Iranians History on This Day
روز و ماه خورشيدي و يا ميلادي مورد نظر را انتخاب و كليد مشاهده را فشار دهيد
ميلادي
   خورشيدي

 
14 اكتبر
 
جستجو:

 
 


 هديه مولف

اين سايت مستقل و بدون كوچكترين وابستگي؛ هديه ناچيز مولف كوچك آن به همه ايرانيان، ايراني تبارها و پارسي زبانان است كه ايشان را از جان عزيزتر دارد ؛ و خدمتي است ميهني و آموزشي كه خدمت به ميهن و هموطنان تكليف و فريضه است كه بايد شريف و خلل ناپذير باشد و در راه انجام تكاليف ميهني نياز به حمايت مادي احدي نبايد باشد، و نخواهد بود. انتخاب موارد براي نگارش و عرضه در سايت نظرشخص مولف است.
 

 


   لينک به اين صفحه  

مهمترين رويدادهاي ايران و جهان در طول تاريخ در اين روز 14 اكتبر
ايران
سان و رژه به مناسبت پيروزي نظامي اکتبر 579 ايران بر روم ـ ابتکار خسروانوشیروان و اقتباس لنین
تصویر خسروانوشیروان بر سکه اش
14 اكتبر سال 579 ميلادي جاركش ها در خيابانهاي تيسفون (مدائن = سلمان پاک ــ 36 کیلومتری جنوب بغداد) پايتخت آن زمان ايران به راه افتادند تا خبر پيروزي سپاه اعزامي ايران بر روميان در سوريه و بازپس گرفتن اين سرزمين را به آگاهي مردم برسانند و بگويند كه خودرا براي مراسم سان و رژه و جشن نظامي كه پس از ورود اسيران رومي و پرچمهاي گرفته شده از ايشان به تيسفون برگزار خواهد شد آماده كنند.
     در اين جنگ كه پنجم اكتبر (طبق اسناد قسطنطنيه، ششم اكتبر؛ زيرا 6 اكتبر كار شمارش اسيران و زخمي ها پايان يافته بود) به پيروزي ايران انجاميد 20 هزار نظامی رومي اسير و 27 هزار تن ديگر كشته شده بودند. سپاه اعزامي ايران به اين جنگ مركب از 40 هزار سوار و يكصد هزار پياده بود. 11 هزار تَن از این سواران، زرهپوش (دارای جوشن) بودند.
    خسروانوشيروان ـ شاه وقت ايران 26 اكتبر، سه هفته بعد از اين پيروزي پس از 48 سال حكومت درگذشت. اصلاحات اداری ـ قضایی او درجهان الگو شده و از «تاریخ» لقب «دادگر» گرفته است بویژه رسیدگی مستقیم او به نامه ها و شکایات اتباع.
     چندماه پس از پیروزی انقلاب بلشویکی روسیه، لنین در بخشنامه سال 1918 خود ضمن اشاره به ابتکار خسروانوشیروان مبنی بر تماس مستقیم با مردم و ایجاد دفاتر در سراسر کشور برای دریافت شکایات، انتقادها و پيشنهادها و اطلاع از وضعیت مردم، دستور داد که یک سازمان سراسری دریافت نامه و پیشنهادها در روسیه ایجاد و ماحصل کار در روزنامه حزب و روزنامه دولت منتشر شود. این اقدام لنین پس از درگذشت او کمرنگ شد و ....
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
نخستين روزي كه استعمار غرب پا به تنگه هرمز گذاشت


چهاردهم اكتبر سال 1515 ـ در آن زمان كه ايران فاقد نیروی دريايي بود (زمان شاه اسماعيل صفوي) ـ درياسالار پرتغالي آلفونس دا آلبوكركي (آلفونسو دو آلبوكرك) با چند كشتي توپدار و یگان تفنگدار وارد تنگه هرمز شد و بعدا جزاير استراتژيك آن ناحيه را تصرف كرد. تنگه هرمز دروازه خليج فارس است ـ خليجي كه 970 كيلومتر طول دارد. آلبوكرك نخستين نظامي غرب بود كه از راه دريا به خليج فارس تجاوز مسلحانه كرده است. وي در عين حال نخستين دريانورد غرب است كه به اهميت استراتژيك خليج فارس به عنوان بازوي اقيانوس هند پي برده و آن را اعلام کرده بود. آلبوكرك كه از ده سال پيش از آن به تصرف سرزمين هاي مشرق زمين دست زده بود به خوبي مي دانست كه پرتغالِ يك ميليون و پانصد هزار نفري وقت نمي تواند در همه مناطق متصرفه مهاجرنشين تاسيس كند؛ بنابراين كوشش داشت كه با بكارگيري بوميان هر محل، اقتدار پرتغال را بر اين مناطق برقرار سازد و حفظ كند.
    
تصوير ديگري از آلبوکرک

آلبوكرك آغازگر تجاوزي شده است كه هنوز ادامه دارد و قدرت هاي غرب بدون اين كه حقي داشته باشند در آبهاي كشورهاي دوردست مداخله مي كنند و اين مداخله را كه بارها به برخورد نظامي انجاميده است «حفظ منافع حياتي!» خود نام نهاده اند.
     آلبوكرك پس از بازگشت از منطقه هرمز به پايگاه اصلي و دائمي اش در گواي هند با حُکم عزل خود كه از پرتغال ارسال شده بود رو به رو شد و از فرط اندوه 16 دسامبر سال 1515 دق كرد و درگذشت!.
     با درگذشت آلبوكرك، مسئله اشغال ناحيه هرمز حل نشد. بعدا شاه عباس يکم با كمك انگليسي ها ــ رقباي استعماري پرتغال ــ ناحيه اشغال شده ايران را پس گرفت، ولي همين اتحاد او با انگليسي ها باعث گسترش نفوذ و بعدا سلطه آنان بر منطقه خليج فارس و امضاي پيمان «تروشيل» در 1820 با شيوخ امارات هفتگانه شد و سلطه خود را رسميت داد كه آثار آن هنوز زدوده نشده است. انگليسي ها به همين دليل، تا نيمه دهه 1930 تلاش بسيار كردند كه ايران داراي نيروي دريايي موثر نشود و ....
    انگليسي ها نيروهاي نظامي ثابت و اصطلاحا؛ رزمي خودرا از دهه 1970 از شرق سوئز ازجمله خليج فارس بيرون برده اند که بتدريج آمريکا برجاي آنان نشسته و بحرين را مقر فرماندهي نظامي خود در خليج فارس قرارداده است. جنگ عراق با ايران و نيز تصرف کويت توسط صدام حسين بهانه و فرصت لازم را براي دولت واشنگتن فراهم ساخت تا استقرار خودرا در خليج فارس دائمي سازد. فروپاشی شوروي استقرار آمريکا در خليج فارس را کاري بلامنازع ساخت.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
دكتر مصدق در سازمان ملل و در واشنگتن انگلستان را عامل همه بدبختي هاي ايران اعلام كرد
دكتر مصدق و دين آچسن وزير امور خارجه وقت آمريكا

نيمه دوم مهرماه 1330 (اكتبر 1951) بيشتر گزارشهاي سياسي رسانه ها در سراسر جهان در ارتباط با ايران بود زيرا كه دكترمحمد مصدق رئيس دولت وقت ايران در نيويورك بود تا از برحق بودن ايران در ملّي كردن نفت خود و طرد نفوذ خارجي از ايران كه مغاير استقلال و حاكميّت يك ملت است دفاع كند.
    وي كه 14 مهر عازم نيويورك شده بود و در جلسه شوراي امنيت شركت كرده بود از آن پس هر روز چند مصاحبه و سخنراني در باره مظالم دولت انگلستان و مداخلات استعماري اين دولت در ايران از نخستين دهه قرن 19 تا به آن روز انجام مي داد.
    دكتر مصدق ضمن اظهارات خود در شوراي امنيت بيشتر بدبختي هاي ايران در قرون 19 و 20 را نتيجه مداخلات انگلستان در ايران و سياست هاي آن دولت معرفي كرد كه باز هم حاضر نمي شود از سر ايرانيان بيدار شده از خواب غفلت دست بردارد. استدلال دكتر مصدق سبب شد كه شوراي امنيت تصميم بگيرد كه رسيدگي به قطعنامه انگلستان بر ضد ايران را موكول به صدور حكم دادگاه بين المللي (لاهه) كند.
    مصدق 30 مهر براي ديدار با ترومن رئيس جمهوري وقت آمريكا از حزب دمكرات وارد واشنگتن شد و با رفتار و بيانات خود نظر مردم امريكا نسبت ايران روشن ساخت. استقبال مردم نيويورك و واشنگتن از دكتر مصدق كه گاهي بر بدبختي ايرانيان گريه و زماني كه مصلحت ايجاب مي كرد غَش مي كرد كم سابقه بود.
    دين آچسن وزير امور خارجه وقت آمريکا که جداگانه با دکتر مصدق ملاقات و مذاکره کرده بود در خاطرات خود نوشته است: دکتر مصدق در حالي که سرش را بر بازوي پسرش دکتر غلامحسين که با او به آمريکا آمده بود تکيه داده بود به آهستگي قدم بر مي داشت ، ولي به محض اين که متوجه شد که ما براي استقبال از او رفته بوديم سر از بازوي پسر برداشت و بمانند يک جوان با گامهاي استوار به سوي ما آمد و در اينجا بود که فهميدم که ما با چگونه سياستمداري رو به رو هستيم و سبب غَش کردن هاي او را درک کردم . او معمولا هنگامي خود را به غَش کردن مي زد که مسير مذاکرات در جهت زيان ايران قرار مي گرفت و از آن پس آن را ديپلماسي گريه و غش نام نهاده بودم به همان گونه که رقص سرگرد سالم از گروه «افسران آزاد مصر» براي مردم سودان به منظور جلب نظر آنان به اتحاد با مصر را ديپلماسي رقص خوانده بودم.
    دين آچسن نوشته است : ترومن و من در مذاکره با مصدق قانع شديم که نبايد زياد تسليم نظر انگلستان در قبال مسئله نفت ايران ازجمله موافقت با تعرض نظامي انگلستان به منظو ر تصرف آبادان شويم. دکتر مصدق در مذاکرات، در جايي که احساس مي کرد ممکن است به زيان ايران تمام شود چهره در هم مي کشيد و لجوجانه حاضر به گذشت نمي شد و من در چهره او که در لحظات ديگر متبسم بود «ناسيوناليسم ايراني» را که در تاريخ باستان درباره اش خوانده بودم به وضوح مشاهده مي کردم.
    دکتر مصدق پس از مذاکراه با مقامات آمريکايي و انجام چند مصاحبه در واشنگتن، از طريق مصر به ميهن باز گشت. او در طول اقامت کوتاه خود در مصر نطقي ايراد کرد و در آن موهبت برخوردار بودن از استقلال و حاکميت ملي، و طرد استعمار و آثار نکبت بار آن را مورد تاکيد قرار داد. جمال عبدالناصر پس از رسيدن به قدرت بارها گفته بود كه نطق دكتر مصدق در قاهره او را منقلب كرد و به هيجان آورد. افسران مصري كمتر از دو سال بعد به نظام سلطنتي دست نشانده انگلستان در مصر پايان دادند.
    دكتر مصدق در جلسه سوم آذر ماه مجلس شوراي ملي گزارش سفر خودرا مطرح و تاكيد كرد كه انگلستان نمي خواهد ما امور نفتمان را كه ميراث مشتركِ مان است در دست داشته باشيم و براي شكست دادنِ مان به هر دسيسه و نيرنگ دست خواهد زد، بايد متحد و مراقب باشيم.
در سفر آمريکا، دکتر غلامحسين مصدق و بانو ضياء اشرف پدر را همراه بودند. دکتر غلامحسين در عين حال پزشک پدرش بود

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: طبق قانون، یک نرخ «شناور و مدیریت شده» برای ارز داریم و «نرخ مرجع» نداريم که با آن اتومبيل لوکس وارد شده
به گزارش 14 اکتبر 2012 خبر آنلاین، غلامرضا اسد‌اللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از طرح دوفوریتی نمایندگان برای تعیین تکلیف 20 هزار میلیارد تومان مازاد درآمد دولت از محل مابه ‌التفاوت نرخ ارز خبر داد و گفت: در قانون بودجه، و هم در قانون برنامه پنجم، برای ارز تنها یک نرخ به نام مبنا و به صورت شناور ذکر شده است و غیر از این، نرخ دیگری برای ارز تعیین نشده است و در قانون بودجه چیزی به نام نرخ مرجع (دلار 1226 تومانی) که از سوی دولت (دولت دهم) عنوان و تعیین شده است نداریم. بنابراین، چون دولت «نرخ مرجع» را مبنا قرار داده قانون را رعايت نکرده و این نرخ برای عده ای خاص بوده و صرف واردات کالا و خودروهای لوکس شده است اما آنچه که به دست مردم معمولی رسیده ارز بالای 2 هزار تومان بوده است. لذا، اگر دولت درآمدی از محل افزایش (مابه التفاوت) نرخ ارز داشته است باید تکلیف این درآمد روشن شود. 86 درصد از خودروهای وارداتی لوکس با دلار 1226 تومانی وارد کشور شده و آن ارزی که به مردم معمولی اختصاص پیدا کرده به نرخ آزاد بازار بوده است!، چرا؟. طبق اصلاحیه بودجه سال 1391 ارز دو نرخی وجود ندارد بلکه یک نرخ «شناور و مدیریت شده» برای ارز تعریف شده و آنچه را که دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز به دست می‌آورد باید وارد خزانه کرده و بر اساس قانون از آن برداشت کند. درآمد دولت از این اقدام 20 هزار میلیارد تومان برآورد شده است و طبق اصول 52 و 53 قانون اساسی همه درآمدهای کشور باید به خزانه واریز و همه هزینه‌ها نیز از خزانه برداشت شود. در مورد مابه‌التفاوت درآمد ارزی هم باید این گونه عمل شود (از طریق خزانه کشور هزینه شود.).
    
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
دلار ظرف 3 سال از 4 هزار تومان به 31 هزار و 600 تومان رسید ـ سکه طلا؛ 16 میلیون و 500 هزار تومان!
طبق گزارش 23 مهرماه 1391 (14 اکتبر 2012) خبرگزاری فارس، در این روز در مرکز مبادلات ارزی (وابسته به بانک مرکزی) نرخ دلار آمریکا برای فروش 2545 تومان تعیین، حال آنکه بهای فروش آن بر روی تابلو صرّافی‌ها 3260 تومان درج شده بود و قیمت خرید هم حدود 10 تومان کمتر از قیمت فروش بود. تازه با این قیمت هم، تنها تا 5 هزار دلار به متقاضیان فروخته می‌شد.
    اين خبرگزاري در گزارش خود افزوده بود که در این روز بهاي فروش سکه بهار آزادی یک میلیون و 300 هزار تومان بود.
     18 مهرماه 1396 (10 اکتبر 2017) دلار آمريکا در صرّافی های تهران 4 هزار و 85 تومان فروخته می شد و سه سال بعد ـ 22 مهرماه 1399 (13 اکتبر 2020) 31 هزار و 600 تومان. در این روز، سکه طلا نیز به 16 میلیون و 500 هزار تومان رسیده بود و صندوق بین المللی پول اعلام کرده بود که متوسط تورّم در سالی جاری (1399) در جمهوری اسلامی ایران اندکی بیش از 30 درصد خواهد بود.
     دلار آمریکا در مهرماه 1320 سی وپنج ریال بود و در سه دهه 1330، 1340 و 1350 حدود هفت تومان و تقريبا ثابت بود. برای مثال،
    دلار آمریکا در 23 شهریور 1353، شش تومان و 8 قران و سکه طلا 270 تومان بود.
    
    
    
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
اظهارات فرمانده سپاه پاسداران درباره سوریه، نرمش قهرمانانه و فضاسازی ها
خبرگزاری فارس 21 مهرماه 1392 اظهارات فرمانده کل وقت سپاه پاسداران انقلاب در مراسمی در بجنورد را گزارش کرد که ضمن آن، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری گفته بود که مقابله با ظلم، ستم، نظام سلطه و مستکبران جهان مهم‌ترین پیام ماست. استمرار انقلاب اسلامی و ظلم ستیزی ما، ماهیّت استکبار را تهدید می کند، و قطعا [طرف مقابل] سکوت نخواهد کرد.
     سرلشکر جعفری با اشاره به ناکامی توطئه نظامی علیه سوریه گفته بود: "آنان به خوبی می‌دانند که ایران اسلامی، کشور سوریه را حمایت مادی، معنوی و فکری می‌کند و پیروزی نهایی هم خواه ـ ناخواه به نام ایران ثبت می شود.".
    فرمانده وقت کل سپاه پاسداران انقلاب در خصوص بحث مذاکره ایران با آمریکا و سخنان رهبری در این خصوص اظهار داشت: بیان "نرمش قهرمانانه" از سوی رهبری باعث تعبیرهای مختلفی از سوی دشمنان شد که در اصل مفهوم سخن از "نرمش" این است که ما اهل خصومت و دشمنی نیستیم و "قهرمانانه" نیز یعنی که فرصت به دشمن بدهیم تا بتواند اصول و ارزش‌های ما را بشناسد.
    وی در همین رابطه به آنان که در مسیر ایجاد انحراف در بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هستند و ادعا می‌کنند که وی موافق تعطیلی شعار مرگ بر آمریکا بود یادآوری کرد: مردم دست این افراد را خوانده‌اند و فریب فضاسازی‌های آنان به نفع دشمن را نخواهند خورد. [نقل قول از آیت الله خمینی در آن باره را به آیت الله رفسنجانی نسبت داده اند.].
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
پرداخت 3500 میلیارد تومان کمک نقدی ماهانه به اتباع، به رغم کسری بودجه!
محمدباقر نوبخت معاون وقت برنامه ریزی و نظارت رئیس جمهور 20 مهرماه 1392 در یک برنامه تلویزیون سراسری ایران گفت که حذف یارانه نقدی اتباع ایران که درآمد کافی دارند و شناسایی اتباع نیازمندِ دریافت یارانه تحت بررسی است زیراکه دولت با کسری بودجه رو به رو است. نوبخت تأکید کرده بود که "اغنیا نیازی به کمک نقدی دولت ندارند.". دولت طبق روال قبلی در بیست و دوم هر ماه 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی بین خانوارها توزیع می کرد اما طبق آخرین آمار، برای پرداخت این ماه (مهرماه 1392) 1000میلیارد تومان کسری وجود دارد.
    اجرای طرح پرداخت یارانه به اتباع در زمان دولت احمدی نژاد آغاز شد و همه شهروندانی که مشخصات خود را در بانک اطلاعاتی مربوط ثبت کرده بودند مشمول دریافت کمک نقدی ماهانه شدند.
    در این روز دکتر احمد توکلی نماینده وقت مجلس از تهران در توجیه قطع احتمالی این یارانه به کسانی که درآمد کافی دارند متنی طولانی منتشر ساخت.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
به گزارش کيهان، مهرماه 1392یک ایرانی پناهنده به آمریکا اپوزیسیون را متهم به دکانداری و کاسبی کرد!
به گزارش 17 مهرماه 1392 روزنامه کیهان و سِیرنیوز، امیرحسین موحدی [یک پناهنده سیاسی]، در «شبکه بالاترین» نوشت که کارت اقامت دائم در آمریکا دارد اما آرزو دارد که به ایران بازگردد. همچنین علاقه دارد حقایقی را درباره برخی افراد موسوم به اپوزیسیون بگوید که اینان در آمریکا کاری جز دکانداری و کسب درآمد برای جیب خود و فرزندانشان انجام نمی‌دهند.
     طبق گزارش کیهان و سِیرنیوز، موحدی نوشته بود: "ای کاش بودید و می‌دیدید که آنان [اپوزیسیون] به جای مبارزه، کاباره و میخانه و دیسکو راه می‌اندازند، ماشین می‌فروشند، کمپانی می‌زنند، فروشگاه‌های زنجیره‌ای گسترش می‌دهند و شب از تلویزیون خود، مردم را سر کیسه می‌کنند، به ریش ملت می‌خندند و از این نکته غافل هستند که [روزگاری] پناهندگانِ رنج کشیده رسوایشان خواهند کرد. خطاب به آنان می‌گوییم؛ منتظر باشید که ما هم منتظرانیم ....".
    امیرحسین موحدی آخرین‌بار در پاییز 1387 در ایران دستگیر شده بود.
    به نوشه کيهان، موحدي ضمن مطرح ساختن مطالبی دیگر، نوشته است که تصمیم به بازگویی [افشاء] کارهای اپوزیسیون ایرانی ساکن در لس‌آنجلس، لندن، واشنگتن و ... را گرفته و هر روز مشاهدات و تجربه خودرا در این باره خواهد نوشت تا همگان روشن شوند. وی نوشته است که بیش از این، سکوت را خیانت می‌داند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
سينما
«ارول فلين» دچار حمله قلبي شد و درگذشت
Errol Flynn
«ارول فلين Errol Flynn» بازيگر نيمه قرن 20 فيلمهاي سينمايي هاليوود 14 اكتبر سال 1959 در ونكوور كانادا براثر حمله قلبي در 50 سالگي درگذشت.
    وي در انواع كار نمايش از «اكشن» تا «درام» مهارت داشت و در زمينه هاي مختلف به ايفاي نقش پرداخته بود. وي در 1909 در استراليا به دنيا آمده بود که به هاليوود نقل مکان کرد.
    
    
    
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو انديشه
پيش بيني شكست كاپيتاليسم و دلايل آن ـ وسعت اطلاعات و توان تفکّر نسل نوین ـ توجه به ناسیوال سوسیالیسم
Albert E. Blumberg

پروفسور آلبرت بلومبرگ Albert E. Blumberg فيلسوف چپگراي آمريكايي كه 91 سال عُمر كرد و از خود دهها كتاب و مقاله و يك روش تفكر فلسفي (اصطلاحا: سكول) باقي گذارده است هشتم اکتبر 1997 درگذشت. تلاش او که در دانشگاههای ییل، سوربن و وین تحصیل و در دانشگاه جانز هاپکینز تدریس کرده بود عمدتا در جهت اصلاح نظام هاي اقتصادي ـ اجتماعي جوامع بشري بود. وي پيش بيني كرده است كه به همان دلايلي كه نظام ماركسيستي شوروي به خاموشي گراييد؛ نظام كاپيتاليستي هم اگر در چنبره يک بوروکراسي بَد بيافتد ازميان خواهد رفت. نظرات فلسفی ـ سیاسی دکتر بلومبرگ عمدتا در نشریه خود او «جرنال آو فیلازوفی» انتشار یافته است.
     به گفته وي، نظام شوروي غرق در مفاسد ناشي از نارسايي هاي يك بوروكراسي ناهنجار، انتصابات نابجا، جاه طلبي و خودخواهي مقام هاي دولتي شده بود که فسادساز هستند. به پيش بيني پروفسور بلومبرگ، نظامهاي كاپيتاليستي هم اگربه همان مسائل گرفتار آيند به همان روز خواهند افتاد.
    پروفسور بلومبرگ گفته بود: رقابت و دشمني اين دو نظام (سوسياليستي و کاپيتاليستي) از پايان جنگ جهاني دوم تا اواخر دهه 1980، كمك به بقاء كاپيتاليسم كرد كه اين رقابت ديگر وجود ندارد و كاپيتاليسم يكه تاز ميدان شده و ضريب آسيب پذيري اش بالا رفته است. بلومبرگ افزوده بود: دمكراسي به روش غرب كه از آن به صورت حربه بر ضد ماركسيسم شوروي استفاده مي شد ديرزماني است كه از مسير واقعي و اصول مربوط خارج شده و به بيراهه افتاده، ديگر واقعيت ندارد و تنها يك لباس زيبا است برتن مانكن. مشاركت به صورت واقعي (آنطور كه بايد) در اين دمكراسي دارد ضعيف و ضعيف تر و دقّت در انتخاب نماينده كم مي شود و ... به اين دلايل (نظر دکتر بلومبرگ)؛ اين دمكراسي ورشكست شده نخواهد توانست از سقوط كاپيتاليسم موجود در غرب جلوگيري كند. دليل ديگر، تمايل روزافزون طبقه روشنفكر، متفكّر و «كمتر ـ ماديگر» جوامع بشري (مدرّس، معلم، مولف، روزنامه نگار، شاعر، هنرمند، دانشجو و ...) به راه ميانه (اصطلاحا؛ راه سوم ـ نظامي ميان ماركسيسم و كاپيتاليسم) است ـ نوعي سوسيال دمكراسي كه مُبلّغ معنويات هم باشد.
    به نظر دکتر بلومبرگ، طبقه روشنفكر (نه صرفا ورکینگ کلاس = کارگر) كه قاعدتا باید به دور (عاری) از آزمندی، خودخواهی و قدرت طلبی باشد باید كار هدايت افكار عمومي را به دست گیرد. تجربه تاریخی نشان داده است که وعده های بازاریان، مقامداران، بوروکرات ها و مقامجویان (که در جریان هر مبارزه و رقابت ازجمله کمپین انتخاباتی اعلام می شود) عملی نشده است زیرا که پس از احراز مقام درخدمت منافع خود و دیگر اصحاب منافع (همپالگی هایشان) قرارگرفته اند. آنان این راه را در سطح بین المللی هم ادامه داده و با قدرتمداران سایر کشورها که از جنس خود باشند ـ بدون اعتناء به زیانهای ملی و مردمی و آینده بشریت ـ به سازش و ساخت و پاخت پرداخته اند و ....
    به گفته پروفسور بلومبرگ، تجربه تاريخ كه بسيار گرانبها و به منزله قانون است به ما ثابت كرده كه طبقه روشنفكر جامعه ـ روشنفکر تمام عیار ـ به هر سوي كه متمايل شود، جامعه به همان سوي خواهد رفت ــ گاهي تند و زماني آهسته و شتاب اين حركت بستگي به قدرت نيروي بازدارنده (ضد آن) دارد كه عاملي مصنوعي است و هر عامل مصنوعي شكست پذير است.
     همچنانکه دکتر بلومبرگ پیش بینی کرده است، در دهه یکم قرن 21 «هوگو چاوس» فرضیه ای را زیر عنوان «سوسیالیسم قرن 21» مطرح ساخت. این سوسیالیسم نه تنها ناسیونالیسم نوع بولیواریسم را ردّ نمی کند بلکه آن را به صورتی وارد بطن خود کرده است.
    به باور برخی از تفسیرنگاران که تحولات سیاسی ـ اقتصادی و تفکّرات را دنبال و تحلیل می کنند، ملل به سوی ناسیونال سوسیالیسم پیش می روند. تجربه انترناسیونالیسم در قرن بیستم ثابت کرد که زیر این شعار، دولت های بزرگتر قدرت جهانی و دیکته گر می شوند و گردانندگان آنها به خودخواهی، تفکر امپراتوری داشتن و انواع فساد ناشی از این احساس و خصلت می گرایند.
     تجربه تاریخی ایرانیان بویژه در قرون هشتم تا شانزدهم میلادی که ضمن ادامه راه، در همه شئون استقلال ملی خودرا حفظ کردند سرمشق قرارگرفته است. پس از پیدایش و بهره گیری از اینترنت و ابزارهای الکترونیک و دیجیتالی دیگر، دانش و اطلاعات از انحصار مدرسه رفتگان خارج شده و تعمیم یافته و توان تفکّر در مردمی که همه اوقات فراغت خودرا صرف سرگرمی و خوشگذرانی نمی کنند وسعت گرفته است. همین وسعت اطلاعات و تفکّر، آنان را نسبت به رسانه های معلوم الحال بی اعتناء ساخته است که مثالی است مهم و معتبر از رشد تفکّر انسان های عصر حاضر. در اینجاست که طبقه مقامدار و مقامجو دست در دست طبقه آزمند و پولپرست به انواع نیرنگ و ابزار دست می زند تا فرهنگ سرگرمی و خوشگذرانی را گسترش دهد که فرصت برای تفکّر و ضدیت با خودرا به کمترین میزان کاهش دهد و ....
Hugo Chavez

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در دنياي اقتصاد
پال ولکر: برای کنترل بحران پول وضع قانون لازم است ـ مداخلات قوه مجریه و معاملات قمارخانه ای بحران می سازد ـ جنگ افزاري به نام پول
Paul Volcker

«پال ولكر Paul Volcker» اقتصاددان آلمانی تبار آمریکایی (متولد 5 سپتامبر 1927) و رئيس پيشين شوراي پول و ذخيره فدرال آمريكا (كه این شورا بانكهاي مركزي 12 گانه، انتشار دلار، نرخ بهره و سیاست های پولی آمریکا را دركنترل دارد) 14 اکتبر 2010 در پی اعلام شکست نشست کشورهای عضو صندوق بین المللی پول به یافتن راه برای رفع بحران پولی جهان که در سال 2008 آغاز شده بود گفت: شاهد بحرانهاي مالي متعدد بوده ام ولي بحران جاري از نوعي ديگر است و شباهتي به بحران هاي قبلي ندارد. نبود ضابطه در معاملات پول، كرديت ها و سرمايه گذاري بورسي (كه به صورت قمار در كازينو ـ قمارخانه ـ در آمده است) عامل اصلي اين بحران بوده است و نیز مداخله سیاست [قوه مجریه]، و ضابطه يعني كنترل قانونی. «كاپيتاليسم» مداخله دولت در معاملات پول و اعتبارات را تنها درحد اقل آن تحمل مي كند. اینک که وضعيت بحرانی است، راهی جز تدوين ضابطه قانونی برپایه اصول اقتصاد پول وجود ندارد و قانون (ضابطه مصوّب) ضمانت اجرایی دارد و نمی توان آن را معلق و متوقف ساخت و تعبیر و تفسیر خودمانی کرد. بحران مالی که مشاهده می شود و به قول بعضي ها «Credit Crisis» مربوط به یکی دو کشور نیست، جهانی است. ادامه بحران پول توده هارا هرچه بیشتر تحت فشار اقتصادی و عُسرت قرار خواهد داد که ممکن است به ... بیانجامد.
     قبلا باوركردني نبود كه دولت با پول مردم (صندوق دولتی = بیت المال) وارد عمليات نجات سوداگران (كار خصوصي) شود كه ديديم در آمریکا شده است آن هم با 700 ميليارد دلار و مي خواهد با 250 ميليارد دلار هم ديون بانكها را بخرد!. ابزارهاي ارتباطي امروز كه همه را بورس باز آنلاين كرده برای دولتها راهی باقی نگذارده جز وضع قانون و تدوين ضابطه و از این طریق (قانون) کنترل آزمندی ها و سودجویی افراد که این افراد می خواهند درآمد برق آسا و آسان داشته باشند. همين معاملات اصطلاحا كاغذي و شانسي بوده است كه بهاي يك بشكه نفت خام را تا 150 دلار بالا بُرد و چون كرديت ها محدود شد به 70 دلار كاهش يافت و نیز بهای طلا و نقره، مستغلات، اشیاء عتیقه و ....
    «ولكر» كه در دهه هاي 1970 و 1980 رئيس شوراي پول آمريكا بود و تورّم این کشور (ناشي از ضعف مديريت جيمي کارتر) را با تدابیر خود کنترل کرد و پایین آورد از زمان روی کار آمدن بارک اوباما تا سال 2011 با او همکاری داشت.
    وی سالها پیش در یک میزگرد مطبوعاتی گفته بود که پول و معاملات پولی و بانکی دارد می رود که ابزار جنگ سرد شود زیراکه هر فشار از این طریق آسیب ساز و دردآور است و ....
کاريکاتور چاپ شده در روزنامه هاي آمريکا نيز اولويت را در رفع هرگونه بحران مالي جاري، تدوين ضابطه (قانون) دانسته است

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزي که صنعت اتومبيلسازي آمريكا در دست انداز افتاده بود


بحران بانكي و اعتبارات مالي، رقابت اتومبيلسازهاي ساير كشورها، گراني بنزين، بالا رفتن دستمزدها، كاهش هوس به نو كردن غيرضروري خودرو و ... صنعت اتومبيلسازي آمريكارا در اکتبر 2008 به دست انداز انداخته بود. هر سهم جنرال موتورز ـ بزرگترين كمپاني اتومبيلسازي آمريكا كه در سال 2007 چهل و دو دلار و 64 سنت بود نهم اكتبر 2008 به چهار دلار و 76 سنت كاهش يافته بود كه شايعه اعلام ورشكستگي آن به گوش رسيد كه بعدا اين شايعه تكذيب شد. طولي نکشيد که دولت واشنگتن از طريق دادن وام و به دست گرفتن قسمتي از سهام، جنرال موتورز را نجات داد. در سرمايه گذاري دولت آمريکا، دولت کانادا هم مشارکت کرد. در اکتبر 2008 وضعيت كمپاني کرايسلر آمريكا هم زياد بهتر از جنرال موتورز نبود ولي کمپانی فورد که هنوز از دست خانواده فورد خارج نشده و مديريت فاميلي دارد روي پای خود ايستاده بود. جنرال موتورز دهها سال يكي از مظاهر غرور آمريكاييان و بزرگترين کارخانه خودروسازي جهان بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو ادبيات
سالروز درگذشت داستان نگار 50 ميليوني
Harold Robbins
هَرولد رابينز Harold Robbins داستان نگار آمريكايي كه 20 ناوِل او به 32 زبان ترجمه شد و تا زنده بود جمعا 50 ميليون نسخه فروش داشت 14 اكتبر 1998 در 81 سالگي درگذشت.
     وي نوجواني را در يتيمخانه گذرانيده بود و در بزرگسالي در تجارت ورشكسته شده و پس از درگذشت زنش براثر يك بيماري مرموز، به كارگري پرداخته بود.
     هرولد از نيمه عُمر كار داستان نگاري را با نوشتن تجربه هاي خود از زندگاني آغاز كرد كه چون مطالبش از دل برآمده بودند بر دل نشستند و او را به صورت داستان نگاري بلند آوازه درآوردند.
     توجه بی سابقه مردم به داستانهای رابینز بود که این فرضیه ادبی را مطرح ساخت که داستانهای نویسنده ای که مشکلات ـ مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را لمس و تجربه نکرده باشد سودبخش و موثر نخواهد بود. ناشران به این فرضیه توجه بسیار دارند.
     عناوين معروفترين داستانهاي او عبارتند از: «روياي بازرگانان» ، «كارپت بگرز»، «يتيمخانه»، «غريبه را دوست ندار»، «مرا تَرك نكن»، «حقيقت زن افسانه اي» و ....
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
نويسنده مبارز برنده جايزه نوبل در ادبيات شد


هرولد پينتر Harold Pinter (عكس بالا) نمايشنامه نگار انگليسي 14 اكتبر 2005 در 75 سالگی برنده جايزه ادبي نوبل سال 2005 شد. آكادمي سوئد كه هرولد را شايسته دريافت اين جايزه ميليون دلاري خوانده بود اعلام کرده بود كه هرولد با نوشتن دهها نمايشنامه، اين هنر را زنده كرده و به حالت كلاسيك بازگردانيده است.
    نمايشنامه هاي هرولد محاوره اي و گفت و شنودي هستند و عمل در آنها كم است و مي توان آنها را در يك اطاق به صحنه درآورد. اين نمايشنامه ها عمدتا زمينه سياسي و موضوع روز دارند. او از مخالفان سرسحت جنگ تعرضي و هرگونه سلطه گري و نقض حقوق ملل و انسان ها است. وي چند بار در تظاهرات ضد جنگ عراق شركت كرده بود. هرولد شعر هم مي سرايد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ساير ملل
خروج آلمان از جامعه ملل و كميسيون خلع سلاح ـ هيتلر «جامعه ملل» را دستگاهي بي خاصيّت اعلام کرد
دولت وقت آلمان (هيتلر) 14 اکتبر 1933 جامعه ملل را دستگاهي بي معنا، بي خاصيت، بدون توجه به واقعيت هاي روز و فاقد توان اجرايي اعلام كرد و از عضويت آن خارج شد.
     هيتلر كه از ژانويه 1933 قدرت مطلق را در آلمان به دست گرفته بود اعلام داشت كه در جامعه ملل، به آلمان به چشم كشور درجه 2 نگاه مي کنند و لذا عضويت در چنين مجمعي بي معنا است. وي در همين روز عضويت آلمان در كميسيون خلع سلاح را لغو كرد و اعلام داشت اين كميسيون هنگامي مفيد است كه همه كشورهاي عضو ان متساويا خلع سلاح شوند، نه فقط بعضي كشورها. طبق قراردادهاي پایان جنگ جهاني اول (قراردادهاي ورساي)، آلمان از داشتن برخي تسليحات و تجهيزات نظامي محروم شده بود.
     هيتلر ضمن اعلام خروج آلمان از عضويت جامعه ملل گفت كه آلمان براي دفاع از خود بار ديگر مسلح خواهد شد. او سپس دولت هاي پيشين آلمان، پس از جنگ جهاني اول و پيش از خود، را خائن خواند و گفت كه دولت حزب نازي چيز ديگري است. هيتلر با اين عمل، غرور را به آلماني ها بازگردانيد و آنان را پشت سر خود متحد كرد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزي كه مارشال رومل خودكشي كرد
Erwin Rommel
14 اكتبر سال 1944 فيلد مارشال اروين رومل Erwin Rommel (تلفظ انگليسي آن: رامُل) نابغه نظامي و افسر معروف آلمان كه متهم به آگاهي قبلي از توطئه سوء قصد نسبت به جان هيتلر شده بود خودكشي را بر محاكمه شدن ترجيح داد، زيرا كه به باور وی محاكمه اش به تضعيف روحيه نظاميان آلمانی درحال جنگيدن مي انجاميد و به سود آلمان نبود. طبق برخی نوشته ها، در اين روز دو ژنرال آلماني با رومل ملاقات كردند كه يكي از اين دو راه را انتخاب كند: خودكشي و حفظ عنوان قهرماني و دفن با تشريفات نظامي و رعايت احترامات؛ يا محاكمه در دادگاه نظامي و ... و او خودكشي را برگزيد.
     رومل در لحظه سوء قصد به هيتلر دربيمارستان بستري بود زيرا كه در جبهه نرماندي زخمي شده بود. گويا سوء قصدكنندگان قبلا اورا از تصميم خود آگاه ساخته و اين عمل را به سود آلمان كه ديگر اميدي به پيروزي اش مگر تكميل سلاح اتمي نبود مي دانستند. اتهام رومل کتمان توطئه بود در اینکه چرا تصمیم سوء قصد را پس از آگاه شدن از آن گزارش نکرده بود. رومل 52 سال عمر كرد.
    اشتباه استراتژیک هیتلر تعرض نظامی به روسیه و نیز درگیری همزمان در بیش از یک جبهه بود. وی تاریخ ملل را به دقت نخوانده و بر تجربه گذشتگان واقف نبود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
هواپيماي بوئينگ روي شهر سرنگون شد و 97 تن را كشت
13 اكتبر 1976 يك بوئينگ باري از نوع 707 كه روغن صنعتي ويژه روغنكاري چرخ دنده ها به شهر «سانتا كروز» در كشور بوليوي حمل كرده بود، پس از تخليه بار و درجريان بلند شدن از فرودگاه به قصد بازگشت به علت آتش گرفتن يكي از چهار موتورش سرنگون شد و پس از برخورد با ساختمان يك مدرسه و يك استاديوم ورزشي نوجوانان به خيابان افتاد و چند فروشگاه را ويران ساخت.
    در اين رويداد 97 تن از جمله شماري دانش آموز و افراد يك تيم فوتبال نوجوانان كشته و بيش از يكصد تن نيز مجروح شدند. اين حادثه بيش از پيش به اعتبار اين نوع هواپيما كه از قديمي ترين نوع جت بوئينگ بود لطمه زد.
    عكس زير، لاشه هواپيمارا پس از سقوط نشان مي دهد.


 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
پسر پس از پدر و نوه بعد از آن دو
8 اكتبر 1997 حزب حاكم جمهوري دمكراتيك خلق كره «كيم جونگ ايل» را به جاي پدرش «کیم ایل سونگ» که در سال 1994 و در 82 سالگی درگذشته بود به رهبري این كشور برگزيد. كيم ايل سونگ پايه گذار جمهوري خلق كره در 1948 بود.
    گذشت زمان نشان داده است كه كيم جونگ ايل همان سياست پدر را دنبال کرد. در اکتبر 2010 (طبق برخی گزارشها، دهم اکتبر) نیز «کیم جونگ اون» پسر کوچک کیم جونگ ایل که 27 ساله بود به عنوان جانشین پدر تعیین شد. به این ترتیب، رهبری کره شمالی از خانواده بنیادگذار آن خارج نشده است.
     فاتحان جنگ جهانی دوم شبه جزیره کره را (که از دهه یکم قرن 20 توسط ژاپن اداره می شد) به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کردند تا بعدا از طریق انتخابات تکلیف یکپارچگی تعیین شود. چون انتخابات تحقق نیافت، کره شمالی در آغاز دهه 1950 برای تامین وحدت به جنگ متوسل شد و برق آسا سئول و نود درصد خاک کره جنوبی را تصرف کرد که شورای امنیت مداخله کرد و آمریکا و متحدانش به نام سازمان ملل به شبه جزیره کره نیروی نظامی فرستادند و دوباره همان مدار 38 درجه عرض جغرافیایی مرز دو کره شد و مسئله لاینحل باقی ماند. از آنجا که جنگ کره تنها با ترک مخاصمه (نه، صلح) متوقف شده است دولت آمریکا بخشی از نیروی نظامی خودرا در کره جنوبی باقی گذارده است. در جریان جنگ کره، آمریکا بیش از 38 هزار کشته تلفات داد و تلفات کره اي ها بيش از يک ميليون برآورد شده است. کره شمالی که 120 هزار کیلومتر مربع وسعت و 25 میلیون جمعیت دارد چند سال است که اتمی شده است.
كيم ايل سونگ (پدر) ـ كيم جونگ ايل (پسر) ـ کیم جونگ اون (نوه)

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
دبيركل منتحب اکتبر 2006 سازمان ملل، بازهم از همان قماش
Ban Ki _ Moon
سيزدهم اكتبر 2006، مجمع عموميِ (بي خاصيت) سازمان ملل (سازمان دولت ها) براي مقر اين سازمان كه در شهر نيويورك فعاليت دارد يك دبير كل ديگر برگزيد كه از آغاز سال 2007 كار خود را آغازكرد. اين دبيركل نيز از قماش دبيركل هاي سابق، از كشورهاي كوچك (و ...) انتخاب شده بود و اين بار از شبه جزيره تقسيم شده كره و از قسمت جنوبي آن. وي كه از دانشگاه هاروارد (آمريكا) در رشته مديريت سازمانهاي عمومي، فوق ليسانس گرفته و بر زبان انگليسي مسلط است قبلا وزير امورخارجه و تجارت كره جنوبي بود كه در اين كشور از سال 1953 هنوز 29 هزار نظامي آمريكايي مستقر هستند و بنابراين از كشورهاي متمايل به غرب بشمار مي رود.
    او كه «بان كي ـ مون Ban Ki _ Moon» نام دارد دومين آسيايي است كه دبيركل سازمان ملل شده بود. نخستين دبيركل سازمان ملل از آسيا، يو ـ تانت، از كشور برمه (ميانمار) مستعمره سابق انگلستان بود. «بان کي مون» جانشين كوفي عنان شده است كه از اتباع كشور غَنا (مستعمره سابق انگلستان در آفريقا) بود.
    «بان كي ـ مون» قبلا در مقر سازمان ملل، در سازمان نظارت بر تقسيم كره، و نيز در سفارت كره جنوبي در واشنگتن كار كرده بود. اعضاي 15 گانه شوراي امنيت و 192 گانه مجمع عمومي در زماني اورا كه نامزد اين مقام شده بود برگزيدند كه كره شمالي به آزمايش سلاح اتمي دست زده بود!. دوره دبيركلي سازمان ملل، پنج سال است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
گورهاي دوران اسكندر مقدوني و اشياء بدست آمده
يك كلاهخود فلزي به دست آمده از گورهاي زمان اسكندر

14 اکتبر 2008 فهرست اشياء به دست آمده از 43 گور ديگر از يك گورستان باستاني در منطقه «پلا Pella» واقع در شمال يونان انتشار يافت. بررسي اين 43 گور يازدهم سپتامبر 2008 پايان يافته بود. در اين منطقه جمعا نهصد گور مربوط به سالهاي 650 تا 279 پيش از ميلاد به دست آمده است. چهل و سه گوري كه بررسي آنها پايان يافته و فهرست اشياء و تصاوير آنها انتشار يافته مربوط به دوران اسكندر مقدوني و پدر او فيليپ دوم (قرن چهارم پيش از ميلاد) بوده اند.
    20 گور از اين 43 گور، مربوط به نظاميان (مردان جنگي) و 11 گور متعلق به زنان بود. مردان جنگي با كلاهخود فلزي، شمشير و دشنه مدفون شده بودند ـ ابزارهايي كه اين مردان در طول جنگها شخصا بكار برده بودند در گورهايشان به دست آمده است زيراکه در آن زمان رسم بود كه بايد با آنان دفن شوند.
    بر روي دهان، چشم و سينه 12 مرد ديگر (غيرنظاميان) ورقه هاي زر قرارداشت. زنان هم با گردنبند طلا و برنز و گوشواره هايشان دفن شده بودند. خاكبرداري و بررسي ساير گورها ادامه خواهد داشت تا چگونگي تمدن آن زمان با مشاهده اشياء داخل قبور روشنتر شود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزي که بی بی سی از تجارت سِکس در چینِ «سوسياليست!» پرده برداشت ـ 4 تا 6 میلیون آلوده به این تجارت در کشور مائو و انقلاب فرهنگي!
جان سودورت خبرنگار بی بی سی گزارشی درباره رایج شدن فحشاء در چین تهیه کرده که 12 اکتبر 2013 ـ 20 مهر 1392 در این شبکه پخش و منتشر شده بود. وی نوشته است که مقام‌های چین کمونیست، زمانی مدعی شده بودند که روسپیگری را در اين کشور ریشه کن کرده اند، اما امروز می شود گفت که چنين نشده است. روی کاغذ، روسپیگری در چین پدیده ای غیرقانونی است. اما در عمل، حزب کمونیست بر کشوری حکومت می کند که در آن تجارت سِکس در مقیاسی وسیع درحال انجام است [خودفروشی در کشوری که مدعی است سوسیالیست است و محصول انقلاب مائو تسه دونگ که برای تامین برابری و حیثیت چینینان و ازمیان برداشتن هرگونه استثمار و فرهنگ فساد قیام مسلحانه و خونین کرد.].
    به گزارش سودورت، طبق برآوردهای انجام شده در آن زمان دست کم 4 تا 6 میلیون نفر در چین به تجارت سِکس مشغول بودند ـ تجارتی که در قالب مکان هایی مثل سلمانی ها، فروشگاهها، سالن ها ماساژ، بارها و هتل ها انجام می شود.
     جان سودورت خبرنگار بی بی سی در گزارش اکتبر 2013 خود این تجارت سِکس را فحشای سازمان یافته عنوان داده است.
    یک مثال جان سودورت درباره تجارت سکس در یک هتل‌ زنجیره ای کمپینسکی در شهر چینگدائو در سواحل شرقی چین است. وی نوشته بود: "در این هتل اگر مسیری را که به اسپا (سالن ماساژ و استخر) منتهی می شود دنبال کنید در یکی از راهروهای نیمه تاریک آن به محلی کمتر لوکس و تجملی می رسید ـ اتاقی کوچک که در آنجا تجارت سِکس انجام می شود. یکی از زنان روسپی به من گفت که 20 ساله است و مشتریان او در هر روز دست کم سه نفر اند. او همچنین گفت که تنها 40 درصد پولی را که مشتری پرداخت می کند به او می‌رسد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزي که مسعود بارزانی از استقلال اقلیم کردستان عراق سخن گفت
مسعود بارزانی، رئیس وقت اقلیم کردستان عراق و رهبر حزب دمکرات این اقلیم 21 مهرماه 1392 گفت که استقلال کُردهای عراق (اقلیم کردستان عراق) حق مسلم آنهاست ولی برای گرفتن این حق نباید به زور متوسل شد، بلکه کوشید روند طبیعی رسیدن به این هدف پیموده شود.
    بارزانی که خبرگزاری فرانسه اظهارات او را مخابره کرده بود همچنین گفته بود که خواستار گفت‌و‌گو میان کُردها و همه کشورهایی است که کُردها در آنجا زندگی می‌کنند. کردها در عراق، ترکیه، سوریه و ایران زندگی می‌کنند. کردهای عراق در شمال این کشور دارای خودمختاری هستند. بارزانی از کُردهای سوریه خواست که از شرکت در جنگ داخلی جاری این کشور اجتناب کنند. بارزانی قبلا اعلام کرده بود که اقلیم کردستان عراق حاضر است از کردهای سوریه در مقابل عوامل القاعده دفاع ‌کند. تا آن زمان 155 هزار شهروند سوری به اقلیم کردستان عراق پناهنده شده بودند.
    حزب دمکرات در انتخابات پارلمانی اقلیم خودمختار کردستان عراق که سپتامبر2013 برگزار شد، بیشترین آرا را به دست آورد و بر اقتدار مسعود بارزانی (فرزند ملا مصطفی) افزود. اتحادیه میهنی کردستان عراق در این انتخابات دوم شد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
تاريخ از نگاهي به تصوير
مردی که برضد افزایش نفوس رساله نوشت در طول 21 سال دارای 19 فرزند شد
ميشل و جيمز Duggar و فرزندان

رسانه های آمریکا 14 اكتبر2009 با انتشار عکس زن و مردی با 18 فرزندشان گفته بودند که این زن و شوهر در دهه یکم دسامبر همین سال (سال 2009) دارای فرزند نوزدهم خواهند شد [که دهم دسامبر شدند].
    به گزارش این رسانه ها، جیمز رابرت داگر James Robert Duggar (جیم باب) متولد 18 جولای 1965 و زنش میشل آنت داگر Michelle Annette Duggar متولد سوم سپتامبر 1966 [و 13 ماه و 17 روز کوچکتر از شوهر] 21 جولای 1984 ازدواج کرده اند و تصمیم نداشتند که بیش از یکی ـ دو فرزند داشته باشند و آن هم در سالهای بعد و پس از محاسبات دقیق و بر همین پایه، «میشل» قرص ضد حاملگی مصرف می کرد. جيم (پدر خانواده) قبلا تزِ فوق ليسانس خودرا درباره نگراني اقتصادانان و سازمان ملل از افزايش نفوس جهان نوشته و افزوده بود که بیش از یک و یا دو فرزند داشتن، استقبال از مشکلات و احیانا فقر است. او در رساله اش نوشته بود: داشتن بیش از یکی ـ دو فرزند چه سودی دارد؟، جامعه جهانی و جامعه خانواده ـ هر دو از آن زیان خواهند دید و ....
    به گزارش این رسانه ها، میشل با همه احتیاطی که داشت و دقت لازم در مصرف به موقع قرص ها به عمل می آورد ناگهان احساس کرد که حامله شده است و آزمایش پزشکی هم آن را تایید کرد. این زن و شوهر اهل کلیسا بوده اند و مخالف سقط جنین و لذا، نخستین فرزند در سال 1988 (چهار سال پس از ازدواج) به دنیا آمد [که خود او تا سال 2012 دارای دو فرزند شده بود]. از آن پس، این زن و شوهر هر یک سال و نیم یک فرزند تازه بر شمار فرزندان خود افزودند و دو بار هم دو قلو. عکس جمعی و شرح حال این خانواده در سال 2005 با به دنیا آمدن هفدهمین فرزند در صفحات اول روزنامه ها قرارگرفت و از اخبار شبکه های تلویزیونی شد و پیشنهاد تهیه فیلم دریافت کردند و مشهور شدند که این شهرت ادامه یافته و بر زندگانی آنان حاکم شده است.
    
جيمز و ميشل Duggar

جیم پدر خانواده در کار معاملات مستغلات و ساخت ساختمان های اداری (کسب و کار) جهت اجاره دادن و سرمایه گذاری در این رشته مشغول است. وی که مردی نسبتا ثروتمند است از سال 1999 تا سال 2002 هم نماينده پارلمان ايالتي آركانزا بود. او در شهر «تونی تاون» این ایالت به دنیا آمده است.
    جیمز داگر به رسانه ها گفته است كه تنها آرزويش اين است كه تا زنده است همه فرزندانش حتي پس از ازدواج، با او در يك خانه زندگي كنند و چنين خانه اي را ساخته است كه داراي 18 سويت، يك آشپزخانه عمومي (مشابه رستوران ها) و يك ناهارخوري 40 نفره است. وی با به دنیا آمدن نوزدهمین فرزند گفته است که منتظر یائسه شدن میشل خواهد شد تا ببیند که در آن زمان فرزندان به چه شماری خواهند رسید و سپس ساختمان خانه را متناسب با شمار آنان به علاوه خودش و زنش گسترش دهد. «ميشل» هم با تاکید گفته است كه در نظر دارد تا زمان يائسگي فرزند به دنيا آورد. وی گفته است که می خواهد مقام خانواده پُرفرزند را حفظ کند تا از این جهت مطرح باشد و بچه آوردن برای او به تدریج یک مسابقه شده است!.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
3 «تصوير» از افغانستان در رسانه ها
سه تصوير زير كه در امرداد و شهريور 1385 (آگوست و سپتامبر 2006) در افغانستان برداشته شده در رسانه هاي غرب انتشار يافته بود كه منعكس كننده وضعيت اين سرزمين بوده است كه از سال 1978 دچار جنگزدگي و بحران شده است ـ بحران هايي كه از قرن نوزدهم آغاز شده اند و ريشه در رقابت هاي قدرت هاي بزرگتر دارند:
    
ترياک


    
گدايي


    
مرگ

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
برخي ديگر از رويدادهاي 14 اكتبر
 • 1066:   در اين روز Norman ها (ساکنان نُرماندی ـ شمال غربی فرانسه) به رهبری ویلیام (بعدا معروف به ویلیام فاتح) که در صدد تصرف انگلستان بودند و به این سرزمین لشکرکشی کرده بودند در شرق ساسِکس با انگلیسی ها وارد جنگ شدند. در این نبرد که به نبرد «هاستینگ» معروف است، انگلیسی ها شکست خوردند. سرانجام نُرمان ها که از تبار دانمارکی ـ نروژی (وایکینگ ها) هستند پیروز شدند و مدتی طولانی بر انگلستان حکومت کردند. واژه های فرانسوی در زبان انگلیسی یادگار همان زمان است. انگلیسی ها انگلو ـ ساکسون بوده اند و از تبار آلمانی که به بریتانیا مهاجرت و با بومیان مخلوط شده بودند و تا پیروزی نُرمان ها، زبانشان آلمانی بود که هنوز هم تقریبا نیمی از واژه های انگلیسی ریشه آلمانی دارد. انگلستان از نیمه دوم قرن یکم پیش از میلاد به مدت چهار قرن در کنترل رومیان بود و واژه «بریتانیا» رومی (ایتالیایی) است.
      
      
 • 1884:   فيلم عكاسي به صورت نوار اختراع شد.
      
      
 • 1912:   تئودور روزولت رئیس جمهوری پیشین آمریکا در جریان یک کمپین انتخاباتی در شهر میلواکی ـ مواکی (استیت ویسکانسین) هنگام سخنرانی در برابر یک جمع، هدف گلوله قرار گرفت و مجروح شد. ضارب به نام جان شرانگ ـ یک مهاجر آلمانی ـ دستگیر شد، ولی روانپزشکان تشحیص دیوانگی دادند و تا پایان عُمر در بیمارستان روانی نگهداری می شد.
      
      
 • 1938:   Shula Marks تاریخدان و نویسنده آفریقای جنوبی به دنیا آمد. وی مؤلف چند کتاب تحقیقات تاریخی است. او نیز معتقد است که رویدادها ریشه اقتصادی دارند و پیشرفت و پسرفت یک جامعه (کشور) بستگی به کارآمد بودن و شایستگی مدیران آن دارد نه منابع طبیعی آن.
      
      
 • 1939:   در دومین ماه آغاز جنگ جهانی دوم، زیردریایی آلمانی U-47 در آبهای اسکاتلند رزمناو انگلیسی Royal Oak را غرق کرد و صدها تَن کشته شدند.
      
  Royal Oak


      
 • 1947:   Charles Yeager متولّد 13 فوریه 1923 (در سال 2020؛ نود و هفت ساله) افسر آمريكايي و خلبان جنگنده با يك هواپيما Bell-X-1 كه موتور ويژه (راکت پاور ـ موشکی) داشت، براي نخستين بار در تاریخ پرواز با هواپیما، رکورد سرعت صوت را شكست و با سرعتي بيش از 1000 كيلومتر در ساعت پرواز كرد. چارلز در جریان جنگ جهانی دوم چند هواپیمای آلمانی را سرنگون کرده بود و یک بار هم آلمانی ها هواپیمای او را سرنگون کردند که به خود وی آسیب نرسید. چارلز که بازنشسته شده است در جنگ ویتنام نیز شرکت داشت.
  چارلز در دو مرحله عُمر


      
 • 1983:   ویلارد پرایس روزنامه نگار و تاریخدان که روش تاریخ نگاری ژورنالیستی ویژه ای را ابداع کرده است در این روز و در 96 سالگی درگذشت. روش تاریخنگاریِ ژورنالیستی او، مطالعه گذشته یک کشور و یا یک موضوع توأم با مشاهدات عینی و وضعیت روز و بر اساس این یافت ها، پیش بینی آینده بود. در این راستا، او دو بار به ژاپن سفر کرد، یک بار در سال 1938 که نوشت ژاپن درصدد تصرف آسیای خاوری و بیرون راندن غربی ها از منطقه است و باید در انتظار یک جنگ پُرزیان و تلفات بود که تحقّق یافت. او در اواخر سال 1945 به ژاپن شکست خورده رفت و ضمن تألیف کتابی زیر عنوان «ژاپن پس از مک آرتور» پیش بینی کرد که این کشور یک قدرت اقتصادی خواهد شد زیراکه مردمش این را می خواهند و وارد رقابت های مربوط. پرایس پس از کمونیست شدن چین به این کشور رفت و پیش بینی هایی کرده که تحقق یافته و یا در شرف تحقق یافتن است. او پس از یک دیدار طولانی و پُرهزینه از آفریقا، تاریخ تازه ای برای افریقائیان نوشت و پیش بینی ها کرده است که دارند تحقق می یابند.
      ویلارد پرایس یک کانادایی ـ آمریکایی بود.
      
      
      
 • 2017:   انفجار دو کامیون در شهر مُغدیشو پایتخت سومالی باعث مرگ بیش از 500 تَن شد. یکی از دو کامیون انتحاری در کنار یک هتلِ پُر از مسافر منفجر شده بود و کامیون دیگر در همان نزدیکی.
      
      
 • پيام‌هاي تازه
  از دیدگاه مؤلف اين تاريخ با دهها سال تجربه روزنامه نگاری، قانون کنوني مطبوعات يکي از موانع ايجاد نشريه حرفه ايِ تمام عيار در ايران است
 •  
       در هفته اي كه به پنجشنبه 14 مهر ماه 1384 (اکتبر 2005) منتهي شد پيام هاي متعدد از مخاطبان اين تاریخ آنلاین دريافت شد كه پاسخ پرسشها از طريق اي ميل ارسال گردید. در زير به پرسش یک مخاطب که موضوعی است عمومی پاسخ داده شده است.
      
      متن پرسش که از تهران دریافت شده است:
       چرا ما روزنامهِ به تمام معنا حرفه ای نداریم، راه حل چیست؟.
      
       پاسخ:
      
      یک راه حل؛ بازنگری و دوباره نویسی قانون مطبوعات برپایه اصول ژورنالیسم است. تا قانون مطبوعات فعلي (قانون مصوّب سال 1364 و زمان وزارت ارشاد محمد خاتمي) كه به نظر نگارنده، با اصول قانون اساسي، موازين بين المللي مربوط، و نيز اصول و قواعد روزنامه نگاري (ژورنالیسم) تطبيق چندان نمي كند اصلاح نشود، در ايران روزنامه حرفه اي (جامع و مستقل) نخواهیم داشت. بسیاری از کشورها ازجمله آمریکا قانون مطبوعات ندارند. قوانین مطبوعات ایران از آغاز مشروطیت تا کنون رونوشت یکدیگر بوده اند. در قانون مصوّب 1364 (زمان جنگ عراق با ایران) اشاره به روزنامه نگار بودن متقاضی پروانه انتشار نشریه هم نشده است. روزنامه نگاری یک پیشه و حرفه است و به رغم قوانین قبلی، در این قانون کارمند و حقوق بگیر از دولت هم از تقاضای دریافت پروانه نشریه عمومی منع نشده است. نشریات تعریف نشده اند که می دانیم سه دسته اند؛ حرفه ای، اختصاصی (حزبی، دولتی، وابسته به یک سازمان خارج از حرفه روزنامه نگاری و ...) و تخصّصی (اختصاص به مطالب یک موضوع و یا موضعات مشابه). در این قانون، «روزنامه نگاری» و «روزنامه نگار» تعریف نشده است. به ضمیمه این قانون، آئین نامه نظام مطبوعاتی و آئین نامه اتحادیه های روزنامه نگاری وجود ندارد و کمبودهای دیگر.
      از زمان عمومیت یافتن آنلاین سازی، نشریات دارند آنلاین می شوند و یا ادیشن آنلاین برای خود می سازند. اینک ـ سال 2005 (1384 هجری خورشیدی) است و باید دید که در آینده ـ آینده ای نزدیک، دنیای اینترنت چه تحولی در رسانه ها به وجود خواهد آورد که از هم اکنون (مهرماه 1384) قابل پیش بینی است. این تحوّل بسیار عمیق و همه جانبه خواهد بود. طبق پیش بینی ها، اینترنت «رسانه داری» را از انحصار خارج خواهد ساخت و خبر و نظررسانی به صورت دیگری درخواهد آمد.
       _ _ _ _ _
      
      پیامی دیگر که در مهرماه 1384 دریافت شد:
      
       يك مخاطب ضمن پيامي طولاني از گيلان (ضمن اشاره به درج نامه ها و پیام های وارده در این تاریخ آنلاین) نوشته است: خودتان را خسته نكنيد، گوش شنوا در افق ايران ديده نمي شود، اگر وجود داشت، اين همه روزنامهِ كيهان وابسته به دفتر مقام رهبری در سرمقاله و در ستون خبرهاي ويژه اش از نقائص، ضعف ها و ... با ذكر موارد ياد می کند، ولی ....
      
 •  

  مطالعه اين سايت و نقل مطالب آن با ذكر ماخذ (نشاني کامل سايت و نام مولف آن) آزاد است، مگر براي روزنامه هاي متعلق به دولت و دستگاههاي دولتي؛ زيرا كه مولف اين سايت اكيدا «روزنامه نگاري» را كار دولت نمي داند. روزنامه عمومي به عنوان قوه چهارم دمكراسي بايد كاملا مستقل از دولت و سازمانهاي عمومي باشد تا بتواند رسالت شريف خود را به انجام برساند.


   تماس با مولف:

  editor (a) iranianshistoryonthisday.com
  n.keihanizadeh (a) gmail.com