Iranians History on This Day
روز و ماه خورشيدي و يا ميلادي مورد نظر را انتخاب و كليد مشاهده را فشار دهيد
ميلادي
      خورشيدي

 
27 ژوئن
 
جستجو:

 
 


 هديه مولف

اين سايت مستقل و بدون كوچكترين وابستگي؛ هديه ناچيز مولف كوچك آن به همه ايرانيان، ايراني تبارها و پارسي زبانان است كه ايشان را از جان عزيزتر دارد ؛ و خدمتي است ميهني و آموزشي كه خدمت به ميهن و هموطنان تكليف و فريضه است كه بايد شريف و خلل ناپذير باشد و در راه انجام تكاليف ميهني نياز به حمايت مادي احدي نبايد باشد، و نخواهد بود. انتخاب موارد براي نگارش و عرضه در سايت نظرشخص مولف است.
 

 
   لينک به اين صفحه  

مهمترين رويدادهاي ايران و جهان در طول تاريخ در اين روز 27 ژوئن
ايران
ايرانيان دوباره بر سراسر میهن حاكم شدند و پس از تصرف بغداد، خلیفه عباسی را وادار به سینه زدن در ماتم امام حسين ابن علي (ع) کردند
ايالت كرمان 27 ژوئن سال 967 ميلادي (ششم تيرماه) به متصرفات فناخسرو ديلمي پيوست. در آن زمان ايالت كرمان كه جنوب آن را خليج فارس و درياي عُمان تشكيل مي داد به مراتب وسيعتر از امروز بود که امروزه هم بزرگترین استان ایران به لحاظ وسعت است.
    با پيوستن كرمان به قلمرو عضدالدوله، سراسر ايران داراي حكومت هاي ايراني شد كه سامانيان و آل بويه سهم بيشتري داشتند. قلمرو عضدالدوله پس از پيوستن كرمان، شامل سراسر جنوب و مركز ايران بود.
    فناخسرو معروف به عضدالدوله پسر ركن الدوله در اصفهان به دنيا آمده بود. پدر و دو عموي او از ديلمان (شمال ايران) برخاسته بودند كه به همراه «ماكان كاكي» و مردآويز پای بر جای پای یعقوب لیث نهاده، پرچم استقلال ايران و جدا ساختن آن را از قلمرو خلفاي عباسي برافراشته بودند و موفق به اين كار مهم شدند. بغداد به تصرف علي بويه (عماد الدوله) درآمد و از آن زمان، خلفاي عباسي تحت نفوذ و اقتدار ايرانيان قرار داشتند.
    از زمان ديلميان بود كه مذهب شيعه (اثني عشري) به صورت ستون اصلي ناسيوناليسم ايراني درآمد. به عبارت ديگر، ناسيوناليسم ايراني باعث تقويت و گسترش مذهب شيعهِ اثنی عشری شد. هدف بوئيان ديلمي اين بود که ايران را کاملا از عرب دور سازند و ايرانيان راضي به جنگ با عرب شوند که عمدتا غير شيعه بودند، زيرا که جنگ مسلمان با مسلمان نهي شده است. بوئيان خود را از فرزندان بهرام گور و ساسانيان مي دانستند كه در زمان ساسانيان نيز آيين زرتشت ستون اصلي ناسيوناليسم ايراني بود و امپراتوري ايران 8 قرن به صورت يكي از دو ابرقدرت جهان و پیش از آن ـ قرنها تنها ابرقدرت عمل مي كرد. علي بويه پس از تصرف بغداد، خليفه وقت عباسي را وادار کرده بود که روز عاشورا با پاي برهنه در خيابانهاي بغداد راه برود و در ماتم امام حسين ابن علي (ع) سينه بزند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
مسأله فرارود (ماوراء النهر) پس از فروپاشي امپراتوري ايران ـ افتادن بخارا، سمرقند و تاشکند به دست چينيان
پس از سقوط ساسانيان و فروپاشي امپراتوري ايران، منطقه فرارود (خراسان بزرگتر) بيش از مناطق ديگر ايرانزمين دچار خلاء قدرت شده بود. «فرارود» آخرين منطقه اي بود که يزدگرد سوم (آخرين شاه ساساني) جهت ايستادگي در برابر عرب به آنجا رفته بود. پس از ترور او در مرو، پادگانهاي ايرانی در مرزهاي شمال شرقي ميهن هم (که در منطقه فرارود به «مرزبان» موسوم بودند و بزرگترين پاسگاه آنها در «خجند» استقرارداشت) منحل شدند.
    با انحلال پاسگاههای مرزبانی ایران در مسیر سیردریا، در ژوئن سال 752 ميلادي چند واحد نظامی چین از سیردریا (رود سیحون) گذشتند و بدون برخورد با مقاومت وارد منطقه فرارود شدند. نیروهای چین که از دره رود "تاريم" به منطقه فرارود وارد شده بودند تا بخارا، سمرقند، تاشكند و بخارا پيش آمده و بر آن سه شهر مستولي شده بودند. این نیروها که با مقاومت پراکنده مردم محل رو به رو بودند پس از اطلاع از نزدیک شدن یک سپاه عرب به فرارود، منطقه را بدون جنگ ترک کردند.
     اقوام تورکيک (غزها و ...) که به صورت مسالمت آميز (به نام چرانيدن گوسفندانشان) به «فرارود» مهاجرت کرده بودند باقی ماندند که غزنويان و سلجوقيان از آن جمله اند. پس از عقب نشيني چينيان از فرارود، ديري نپاييد كه قرقيزها سرزمين ايغورها را كه اينك در قلمرو چين است تصرف كردند و سالهاي سال بر آن مسلط بودند.
     در دوران هخامنشيان و تا پايان عصر ساسانيان، به ندرت ديده شده بود که عناصر چيني پاي فراتر از دره رود "تاريم" گذارده بودند. اين سلسله ها در آلوده نشدن فرهنگ و تمدن ايرانی تعصب شديد می ورزيدند. (شرح ايستادگی آخرين شاه ساساني ايران در فرارود و کشته شدن او در مرو و مرگ فرزندش پيروز در بدخشان در جاي خود در اين سايت آمده است)
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزي که ميلسپو «درد مزمن» ايران را اعلام داشت: گريز ايرانيان از پرداخت ماليات
Dr. Millspaugh
دكتر ميلسپو Arthur Chester Millspaugh مستشار آمريكايي ماليه ايران 27 ژوئن 1943 (شصت و شش سال پیش در ششم تیرماه) در مصاحبه اي گفته بود که نمي داند چرا ايرانيان ثروتمند از دادن ماليات كه حق جامعه از درآمد آنان است تا اين حد گريزان هستند و نمي خواهند امور مالياتي وطنشان كه به سود همه و عامل تقويت بنيه و پيشرفت كشور، ضامن تداوم درآمد و تامین امنیت آنان است تنظيم و رو به راه شود . همين بي نظمي مالياتي عامل ایجاد مسائل متعدد، بي پولي دولت و روشن نبودن وضع اقتصاد ایران بوده است و مطبوعات که به طبقه مورد اعتماد دولت و سیاسیون تعلق دارند نمی کوشند که به حل مسائل وطنشان کمک و از ایجاد مسائل تازه پیشگیری شود و تا اعمال نفوذ و مسئله مالیات برطرف و مطبوعات اصلاح نشوند نجات ایران و افتادن در راه پیشرفت امکانپذیر نخواهد بود.
     میلسپو اضافه كرده بود: نمي دانم كه چرا دولت کنونی (تابستان 1322) و دولتهاي گذشته ايران درصدد گرفتن ماليات واقعي برنيامده اند. از چه مي ترسند؟. در جلسات مختلف با مقامات ايران، صدبار برايشان گفتم كه ماليات مردم، آمريكا را به يك قدرت جهاني مبدل كرده است كه به خرجشان نمي رود. تا در جلسه (مذاکره با مقامات) هستيم نظر مرا تاييد مي كنند و «بله درست است» مي گويند ولي پس از خروج از جلسه همان راه همیشگی خودرا ادامه می دهند. من اين معمّا را نمي فهمم و نمي توانم آن را هضم بكنم. به آنها گفتم كه بنجامين فرانكلين از پدران موسس آمريكا گفته است كه از دو چيز نمي توان گريخت: يكي دادن ماليات و عوارض و ديگري مرگ. مقامات ايراني گوش مي كنند ولي اعتنا نمي كنند. ندادن ماليات در ايران شده است يك بيماري مزمن و تا اين بيماري درمان نشود، نمي توان مسائل ديگر را حل كرد. هزينه هاي دولت بايد تماما از ماليات و هزينه هاي شهري از عوارض تامين شود و تا اين مسئله باقي باشد، مشكلات ايران كه پس از نادرشاه بروز كرده بر طرف شدني نخواهد بود. من تاريخ ايران را با دقت تمام خوانده ام. از روزي كه كريم خان زند به دليل رئوفت مالياتها را موقتا بخشيد، ماليات ندادن در ايران يك عادت و رسم عمومي شده است كه بايد به اين اعتياد پايان داده شود. دولت بايد بداند كه هر تبعه كشور هر سال چقدر درآمد دارد و مالياتش را بگيرد و .... مقامات ارشد ایران به من گفته اند که می دانند فساد اداری و اعمال نفوذ قدرتمندان در امور و بوروکراسی ناشی از «من درآوردی بودن» سازمانهای اداری خوره وجود (جذام) کشور است ولی معمّا در این است که چرا برای حل آن کاری نمی کنند و تعجب من از همین است و نسبت به آنان (میهندوستی و دلسوز بودشان) دچار تردید شده ام.
     مسئله اي را که اين کارشناس آمريکايي در سال 1322 بيان داشت و در طول اقامت در ايران هم موفق به حل آن نشد درد بزرگي است که در ايران تا به امروز درمان نشده و مادر و زاينده بسياري از بيماري هاي ديگر است و به همين مناسبت، در سالروز انتشارش، قسمتي از آن را در بالا يادآور شديم. ميلسپو نخستين كارشناس خارجي نبود كه اين مسئله را اعلام داشت. پيش از او مورگان شوستر آمريكايي و سر جان ملكم انگليسي هم همين واقعيت تلخ را در خاطراتشان از ايران ذكر كرده اند و اين خاطرات به صورت كتاب انتشار يافته و موجود است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
متفقين دبيرستانهاي نظام ايران را هم بستند
به خواست متفقين كه ايران را اشغال نظامي كرده بودند و نمي خواستند كه وطن ما بعدا هم يك نيرويي دفاعي چشمگير داشته باشد 27 ژوئن 1942 (ششم تير ماه 1321) دستور داده شد كه دبيرستانهاي نظام كه براي دانشكده افسري ارتش ايران دانشجو آماده مي ساختند منحل شوند. دانش آموزان اين دبيرستانها از آغاز سال تحصيلي بعد به دبيرستان هاي معمولي انتقال يافتند. از طريق دبيرستانهاي نظام جوانان مستعد حرفه هاي سپاهيگري جذب ارتش مي شدند. به علاوه، از طريق اين دبيرستانها يک فرد از سالهاي نوجواني با رفتار و زندگي نظامي آشنا مي شد و به آن خوي مي گرفت.
    خيانت باعث شد که ايران در شهريور 1320 بدون جنگ تسليم متفقين شود. دستهايي! پيش از آن که ارتش ايران فرصت دفاع از وطن را که به خاطر آن ايجاد شده بود به دست آورد آن را مرخص کرده بودند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
اعتراض شديد دکتر مصدق در مجلس نسبت به نخست وزيري رزم آرا
در اين روز در سال 1329 (ژوئن 1950) هنگامي كه سپهبد رزم آرا گام به تالار مجلس در بهارستان گذاشت تا وزيرانش را معرفي كند دكتر مصدق نماينده تهران فرياد برآورد كه اين آدم چرا به مجلس آمده، ما كه در حالت جنگ با كسي نيستيم كه نخست وزير نظامي داشته باشيم، ديكتاتوري بس است، شرم كنيد، ما او را نمي خواهيم و ... و در اين حال از فرط ناراحتي غش كرد و بر زمين افتاد. اکثريت مجلس با وجود اعتراض دکتر مصدق به نخست وزير شدن رزم آرا راي موافق داد و نخست وزير شدن او تصويب شد.
    اين خبر كه به گوش تهراني ها رسيد با نگراني از سراسر شهر در ميدان بهارستان جمع شدند و .... اين اجتماع پس از تاييد نخست وزيري رزم آرا تشکيل شد و مجلسيان که متوجه حرکت هواداران مصدق به سوي بهارستان شده بودند، پايان جلسه آن روز را اعلام داشته و سريعا متفرق شده بودند.
     در پي كناره گيري علي منصور، شاه رزم آرا رئيس ستاد ارتش را مامور تشكيل كابينه كرده بود. هدف اين بود که فرد نيرومندتري نخست وزير شود تا در برابر تلاش ميليون به خارج ساختن انحصار نفت از دست انگلستان (ابرقدرت وقت) بهتر بايستد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
سوء قصد به جان آيت الله خامنه اي در مسجد ابوذر


ششم تير ماه سال 1360 (سال 1981 ميلادي و در اين سال مصادف با 27 ژوئن) آيت الله سيدعلي حسيني خامنه اي (در آن زمان 42 ساله، حجت الاسلام، امام جمعه تهران و نماينده ولي فقيه در شوراي عالي دفاع) در مسجد ابوذر، نه چندان دور از ميدان راه آهن تهران بر اثر انفجار بمبي كه در يك دستگاه ضبط صوت قرار داده شده بود مجروح شد و به بيمارستان انتقال يافت. آسيب ديدگي دست او از همان انفجار است. وي پس از ختم نماز مشغول دادن پاسخ به پرسشها بود كه ضبط صوت منفجر شد. رسم بود كه علاقه مندان ضبط صوت بگذارند و اظهارات خطباء را براي تكثير ضبط كنند و بازرسي قبلي انجام نمي گرفت.
     روز بعد، مقامات روحاني و دولتي كشور ضمن محكوم كردن اين سوء قصد، عوامل آمريكا را متهم به حمله به شخصيتهاي جمهوري اسلامي كرده بودند كه عينا در صفحات اول روزنامه هاي تهران چاپ شده بود. آيت الله خامنه اي بعدا به رياست جمهوري و سپس رهبري جمهوري اسلامي ايران انتخاب و اينك ولي فقيه، رهبر انقلاب اسلامي و رئيس كشور است.
     شب بعد (هفتم تير 1360) انفجار بمبي که در يک کيف دستي قرارداده شده بود مقر دفتر مرکزي حزب جمهوري اسلامي در تهران (نزديك چهار راه سرچشمه) را ويران ساخت كه ضمن آن 72 تن از برجستگان نظام اسلامي جان باختند. يکي از مقتولين آيت الله بهشتي بود. هاشمي رفسنجاني در اين انفجار آسيب نديد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
انگليسي هاي متجاوز خيلي زود آزاد شدند!
آزاد شدن و خروج دو عضو نيروي دريايي و شش تفنگدار انگليسي از ايران در تاريخ 24 ژوئن 2004 تعجب برانگيز بود. گمان نمي رفت اين نظاميان که چهار روز پيش از آن به اتهام تجاوز به آبهاي ايران در اروند رود دستگير شده و به تهران منتقل گرديده بودند به اين آساني و سرعت آزاد شوند زيرا كه جهانيان عكسهاي آنان را با چشم بسته و در حال اعتراف در تلويزيون تهران ديده بودند و خبر آزاد شدنشان با اين سرعت ،باعث تعجب شده بود. اين انگليسي ها که بخشي از نيروهاي اشغالگر انگليسي جنوب عراق بودند با سه قايق گشتي به آبهاي ايران تجاوز کرده بودند و سلاحهاي متعدد از آنان به دست آمده بود. حرکت دادن اين عده پس از دستگيري باچشم بسته، ماجراي گروگانهاي آمريکايي در سال 1979 را در اذهان تداعي مي کرد و گمان نمي رفت در مدتي کوتاه آزاد شوند. معمولا متجاوزان به قلمرو يک کشور را مدتي در بازداشت نگهميدارند تا سرمشقي براي ديگران شود که مسئله را تکرار نکنند و وارد قلمرو يک کشور مستقل نشوند.
    
نظاميان انگليسي پس از دستگير شدن به اين صورت حرکت داده مي شدند

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در ايران هرگونه اصلاحات بايد از مطبوعات آغاز شود
انتشار گزارش حادثه مرگبار پنجم تيرماه 1383 برخورد تانكر در راه زاهدان با چند اتوبوس در يكي از روزنامه هاي پايتخت، بارديگر ضعف خبر گيري و خبرنويسي ما را آشگار ساخت.
     اين روزنامه در«ليد» خبر (پاراگراف اول) ننوشته بود كه حادثه در كجا اتفاق افتاده كه هر خواننده مايل به ديدن فوري آن عبارت است، و سپس شرح ماجرا را از قول يك مقام انتظامي زاهدان نوشته بود كه استنباط شد حادثه در آنجا اتفاق افتاده بود. شروع گزارش رويدادي كه مشهود است و محرمانه نيست از زبان يك مقام، کاري است که در «خبرنويسي حرفه اي» تاييد نمي شود. چنين اظهاراتي بايد پس از شرح عناصر اصلي خبر (عناصر ششگانه: چه وقت، کجا، چي و کي؟، چرا و چگونه) آورده شود.
     دهها سال است که اصحاب نظر اين جمله واحد را مي گويند و تکرار مي کنند: "در ايران بايد هرگونه اصلاحات، از رسانه هاي همگاني آغاز شود. ".
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
«شوراي نگهبان» دادگاه قانون اساسي نيست ـ ايران نياز مبرم به يک دادگاه قانون اساسي دارد
در روزنامه غيرسياسي همشهري، چاپ تهران در تيرماه 1383 از قول وزير دادگستري وقت نوشته شده بود كه چون ما داراي «شوراي نگهبان» هستيم، ديگر نيازي به ايجاد دادگاه قانون اساسي احساس نمي شود.
    بايد گفت كه اصول 91 ، 93 ، 94 ، 96 ، 98 و 99 قانون اساسي وظايف شوراي نگهبان را كه عمدتا يك بال قوه مقننه است روشن ساخته است. پاسداري از قانون اساسي كه بر عهده رئيس جمهور هم گذارده شده به مفهوم مرجع رسيدگي به تظلمات مربوط و ناشي از نقض قانون اساسي نيست. اصل 159، مرجع رسمي تظلمات و شكايات را دادگستري (قوه قضائيه) معيّن كرده كه مي تواند حكم لازم الاجرا صادر كند. اگر شوراي نگهبان بخواهد به اين شكايات رسيدگي و حُكم بدهد تشكيلاتي دهها برابر سازمان امروز، و آيين دادرسي لازم دارد، ضمانت اجرايي حکم و دستگاه اجراي آن.
    آيت الله يزدي در زمان رياست خود بر قوه قضايي وعده ايجاد يک دادگاه قانون اساسي را داده بود. چنين دادگاهي رسيدگي ماهوي به دادخواست هاي مربوط به نقض قانون اساسي را خواهد کرد. بسياري از مسائل ناشي از ناديده گرفته شدن حقوق مصرح در قانون اساسي است. دادگاه مرجعي است که هرکس براي تظلم مي تواند به آن رجوع کند و متوسل شود و پاسخ رسمي را به صورت حُکم دريافت دارد.
    در بسياري از کشورها، هر مامور پليس و هر معلم مدرسه هر سال يک بار و هر حقوق بگير ديگر از صندوق دولت و شهرداري ها هر سه سال يک بار بايد قانون اساسي کشور خود را امتحان دهد تا پيمان نامه استخدامي او تجديد شود. همچنين هرکس مي تواند نقض قانون اساسي را به صورت اعلام جرم به دادستان اطلاع دهد. چون نقض قانون اساسي يک جرم در جنبه عمومي است (غير قابل گذشت)، تعقيب قضايي قطي خواهد بود و مشمول قاعده مرور زمان نخواهد شد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
اظهار نظر درباره نخستین مصاحبه حسن روحانی در سمت رئیس جمهور منتخب: احیاء انجمن صنفی روزنامه نگاران به شکل سابق، نه!
چهارم تیرماه 1392 (ژوئن 2013)، از طریق این تاریخ آنلاین، دو روزنامه نگار برون مرز درباره یک مورد از اظهارات حجت الاسلام حسن روحانی در نخستین مصاحبه او در سمت رئیس جمهور منتخب اظهار نظر کرده بودند که خلاصه این اظهار نظرها از این قرار است:
    ـ انجمن صنفی روزنامه نگاران به آن صورتی که در دوران حکومت محمد خاتمی بود بهتر است که احیاء نشود. انجمن صنفی طبق استاندارد بین المللی، بله. طبق تعريف؛ انجمن صنفی از روزنامه نگاران حرفه ای ـ روزنامه نگارانی که پیشه ای دیگر جز تدریس و نوشتن نداشته، دست کم پنج سال سابقه خبر و نظر (مقاله) نویسی موفقت آمیز داشته با تحصیلات مربوط و بدون آلودگی قبلي سیاسی و دولتی تاسيس مي شود. هیات رئیسه صنف بمانند سندیکای غیر فعال 51 ساله روزنامه نگاران ایران انتخابی بايد باشد و با رای مخفی در اجتماع اعضاء. قبل از انتخابات هیات رئیسه، انجمن رئیس سِنّی بايد داشته باشد و نه تحمیلی و .... طبق تعاریف و اصول روزنامه نگاری، ناشر و صاحب یک رسانه؛ روزنامه نگار محسوب نمی شود و کارفرما است. یک مثال: مدیر کمپانی جنرال الکتریک آمریکا که صاحب شبکه «ان بی سی» است نمی تواند روزنامه نگار به حساب آید. گردانندگان انجمن صنفی سابق سیاسیون بودند و هدف سیاسی داشتند. ناشران، صاحبان و مدیران رسانه ها می توانند بروند و انجمن خودرا تشکیل دهند به نام انجمن ناشران مطبوعات. معمولا کارفرما در طبقه دیگری قرار دارد و کننده کار نیست.
    ـ رسیدگی فوری به صدها تقاضای مجوز نشریه و عمدتا ماهنامه و فصلنامه که سالهاست ـ و برخی از آنها تعمدی ـ در نوبت مانده اند که باعث ایجاد خشم و ناخرسندی در پاره ای از متقاضیان شده و دست به جمع آوری مدرک علیه مجوزهای خارج از نوبت زده اند تا به موقع آنهارا کتاب کنند و بگویند که حق الناس و عدالت رعايت نشده است که تبعیض از موارد ظلم است. صدور مجوز به معنای انتشار نیست زیرا که در شرایط امروز ـ گرانی کاغذ و مرکب چاپ ـ انتشار نشریه تازه بعید به نظر می رسد. [این مشکل برطرف شده و به نظر می رسد که علی جنتی وزیر ارشاد کابینه حسن روحانی و حسین انتظامی معاون مطبوعاتی این وزارت که یک روزنامه نگار با تجربه است ترتیب تسریع کار رسیدگی به درخواست های صدور مجوز نشریات را داده اند.].
    ـ لازم است که وزارت ارشاد کاملا نوسازی شود. در همان دهه 1340 هم به مجلسین پیشنهاد شده بود که نام آن را به جای وزارت اطلاعات و جهانگردی، وزارت ارشاد و رسانه های همگانی بگذارند. در تعریف؛ هرگونه نشریه، وبسایت، کتاب، فیلم (ازجمله فیلم سینمایی)، عکس، نمایش، رادیو ـ تلویزیون و از این قبیل ـ رسانه همگانی (مَس میدیا) خوانده می شوند که وسیله آموزش عمومی و خبر و نظر زساني هستند و کار فرهنگی می کنند و چاپخانه، فرستنده های الکترومانیتیک و اینک اینترنت ابزار کار نها.
    ـ بررسی پرداخت غرامت به روزنامه نگاران اخراجیِ دو سال پس از انقلاب، پیش از اینکه خیلی دیر شود و ... و رسیدگی به مسئله شرکت تعاونی مسکن مطبوعات (تاسیس در سال 1371) که موسس و مدیر بعدی آن از کشور فرارکرده و پناهنده آمریکا و نروژ شده اند و پول چندین روزنامه نگار برباد رفته و دولت احمدی نژاد با آن برنامه خانه سازی پُر سر و صدای خود (مسکن مِهر) ناله های آنان را نشنیده گرفته بود.
    ـ رسانه هاي عمومي (نه اختصاصي ـ حزبي، وابسته به جناح هاي سياسي و اصحاب منافع و نفوذ) باید ارشاد شوند که طبق قواعد روزنامه نگاري (ژورناليسم) به وظیفه خود عمل کنند. نشريات موسسات عمومي (دولت، شهرداري ها و ...) نيز بايد در چارچوب کار خود و وظايف موسس عمل کنند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
اشاره ها و سرنخهاي روز براي بررسي پژوهشگران
تأیید اعتبارنامه نماینده منتخب شهر ... در مجلس شورای اسلامی که قبلا به سرقت چک و نيز ادعای داشتن مدرک دکترا محکوم شده بود!
روزنامه آنلاین «بازتاب امروز» و به نقل از آن چند رسانه دیگر ازجمله صداي آلمان (دویچه وله) گزارش از تصویب اعتبارنامه یک نماینده منتخب مجلس شوراي اسلامي داده بودند که قبلا محکوم به 3 ماه و یک روز زندان به جرم سرقت چک و متهم به ادعاي داشتن مدارک علمی متعدد ازجمله داشتن مدرک دکترا شده بود.
    از این گزارش ها چنین بر می آمد که مجلس شورای اسلامی (دوره نهم) در جلسه ششم تیرماه 1391 (26 ژوئن 2012) خود به ریاست ابوترابی و به رغم اعتراض به اعتبارنامه آقاي ... نماینده منتخب شهر ...، با 150 رای موافق این اعتبارنامه را تایید کرده بود!.
    طبق آن گزارش ها، الیاس نادران و احمد توکلی در آن نشست مجلس، دلایل خودرا برای اعتراض به صلاحیت آقاي ... مطرح کرده بودند. نادران گفته بود که نماینده‌ی منتخب شهر ... در کَمپین انتخاباتی، خودرا دارای دکترای پیراپزشکی، کارشناسی ارشد علوم سیاسی، کارشناسی حقوق و مهندسی شهرسازی معرفی کرده بود درصورتی که مطابق بررسی‌های دادگاه هیچیک از این مدرک‌ها را ندارد. [گويا رقیبان انتخاباتی آقاي ... قبلا از او به اتهام ادعاي نادرست داشتن مدارک علمی به دادگاه شکایت کرده بودند و دادگاه بدوي پس از استعلام از دانشگاه‌هایی که این شخص مدعی تحصیل در آنها بود، اورا مجرم شناخته و به ۶ ماه حبس محکوم کرده بود که این حُکم در دادگاه تجدیدنظر به جریمه‌ی نقدی تبدیل شده بود و ....].
    
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در دنياي داستان نويسي
زادروز داستان نگار برزيلي و ماجراي شنيدني فوت او
Joao Guimar Rosa

بيست و هفتم ژوئن 1908 Joao Guimar Rosa داستان نگار بزرگ برزیل به دنیا آمد و 59 سال عمر کرد. او که کار نویسندگی را از 21 سالگی آغاز کرده بود بیش از 12 داستان و صدها مقاله و نقد ادبی نوشت. این داستان نگار علاوه بر زبان مادری (پرتغالی) می توانست به زبانهای انگلیسی، آلمانی، روسی، فرانسه، عربی و ایتالیایی بخواند، بنویسد و مکالمه کند. او تا حدودی زبان سانسکریت هم می دانست. ماجرای فوت او شنیدنی است. 19 نوامبر 1967 برای بزرگداشت وی نشستی برپا شده بود. در پی سخنرانی چند ادیب در وصف او، چون نوبت سپاسگزاری از آن همه قدردانی و دریافت تقدیرنامه به او رسید، تکانی نخورد. نگاه حاضران متوجه او شد که روی یک صندلی ردیف اول نشسته بود شد و معلوم شد که فوت کرده است.
    Joao Guimar Rosa در عین حال یک دیپلمات کشور خود بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو رسانه‌ها
نخستين مجله بانوان درجهان
27 ژوئن سالروز انتشار نخستين مجله بانوان جهان در سال 1693در لندن است. مدير آن مردي به نام «جان دانتون» بود. اين مجله بعدا يك صفحه هم تحت عنوان «صفحه مسائل» داير کرد كه در آن به پرسش هاي عمومي مربوط به مسائل خانوادگي و زناشويي خوانندگان پاسخ داده مي شد.
    نام اين مجلهLadies’ Mercury بود.
    370 سال پس از انتشار اين مجله، ايران داراي يک مجله بانوان شد که ابتدا در مشهد (خراسان) انتشار مي يافت. دختر ناشر اين مجله در دهه 1960 وزير آموزش و پرورش ايران شد. مجله هاي اختصاصي فعلي بانوان در ايران، کار خود را از دهه 1340 آغاز کرده اند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
فرق روزنامه حزبي و حرفه اي - جهتگيري سياسي کار روزنامه حزبی است
کرکپاتريک

«كليتون كرك پاتريك» سردبير سابق شيكاگو تريبيون و از روزنامه نگاران بنام قرن بيستم آمريکا در ژوئن 2004 در 89 سالگي فوت شد. وي که از سال 1937 وارد حرفه روزنامه نگاري شده بود در سال 1969 به سردبيري شيكاگو تريبيون ارتقاء يافته بود.
     کرک پاتريک بلافاصله پس از به دست گرفتن سردبيري شيکاگو تريبيون روش اين روزنامه را كه دهها سال راستگرا بود تغيير داد و بي طرف كرد؛ زيرا كه طبق اصول روزنامه نگاري حرفه اي، تنها روزنامه هاي حزبي حق دارند «جهتگيري سياسي» داشته باشند، نه روزنامه هاي عمومي (حرفه اي) كه با پول آحاد مردم (تكفروشي و اعلان) به حياتشان ادامه مي دهند. برپايه اصول ژورناليسم حرفه اي كه كرك پاتريك آن را دقيقا در شيكاگوتريبيون به اجرا درآورد، دفاع از وطن و منافع هموطنان از وظايف و تكاليف يک روزنامه عمومي و حرفه اي است، ولي اگر چنين روزنامه اي «جهت سياسي خاصي» را درپيش گيرد و آن را در انتخاب مطالب و در لابلاي گزارش هاي معمولي خود (كه ذاتا بايد مطلق باشند) بكار برد، از كسوت يك رسانه عمومي (قاعدتا بي طرف) خارج مي شود. به نظر كرك پاتريك، يك روزنامه حزبي مي تواند مطلب غیر سیاسی بنویسد ولي روزنامه حرفه اي حق ندارد به تلقين سياستها و نظرات يك جناح دست بزند. با اين روش بود، كه تيراژ تريبيون در اندك مدتي سه برابر شد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ساير ملل
ورود آمريکا به جنگ جهاني اول و خروج از انزوا، قدرت شدن و ابرقدرت شدن
Woodrow Wilson

بيست و هفتم ژوئن 1917 (ششم تیرماه 1296 هجري خورشيدي) و در جریان جنگ جهاني اول (معروف به جنگ اروپائيان ـ جنگ بزرگ) نخستين يکان نظامي آمريكا اعزامي به اروپا براي شركت در این جنگ و نبرد بر ضد آلمان، وارد فرانسه شد. [نخستين گلوله اين جنگ در تابستان 1914 شليك شده بود.]. با ورود اين يگان نظامي به فرانسه، انزواي طولاني آمريكا (ايالات متحده) نيز پايان يافت و طولي نکشيد که وارد ميدان بازي جهان شد كه پس از ورود به جنگ جهاني دوم، از ميان ويرانه هاي اين جنگ به صورت ابرقدرت سربرآورد و از 1991 پس از خروج رقيب (اتحاد جماهیر شوروي) از صحنه و سپس فروپاشی معماگونه، ميداندار بازي قدرت شده است. ورود ايالات متحده در هر دو جنگ بزرگ جهاني قرن بيستم، با محاسبه دقيق و از اواسط هر دو جنگ آغاز شده بود. مورخان، «جنگ» را عامل پيدايش قدرت آمريكا نوشته اند.
    در آغاز جنگ جهانی اول، دولت واشنگتن برغم پیروزی 15 سال پیش از آن در جنگ با اسپانیا و گسترش قدرت خود به مشرق زمین تا گوام و فیلیپین همچنان به سیاست Isolationism ادامه می داد. وودرو ویلسون رئیس جمهور وقت برغم اعلام بی طرفی آمریکا در قبال جنگ قدرت های اروپایی که نتیجه رقابت های استعماری و سهم خواهی از استثمار ملل دوردست بود، به صادرات انواع کالا و سرمایه به انگلستان ادامه می داد. هفتم ماه می 1915 (سال دوم جنگ) شلیک یک زیردریایی آلمانی به کشتی مسافربر لوسیتانیا Lucitania در اقیانوس اطلس و غرق شدن آن که در میان مسافرانش 128 آمریکایی هم بودند و انتشار این خبر در روزنامه های آمریکا نظر ویلسون را تا حدی تغییر داد ولی اقدامی نکرد و حتی خبر کشف یک تلگراف رمز توسط سرویس جاسوسی انگلستان را که دولت لندن متن آن را برایش فرستاده بود افشاء نکرد. این تلگراف را آرتور زیمرمن Arthur Zimmermann وزیر امورخارجه وقت آلمان امپراتوری (رایش) برای سفیر این کشور در مکزیک مخابره کرده بود و در آن خواسته بود که به دولک مکزیک قول دهد که اگر به اتحاد آلمان ـ اتریش و عثمانی بپیوندد، پس از جنگ کمک خواهد کرد که هشت ایالت از دست رفته خود در جنگ با دولت واشنگتن ازجمله کالیفرنیا، آریزونا و ... را پس بگیرد. این تلگرام اواخر سال 1916 «دی کُد» شده بود. ویلسون برای ورود به جنگ اروپاییان که تئودور روزولت (رئیس جمهور پیشین) اصرار به آن داشت دلایل و توجیه و نیز فرصت بیشتری می خواست که دولت آلمان در ژانویه 1917 با صدور یک اعلامیه که کشتی های حامل خواربار و اسلحه به مقصد انگلستان را ـ صرف نظر از پرچم کشتی ـ غرق خواهد کرد این فرصت (بهانه) را داد. ویلسون 2 اپریل از کنگره مجوز دادن اعلان جنگ به آلمان و متحدانش را درخواست کرد که تصویب شد. [در سنای آمریکا تنها شش سناتور و در مجلس نمایندگان فقط 50 نماینده رای مخالف داده بودند]. ویلسون ششم اپریل 1917، نخست به آلمان امپراتوری و چندی بعد به اتریش اعلان جنگ داد ولی در فرستادن نیروی زمینی به اروپا شتاب نکرد. [ناوگان آمریکا تقریبا بلافاصله پس از صدور اعلان جنگ، وارد عملیات شده بود.]. کنگره آمریکا (قوه مقننه) برای تامین نیروی مسلح کافی، ضابطه Selective Service Act را تصویب کرد که نوعی سربازگیری (در زمان جنگ) است و با اجرای این قانون، شمار نیروهای مسلح آمریکا از 250 هزار به 4 میلیون افزایش یافت. . ژنرال جان پرشینگ Gen. John Preshing نیز به فرماندهی نیروهای اعزامی آمریکا به جنگ جهانی اول منصوب شد. نخستین نیروهای اعزامی که از سپاه تفنگداران (مورین کُر) بودند 27 ژوئن وارد فرانسه شدند عمده نیروهای آمریکایی در جنگ جهانی یکم در تابستان سال 1918 پای به اروپا گذاردند که با ورود آنان، موازنه قوا برهم خورد و آلمان و متحدینش شکست یافتند. در این جنگ، شمار تلفات آمریکا از این قرار بود: 116 هزار و 708 کشته، 204 هزار و دو مجروح.
    پس از جنگ، تلاش ویلسون برای پیشگیری از جنگی مشابه، با دادن پیشنهاد که به اصول ویلسون معروف شده اند به جایی نرسید و زیاده خواهی فاتحین اروپایی جنگ و اِعمال تحمیلات سنگین به ملت آلمان زمینه ظهور هیتلر و آغاز جنگ جهانی دوم را فراهم ساخت. تحولی که ورود آمریکا به جنگ جهانی اول به وجود آورد خارج ساختن این کشور از انزوا و ورود به صحنه سیاست گیتی و قدرت شدن و ابرقدرت شدن بود.
    مورخان تاریخ معاصر هنگام بحث از تلاش دولت واشنگتن برای حفظ این قدرت نوشته اند که دولت ایالات متحده از نیمه دهه 1970 و در جریان جنگ سرد دو ابرقدرت وقت یادگرفت که با ایجاد اندیشکده ها (انستیتوهای متعدد مطالعات استراتژیک و بنیادهای پژوهش های سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی ازجمله بررسی مسائل جهانی و منطقه ای، تلاش های ایدئولوژیک و رویدادهای روزانه) راههای جلب اصحاب نظر و اطلاع را بیابد، آنان از سراسر جهان بیاورد و بکارگیرد و از طریق تحلیل های این افراد، از هر رویداد در هرگوشه از جهان برای پیشبرد سیاست های خود استفاده کند. [انگلیسی ها به این هدف از طریق برخورداری از دانش، مهارت و استعداد فارغ التحصلان انگلیسی «کالج ایتون» رسیده اند که این کالج از سال 1441 برای آن دولت؛ مرد آگاه و محیط بر امور، سیاستمدار، دولتمرد و اندیشمند پرورش داده است بگونه ای که 18 تن از نخست وزیران انگلستان از این کالج واقع در برکشایر بیرون آمده بودند. هنری ششم پادشاه انگلستان در سال 1440 تصمیم به ایجاد چنین آموزشکده ای گرفت که سال بعد در ماه ژوئن آغاز بکار کرد و تا به امروز بکار خود ادامه می دهد.].
    از 13 ژوئن 2009 و آغاز رویدادهای پس از اعلام نتایج انتخابات ایران، جهانیان متوجه حجم اصحاب نظر و مطالعه گران اوضاع کشورها در بنیادهای مطالعه گر آمریکا شدند که در جوار و حواشی دولت این کشور با برخورداربودن از همه امکانات به فعالیت خود ادامه می دهند و در حقیقت مغز دولت بشمار می آیند. رویدادهای ایران در ژوئن 2009 و ظاهرشدن اعضای این بنیادها در شبکه های تلویزیونی به عنوان صاحبنظر و آگاه، دفعتا نشان داد که شماری چشمگیر و متجاوز از دهها تن از آنان هم ایرانی تبارها و ایرانیان هستند که گردانندگان کاخ سفید واشنگتن را سریعا در جریان تحلیل و نظر خود از هرگونه تحول در ایران قرار و احیانا خط می دهند. حضور اعضای بنیادهای مورد بحث به عنوان صاحبنظر در رسانه ها و بیان مطالب همچنین وجود همکاری تنگاتنگ میان این انستیتوها و شبکه های تلویزیونی و منابع اطلاع رسانی دیگر آمریکارا در عصر اینترنت و ماهواره های مخابراتی ثابت کرد که این ابزارها، امروزه عامل قدرت هستند زیرا که سلاح اتمی مانع از وقوع جنگهایی نظیر دو جنگ جهانی قرن بیستم است. مقامات حزب کمونیست شوروی (که کمونیست واقعی هم نبودند) و همه چیز را برای خود می خواستند مانع از ایجاد چنین مراکز مطالعه و تفکّر درجوار کرملین شدند و وقتی نوبت به گورباچف با آن مغز علیل رسید همه چیز فروپاشید. دنیای دهه دوم قرن 21 دنیای جنگ سایبری و بکارگرفتن جنگ افزاری به نام تحریم است که طبق نوشته مفسران رسانه ها از سال 2012 با جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است.
نظاميان آمريکايي در خاک فرانسه، در حال رفتن به جبهه جنگ (تابستان 1917)


    
نظاميان آمريکايي در حال نبرد در خاک فرانسه و در کنار يک برکه آب با آلماني ها (تابستان 1918)


    
پياده شدن نخستين يکان نظامي آمريکا در خاک فرانسه در 27 ژوئن 1917

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزي که منشور ملل امضا شد - سازماني که تاکنون حاصلي براي بشريت نداشته است
27 ژوئن سال 1945، منشور ملل متحد در نشست سانفرانسيسكو به امضاي نمايندگان 50 كشور از جمله ايران رسيد، ولي به سبب وجود نقص هايي در اين منشور از جمله ندادن اختيارات به «مجمع عمومي» و قرار دادن اختيارات اجرايي در دست «شوراي امنيت» با عضويت 15 دولت که در آن دولتهاي پنجگانه فاتح جنگ جهاني دوم حق ردّ (وتو Veto) قطعنامه هاي پيشنهادي را دارند؛ اين سازمان همانند «جامعه ملل پيش از آن» در پيشگيري از جنگ و خونريزي، حفظ صلح جهاني و حراست از حاكميت و تماميت اعضاي خود و رعايت حقوق بشر در کشورهاي عضو موثر واقع نشده و با اين منشور و اين اركان نخواهد شد. نبايد فراموش کرد که فکر ايجاد اين سازمان از فاتحان اصلي آلمان نازي (آلمان ناسیونال سوسیالیست) است. اين فاتحان با هدف حفظ برتري خود بر جهانيان، انديشه تاسيس سازمان ملل را به ميان آوردند و چون کشورهاي موسس آن متحد يکديگر در جنگ با آلمان و يارانش ازجمله ژاپن بودند نامش را «سازمان ملل متحد» گذاردند.
    در طول عمر سازمان ملل تلاش پيگيري هم براي اصلاح منشور آن بعمل نيامده است، زيرا که دولتهاي فاتح جنگ جهاني دوم مايل به چنين اصلاحاتي نبوده و مي خواهند که ملل ديگر همچنان ديکته هايشان را بنويسند. ادامه طغيان هاي مردم ـ گروهي و انفرادي ـ عمدتا نتيجه همين بي اعتنايي سازمان ملل نسبت به رعايت کامل حقوق انسان ها در کشورهاي عضو است. اگر بعضي اوقات از سوي يک مقام سازمان ملل واکنشي نسبت به نقض حقوق بشر در يک نقطه از جهان بعمل آمده بايد ديد که کدام قدرت پشت سر آن قرار داشته و ابراز اين واکنش را خواسته است.
    ديرزماني است که بسيار از انديشمندان، سازمان جهاني فعلي در نيويورک را سازمان دولت ها (نه، سازمان ملل) مي دانند و بسياري از روزنامه نگاران در اخبار مربوط، واژه «متحد» را از عنوان اين سازمان حذف کرده اند و کتابي نيز تحت عنوان «سازمان ملل نامتحد» انتشار يافته است. انديشمندان پيشنهاد کرده اند کشوري که در آنجا دولتش حقوق بشر را در مورد شهروندان رعايت نکند نبايد عضو سازمان ملل باشد و عضويت آن پس از ثبوت نقض حقوق شهروندي بايد به حالت تعليق درآيد تا مسئله را حل کند. بنابراين اصلاحات منشور ملل مي تواند به انجام اصلاحات متعدد در کشورهاي عضو منجر شود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
براندازي در گواتمالا به روش 28 امُرداد تهران
27 ژوئن 1954 طبق نقشه و با كمك سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (CIA) دولت انتخابي گواتمالا برانداخته شد.
    پس از رويداد 28 امُرداد تهران (آگوست 1953 ميلادي)، براندازي گواتمالا دومين رويداد از اين دست بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
آغاز کار نخستین نیروگاه هسته ای جهان
نخستین نیروگاه اتمی برای تولید برق در جهان 27 ژوئن 1954 (56 سال پیش در ششم تیرماه) در شهر 105 هزار نفری اوبنینسک واقع در صد کیلومتری جنوب غربی مسکو آغاز بکار کرد. در حال حاضر چهارده درصد نیروی برق جهان از چنین نیروگاههایی به دست می آید. در این مراکز نیروی اتم آب را بجوش می آورد و نیروی بخار حاصله ژنراتورهارا بکار می اندازد و برق تولید می شود. شهر اوبنینسک محل استقرار 12 انستیتوی علمی روسیه است که در زمینه های مختلف استفاده از نیروی اتم پژوهش می کنند و به همین لحاظ این شهر به شهر علوم معروف است. در همین شهر بود که به خدمه نخستین زیردریایی اتمی شوروی آموزش حفاظتی داده شد. مصارف صنعتی و پزشگی نیروی اتم به مراتب بیش از استفاده نظامی از آن است. بیش از 150 وسیله بحریه اینک با نیروی اتم کار می کنند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
تظاهرات ژوئن 2004 ايرلندي ها بر ضد جنگ ـ کريستف: ايران برنده جنگهاي بوش بود
25 ژوئن 2004 پيش از ورود جورج دبليو بوش رئيس جمهور وقت آمريکا به ايرلند يك سوم نيروي انتظامي اين كشور كوچك اروپايي، مركب از شش هزار تن، براي محافظت از جان او و كنترل تظاهرات ضد جنگ فراخوانده شده بودند. با وجود اين، بيش از ده هزار ايرلندي در خيابانهاي دوبلين تظاهرات كردند و متجاوز از ششصد ايرلندي پس از اينكه شنيدند كه بوش به جاي فرودگاه دوبلين از طريق فرودگاه «شنون» وارد آن كشور مي شود با شتاب زياد خود را به آنجا رسانيدند و برضد او شعار دادند.
     همزمان با ورود جورج بوش به ايرلند، «پت كاكس» رئيس پارلمان اروپا از دادگاه عالي اروپايي خواست كه موافقت اتحاديه مبني بر انتقال اطلاعات مسافران هوايي را به امريكا غير قانوني اعلام دارد و پرس و جو از مسافران در فرودگاههاي اروپا را موقوف سازد.
     ايرلند كه در زمان ديدار جورج بوش رياست نوبتي اتحاديه اروپا را برعهده داشت در عين حال ميزبان سران اين اتحاديه بود و بوش با هدف جلب حمايت اروپاييان از سياست هاي خود بويژه در قبال عراق و افغانستان به ايرلند رفته بود.
     مفسران اروپايي ضمن بررسي سياست هاي بوش در قبال عراق نوشته بودند كه عراق نفتدار و استراتژيک مي تواند يک منبع سرشار درآمد و قدرت براي آمريكا شود.
    ++++
    نيکلاس کريستف روزنامه نگار آمريکايي که نوشته هاي او در نيويورک تايمز منتشر مي شود در چهارمين گزارش خود که در ژوئن 2012 و در جريان ديدار ژورناليستي اش از ايران نوشته بود نظر ديگري مطرح کرده بود. وي نوشته است:
    "... ایران کشور پیچیده‌ای است و ما در مورد آن مکررا به خطا رفته‌ایم. برای شروع، به این فکر کنید که در دهه گذشته [دهه يکم قرن 21] کدام دولت [عملا ـ خواسته و يا نخواسته] ـ بیشتر به ایران مساعدت رسانده است. نه روسیه، نه چین و نه هند، بلکه ایالات متحده آمریکا در زمان ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش. او ابتدا، طالبان را در افغانستان سرنگون کرد، دشمن مذهبي ايران در شرق اين کشور و سپس دولت صدام حسین در عراق را از ميان برداشت، همسايه غربي ايران را که تهدیدی مرگبارتر علیه اين کشور بود. به روابط امروز ایران و عراق نگاه کنید؛ دولت بوش تن به جنگی پُر هزينه و تلفات در عراق داد اما به نظر می رسد که ایران برنده آن بود.
گروهي از معترضين ايرلندي

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
هوس نابجا کرد و آتيه سياسي اش خراب شد
جري

در پي يك افشا گري خلاف اخلاق حسنه، جك ريان نامزد حزب جمهوريخواه امريكا براي احراز سناتوري ايلي نوي كه احتمال پيروزي او زياد بود 26 ژوئن 2004 انصراف خود را اعلام كرد.
    اين افشاگري بر اين پايه بود كه جك چندي پيش كه با همسرش «جري» به نيويورك رفته بود او را با خود به يك كلوب اصطلاحا «سكس آزاد» برده بود و در آنجا هوس كرده بود كه مقابل چشم ديگران با همسرش نزديكي كند كه «جري» بعدا به همين سبب طلاق گرفته بود.
جک ريان

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
کمونيست ها و آنارشيسم
اظهارات 24 ژوئن 2004 فرماندار استانبول تازگي دارد و اگر تاييد شود رشته اي است که سر دراز خواهد داشت. فرماندار استانبول انفجارهاي مرگبار اين شهر را كه بر ضد نشست سران ناتو در آنجا انجام گرفت به پاي كمونيست ها نوشت. با بيان اين موضوع، پاي كمونيست ها را هم به تروريسم (آنارشيسم) کشاند. سالها بود كه تنها برخي از مسلمانان را عامل هر ضديت مسلحانه و خرابكاري معرفي مي كردند و از متهم كردن ديگران خبري نبود. اگر اتهام وارده از سوي فرماندار استانبول درست باشد؛ كمونيست ها اصول قديمي خودرا كه ردّ ترور بود رها ساخته و به راه آنارشيستهاي قرن 19 و اوايل قرن 20 قدم گذارده اند كه پديده تازه اي خواهد بود.
    
صحنه اي از تظاهرات استانبول

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
برخي ديگر از رويدادهاي 27 ژوئن
 • 1905:   در جریان انقلاب سال 1905 روسیه، ملوانان کشتی جنگی روسیه ـ Potemkin ـ وابسته به ناوگان دریای سیاه به انقلابیون پیوستند که برضد ظلم حکومت و فساد دولتی بپاخاسته بودند و دست به نافرمانی زدند.
 • 1924:   نيروهاي نظامي آمريکا پس از هشت سال به اشغال جمهوري دومينيکن پايان دادند.
 • 1941:   فنلاند بر ضد شوروي وارد جنگ شد.
 • 1941:   افراد مسلح دولت رومانی که متحد هیتلر شده بود در شهر یاشی Iashi (اینک 260 هزار نفری) به جان یهودیان رومانیایی افتادند و بیش از 13 هزار تن از آنان را کشتند.
 • 1950:   دو روز پس از آغاز جنگ کره که با حمله ارتش کره شمالی آغاز شده و شهر سئول در آستانه سقوط کردن قرارگرفته بود، دولت آمریکا با توجه به اخطار شوراي امنيت سازمان ملل به کره شمالي که نيروهاي خودرا خارج سازد تصمیم به دفاع از کره جنوبی گرفت و هري ترومن رئيس جمهور وقت آمريکا 30 ژوئن اعلام کرد که مصوبه شوراي امنيت مبني بر دفاع مسلحانه از کره جنوبي را مي پذيرد و نيرو مي فرستد.
 • 1957:   در لندن، شورای پژوهش های پزشکی اعلام کرد که دود سیگار عامل عمده سرطان حنجره و ریه است. از آن پس بررسی درباره زیان های دود دخانیات گسترش یافت تا اینکه سازمان جهانی بهداشت سیگار را بزرگترین قاتل بشر اعلام و پیش بینی کرد که اگر دودکردن سیگار در همین وضعیت ادامه یابد تا پایان سال 2020 (دهه جاری) تلفات سالانه آن از ده میلیون تن بالاتر خواهد رفت.
      
 • 1960:   سومالي و ماداگاسکار استقلال يافتند.
 • 1977:   جیبوتی مستعمره فرانسه در منطقه شاخ آفریقا استقلال یافت. در جریان تقسیم سومالی و مناطق آفریقایی ساحل غربی دریای سرخ ، جیبوتی سهم فرانسه شده بود.
 • نامه به مولف
  ابراز نظر وارده در 22 ژوئن 2013
 •  
  ما باید یک سیاست نفتی مطابق منافع ملی و برپایه دورنگری داشته باشیم ـ اشاره ای آموزنده به بیماری هلندی = Dutch Disease

      
      این ایمیل [که با اندکی ادیت در زیر آمده است] 22 ژوئن 2013 (یکم تیرماه 1392) و ظاهرا در پاسخ به یکی از اظهارنظرهای درج شده در اين تاريخ آنلاين دریافت شد:
      
      اولا: به جای عبارت «رفتار اسلامی» باید عبارت «رفتار درست» را بکار بُرد تا در جریان تلاش برای «اصلاح رفتار» جبهه گیری صورت نگیرد، زیرا برخی هستند که تصور بر این دارند که نظام ایران هنوز واقعا اسلامی نشده است. [در آن اظهار نظر] دروغ گفتن را مثال زده و گفته شده بود که «دروغ» با ورود اقوام آسیای شمال شرقی، در ایران شیوع یافته که به نظر من [فرستنده ایمیل] درست نیست و از سنگ نوشته داریوش بزرگ چنین برمی آید که دروغ در زمان او هم وجود داشته که آرزوی موقوف شدن آن را کرده است. داریوش در سنگ نبشته اش از خدا خواسته است که ایران را از سه چیز حفظ کند: دروغ، خشکسالی و دشمن.
      ثانیا: و اما نفت [که در نظرات ابراز شده در دو مطلب بالا به آن اشاره رفته است]؛ این ماده بی جان ولی حیاتی دشمن ایرانی نیست که از علل بدبختی های ایران بشمار آورده شود. نحوه و راه چگونگی نگهداری، مصرف و هزینه کردن درآمد ناشی از این ماده و ذخایر خدادادی آن است که ما ایرانیان را دچار مشکل کرده است. باید درباره آن تفکر، و برنامه ریزی تازه صورت گیرد و یک سیاست نفتی مطابق منافع ملی و برپایه دورنگری داشته باشیم. نروژ، آمریکا، انگلستان، کانادا و ... دارای منابع نفت خام هستند و هرکدام دارای برنامه ریزی و سیاست درازمدت نفتی. همه اینها از یک اشتباه هلندی ها درس گرفته اند که به این اشتباه هلندی ها اصطلاحا Dutch Disease = بیماری هلندی گویند که W. M. Corden اقتصاددان آن را تعریف کرده، زیان هایش را بیان داشته و همچنین راه نجات از آن را. اروپاییان و آمریکاییان نفتدار از ندانمکاری هلندی ها در اتکاء بیش از حد به درآمد نفت و گاز طبیعی درس گرفتند و گرفتار چنان زخم اقتصادی نشدند. در یکی ـ دو دهه، اتکاء بیش از حد هلندی ها به درآمد ناشی از گاز طبیعی به تولیدات صنعتی و مبادلات ارزی و پول ملی آنان آسیب زده و اقتصاد هلندرا دگرگون کرده بود. گاز طبیعی مورد بحث در 1959 کشف و فروش انبوه آن از دهه 1970 آغاز شده بود که دگرگونی منفی اقتصادی ایجاد و اقتصاددانان به کمک شتافتند و مسئله حل شد، اما ضرب المثل آن باقی مانده است تا دیگران از آن راه نروند و اشتباه نکنند که اشتباه اقتصادی نتایج منفی متعدد دارد.
       ما درباره نفت و گاز طبیعی خود و درآمدهای ناشی از آنها باید اندیشه تازه کنیم، به درست بودن خط مشی و سیاست نفتی کنونی شک کنیم و برای آن طرحی تازه بسازیم. باید نیازهای خودرا تعریف کنیم و اولین پرسش از خودمان این است که: ما کی هستیم؟، خواست هایمان چیست؟، در کجا باید قرارگیریم؟ و آن وقت راه رسیدن به اینها را برنامه ریزی کنیم و اجرای برنامه ها را به اهل آن و کننده کار، دلسوز و فداکار بسپاریم و اقتصاددان ناظر بگماریم.
      
  کاظم یاوری


 • براي اطلاع  سپيده دم به زبان انگليسی

     

  از آنجا كه تلاش پيگير چندين ساله ناشر اين سايت (تاريخ ايرانيان به صورت روزشمار آنلاين) با نيم قرن تجربه روزنامه نگاري و تحصيلات مربوط، براي تجديد پروانه روزنامه چاپي «سپيده دم» جهت انتشار در ميهن گرامي به جايي نرسيده است و از سوي ديگر «روزنامك» را به فارسي به صورن آنلاين منتشر مي سازد؛  تصميم گرفته كه به زودي به انتشار سپيده دم آنلاين به زبان انگليسي در نشاني زير اقدام كند كه حاوي اخبار و عكسهاي جالب و مهم روز و نقل گزارش ها و مقالات مربوط ايران از منابع انگليسي زبان خواهد بود:

  www.IranianDawnNewspaper.com

   

  روزنامک


  اِدیشن(نسخه) آنلاین مجله جهانی «روزنامک» که به شماره ثبت 25178/92 ثبت شده است حاوی «دستچینِ رویدادهای روز و گذشته - تاريخ» و چشم انداز فردا از دیدگاه اصحاب نظر و شخص ناشراست.
   همچنین نظرات، تجربه، مشاهدات و خاطرات (کارنامک) نوشیروان کیهانی زاده ـ روزنامه نگار و تاریخ نویس 78 ساله ـ با هدف ارتقاء دانش مخاطبان، سطح آگاهی ها و مدنیّت برای داشتن دنیایی بهتر و کمک فرهنگی به کاهش مسائل جوامع، بشریّت و پیشگیری از اشتباه با این شعار: توانایی محصول دانایی است و «دانستن» حق انسان.
  «روزنامک» که از نوامبر 2003 (21 آبان 1982) به صورت یک وبسایت، با هدف آموزش عمومی و خبر و نظررسانی ایجاد شده بود. شماره یکم نسخه چاپی روزنامک نيز در اپريل 2014 (ارديبهشت 1393) در تهران منتشر شد و انتشار آن ادامه يافته است.

  نسخه آنلاين: www.rooznamak.com

  نسخه چاپی: www.rooznamak-magazine.com


   
   

  مطالعه اين سايت و نقل مطالب آن با ذكر ماخذ (نشاني کامل سايت و نام مولف آن) آزاد است، مگر براي روزنامه هاي متعلق به دولت و دستگاههاي دولتي؛ زيرا كه مولف اين سايت اكيدا «روزنامه نگاري» را كار دولت نمي داند. روزنامه عمومي به عنوان قوه چهارم دمكراسي بايد كاملا مستقل از دولت و سازمانهاي عمومي باشد تا بتواند رسالت شريف خود را به انجام برساند.


   تماس با مولف:

  editor (a) iranianshistoryonthisday.com
  n.keihanizadeh (a) gmail.com