملک)
محاكمه علي منصور (ميرزا علي خان منصورالملک) وزير پيشين راه (طرُق و شوارع) به اتهام گرفتن رشوه از کمپاني کامپساکس (سازنده راه آهن) در آن سمت و ... و نيز چند مورد سوء استفاده از مقام از 11 مرداد 1315 در ديوان عالي كشور به رياست هدايت (دوست قديمي او) آغاز شد. قضات محاكمه كننده، 12 شهريور آن سال علي منصور را به بهانه نبودن دليل كافي در پرونده تبرئه كردند. وي 27 ديماه 1314 برکنار و توسط پليس بازداشت شده بود که محسن صدر (صدرالاشراف) وزير دادگستري وقت قانوني به تصويب مجلس رسانيد که محاکمه وزيران بايد در ديوان عالي کشور انجام شود نه دادگاههاي عمومي و برغم اينکه قانون عطف به ماسبق نمي شود، پرونده منصور به ديوان عالي ارسال شد و .... رضاشاه از اين بابت خشمگين شد، هدايت را برکنار و صدر را مجبور به کناره گيري کرد و منصور 3 سال خانه نشين بود. [تا زمان انقلاب، برغم رسيدگي به پرونده هاي اتهامي وزيران و نخست وزير در ارتباط با اين مشاغل در ديوان عالي از سال 1314، اين قانون در مورد مصدق ـ پس از براندازي رعايت نشد و وي را تسليم دادگاه نظامي کردند!.].
    بررسي و دقّت در شرح احوال و کارهاي همين يک نفر (علي منصور) براي پي بردن به بدبختي هاي ايران و خيانت برخي از رجال کافي است.
    علي منصور که در 1265 هجري در تفرش به دنيا آمده بود و کار خودرا در وزارت امور خارجه ـ اداره امور انگلستان ـ آغاز کرده بود در کابينه هاي متوالي داراي سمت بود. از همکاران وثوق الدوله بود و در تنظيم قرارداد 1919 شرکت داشت که اگر به اجرا در مي آمد، ايران تحت الحمايه دولت لندن مي شد و حاکميت خودرا از دست مي داد. گفته شده است که دولت لندن چشم به تلاش علي منصور در به تصويب رسانيدن و اجراي اين قرارداد دوخته بود. منصور در کابينه هدايت (سال 1308) وزير کشور بود. وي قبلا در کابينه هاي سپهدار و سيدضياء طباطبايي عضويت داشت و .... علي منصور سه سال پس از محاکمه بارديگر به دولت بازگشت و در کابينه محمود جم (سال1317) وزير پيشه و هنر (وزارت کار) شد. دکتر احمد متين دفتري (ناسيوناليست) هم در کابينه خود به او سمت داده بود حال آنکه هدف رضاشاه از نخست وزيرکردن دکتر متين، خلاص کردن ايران از سلطه و نفوذ دولت لندن و گرايش به سوي آلمان بود. پس از کناره کيري دکتر متين که تحت فشار خارجي صورت گرفت، علي منصور نخست وزير شد!. در زمان نخست وزيري او بود که ايران اشغال نظامي شد. منصور چند ساعت پس از تعرض نيروهاي متفقين، ناگهان کناره گيري کرد و فروغي که رضاشاه اورا [به دليل نزديک بودن به دولت لندن] بيکار و خانه نشين کرده بود آمد و رئس دولت شد و ترتيب کناره گيري شاه و تبعيد اورا داد!.
    منصور که داماد ظهيرالملک [از رجال ديپلماتيک نزديک به انگلستان] بود پس از اشغال نظامي ايران (شهريور 1320) نيز بيکار نماند و سمت هايي ازجمله استانداري خراسان و آذربايجان داشت و سفير ايران در ايتاليا و ترکيه بود. در سال 1328 انگليسي ها کمک کردند که امور نخست وزيري را به دست گيرد و متمم قرارداد نفت را به تصويب مجلس برساند که موفق نشد و رزم آرا جاي اورا گرفت که ترور شد و انگليسي ها به هدف نرسيدند. منصور (پدر حسن علي منصور نخست وزير دهه 1340) در کابينه قوام السلطنته (دهه 1320) عضويت داشت ـ قوام السلطنه اي که مصدق اورا در مجلس عامل دولت لندن اعلام داشت. علي منصور پس از دادن جاي خود به رزم آرا، بازهم بي مقام نبود و آخرين سمت او پيش از مرگ «سفير سيّار در اروپا» بود. علي منصور 21 آذر 1353 در 88 سالگي درگذشت.
     حسنعلي پسر علي منصور که در دهه 1340 به نخست وزيري رسيده بود ترور شد و اميرعباس هويدا دوست بسيار نزديکش بر جايش نشست و 13 سال رئيس دولت بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
اصل 44 قانون اساسي و تاسيس بانك غير دولتي! ـ 35 سال پس از ملّی شدن بانکها، افشاگری بی سابقه در جمهوری اسلامی درباره پول
شوراي انقلاب در سال 1358 با يك مصوّبه، همه 24 بانك غير دولتي و مختلط ايران را [بدون اشاره به پرداخت غرامت به صاحبان و سهامداران آنها] ملّي اعلام كرد و چند ماه بعد، قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل 44 خود، تاسيس بانك غير دولتي در ايران را صريحا ممنوع ساخت. مجمع تشخيص مصلحت نظام اخيرا براي اين اصل، سياستهايي در نظر گرفته كه بر پایه آنها، تاسيس بانك غير دولتي از سرگرفته شده! و تاکنون دهها بانک غیر دولتی ایجاد شده است. هنوز اعلام نشده است که آیا از سر گرفته شدن تأسیس بانک غیر دولتی در جمهوری اسلامی نتیجه بخش بوده است، یا نه؟. لازم است که مقالات و تیترهای صفحات اول مطبوعات تهران در سال 1358 ـ به مناسبت تصمیم شورای انقلاب به ملی کردن بانک ها ـ مطالعه و مرور شود و رسانه های کنونی، کُپی آن تیترها و مقالات را منتشر کنند که حاوی دلایل ملی کردن بود. مي دانيم كه اصول قانون اساسي یک کشور جز از طریق برگزاری رفراندم عمومي قاعدتا تغييرناپذير باید باشند.
     متن بخش اول اصل 44 از اين قرار است: نظام اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.
     بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است
.
    
عزّت الله یوسِفیان ملّا

عزت الله یوسفیان ملّا نماینده آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 26 جولای 2014 (چهارم اَمُردادماه 1393) به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: "بعداز گذشت 35 سال از انقلاب، ما هنوز برای گفتن حقیقت، با هم تعارف داریم و اگر این تعارفات راکنار بگذاریم بسیاری از مشکلات برطرف خواهدشد. کُلّ نقدینگی کشور (اسکناس های رایج) در حال حاضر حدود 400 هزار میلیارد تومان است که 100هزار میلیارد تومان آن (یک چهارم کل پول کشور) در قالب تسهیلات به عنوان های مختلف در اختیار 600 نفر قرار داده شده است!. اگر بتوانیم حقایق رابه مردم بگوییم به یقین آقازاده هایی که در همه مسائل اقتصادی نفوذ پیدا کرده اند، دیگر امکان نخواهند یافت که بیت المال مردم را در دست داشته باشند.".
    یوسفیان ملّا گفت: "یک نمونه از این تسهیلاتِ کلان؛ قراردادن هشت هزار میلیارد تومان در دست یک شرکت خودرو (اتومبیل) است که غیردولتی است. مدیر عامل و هیأت مدیره این شرکت، افرادی صاحب نفوذ و نیز سهام‌دار بانک‌های تازه تاسیس غیر دولتی کشور هستند و پول را در آن بانک‌ها گذاشته و سود حاصله را بین خودشان تقسیم می‌کنند و ...".
    بانک «پاسارگاد» یکی از بانک های غیر دولتی است که پس از مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تاسیس شده اند. کُپی آگهي (كه در زیرآمده است) در صفحه اول برخي از روزنامه هاي چاپ تهران انتشار يافته بود كه براي آن بانك غير دولتي (در سال تأسیس آن) تبليغ شده بود.
    


 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
دنياي هنر
بازيگر فيلم سينمايي كه هميشگي بودن اين كار را باور نداشت
هدي لامار در جواني
« هدي لامار Hedy Laamar» بازيگر اتريشي چندين فيلم سينمايي هاليوود كه روزگاري به خاطر زيبايي اش شهرت جهاني داشت دوم اوت سال 1991 در 78 سالگي به اتهام دزدي از يك فروشگاه در لس آنجلس دستگير شد كه كاري كم سابقه بود و همين امر سبب شد كه اين مورد هم وارد تاريخچه اهل سينما شود.
    هدي لامار كه نهم نوامبر سال 1913 در وين به دنيا آمده و پدرش بانكدار و مادرش پيانيست بود از دوسالگي مورد توجه يك كارگردان تئاتر كه با خانواده آنان دوستي داشت قرار گرفته بود.
    هدي لامار كه نام اصلي او « هدويگ اوا ماري كيسلر » بود علاوه بر كار بازيگري در فيلم ، به تكنو لوژي هم علاقه داشت و به تحقق ساخت سلفون كمك بسيار كرد. اين نكته جالب از اوست :
    كار فيلم ، تجارت و امثال آن به زمان و مكان محدود است ، ولي آن چه كه هميشگي و نا محدود است « تكنولوژي » است. عمر زيبايي و جواني از همه كمتر است ؛ بنابراين روي شهرت ناشي از اين دو نبايد حساب كرد و زيبارويان و ورزشكاران بايذ به روزي بيانديشند كه زيبايي ظاهر و نيروي جواني كه هردو زود گذرند پشت سر قرار مي گيرند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو انديشه
درباره روش پژوهش و نويسندگي ميشل دو مونتاين
مون تاين

دوم آگوست سال 1580 «ميشل دو مونتاين» نويسنده و پژوهشگر بنام فرانسوي تاليف دو جلدي خود «رساله ها» را منتشر ساخت كه روزنامه هاي اروپايي به اين مناسبت مدعي شده اند كه وي مبتكر رساله نگاري («اسيEssay» نويسي) بوده است كه اينك قلمرو بيشتري يافته و فيلم و عكس را هم در برگرفته است. مورخان، ابتكار رساله نويسي را به صورتي كه در دانشگاههاي امروز مرسوم است از «پلوتارك» دانسته اند.
    تعريف مونتاين از رساله چنين بوده است: جمع آوري هر مطلب و سند و شاهد درباره يك «تاپيك» با مقدمه و نتيجه گيري. وي نوشته است: تاكيد بر «يك تاپيك» يعني نپريدن از اين شاخه به آن شاخه و پرداختن و تمركز كردن تنها روي يك موضوع و مسئله. رساله نقطه مقابل تخيل است. نتيجه گيري نويسنده از رساله اش نمي تواند خيالبافي باشد. چشم انداز و پيش بيني به استناد حقايق و تجربه ها، خيالبافي نيست. «اسي» نه بايد زياد طولاني باشد و نه خيلي كوتاه. جمع آوري رساله هاي مربوط به يك موضوع از نويسندگان و پژوهشگران مختلف در يك كتاب، خدمت بزرگي به امر تحقيق و پيشرفت است. مون تاين كه يك انساندوست بود و سفرها و مطالعات بسيار كرده بود در عين حال روشي جامع براي بررسي و مطالعه انسان، از شناخت طبيعت بشر تا شناخت عادتها، عقايد و استعداد هاي او به دست داده و گفته است كه براي پژوهش بشر، يك پژوهشگر بايد نخست خودش را تحت مطالعه قرار دهد زيرا كه انسانها احساس و عواطف و خواست و ناخواست مشترك فراوان دارند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو ادبيات
نويسنده ناله ها و جدايي ها
James Baldwin
جيمز بالدوين James Baldwin نويسنده سياهپوست آمريكايي دوم آگوست 1923 به دنيا آمد و اول دسامبر 1987 در فرانسه از سرطان معده فوت شد. او يك داستان نويس ماهر و با احساس و يك مقاله نگار و منتقد بزرگ بود كه در طول عمر نويسندگي خود همه اش درباره تبعيض به خاطر رنگ پوست و جدايي انسانها از هم نوشته و بلندگوي ناله هاي قربانيان تبعيض شده بود.
     داستانها، مقاله ها و فيلمنامه هاي بالدوين كمك بزرگي به جنبش حقوق مدني سياهان آمريكا كرد تا اين كه قانون مربوط تصويب شد. بالدوين كه از مشاهده تبعيض در زادگاه خود خسته شده بود كشور فرانسه را براي ادامه زندگي انتخاب كرد و تا پايان عمر همانجا ماند.
     بالدوين مقالات خود را در مجموعه اي تحت عنوان «يادداشتهاي يك فرزند وطن» منتشر ساخت كه مورد استقبال و توجه قرار گرفت. «كسي نام مرا نمي داند» و «دفعه بعد، آتش مي زنم» از داستانهاي عميق، فلسفي و پر معناي او هستند. نمايشنامه «قتل يك جوان سياه» كه به صورت فيلمي سياسي ـ اجتماعي در آمده است بهترين فيلمنامه او بشمار مي رود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو رسانه‌ها
روزنامه نگاري كه نظر داد آمريكا در ويتنام پيروز نمي شود ـ ژورناليست «Morley Safer» در يک نگاه
Morley Safer

مورلي سيفر Morley Safer روزنامه نگار قديمي کانادايي ـ آمريکايي و گزارشگر سالخورده مجله تلويزيوني «سيكستي مينيتس Sixty Minutes» شبكه CBS آمريكا كه در سال 1965 به عنوان روزنامه نگار به ويتنام جنوبي رفته بود تا با مشاهده اوضاع از نزديك، نظر خودرا به مردم آمريكا بدهد دوم آگوست اين سال در نخستين گزارشي كه از ويتنام فرستاده بود نظر داد كه آمريكا در جنگ ويتنام به پيروزي نخواهد رسيد و ورود به اين جنگ كاري بجا نبوده است.
    در آن زمان آن طور كه بايد، به نظر «سيفر» توجه نشد، ولي چند سال بعد كه درستي نظر او به اثبات رسيد و آمريكا مجبور شد با تحمل 58 هزار كشته و صدها ميليارد دلار زيان مالي و تشديد نارضايي جوانان اين كشور، بدون اخذ نتيجه مورد نظر از ويتنام خارج شود؛ نظر «سيفر» وارد تاريخ رسانه ها شد.
    اين نخستين و آخرين نظر درست سيفر نبود، وي در اين مجله هفتگي تلويزيوني، تقريبا هر هفته نظر خودرا درباره يك مسئله روز در قالب گزارش منعكس مي كند. اسناد او؛ عکس و فيلم و مصاحبه است. كار وي در اين مجله تلويزيوني تهيه گزارشهاي به اصطلاح «اين ـ دپت In-Depth و اينوستيگيتيو Investigative» است كه نياز به تحقيق و بررسي و تلاش فراوان دارند. مورلي هشتم نوامبر 1831 در شهر تورونتو به دنيا آمده و شش دهه است که روزنامه نگاري مي کند. او مي گويد که هيچگاه به اراده خودش بازنشسته نخواهد شد، پدرش 102 سال عمر کرد و او هم اميدوار است به اين سن برسد و تا آن زمان در خدمت مردم باشد. يک روزنامه نگار واقعي هيچگاه احساس پيري و خستگي نمي کند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
خريد خبر از مردم، يك راه جالب براي غني سازي روزنامه ها
«ريچماند تايمز» به روزنامه هايي كه در چند سال اخير دچار بحران مخاطب شده اند توصيه كرده است كه همانند روزگار قديم به خريد خبر از مردم اقدام كنند و همه مردم را به صورت خبرنگار خود درآورند تا نه تنها خبر تازه از درون جامعه به دست آيد بلكه بر شمار مخاطبان بيافزايند.
     اين روزنامه در مقاله اي در يکم آگوست 2004 ضمن طرح اين موضوع اضافه كرده بود كه با قرار گرفتن متن اعلاميه هاي آژانسهاي دولتي و سازمانها در وبسايت هاي اختصاصي شان كه آدرس آنهارا در هر كتابخانه و سرچ انجين مي توان به دست آورد، و نيز دسترسي به گزارشهاي سه خبر گزاري بزرگ از طريق اينترنت كه 24 ساعت پيش از انتشار در روزنامه امكان پذير است؛ تنها راهي كه براي ما (روزنامه ها) باقي مانده است پرداختن به اخبار درون مردم و «نظر» و مطالب حاشيه اي است كه جز خود فرد منبع سهل الوصول ديگري براي جمع آوري آنها وجود ندارد. به همه مردم بايد امكان داده شود تا هر مطلبي را كه احساس كنند ديگران مشتاق به شنيدن و خواندن آن هستند تلفني، با فاكس و اي ـ ميل ارسال دارند. سپس نويسندگان روزنامه با كمك ارسال كننده مطلب، درباره آن تحقيق كنند و به صورت كامل به دست چاپ دهند و در پايان هفته حق الزحمه افراد پرداخت شود. به علاوه، در برابر رسانيدن هر خبر، تا مدتي براي آن فرد روزنامه رايگان ارسال شود و اگر آگهي شخصي (نياز مندي ها) داشته باشد با تخفيف به چاپ برسد.
     طبق اين پيشنهاد، روزنامه تا مدتي مي تواند در يك ستون خود درس خبرگيري و خبرنويسي بدهد، و بگويد چه مطلب و اطلاعي «خبر» روزنامه است و عناصر خبر چيست. خبر ناقص و گيج کننده موجب ريزش مخاطب خواهد شد.
     اين روزنامه اطمينان داده است كه با گسترش اين كار، روزنامه ها به منبعي دست خواهند يافت كه از دسترس تلويزيون، خبرگزاري و وبسايت ها خارج است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ساير ملل
شكست امپراتوري روم از هانيبال کارتاژي
عكسي از مجسمه هانيبال
دوم آگوست سال 216 پيش از ميلاد (روزي چون امروز) روميان در منطقه «كانائه Cannae» واقع در شمال شرقي ايتاليا از هانيبال Hannibal كارتاژي شكست سختي كه قابل پيش بيني نبود متحمل شدند. [كارتاژ در حاشيه شمالي آفريقا و عمدتا ليبي و تونس امروز بود كه اعراب قرطاجُنّه مي خوانند].
    مورخان، اين پيروزي كارتاژيها را به حساب نبوغ نظامي هانيبال نوشته اند. هانيبال كه قبلا متحد روميان بود به دلايل بسيار از جمله اين كه رومي ها ديگران را به چشم انسانهاي درجه دوم نگاه مي كردند از آنها جدا شد و اسپانيا را كه در قلمرو روم بود تصرف كرد و در سال 214 پيش از ميلاد براي گوشمالي دادن روميها ارتش خودرا كه مجهز به فيل جنگي بود از طريق فرانسه از كوههاي سر به فلك كشيده پُربرف آلپ عبور داد و پا به شمال ايتاليا گذارد. اين اولين بار بود كه لشكركشي از فراز آلپ انجام شد. دو سال طول كشيد تا رومها براي جنگ با او آماده شدند. عده نفرات هانيبال به مراتب كمتر از روميان بود. برخلاف انتظار روميها، هانيبال جنگ را در ساعات شب آغاز كرد. بر شاخ صدها گاو مشغل بست و آنها را به سوي روميها به حركت درآورد و خود در جهتي ديگر در حالي كه سواران او در دو جناح راست و چپ و پيادگان در قلب آرايش داده شده بودند روميها را مورد حمله قرار داد. پس از آغاز حمله، پيادگان او دستور عقب نشيني يافتند. رومي ها آنان را دنبال كردند و در محاصره سواران كارتاژي (آفريقاي شمالي) قرار گرفتند و شكست خوردند. در اين جنگ كه تا ظهر دوم آگوست ادامه داشت 50 هزار سرباز و افسر رومي از جمله پائولوس کنسول اول روم كشته،10 هزار تن ديگر اسير و هزاران نفر نيز مجروح شده بودند. شمار نيروهاي رومي در اين جنگ 80 هزار تن و عده نظاميان هانيبال 62 هزار نفر گزارش شده اند. پاليبيوس مورخ شرح اين جنگ را نوشته است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
قتل عام تظاهركنندگان ضد ماليات اضافي
دوم آگوست در سال 532 ميلادي، واحدهاي ارتش روم (شرقي) در شهر قسطنطنيه (استانبول امروز) تظاهركنندگان بر ضد مالياتهاي اضافي تازه را به داخل ورزشگاه بزرگ اين شهر راندند و در اينجا قتل عام كردند.
    تظاهرات از سه روز پيش از آن آغاز شده بود. ژوستينين Justinian امپراتور كه خزانه اش بر اثر جنگ با ايران تهي شده بود مالياتهاي تازه اي بر مردم وضع كرده بود و وصول اين مالياتها را به مقاطعه واگذار كرده بود و مقاطعه كاران مالياتي به مردم ظلم فراوان مي كردند و حتي فرزندان آنان را به جاي پول مي گرفتند و مي فروختند. در روز قتل عام تظاهركنندگان، ژوستينين از شهر خارج شده تا كسي نزد او درخواست قطع قتل عام را نكند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
دستور العمل هميشه تازه ناپلئون به مقامات دولتي فرانسه در اهمیت خواندن و رسیدگی به نامه ها و شکایات مردم


ناپلئون بناپارت كنسول اول فرانسه (رئيس قوه مجريه) دوم آگوست 1802 و دو سال پيش از امپراتور شدنش دستور اكيد داد كه مقامات ارشد فرانسوي به نامه هاي مردم ظرف سه روز پس از وصول، پاسخ كتبي دهند و شنبه هارا براي ملاقات با متقاضيان، صرفنظر از اين كه چه كساني باشند اختصاص دهند. ناپلئون به مقامات فرانسوی هشدار داده بود که اگر نامه ها نخوانند و به درد دلها نرسند باید منتظر انقلابی دیگر باشند. همزمان، ناپلئون از مردم نيز درخواست كرد كه در صورت مشاهده نقض آن دستور به دفتر او اطلاع دهند تا شخصا رسيدگي كند.
     13 قرن پيش از ناپلئون كه خود را سرباز انقلاب فرانسه مي خواند، در ايران خسروانوشيروان دست به چنين كاري زده بود كه از «تاريخ»، نه افراد، لقب «دادگر» گرفته است. پارلمان انگلستان پيش از ناپلئون كميسيون عرايض در جوار خود خلق كرد كه الگوي همه پارلمانها شده است، ازجمله مجلس شوراي اسلامي كه كميسيون اصل 90 دارد. پيشرفته بودن كشورها تنها به خاطر دانش و صنعت آنها نيست، رسيدگي به درد دلها است؛ پيش از آن كه «فرياد» شوند. بی توجهی مقامات وقت مسکو به نامه های مردم از عوامل فروپاشی شوروی اعلام شده است.
    در برخي از كشورها كمتر از سه روز به نامه مردم ترتيب اثر مي دهند. در اين ممالك رسم نيست كه صاحب نامه را براي اداي توضيح دعوت كنند؛ مديري كه نامه را دريافت مي دارد برحسب اهميت و فوريت نامه، معاون و يا يكي از زيردستان خود را به سراغ شاكي مي فرستد. مسئله تا حل شدن دنبال مي شود و براي حل آن، اگر لازم باشد ضابطه و قانون وضع مي گردد.
    يكي از وظايف هر دفتر روابط عمومي يافتن شكايات از لابلاي روزنامه ها و دادن به مقام مربوط و تعقيب آن تا حل مسئله است، و به همين لحاظ است كه شمار ناراضيان از عملكرد ادارات كم مي شود و به حد اقل مي رسد. باوجود اين، در سومين قرن صدور دستور حياتي ناپلئون هنوز كشورهايي هستند كه به مشكلات مردم كه در جرايد منعكس مي شود و يا نامه هاي ارسالي آنان، آن طور كه بايد توجه نمي کنند كه يك ضعف اداري بزرگ است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
درگذشت هيندنبورگ و قدرت مطلق شدن هيتلر
هيندنبورگ مارشال آلمان
دوم آگوست 1934 مارشال هيندنبورگ رئيس جمهور آلمان درگذشت و همان روز هيتلر از پارلمان خواست كه با تصويب يک قانون او را «فوهررFuhrer» به معناي رهبر و پيشوا لقب دهد كه هم رئيس جمهور باشد و هم صدر اعظم (رئيس دولت).
     پل فون هيندنبورگPaul Von Hindenburg قهرمان آلمان در جنگ جهاني اول و مارشال اين کشور بود که با مرگ او راه براي قدرت مطلق شدن هيتلر هموار شد. در پي پيروزي حزب نازي (ناسيونال سوسياليست) در انتخابات آلمان، هيتلر رهبر آن از سال 1936 صدر اعظم آلمان شده بود و هيندنبورگ فرمان صدر اعظم شدن اورا امضا کرده بود.
    هيندنبورگ پيش از جنگ جهاني اول بازنشسته شده بود که پس از آغاز جنگ، داوطلبان به خدمت بازگشت و در دهه بعد و زماني که احساس کرد اگر در خانه بنشيند، ممکن است سياستمداران ناکارآمد انتخاب شوند و به کشور آسيب برسد کهذا به صحنه بازگشت و نامزد انتخابات شد و دو دوره انتخاب شد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزي که اینشتاین روزولت را ترغیب به تولید سلاح اتمی کرد ـ اينشتاين چون يهودي بود آلمان را ترک کرد و تبعه آمريکا شد
Albert Einstein
آلبرت اينشتاين Albert Einstein فيزيکدان آلماني كه به آمريكا مهاجرت كرده بود دوم آگوست سال 1939 در نامه اي كه براي روزولت رئيس جمهوري وقت آمريكا ارسال داشت به او تاكيد كرد كه ساخت بمب اتمي كاري است شدني و هیتلر دارد اين برنامه را دنبال می کند.
    اين نامه روزولت را ترغيب به فراهم ساختن مقدمات توليد بمب اتمي كرد. پروژه منهتن به اجرا درآمد و يك دسته از دانشمندان مربوط دوم دسامبر 1942 (سه سال پس از نامه اينشتاين) در دانشگاه شيكاگو موفق به كنترل واكنش هاي زنجيره اي اتم شدند و نخستين بمب اتمي آمريكا در نيمه جولای 1945 در بيابان ايالت نيومكزيكو آزمايش شد و ششم آگوست (سه هفته بعد) بر ضد ژاپن بكار رفت.
    اينشتاين صاحب فرضيه نسبيّت = Relativity و استاد فيزيک در برلين و برنده جايزه 1921 نوبل در اين رشته که براي يک ديدار به آمريکا سفر کرده بود، در سال 1933 پس از اينکه شنيد هيتلر رئيس دولت آلمان شده است از بازگشت خودداري کرد و در آمريکا ماند زيراکه مي دانست هيتلر با يهوديان خوب نيست و او يک يهودي بود. اينشتاين که سرگرم تدريس در دانشگاه پرينستون آمريکا شده بود در سال 1940 سوگند وفاداري به آمريکا و قوانين آن ياد کرد و تبعه نچرالايزد اين کشور شد (عکس پايين). اينشتاين که 14 مارس 1879 به دنيا آمده بود 18 اپريل 1955 درگذشت.
اينشتاين در مراسم اداي سوگند وفاداري به آمريکا و قوانين آن. مارگت (مارگارت) نادختري اينشتاين در سمت چپ او ديده مي شود که با بلندکردن دست سوگند ياد مي کند تا تبعه آمريکا شود

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ماجراي سال 1964 خليج تونكن؛ بهانه براي حمله نظامي به شمال ويتنام!
ناوشكن مادوكس در خليج تونكن ـ اين ناو كه در 1944 ساخته شده بود در 1972 بازنشسته شد

دوم آگوست سال 1964 ناوشكن آمريكايي مادوكس Maddox در آبهاي خليج تونكن كه ضلع شرقي ويتنام را تشكيل مي دهد مستقر بود كه دستور يافت سواحل ويتنام شمالي آن زمان را تجسس كند كه چون عملي تحريك آميز بود مورد حمله سه ناوچه گشت ساحلي اين كشور قرار گرفت و چند گلوله به بدنه آن اصابت كرد. فرمانده اين ناو از ناوهواپيمابر تيكوندروگا كه در همان نزديكي بود استمداد كرد و هواپيما هاي تيكوندروگا به پرواز در آمدند و يكي از ناوچه هاي دولت هانوي را از كار انداختند. در آن روز ناوشكن «ترنر جوي» نيز در خليج تونكن بود.
     ليندن جانسون رئيس جمهوري وقت آمريكا موضوع را بزرگ جلوه داد؛ مردم را آماده ساخت و مجلس نمايندگان آمريكا پنج روز بعد به اتفاق آراء قطعنامه خود برضد ويتنام شمالي را تصويب كرد كه در سنا نيز به تصويب رسيد و تنها دو سناتور به آن راي مخالف دادند. تصويب اين قطعنامه كه دست جانسون را براي هرگونه عمل نظامي بر ضد هانوي بازگذارد سبب شد كه آمريكا وسيعا و تمام عيار وارد جنگ ويتنام شود. ظرف يك سال شمار نيروهاي آمريكا در ويتنام جنوبي به 80 هزار تن و تا سال 1969 به 543 هزار تن رسيد.
    درباره ماجراي دومآگوست 1964 خليج تونكن بررسي هاي فراوان شده است و بسياري را عقيده بر اين است كه همه اين ماجرا با نقشه قبلي ليندن جانسون رئيس جمهوري وقت آمريكا به منظور به دست آوردن بهانه و دليل جهت حمله نظامي به ويتنام شمالي به انجام رسيد ــ نقشه اي كه مآلا نتيجه منفي براي آمريكا داشت.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزي که تعرض عراق به كويت آغاز شد ـ چند نظر از چند مورخ درباره اين رويداد
پيشروي تانکهاي عراقي در خاک کويت (دوم آگوست 1990)

چند ساعت پس از قطع مذاكرات عراق و كويت بر سر تقسيم درآمد نفت يك منطقه مرزي، ارتش عراق در دومين ساعت بامداد دوم آگوست 1990(روزي چون امروز) به كويت حمله برد و برق آسا اين سرزمين را متصرف شد و ضميمه خاك عراق كرد.
    حمله نظامي با شركت يكصد هزار نظامي، هفتصد تانك، چهار اسكادران هوايي و كل ناوگان عراق آغاز شده بود. امير كويت و خانواده او قبلا به كشور سعودي فرار كرده بودند. كاخ امير، ساختمان وزارت دفاع كويت و چند نقطه حساس ديگر بمباران شد. دفاع، چندان سنگين نبود و تلفات نخستين روز حمله، نسبتا سبك گزارش شده بود.
    دولت بغداد كه از دهها سال پيش از آن، كويت را جزيي از خاك عراق مي دانست پس از استقرار در اين سرزمين شنزار كوچك، هشتم آگوست آن را يك ايالت عراق اعلام كرد و فرماندار عراقي گمارد. شوراي امنيت سازمان ملل در همان روز تعرض، ضمن تصويب قطعنامه اي عمل دولت عراق به رياست صدام حسين را يك تجاوز آشگار اعلام داشت و خواست كه نيروهاي عراقي فورا و بدون قيد و شرط خاك كويت را ترك گويند. دولت هاي اروپايي و آمريكا حسابهاي بانكي و ذخاير كويت را بلوكه كردند تا عراق اين پولها را دريافت نكند. چون عراق به اخطار شوراي امنيت اعتنا نکرد، اين شورا ششم آگوست عراق را تحريم همه جانبه کرد.
     اختلاف ظاهري عراق و کويت بر سر بهره برداري از منطقه نفتي واقع در مرز مشترک بود. عراق حق خود را از محل صدور اين نفت مطالبه مي كرد و به علاوه دولت كويت را متهم مي ساخت كه از راه خصومت، بازارهاي بين المللي را انباشته از نفت خام كرده تا عراق از محل صادرات نفت خود پولي به دست نياورد و نتواند كشوررا كه هشت سال درگير جنگ با ايران بود مرمت كند. اتحاديه عرب براي حل اين مسئله، بموقع اقدام نکرده بود!. گفته شده است که صدام حسين در ملاقات 25 جولاي 1990 خود با بانو اپريل گلاسپي April Glaspie سفير آمريكا در بغداد اين اطمينان را به دست آورده بود كه دولت آمريكا وارد مناقشات مرزي عراق با كويت نخواهد شد. اسناد منتشره نشان می دهد اپریل گلاسپی (متولد 26 اپریل 1942 در کانادا و اینک بازنشسته) در دو ملاقات با صدام حسین ضمن اینکه می پرسد چرا آن همه نیرو به مرز کویت فرستاده می گوید درست است که این لشکرکشی موجب نگرانی است ولی اختلاف عرب با عرب ربطی به ما ندارد. اپریل گلاسپی یک کارشناس خاورمیانه در وزارت امورخارجه آمریکا بود و پیش از بغداد، در مصر، کویت و سوریه ماموریت داشت. وی در جریان جنگ عراق با ایران، مدتی در کویت بود.
    
عکسی از ديدار 25 جولاي 1990 (ماه پیش از تعرّض نظامی عراق به کویت) بانو April Glaspie سفير وقت آمريکا در بغداد با صدام حسين


    مورخاني كه بعدا درباره رويداد تصرف كويت در آگوست 1990 كتاب نوشته اند به دليل پيامدهاي اين عمل، آن را رويدادي ناتمام خطاب كرده و نظرات متعدد ابراز داشته اند كه چند نمونه از اين نظرات در زير مي آيد:
    ××× صدام حسين در زماني نادرست كويت را تصرف كرد، زماني كه از ابر قدرت شوروي تنها نامي باقي مانده بود و در شرف فروپاشيدگي بود. صدام حتي باور نمي كرد كه شوروي در شوراي امنيت برضد عراق كه متحد قديمي اش بود و با هم قرارداد دوستي داشتند راي دهد.
    ××× رئيس جمهور عراق خيلي آسان سخن سفير آمريكا را که يک محاوره عادي بود پذيرفته بود. صدام حساب نكرده بود كه همه تلاش آمريكا، استقرار در آسياي غربي بويژه منطقه خليج فارس و قلمرو كشور سعودي و مابقي شيخ نشين ها است و با اين كه در طول جنگ با ايران در جريان کار قرارداشت، دچار اشتباه محاسبه شد.
    ××× صدام حسين نه نظامي بود و نه ديپلمات و نه تاريخ تحولات جهان را خوانده بود و نه اندرزپذير بود. لذا، اشتباهات متعدد مرتکب شد.
    ××× صدام پس از مشاهده ائتلافي كه آمريكا برضد او به راه انداخته بود بايد دست به عقب نشيني تاكتيكي مي زد و منتظر فرصت ديگري مي شد، همان كاري را كه ژنرال عبدالكريم قاسم در اوايل دهه 1960 در برابر انگلستان انجام داد. [عراق از آن زمان كه كويت هنوز تحت الحمايه و در كنترل انگلستان بود مدعي آن سرزمين بود و عبدالكريم قاسم رئيس دولت وقت عراق در آغاز دهه 1960 و هنگامي كه صحبت از خروج انگلستان از شرق سوئز و دادن استقلال به كويت در ميان بود در صدد تصرف مسلحانه كويت برآمده بود كه با تهديد نظامي انگلستان روبرو شده و موقتا ساكت شده بود].
    ××× تنها كار درستي كه صدام در آن زمان انجام داد حل چند مسئله فوري مرزي با ايران بود و اگر بقيه مسائل با ايران را حل كرده بود ، از طريق ايران فرار مي کرد به زندان آمريکا نمي افتاد، اعدام نمي شد و اينک در كشوري ديگر پناهنده بود.
    ××× صدام پس از اخراج از كويت، با اين كه از فكر ساختن اسلحه اتمي منصرف شده بود تكبّر خودرا فرو نداد و درهاي عراق را به روي بازرسان بين المللي باز نگذارد تا بهانه اشغال نظامي عراق را به دست ندهد. او خود فرصت سازش با كلينتون را كه ملايمتر از جورج بوش بود سوخت و از دست داد. اين تصور صدام كه كلينتون بيش از حد هوادار اسراييل است احتمالا اغراق آميز بود
نظاميان عراقي در پايتخت کويت

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزي که ملک فهد درگذشت و برادرش اميرعبدالله پادشاه کشور سعودي شد
فهد

ساعت 2 بامداد يکم آگوست 2005 ملك فهد بن عبدالعزيز ال سعود كه از سال 1982 برجاي برادر متوفايش نشسته و سلطان شده بود در پي ابتلاء به چند بيماري و يك سكته خفيف در دهه گذشته، در 82 سالگي درگذشت و برادر ناتني اش اميرعبدالله و در آن زمان 81 ساله بر جاي او نشست و پنجمين سلطان سعودي شد و برادر بعدي نيز وليعهد اعلام گرديد. كشور سعودي تنها كشور بزرگ جهان است كه نام يك خانواده بر آن گذارده شده است. اين كشور بدون پارلمان در سال 1932 استقلال يافته و نفت در نيمه دوم قرن بيستم آن را ثروتمند ساخته است.
    
عبدالله در 81 سالگي

طبق يك برآورد، يك چهارم ذخاير نفت جهان در زير شن هاي اين سرزمين قرار گرفته است. فهد كه درگذشت و برجاي برادرش خالد نشسته بود شهرت به دوستي و نزديکي با آمريكا و غرب داشت. در زمان او بود كه نيروهاي آمريكايي در كشور سعودي مستقر شدند. فهد همچنين در چند مورد به خواست آمريكا توليد نفت را تا به آن حد افزايش داد كه بهاي هر بشكه نفت خام به ده دلار رسيد كه روز فوت او (يکم آگوست 2005) 61 دلار بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
برخي ديگر از رويدادهاي 2 اوت
 • 338:   پيش از ميلاد فيليپ دوم پادشاه مقدونيه ارتش اتحاديه يوناني ها را كه از نظر شمار بيش از نيروهاي او بودند در «چائه رو نه آ» شكست داد و با تصرف همه يونان مسير تاريخ را تغيير داد.
 • 1492:   پادشاه و ملكه اسپانيا دستور اخراج يهوديان را از اين كشور صادر كردند كه جمعي از آنان به استانبول نقل مكان كردند.
 • 1589:   هانري سوم شاه وقت فرانسه كه خود را وارد جدالهاي مذهبي كرده بود به دست يك طلبه مسيحي به نام ژاك كلمنت كشته شد.
 • 1696:   محمد اول سلطان عثماني به دنيا آمد. سلاطين عثماني ، جز سليم اول و سليمان پسرش مابقي بيشتر اوقات را درگير امور حرمسراي گسترده خود بودند. مادر سلطان قدرت زياد داشت. مقامهاي دولتي بفروش مي رسيد . قتل، و به بردگي گرفتن مردم سرزمين هاي ديگر رواج داشت. اگر وزير اعظم شايسته بود پيشرفتي هم صورت مي گرفت. پيشرفتهاي نظامي اوليه به اين سبب بود كه تركان عثماني عاشق جنگ و نزاع بودند. بقاي عثماني در دو قرن آخر هم نتيجه رقابت قدرتهاي اروپايي باهم بود كه نمي خواستند يكي از آنها عثماني را تصرف كند.
 • 1914:   آلمان از بلژيك خواست كه به نيروهاي آلماني اجازه دهد تا از طريق خاك آن كشور به فرانسه حمله برند كه بلژيك پس از مشورت با انگلستان اين درخواست را رد كرد و همان روز نيروهاي آلمان وارد خاك بلژيك شدند و دولت انگلستان نيز به آلمان اعلان جنگ داد.
 • 1939:   قانون «Hatch» كارمندان دولت فدرال آمريكا را از فعاليت سياسي در محل كار ممنوع كرد.
 • 1945:   كنفرانس سران دول فاتح در پتسدام كه از 17 ژوئيه آغاز شده بود پس از موافقت با تقسيم آلمان و اتريش ميان فاتحان و محاكمه اطرافيان هيتلر و باز گرداندن آلماني ها از خاك لهستان و احاله تعيين مرزهاي لهستان به يك اجلاس بين المللي بكار خود پايان داد.
 • 1967:   «كلاد بارنت» كه براي دادن اخبار فعاليت سياهپوستان به رسانه ها و نيز دادن خبرهاي درست از نقاط ديگر به آنان، خبر گزاري Associated Negro Press را تاسيس كرده بود در 78 سالگي درگذشت.
 • پيام‌هاي تازه
  پیام دلگرم کننده «وحید باتر» از کلاچایِ گیلان که یک دنیا اشتیاق و پشتکار می آفریند
 •  
      این پیام دلگرم کننده 27 جولای 2013 واصل شد:
      
      ... دکتر کیهانی زاده، با سلام:
      مطالعه تاریخ آنلاین که با زحمات بی کران حضرت عالی پدید آمده یکی از کارهای همیشگی این جانب است.
      دنبال واژه ای بودم که لایق تنها یک قطره باشد از دریای بیکران عشق [به انسان و ایرانی ] که در وجود شماست اما یافت نشد.
      امیدوارم با خواندن این تاریخ آنلاین زوایای تاریک تاریخ ایران زمین برایمان آشکار شود.
      همچنین اقدام پسندیده شما در برگردان تاریخ انلاین به الفبای سریلیک نشانه دیگری از علاقه شما به پارسی گویان سراسر کره زمین است، چرا که کاری به دور از هرگونه تعصب است وزمینه یکدلی با مردم «فرارود» را فراهم می سازد.
      آرزوی سلامتی برای شما خواست قلبی من است.
      وحید باتر
      کلاچای - گیلان - ایران

 • براي اطلاع  سپيده دم به زبان انگليسی

     

  از آنجا كه تلاش پيگير چندين ساله ناشر اين سايت (تاريخ ايرانيان به صورت روزشمار آنلاين) با نيم قرن تجربه روزنامه نگاري و تحصيلات مربوط، براي تجديد پروانه روزنامه چاپي «سپيده دم» جهت انتشار در ميهن گرامي به جايي نرسيده است و از سوي ديگر «روزنامك» را به فارسي به صورن آنلاين منتشر مي سازد؛  تصميم گرفته كه به زودي به انتشار سپيده دم آنلاين به زبان انگليسي در نشاني زير اقدام كند كه حاوي اخبار و عكسهاي جالب و مهم روز و نقل گزارش ها و مقالات مربوط ايران از منابع انگليسي زبان خواهد بود:

  www.IranianDawnNewspaper.com

   

  روزنامک


  اِدیشن(نسخه) آنلاین مجله جهانی «روزنامک» به شماره ثبت 25178/92 حاوی «دستچینِ رویدادهای روز و گذشته» و چشم انداز فردا از دیدگاه اصحاب نظر و شخص ناشراست.
   همچنین نظرات، تجربه، مشاهدات و خاطرات (کارنامک) نوشیروان کیهانی زاده ـ روزنامه نگار و تاریخ نویس 77 ساله ـ با هدف ارتقاء دانش مخاطبان، سطح آگاهی ها و مدنیّت برای داشتن دنیایی بهتر و کمک فرهنگی به کاهش مسائل جوامع، بشریّت و پیشگیری از اشتباه با این شعار: توانایی محصول دانایی است و «دانستن» حق انسان.
  «روزنامک» که از نوامبر 2003 (21 آبان 1982) به صورت یک وبسایت، با هدف آموزش عمومی و خبر و نظررسانی ایجاد شده بود. شماره اول نسخه چاپی روزنامک نيز در آوريل 2014 (ارديبهشت 1393) در تهران منتشر شد.

  www.rooznamak.com


   
   

  مطالعه اين سايت و نقل مطالب آن با ذكر ماخذ (نشاني کامل سايت و نام مولف آن) آزاد است، مگر براي روزنامه هاي متعلق به دولت و دستگاههاي دولتي؛ زيرا كه مولف اين سايت اكيدا «روزنامه نگاري» را كار دولت نمي داند. روزنامه عمومي به عنوان قوه چهارم دمكراسي بايد كاملا مستقل از دولت و سازمانهاي عمومي باشد تا بتواند رسالت شريف خود را به انجام برساند.


   تماس با مولف:

  nhistorian (a) cox.net
  editor (a) iranianshistoryonthisday.com
  n.keihanizadeh (a) gmail.com