Iranians History on This Day
روز و ماه خورشيدي و يا ميلادي مورد نظر را انتخاب و كليد مشاهده را فشار دهيد
ميلادي
   خورشيدي

 
25 نوامبر
 
جستجو:

 
 


 هديه مولف

اين سايت مستقل و بدون كوچكترين وابستگي؛ هديه ناچيز مولف كوچك آن به همه ايرانيان، ايراني تبارها و پارسي زبانان است كه ايشان را از جان عزيزتر دارد ؛ و خدمتي است ميهني و آموزشي كه خدمت به ميهن و هموطنان تكليف و فريضه است كه بايد شريف و خلل ناپذير باشد و در راه انجام تكاليف ميهني نياز به حمايت مادي احدي نبايد باشد، و نخواهد بود. انتخاب موارد براي نگارش و عرضه در سايت نظرشخص مولف است.
 

 


   لينک به اين صفحه  

مهمترين رويدادهاي ايران و جهان در طول تاريخ در اين روز 25 نوامبر
ايران
روزي كه شهر بيشاپور Bishapoor ساخته شد
به نوشتهِ كرونيكل هاي جهان (روزشمار رويدادهاي مهم ملل جهان در طول زمان)، شهر بيشاپور در منطقه كازرون 24 نوامبر سال 266 ميلادي تكميل شد. كار ساختن اين شهر كه به تصميم شاپور يكم، شاه ساساني وقت ساخته شد نزديك به شش سال طول كشيد. در ساختن اين شهر هم از اسيران رومي استفاده شد. ارتش ايران به فرماندهي شاپور يكم در سال 260 در ناحيه «ادسا (امروز: ارفا = اورفا)» در شرق فرات (جنوب تركيه امروز) ارتش روم را شكستي سخت داد و والرين امپراتور اين كشور با 71 هزار نظامي رومي را اسير كرد كه از اين اسيران براي ساختن سد شوشنر (بند قيصر)، ساختن شهر گُندي شاپور در خوزستان و بيشاپور در فارس استفاده شد. در ساختن شهر بيشاپور از معماران يوناني و رومي هم استفاده شده بود. شكل ساختمانها و خيابان بندي شهر بيشاپور (خيابانهاي متقاطع) حكايت از ايراني ـ اروپايي بودن اين شهر دارد. بيشاپور در مسير راه استخر (شيراز) به شوش و تيسفون ساخته شده بود.
     شاپور يكم كه به تاسيس شهرهاي تازه در مسير راههاي مهم و يا مناطق مستعد صنعت و كشاورزي علاقه داشت، شهر نيشابور خراسان را هم در دامنه كوه بينالود بساخت.
    شاپور يكم كار تاسيس شهرهاي بزرگ را با ساختن شهر قَزوين (کَسپين ـ كاسپين) آغاز كرد. وي سوم نوامبر سال 245 دستور ساختن قزوين را صادر كرد و اين شهر ظرف سه سال ساخته شد و در سال 248 ميلادي تكميل شد. شاپور يكم به احترام طايفه کَسپين ـ كاسپين كه در اين منطقه و گيلان زندگي مي كردند نام خود را بر اين شهر نگذارد و به نام همان طايفه اسم گذاري كرد. اروپاييان درياي مازندران (خزر) را به نام همين طايفه، كاسپين مي گويند و مي نويسند كه بين المللي شده است.
    
بقاياي كاخ شاپور يكم در شهر بيشاپور فارس

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
زلزله مرگبار شهر شماخي و اشاره اي به سابقه تاريخي اين شهر
مجسمه خاقاني
25 نوامبر سال 1667 يك زلزله شديد شهر شماخي قفقاز وقت ايران را ويران ساخت و نزديك به هشتاد هزار تن را كشت. دولت صفوي براي بازسازي شهر تلاش بسيار كرد و حتي از اصفهان معمار و كارگر به شماخي فرستاد و مركز شهرستان را موقتا به باكو كه در 120 كيلومتري شرق شماخي واقع شده است منتقل ساخت. اين زلزله در آغاز سلطنت صفي ميرزا (شاه سليمان صفوي) روي داده بود كه جمعي گفته بودند چون صفي ميرزا در ساعتي نحس بر جاي پدرش (شاه عباس دوم) نشسته اين زلزله روي داده است. صفي ميرزا براي اطمينان خاطر مردم مجبور شد كه دوباره تاجگذاري كند. اين نخستين و آخرين زلزله سخت شماخي نبود، در سال 1191 ميلادي (زمان حكومت شروانشاهان، حكام باقيمانده از عهد ساسانيان در قفقاز) يك زلزله شديد اين شهر را ويران كرده بود. منطقه شماخي در طول هزاره دوم ميلادي 11 زلزله شديد به خود ديده است كه يكي ديگر از آنها در دوم دسامبر 1859 روي داده بود، ديگري در سال 1902 و آخرين زمين لرزه در سال 2000. شماخي قرنها مركز حكومت شروانشاهان بود و خاقاني از شاعران بزرگ و قصيده سراي ايران كه در قرن دوازدهم ميلادي (1122 ـ 1190) مي زيست از همان شهر برخاسته بود. قصيده ايوان مدائن او معروف است. آنتوني جنكينسون انگليسي در قرن شانزدهم در آن شهر يك مركز تجاري داير و از آنجا سفري هم به ايران كرده بود. برخي از مورخين نوشته اند وي بود كه تزارهاي روسيه را به تصرف قفقاز تشويق كرده بود زيرا كه به عنوان نماينده دربار لندن با دربار آنان رفت و آمد داشت و از پادشاه وقت صفويه ايران (شاه طهماسب يكم) دلخور. شماخي واقع در منطقه «اران» در پي دور اول جنگهاي روسيه با ايران طبق قرارداد گلستان (منعقد در 1813) به روسيه داده شد. روسها در زمان پتر يكم در سال 1722 وارد شماخي شده بودند ولي بعدا از ترس نادرشاه آنجا را ترك گفتند. نادرشاه در همين دهه از شماخي (شماخا) ديدار و كساني را كه به روس ها روي خوش نشان داده بودند تنبيه كرد. قفقاز ايران در سه دهه اول قرن نوزدهم و ضمن دو جنگ طولاني و دو قرارداد گلستان و تركمنچاي به دست روس ها افتاد. شماخي اينك در جمهوري آذربايجان واقع است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
اعتراض شوروي به ايران که به رغم قرارداد 1921 دو کشور، چرا متحد نظامي غرب شده بود
در پي عضويت ايران در پيمان نظامي بغداد (سنتو) دولت شوروي 25 نوامبر سال 1955 در يادداشت شديدالحني كه در مسكو به سفارت ايران تسليم شد دولت ايران را مورد اعتراض قرار داد. در اين يادداشت به پيمان سال 1921 مسكو و تهران اشاره شده بود كه به موجب آن در صورت ورود و يا استقرار نيروهاي خصم دولت مسكو در ايران، آن دولت خواهد توانست نيروي نظامي وارد ايران سازد.
     دولت ايران پس از ده روز بحث و تبادل نظر (با غرب) ششم دسامبر (14 آذر 1334) به يادداشت شوروي پاسخ داد، ولي اين پاسخ از بحران روابط دو كشور نكاست.
     در همين ماه (آذر ماه 1334) براي تطبيق اوضاع نظامي ايران با ساير كشورهاي عضو پيمانهاي نظامي غرب، سازمان ارتش ايران تغيير يافت و يكانهاي آن ميان پنج سپاه تقسيم شدند. درهمين ماه رئيس ستاد مشترك نيروهاي مسلح آمريكا وارد تهران شد و با ژنرالهاي ايران پيرامون اجراي برنامه هاي نظامي مذاكره كرد و در پي آن سيل سلاحهاي ساخت آمريكا به ايران سرازير شد و ....
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
یک جراح ایرانی رئیس پیشرفته ترین مرکز علوم اعصاب و ستون فقرات آمریکا شد
دکتر فرزاد مسعودی

دکتر فرزاد مسعودی شش سال تلاش کرد تا در میشن کالیفرنیا یک مرکز پیشرفته علوم اعصاب و ستون فقرات دایر شود و این مرکز در نوامبر 2014 (آبان 1393) آغاز بکار کرد و خود اورا به ریاست این مرکز برگزیدند. این مرکز ضمن آموزش درمان ناهنجاری های عصبی، به درمان این بیماری ها نیز می پردازد و در آنجا عمل جراحی مغز بدون بازکردن جمجمه و با اشعه (رادیو سِرجری) صورت می گیرد.
    
    دکتر مسعودی متولد 11 تیرماه 1341 (تهران) که در عین حال یک پروفسور علوم درمان بیماری های عصبی و جراحی مغز است با ابداع یک روش نوین، جراحی ستون فقرات و مغز را به جای شش ساعت در 45 دقیقه انجام می دهد.
    
    فرزاد فرزند علی مسعودی روزنامه نگار قدیمی و دبیر پیشین امور هنری و گرافیک موسسه مطبوعاتی اطلاعات از سال آخر دوره دبیرستان در آمریکا تحصیل کرده، دکترای پزشکی خودرا از دانشگاه جورج تاون (شهر واشنگتن) دریافت و دوره تخصص بیماری های مغز را در دانشگاه کالیفرنیا بپایان برده است. او پیش از ورود به تحصیلات پزشکی، ریاضیات تحصیل کرده و پیشرفت های او که نتیجه استفاده از علوم کامپیوتر است که ارتباط به ریاضیات دارند و نیز اشعه و تشعشعات. در آمریکای 318 میلیونی هر سال 2 میلیون نفر دچار آسیب های مغزی ـ عصبی می شوند و 795 هزار تن گرفتار نوعی سکته مغزی.
    
    علی مسعودی پدر فرزاد در عین حال یک ناسیونالیست ایرانی است و شهرت صورتگری و ترسیم کاریکاتور هم دارد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
تمدید مذاکرات اتمی وقت تا یکم جولای 2015 ـ ترجمه رسمی توافق نامه موقت (آذرماه 1392 ـ ژنو)
24 نوامبر 2014 (سوم آذرماه 1393) گفت و گوهای اتمی شش دولت با جمهوری اسلامی ایران تا رسیدن به یک توافق جامع بازهم تمدید شد. در این روز طبق اعلامیه پایان مذاکرات وین، اعلام شده بود که شش دولت و جمهوری اسلامی ایران موافقت کرده اند که مذاکرات برای رسیدن به یک توافق جامع بر سر مسئله فعالیت های هسته ای ایران، تا یکم جولای 2015 (به مدت 7 ماه) تمدید شود.
    توافق نامه موقت در آذرماه 1392 در ژنو امضاء شده بود. سوم آذرماه 1392 وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران متن توافقنامه ایران و 1+5 [5 قدرت اتمی و آلمان] معروف به توافق نامه موقّت ژنو را به این شرح منتشر کرد:
    [پس از حذف مقدمه] مواد توافق نامه از این قرار است:
    گام اول دارای دوره زمانی شش ماهه خواهد بود که با توافق متقابل قابل تمدید خواهد بود. در این دوره همه اعضاء ـ با حسن نیّت ـ در جهت حفظ فضای سازنده در مذاکرات فعالیت خواهند کرد. ایران اقدامات داوطلبانه زیر را به انجام خواهد رساند:
    - نیمی از اورانیوم موجود غنی شده 20 درصد را به صورت ُاکسید 20 درصد برای تولید سوخت راکتور تحقیقاتی تهران ذخیره و بقیه UF6 20 درصد را به مواد کمتر از 5 درصد رقیق کند. خط برگشت پذیر نیز وجود نداشته باشد.
    - ایران اعلام می‌کند که برای این دوره 6 ماهه، اورانیوم را به سطح بالاتر از 5 درصد غنی سازی نکند.
    - ایران اعلام می‌کند که فعالیت‌های خود در تاسیسات سوخت هسته‌ای نطنز، فوردو و یا رآکتور اراک را که توسط آژانس با نام IR-40 شناسائی می‌شود، بیش از این گسترش نخواهد داد.
    - همانگونه که ایران در برنامه عملیاتی کردن تاسیسات تبدیل مواد، به آژانس اعلام کرده است، با آغاز خط تبدیل مواد UF6غنی شده تا 5 درصد بهUO2، ایران تصمیم دارد موادUF6 جدیدا غنی شده تاسطح 5 درصد طی 6 ماه آینده را به اُکسید تبدیل کند.
    - محل‌های جدید برای غنی سازی ایجاد نمی‌شود.
    - ایران برنامه تحقیق و توسعه (R & D) تحت نظارت ادامه خواهد داد، از جمله برنامه تحقیق و توسعه جاری غنی سازی خود را که با هدف انباشت اورانیوم غنی شده صورت نمی‌گیرد.
    - عدم بازفرآوری یا ساخت تاسیساتی که توانایی بازفرآوری داشته باشند.
    - ارائه اطلاعات مشخّص به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شامل اطلاعات در خصوص طرحهای تاسیسات هسته‌ای ایران، توصیف ساختمان‌ها در هر یک از سایت‌های هسته‌ای، توصیفی از سطح عملیاتی که در هریک از اماکن که به فعالیت‌های هسته‌ای مشخص اشتغال دارند، اطلاعات در خصوص معادن و تخلیص و اطلاعات در خصوص منابع اولیه.
    - ارائه پرسشنامه جدید فنی راکتور اراک به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که توسط آژانس با نام IR-40 شناسایی می‌شود.
    - اتخاذ گام‌های لازم برای موافقت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انعقاد "رهیافت پادمان" در مورد راکتور اراک که توسط آژانس با نام IR-40 شناسایی می‌شود.
    - دسترسی روزانه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به فردو و نطنز با هدف بررسی فایل‌های ضبط شده دوربین‌ها در مواقعی که آن‌ها برای بازرسی دوره‌ای موسوم به DIV ،IIV ،PIV و بازرسی‌های سرزده در سایت حضور ندارند.
    - دسترسی هدایت شده بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به:
    * کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ
    * کارگاه‌های تولید روتورسانتریفیوژ و محل‌های نگهداری،
    * و معادن اورانیوم و تخلیص اورانیوم
    در مقابل، 3+3 [5 قدرت اتمی: آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس و چین + آلمان] اقدامات داوطلبانه زیررا انجام خواهند داد:
    - توقف تلاش برای کاهش خرید نفت خام ایران به نحوی که مشتریان فعلی بتوانند میانگین میزان کنونی خرید نفت خام خود از ایران را کماکان ادامه دهند. بازگشت مبالغ مشخّص از عواید فروش نفت ایران در خارج از کشور به ایران. در مورد معاملات نفتی مذکور، تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل و نقل مرتبط، تعلیق می‌شوند.
    - تعلیق تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر:
    * صادرات پتروشیمی ایران و نیز تعلیق تحریم خدمات مرتبط
    * طلا و فلزات گرانبها، وتعلیق تحریم خدمات مرتبط
    - تعلیق تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودرو و تعلیق تحریم‌های خدمات مرتبط
    - صدور گواهی عرضه ونصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیرنظامی ایران و خدمات مرتبط.
    - صدور گواهی بازرسی‌های مرتبط با ایمنی و تعمیرات در ایران و همچنین خدمات مرتبط
    - عدم صدور قطعنامه‌های جدید تحریم هسته‌ای توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد
    - عدم صدور قطعنامه‌های جدیدتحریم هسته‌ای از سوی اتحادیه اروپا
    - دولت امریکا، در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهور و کنگره ازتحمیل تحریم‌های جدید هسته‌ای خودداری خواهد کرد.
    - یک کانال مالی به منظور تسهیلات تجارت امور انساندوستانه برای تامین نیازهای داخلی ایران با استفاده از درآمدهای نفتی ایران در خارج از کشور ایجاد خواهد شد.
    - تجارت امور انساندوستانه شامل مراودات تجاری مرتبط با تولیدات غذایی و کشاورزی، دارو، تجهیزات دارویی و مخارج پزشکی بیماران خارج از کشور خواهد بود. این کانال مالی شامل بانکهای خارجی مشخص و بانک‌های ایرانی غیرتحریم شده خواهد بود که به هنگام ایجاد این کانال مشخص خواهند شد. کانال مزبور همچنین موارد زیر را در بر می‌گیرد:
    - نقل و انتقال‌های مالی مورد نیاز برای پرداخت تعهدات ایران به سازمان ملل متحد
    - پرداخت مستقیم شهریه به دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور تا مبلغ توافق شده برای یک دوره شش ماهه.
    - افزایش آستانه برای اخذ مجوزهای اتحادیه اروپا جهت تبادلات مالی تجارت موارد غیرتحریمی تا مبلغ مورد توافق.
    گام نهایی راه حل جامع که اعضاء [مذاکره کنندگان] قصد دارند مذاکره در خصوص آن را در کمتر از یک سال بعد از تصویب این سند، به پایان رسانده و اجرای آن را شروع کنند، عبارت از این خواهند بود:
    - دارای دوره زمانی بلندمدت مشخصی خواهد بود که مدت آن مورد توافق قرار خواهد گرفت.
    - بیانگر حقوق و تعهدات اعضاء معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و موافقتنامه‌های پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد.
    - بطور همه جانبه تحریم‌های هسته‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌های چندجانبه و تحریم‌های ملی را برداشته و از جمله گام‌هایی برای دسترسی به حوزه‌های تجاری، فن آوری، مالی و انرژی را بر مبنای یک برنامه تنظیمی که در خصوص آن توافق به عمل خواهد آمد را اتخاذ کند.
    - متضمن یک برنامه غنی سازی باشد که توسط طرفین تعریف می‌ شود ـ برنامه‌ای که شاخصه‌های آن با موافقت طرفین و منطبق با نیازهای عملی، با محدودیت‌های مورد توافق در خصوص دامنه و سطح فعالیت‌های غنی سازی، ظرفیت غنی سازی، محل‌هایی که در آن غنی سازی انجام می‌شود و ذخایر اورانیوم غنی شده برای دوره زمانی که مورد توافق قرار می‌گیرد، تعیین می‌گردد.
    - نگرانی‌های مرتبط با رآکتور اراک که توسط آژانس با نامIR-40 شناخته می‌شود، را کاملا برطرف کند. بازفرآوری و یا احداث تاسیساتی که قادر به بازفرآوری باشد، ایجاد نخواهد شد.
    - اقدامات شفاف ساز و با نظارت بیشتر مورد توافق را به طور کامل به اجراء درآورد. پروتکل الحاقی در چارچوب اختیارات رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تصویب و به اجراء درآید.
    - شامل همکاری بین‌المللی هسته‌ای غیر نظامی باشد، که این همکاری‌ها از جمله در خصوص دستیابی به راکتورهای مدرن آب سبک قدرت و تحقیقاتی و تجهیزات مرتبط و نیز عرضه سوخت هسته‌ای مدرن و برنامه های تحقیق و توسعه (R&D) مورد توافق می‌باشد.
    به دنبال اجرای موفق گام نهایی راه حل جامع، و با سپری شدن کامل دوره زمانی گام نهایی، با برنامه هسته‌ای ایران مانند برنامه هر کشور غیرهسته‌ای دیگر عضو NPT رفتار خواهد شد.
    * در خصوص گام نهایی و هر یک از گامهای میانی، این اصل اساسی که «تا در مورد همه چیز توافق نشود، در خصوص هیچ چیزی توافق حاصل نشده است» اعمال می‌شود.
     ***
    خبرگزاری فارس همان روز توضیح زیر را بر متن وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران [متن بالا] منتشر ساخته بود:
    در این توافقنامه بندی وجود دارد که توضیحاتی در ذیل سند (پی نوشت) ارائه شده است که متاسفانه در ترجمه وزارت خارجه به آن اشاره ای نشده است.
    - ایران اعلام می‌کند که فعالیت‌های خود در تاسیسات سوخت هسته‌ای نطنز (1)، فوردو (2) و یا راکتور اراک (3) را که توسط آژانس با نام IR-40 شناسائی می‌شود، بیش از این گسترش نخواهد داد.
    1- به این معنی که طی شش ماه، ایران به سانتریفیوژهایی که نصب شده‌اند ولی غنی سازی اورانیوم انجام نمی دهند گاز UF6 تزریق نکند، سانتریفیوژهای اضافی نصب ننماید. ایران اعلام می‌کند که طی شش ماه اول سانتریفیوژهای موجود را با سانتریفیوژهایی از همان نوع جایگزین می‌کند.
    2- در چهار آبشار سایت فردو که در حال حاضر غنی سازی اورانیوم انجام می‌دهند، از این پس غنی سازی بالای 5 درصد انجام نخواهد گرفت و ظرفیت غنی سازی افزایش نخواهد یافت. گاز UF6 به دوازده آبشار دیگر تزریق نمی شود تا در وضعیت غیرعملیاتی باقی بمانند. بین آبشارها اتصال وجود نخواهد داشت. ایران اعلام می‌کند که طی شش ماه اول، سانتریفیوژهای موجود را با سانتریفیوژهای همان نوع جایگزین می‌کند.
    3- ایران اعلام می کند که برای رفع نگرانی‌های مربوط به احداث راکتور اراک برای شش ماه به راکتور سوخت تزریق نخواهد شد، یا آب سنگین را به سایت راکتور منتقل نمی‌کند و سوخت جدید را آزمایش نکرده یا سوخت بیشتر برای راکتور تولید نخواهد شد و تجهیزات اصلی باقی مانده نصب نخواهد شد.
    4. مطابق برنامه های ایران، تولید سانتریفیوژ در ایران در این شش ماه مخصوص به جایگزینی سانتریفیوژهای آسیب دیده خواهد بود.
    5. «تحریم خدمات مرتبط» به معنی هرگونه خدمات موضوع تحریم‌های اجرایی آمریکا یا اتحادیه اروپا، از قبیل بیمه، حمل و نقل یا مالی می‌باشد، تا جایی که هر یک از خدمات مذکور، مرتبط با تحریم بوده و برای تسهیل نقل و انتقالات مالی مورد نظر لازم باشد. این خدمات می‌تواند شامل نهادهای ایرانی تحریم نشده باشد.
    6. رفع تحریم‌ها می‌تواند دربرگیرنده هر خط هوایی ایرانی تحریم نشده و نیز ایران ایر شود
    [شماره مطلب خبرگزاری فارس: 13920903001384]
    .........................................
    
    
ترجمه متن توافق نامه از صدای آمریکا

    صدای آمریکا (برنامه فارسی) نیز در همین روز (سوم آذرماه 1392 = یکشنبه 24 نوامبر2013) در وبسایت خود متن توافق نامه را با یک توضیح کوتاه منتشر کرد از این قرار:
    
    آنچه را که در زیر می‌آید متن کامل توافق‌نامه‌ای است که بامداد روز یکشنبه ۲۴ نوامبر2013 (۳ آذرماه)، و در پایان مذاکرات چهار روزه ایران و کشورهای ۵+۱ در ژنو امضا شد. این متن از سوی کاخ سفید واشنگتن (مقرّ ریاست جمهوری ایالات متحده) منتشر و در صدای آمریکا ترجمه شده است:
    
    ـ تعهد ایران به توقف هرگونه غنی سازی اورانیوم بالای ۵ درصد و برچیدن تجهیزات غنی سازی تا این درصد خاص. ایران نباید تاسیسات غنی سازی جدید احداث کند.
    ـ تعهد ایران که باید در فاز اول، ذخیره اورانیوم ۲۰ درصدی خود را تا زیر ۵ درصد رقیق سازد و یا آن را به شکلی درآورد که برای غنی سازی بیشتر مناسب نباشد.
    ـ تعهد ایران به اینکه هیچ گونه سانتریفیوژ جدیدی از هیچ نوعی را نصب نکند. ایران نمی‌تواند هیچ گونه سانریفیوژی از نسل جدید را برای غنی سازی اورانیوم نصب یا استفاده کند. ایران باید حدود نیمی از سانتریفیوژهای نصب شده در نطنز و سه چهارم سانتریفیوژهای نصب شده در فردو را بدون فعالیت بگذارد تا به این ترتیب این تجهیزات نتوانند در غنی سازی به کار روند. تولید سانتریفیوژ محدود به جایگزین‌سازی تجهیزات آسیب‌دیده شود تا به این ترتیب ایران نتواند از فرصت شش ماهه برای ساخت و انبار کردن تجهیزات سانتریفیوژ استفاده کند.
    -ایران متعهد می شود که ذخیره اورانیوم سه و نیم درصدی خود را افزایش ندهد، به این ترتیب در پایان دوره شش ماهه مقدار ذخیره اورانیوم سه و نیم درصدی نسبت به اولِ دوره بیشتر نخواهد بود، و هر گونه اورانیوم سه و نیم درصدی جدید به اُکسید تبدیل خواهد شد.
    ایران متعهد است تا:‌
    - راکتور اراک را از فعالیت خارج کند.
    - به راکتور اراک سوخت‌رسانی نکند.
    - تولید سوخت برای راکتور اراک را متوقف کند.
    - هیچ‌گونه آزمایش مضاعف سوخت برای راکتور اراک انجام ندهد.
    - هیچ‌گونه قطعات اضافی تجهیزاتی را در اراک نصب نکند.
    - هیچ‌گونه سوخت و آب سنگین را به محوطه راکتور منتقل نکند.
    - هیچ‌گونه تاسیساتی که قادر به بازفرآوری باشد احداث نکند که بدون بازفرآوری، ایران نمی‌تواند پلوتونیوم را از سوخت مصرف شده جدا سازد.
    ایران متعهد می‌شود تا:‌
    - به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازرسی روزانه تاسیسات نطنز و فُردو را بدهد. این دسترسی روزانه به بازرسان مجوّز می‌دهد تصاویر ضبط شده در دوربین‌های مداربسته را مرور کنند تا کار نظارت ‌جامع و همه‌جانبه باشد. چنین اجازه‌ای امکان شفافیّت بیشتر در کار غنی‌سازی در این تاسیسات را فراهم می‌سازد و زمان لازم برای حذف هرگونه عدم تعهد از جانب ایران را کوتاه می‌کند.
    - به آژانس امکان دسترسی به تجهیزات مونتاژ سانتریفیوژ را بدهد.
    - به آژانس امکان دسترسی به محل تولید قطعات دورانی و تجهیزات انبارشده سانتریفیوژ را بدهد.
    - به آژانس امکان دسترسی به معادن و استخراج اورانیوم را بدهد.
    - ‌اطلاعات طراحی راکتور اراک را ارائه دهد که این امر دیدگاه انتقادی به راکتور اراک را فراهم می‌آورد که قبلا میسّر نبود.
    - امکان بازرسی‌های مکرّر از رآکتور اراک را فراهم آورد.
    -اطلاعات و داده‌های کلیدی مورد درخواست در پروتکل الحاقی توافقنامه پادمانی آژانس و کُد اصلاح شده سه و یک دهم را ارائه دهد.
    آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اجرای بسیاری از راستی‌آزمایی‌ها فراخوانده خواهد شد تا به شکل همزمان با بازرسی‌های دائم در ایران پیش برود. به‌علاوه، کشورهای ۵+۱ و ایران متعهد به تاسیس یک کمیسیون مشترک برای کار با آژانس برای نظارت بر اجرای و رسیدگی به مسائلی هستند که ممکن است پیش بیاید. کمیسیون مشترک همچنین با آژانس کار می‌کند تا تفاهم‌نامه‌ای از نگرانی‌های قبلی و فعلی را با توجه به برنامه هسته‌ای ایران، تهیه کند، از جمله درباره بُعد احتمالی نظامی برنامه اتمی ایران و همچنین فعالیت‌های ایران در پارچین تحقیق کند.
    در ازای گام‌های درج شده در بالا از سوی ایران، گروه ۵+۱ امتیازهایی محدود، موقتی و قابل بازگشت را به ایران می‌دهد ولی بخش گسترده‌ای از تحریم‌ها، از جمله بر نفت، مراودات مالی، تحریم‌های بانکی مانند سابق باقی خواهند ماند. اگر ایران از انجام تعهداتش برنیاید، امتیازهای داده شده لغو خواهد شد.
    گروه ۵+۱ همچنین متعهد است تا:‌
    - اگر ایران تحت این توافق و در چارچوب نظام سیاسی خود به تعهداتش عمل کند، در شش ماه مورد بحث تحریم‌های جدید مرتبط با برنامه‌ اتمی را تحمیل نکند.
    - برخی تحریم‌های اعمال شده بر طلا و فلزات قیمتی، بخش صنعت اتومبیل ایران، و همچنین صادرات پتروشیمی ایران را به حالت تعلیق درآورد. به این ترتیب در واقع حدود یک و نیم میلیارد دلار عایدات نصیب ایران خواهد شد.
    - مجوز بازرسی‌ها و تعمیرات مرتبط با ایمنی در داخل ایران را برای خطوط هوایی خاص ایرانی صادر کند.
    - خرید نفت ایران را در حد فعلی نگاه دارد که در واقع ۶۰ درصد کمتر از دو سال پیش است. چهار میلیارد و دویست میلیارد دلار حاصل از این فروش به شرطی که ایران به تعهداتش عمل کند به شکل اقساط به ایران منتقل خواهد شد.
    ـ تعاملات انسان‌دوستانه‌ای که طبق قانون آمریکا مجاز هستند را تسهیل کند. تعاملات انسان‌دوستانه از تحریم‌های کنگره مستثنی هستند و در نتیجه این کانال به ایران امکان دستریسی به منبع جدیدی از پول را نمی‌دهد. مراودات انسان‌دوستانه در برگیرنده خرید مواد خوراکی، کشاورزی، و دارویی و پزشکی است.
    بخش عمده‌ای از حدود صد میلیارد دلار سرمایه ایران در هولدینگ‌های خارجی همچنان به دلیل تحریم‌ها برای ایران غیرقابل دسترس است.
    با آن که ایران می‌تواند به 4 میلیارد و دویست میلیون دلار از عایدات فروش نفت خود دسترسی داشته باشد، حدود ۱۵ میلیارد دلار از درآمدش در این مدت شش ماهه به حساب‌های خارجی‌ مسدود شده ایران واریز می‌شود. به طور خلاصه، تحت این توافق باید که موجودی ایران در حساب‌های مسدود شده خارجی‌اش افزایش یابد و نه کاهش.
    طی فاز اولیه توافق، اِعمال تحریم‌ها علیه ایران ادامه خواهد یافت، از جمله از طریق اقدام علیه افرادی که به دنبال راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها هستند.
    - در فاز اولیه توافق، ممنوعیت اتحادیه اروپا بر نفت خام ایران سرجای خود خواهد ماند و امکان فروش نفت ایران محدود به یک میلیون بشکه در روز خواهد بود و حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی خارجی ایران غیرقابل دسترس باقی خواهد ماند.
    - بخش‌های دیگر تحریم دست‌نخورده باقی خواهند ‌ماند، از جمله:‌ تحریم بانک مرکزی ایران و حدود ۲۴ بانک و موسسه مالی دیگر ایران، تحریم‌های ثانویه بر بانک‌هایی که با افراد و موسسات تحریم‌شده ایران از سوی آمریکا، کار ‌کنند، ادامه تحریم کسانی که خدمات مالی به ایران ارائه ‌دهند: انواع مختلف بیمه، و ....
     ـ دسترسی محدود به سیستم مالی آمریکا
    - تمامی اقدام های اِعمال شده بر ۶۰۰ فرد و موسسه که به خاطر حمایت از برنامه هسته‌ای و موشک بالیستیک ایران هدف تحریم قرار گرفته‌اند، به قوت خود باقی خواهد ‌ماند.
    - تحریم‌ بخش‌های مختلف اقتصادی ایران، از جمله کشتی‌رانی و کشتی‌سازی به قوت خود باقی خواهد ‌ماند.
    -تحریم سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت در ارائه خدمات فنی به بخش انرژی ایران به قوت خود باقی می‌ماند.
    - تحریم برنامه های نظامی ایران به قوت خود باقی خواهدماند.
    - محدودیت‌های گسترده آمریکا بر تجارت با ایران به قوت خود باقی خواهد بود و در این دوره شش ماهه اثبات راستی همچنین تمامی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد. به علاوه،
    تمامی تحریم‌های هدفمند مرتبط با حمایت مالی دولت ایران از تروریسم، نقش بی‌ثبات‌کننده ایران در منازعات سوریه، و سابقه نقض حقوق بشر ایران که موجب نگرانی‌ است..
     طی فاز اولیه شش ماهه، دولت های ۵+۱ به مذاکره برای یافتن یک راه‌حل جامع ادامه خواهند دادد. پارامترهای این راه‌حل کلی، در جهت اطمینان‌دهی به جامعه بین‌الملل درباره فعالیت‌های منحصرا صلح‌آمیز هسته‌ای ایران است. هیچ‌گونه توافقی در زمینه راه‌حل جامع صورت نمی‌گیرد، مگر آن که در همه زمینه‌ها اطمینان و توافق حاصل شود. طی شش ماه آینده مشخص خواهد شد که آیا راه‌حلی وجود دارد که درباره صلح‌‌‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران به ما اطمینان کافی دهد. اگر ایران به نگرانی‌های ما پاسخ ندهد، ما آماده افزایش تحریم‌ها و فشارها هستیم.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
نوامبر 2013: به اظهار جان کری، ایران حق غنی سازی اورانیوم ندارد ـ تردید قانون سازهای آمریکا و اظهارات تند نتانیاهو
توافق نامه مورّخ 24 نوامبر 2013 اتمی ایران و شش دولت، پس از انتشار، در همان روز و روز بعد مورد بحث و تفسیر رسانه های قرار گرفته بود و بیش از همه؛ فاکس نیوز. در این رسانه ها اظهارات جان کری وزیر امور خارجه وقت آمریکا بگونه ای منعکس شده بود که با متن منتشره توافق نامه تفاوت داشت. «کیهان» روزنامهِ وابسته به دفتر مقام رهبری در صفحات اول و دوم خود این تفاوت را تفسیر کرده و نوشته بود که جان کری حق غنی سازی ایران را انکار کرد و نتیجه گیری کرده بود که به این ترتیب «توافق ژنو یک ساعت دوام آورد!». واشنگتن پست ـ که در آن زمان هنوز عاملِ اراده صاحب تازه اش جِف بزوس Jeff Bezos ميلياردر اول جهان نشده بود که در همين سال (سال 2013) آن را از خانواده گراهام به 250 ميليون دلار خريد ـ گزارشی از مجموعه اظهار نظرها تنظیم و منتشر کرده بود از این قرار:
    
    
By Anne Gearan and Joby Warrick, Sunday, November 24, 12:49 PM
    
    
Secretary of State John F. Kerry defended the nuclear deal struck with Iran early Sunday, arguing that the United States and its allies believe the agreement ensures that the Islamic republic will either abide by the deal or suffer the consequences.
    “We have no illusions. We don,t do this on the basis of somebody,s statements to you. We do it on the basis on actions that can be verified,” Kerry told CNN in an interview.
    Nuclear agreement with Iran would freeze key nuclear activities while capping uranium enrichment. The agreement, sealed at a 3 a.m. signing ceremony in Geneva,s Palace of Nations, freezes key parts of Iran,s nuclear program in exchange for temporary relief on some economic sanctions. It marks the first pause in the country,s nuclear program in more than a decade and makes it virtually impossible for Tehran to build a nuclear weapon without being detected, U.S. officials said.
    Kerry also said the deal does not recognize Iran,s “right to enrich” uranium - a key sticking point in negotiations.
    “There is no inherent right to enrich,” Kerry said on ABC,s “This Week.” “And everywhere in this particular agreement it states that they could only do that by mutual agreement, and nothing is agreed on until everything is agreed on.”
    A number of Congress members expressed skepticism about the deal Sunday, including an influential member of the president,s party, Sen. Robert Menendez (D-N.J.), chairman of the Senate Foreign Relations Committee. “In my view, this agreement did not proportionately reduce Iran,s nuclear program for the relief it is receiving,” Menendez said in a statement. “Given Iran,s history of duplicity, it will demand ongoing, on the ground verification.”
    But Menendez also suggested that Congress would not impose new sanctions during the six-month interim agreement period.
    “I expect that the forthcoming sanctions legislation to be considered by the Senate will provide for a six month window to reach a final agreement before imposing new sanctions on Iran, but will at the same time be immediately available should the talks falter or Iran fail to implement or breach the interim agreement,” his statement sad.
    In Israel, Prime Minister Benjamin Netanyahu stressed Sunday that his government was not a party to the talks in Geneva and therefore was not bound by the pact.
    “What was achieved last night in Geneva is not a historic agreement, but a historic mistake,” said Netanyahu in remarks before his weekly cabinet meeting on Sunday morning
.
    Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif hailed the deal, which was reached after four days of hard bargaining, including an eleventh-hour intervention by Kerry and foreign ministers from Europe, Russia and China
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
راه حل مسئله حجم نقدینگی از دیدگاه یک اقتصاددان ایرانی: انتصاب مدیرکل بانک مرکزی و هرگونه استقراض دولت از این بانک موکول به تصویب مجلس شود
این نظریه 24 نوامبر 2020 از اروپا به دبیرخانه «تاریخ برای ایرانیان» فاکس شده بود و فرستنده اش که خودرا یک اقتصاددان ایرانی معرفی کرده خواسته بود که درج شود. این مخاطب گرامی، نظر خودرا قبلا ایمیل کرده بود که پاسخ داده شد، بهتر است که فاکس کند و شماره فاکس به او داده شد:
    
    "مسئله وطن، تورّم است و طبق بررسی من [مخاطب] سبب اصلی آن افزایش پی در پی حجم نقدینگی است. پول بمانند هر کالای دیگر است که وقتی عَرضه آن زیاد شود (عرضه در بازار مصرف ـ در دست مردم)، ارزش آن پایین می آید و گرانی حاصل می شود. دولت ها برای جبران کسری بودجه به بانک مرکزی کشور خود متوسل می شوند و اصطلاحا قرض می گیرند و بانک مرکزی از انبار پر از اسکناس چاپ شده که در اختیار دارد این درخواست را اجابت می کند. اقتصاددانان و اصحاب اندیشه در رسالات و تألیفاتشان، افزایش حجم نقدینگی را نوعی «مالیات بی نام دولتی» برای پرداخت هزینه ها عنوان کرده اند. می دانیم که از زمان ایجاد پارلمان مدرن از قرن سیزدهم و از انگلستان، هرگونه هزینه و درآمد دولت و قروض و تعهدات مالی آن (که بودجه نامیده شده است) باید قبلا به تصویب پارلمان برسد. در عهد قدیم هم سنای روم به همین ترتیب عمل می کرد و به نوشته تاریخنگاران رومی، سنای ایران در دوران حکومت اشکانیان. لذا، حل مسئله حجم نقدینگی و کنترل آن در دست مجلس شورای اسلامی و از وظایف آن است، به این صورت که؛
    ـ مجلس یک طرح چند سطری تصویب کند و یا یک بند بر لایحه بودجه اضافه کند که هرگونه استقراض دولت از بانک مرکزی، قبلا باید به تصویب مجلس برسد.
    ـ همچنین، انتصاب مدیر کل بانک مرکزی به پیشنهاد دولت و یا شورای پول به مجلس خواهد بود و موکول به تصویب مجلس برای یک دوره معین است. در این باره، دولت و یا شورای پول پنج کارشناس واجد شرایط را به مجلس معرفی می کند و مجلس پس از بررسی، مدیر بانک و دو معاون ارشد او را برحسب آرایی که بدست خواهند آورد تعیین خواهد کرد. بنابراین، آنها مستقل از دولت عمل خواهند کرد.
    ـ اعضای شورای پول از میان کارشناسان بنام و با رأی استادان و کارشناسان مربوط انتخاب باید بشوند، نه فرستادگان سازمان های دیگر.".
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو انديشه
دمکراسي فارابي - بهترين مدير جامعه از ديدگاه فارابي و طرز انتخاب اين مدير
تصويري از فارابي
طبق منابعي كه در دست است از جمله نتيجه تحقيقات پروفسور ديويدسون، ابونصر (محمد) فارابي 25 نوامبر سال870 ميلادي (259هجري خورشيدي) در شهرك فاراب در خراسان بزرگتر به دنيا آمد و پدرش يك افسرايراني ارتش (سامانيان) بود. در آن زمان، تازه مهاجرت قبايل آلتائيك به منطقه فرارود (ماور النهر) با عبور از سيردريا (سيحون) در مقياسي كم آغاز شده بود.
     از فارابي 117 كتاب و رساله از جمله كتاب معروف «مدينه فاضله» باقي مانده است. اين آثار در همه زمينه ها از جمله موسيقي است. وي بر همه دانش عصر خود به ويژه فلسفه، رياضيات، ادبيات و چند زبان خارجي مسلط بود و به همين لحاظ به «معلم ثاني» ملقب شده بود. استادان علم حکومت از فارابي به عنوان بنيادگذار دمكراسي اسلامي يادکرده اند. نظر فارابي در زمينه انتخاب رئيس دولت و شرايط احراز اين مقام همچنان مورد توجه است.
     مورخان اروپايي وي را از طبقه فلاسفه «نئو پلاتونيست = افلاتونيان نوين» مي دانند كه تحصيلات خود را در بخارا، كانون فرهنگ ايراني و ادبيات فارسي آغاز كرد و به تكميل آن در بغداد، حلب و دمشق پرداخت.
     در زمينه دمكراسي، وي بمانند افلاتون و ارسطو نگران سوء استفاده از انتخابات در يك حكومت مردمسالاري بود. در نظر فارابي بهترين زمامدار بايد يك مرد فكر و عمل (دانا و توانا)، قادر به ترغيب و رهبري ديگران، داراي توان فراوان در تفكر و قواي دماغي و خرد كامل و به حدكافي نيرومند باشد كه بتواند در لحظه لازم، فرمان جنگ دهد. از شرايط ديگر زمامدار آگاهي كامل از تجربه گذشتگان، جغرافيا، اصول و قوانين است (منظور؛ رسوم و قوانين كلي و طبيعي، نه قوانين موضوعه)؛ به گونه اي كه بايد به مثابه يك دائرةالمعارف متحرك باشد و شرايط عدل و داد و قدرت اعمال خردمندانه آن نيز در او جمع باشد. فارابي گويد كه اگر چنين فردي با اين شرايط ويژه يافت نشود، تا زمان پيدايش او، حكومت بايد به يك شورا مركب از افرادي سپرده شود كه مجموع آنان اين كيفيت را داشته باشد. با اين بيان، فارابي با نامزد شدن هركس براي زمامداري مخالف است؛ مگر اين كه شرايط لازم را داشته باشد. فارابي يافتن چنين فردي را برعهده بزرگان، آگاهان و دلسوزان جامعه گذارده است. به اين ترتيب، اين مردمند كه بايد بروند و بگردند و براي خود زمامدار واجد شرايط لازم بيايند و انتخاب كنند، نه اين كه (همانند دمكراسي هاي ناقص فعلي) متقاضيان بروند و از مردم بخواهند كه به آنان راي بدهند تا زمامدار شوند.
     به تفسير اصحاب نظر، فارابي انتخابات دو مرحله اي را پيشنهاد كرده است و انتخابات مستقيم را نپذيرفته است. انتخابات دو مرحله اي از نظر فارابي اينست كه در مرحله اول؛ آگاهان، پاك نظران و دلسوزان جامعه از ميان داوطلبان و يا به دعوت خود افرادي را برگزينند و به جامعه معرفي كنند و در مرحله دوم؛ مردم از ميان اين افراد گزينش شده و واجد شرايط مديريت يكي را انتخاب كنند و در اين مرحله، شرط انتخاب شدن به دست آوردن اكثريت آراء است (نظر فارابي درست عكس قاعده اي است كه در آمريكا به آن عمل مي شود). به نظر فارابي، يك جامعه با انتخاب زمامدار خوب براي تمشيت امور؛ رفاه و پيشرفت و سعادت خود را تضمين خواهد كرد.
     فارابي زياد وارد بحث مجالس قانونگذاري نشده است و قرآن را قانون اساسي اسلام (ام القوانين) خوانده است. طبق تفسيرهايي كه بر اين نظر فارابي شده است بنظر مي رسد كه وي براي جوامع اسلامي، تعاليم قرآن را قوانيني كافي تشخيص داده است.
     فارابي كه بر زبانهاي يوناني و عربي مسلط بود آثار فلاسفه يونان قديم را ترجمه كرده است. ازميان آثار فارابي 43 اثر زمينه فلسفه و منطق دارد، هفت اثر درباره اخلاق، هفت اثر درزمينه علوم سياسي، يك كتاب در باره موسيقي و مابقي در زمينه هاي مختلف از جمله رياضي و نجوم است.
     فارابي سفر بسيار كرد و در 80 سالگي بسال 950 ميلادي (339 هجري) در دمشق در گذشت. وي ازدواج نكرده بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو ادبيات
زادروز «لوپ دو وگا» و سالروز درگذشت سينکلر ـ سينکلر نويسنده افشاگر آمريکا ـ روش کار سينکلر
25 نوامبر زادروز درام نگار اسپانيايي «لوپ دو وگا Lope de Vega »است که در سال 1562 به دنيا آمد و 26 آگوست 1635 درگذشت. اپتون سينکلر Upton B. Sinclair نويسنده و تلاشگر براي تامين عدالت اجتماعي نيز در همين روز (25 نوامبر) بسال 1968 در 90 سالگي فوت شد.
    سينکلر که کار قلم را از روزنامه نگاري آغاز کرده بود بيش از 90 کتاب نوشت. بسياري از کتابهاي او جنبه افشاگري دارد. او شخصا يک مسئله، کوتاهي، غفلت و سوء استفاده عمومي را دنبال مي کرد و نتيجه کار را به صورت کتاب منتشر مي ساخت. براي مثال؛ سينکلر پس از اينکه شنيد در بسته بندي گوشت در کشتارگاه شيکاگو دقت نمي شود، مسئله را دنبال کرد و در سال 1906 اين وضعيت نامطلوب و بيماري زا را در يک کتاب تحت عنوان «جنگل» منعکس کرد که کنگره آمريکا وارد عمل شد و دو قانون Pure Food and Drug Act و Meat Inspection Act را تصويب کرد و معاينه گوشت و بررسي دارو و غذا اجباري و دو موسسه دولتي براي نظارت بر اين امور و کنترل معروف به آژانس تاسيس شده است. سينکلر زماني که دانشجوي دانشگاه کلمبيا بود از راه نوشتن داستان کوتاه براي مجله ها امرار معاش مي کرد.
سينكلر -------------------- وگا

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو رسانه‌ها
خبری که تهيه و چاپ آن منجر به تراشیده شدنِ سر ِ نوشیروان کیهانی زاده (مؤلف این تاریخ آنلاین) در آذرماه 1339 شد

    چند مخاطب خواسته بودند که خبر اصلی که به خاطر چاپ آن در شماره ششم آذرماه 1339 روزنامه اطلاعات ـ صفحه 18، و دو خبر کوچکتر در شماره های دیگر این روزنامه، سپهبد نعمت الله نصیری رئیس شهربانی (پلیس) وقت (و پس از آن رئیس ساواک) نوشیروان کیهانی زاده مؤلف این تاریخ آنلاین را سر تراشید و کتک زد در اینجا کُپی و کلیشه کنیم که در آن زمان یک انعکاس جهانی یافته بود، در گوشه و کنار جهان صدای اعتراض بلند کرده و روزنامه نگاران ایران در آستانه اعتصاب قرارگرفته بودند که شاه در نیمه شب مداخله و نصیری را مجبور به آمدن به موسسه اطلاعات و عذرخواهی کرد. در آن شب روزنامه نگاران در موسسه اطلاعات اجتماع کرده و درحال تنظیم برنامه اعتصاب از روز بعد بودند که شاه مداخله کرد. وضعیت و نیز شکایت نامه مربوط نیمه شب آن شب توسط رئیس وقت انتشارات و رادیو (اینک وزارت ارشاد) که سمت معاونت نخست وزیری را هم داشت، در کاخ اختصاصی (واقع در چهاراه پاستور) به اطلاع شاه رسانیده شده بود. مضمون دستخط شاه در زیر شکایت نامه این بود که دادرسی ارتش ـ در صورتی که نصیری عذرخواهی و جلب رضایت نکند، اقدام و وی را تعقیب قضایی کند. این رویداد درعین حال به آغاز تلاش برای تاسیس سندیکای روزنامه نگاران ایران منجر شد و نقطه عطفی در ژورنالیسم ایران بود. در زیر کپی خبر مورد بحث با تیتر: دخترها ... از سرنوشت من عبرت بگیرید درج شده است:
    


 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
سرنوشت نخستين روزنامه اي که در آمريكا انتشار يافت
نخستين نشريه چاپي كه در آمريكاي شمالي انتشار يافت 25 نوامبر سال 1690 طبق دستور عمومي (بخشنامه) فرماندار انگليسي مهاجر نشين ماساچوست براي هميشه تعطيل شد. اين روزنامه به سردبيري «بنجامين هريس» تنها نسخه خود را 25 سپتامبر 1690(در اين سال و در روزي چون امروز) منتشر كرده بود و روز بعد به تصميم فرماندار اعزامي از لندن موقتا توقيف شده بود تا درباره سرنوشت آن از لندن استعلام شود كه تا رسيدن پاسخ دو ماه طول كشيد. چند تن از معاريف منطقه سرمايه گذاران اين روزنامه بودند و هدفشان اطلاع رساني و نيز انتشار نظرات خود درباره نارسايي ها و شكوه ها بود و قرار بود كه چند نسخه از آن هم با كشتي براي مقامات انگلستان از جمله پارلمان و نخست وزير به لندن ارسال شود.
     اين روزنامه به نام «وقايع عمومي» كه در قطع 30 در 50 سانتيمتر در هشت صفحه انتشار يافته بود در صفحه اول خود با تيتر درشت به بوروكراسي (كاغذبازي) دفتر فرمانداري ماساچوست و رفتار بد كارمندان دفتر با ارباب رجوع و امروز و فردا كردنها و اتلاف وقت مردم تاخته بود و نوشته بود كه كارمندان دولت نوكران عامه هستند نه سرور آنان. همين مطلب سبب شد كه فرماندار موقتا آن را توقيف و نظر لندن را به ادامه انتشار آن استعلام كند كه جواب منفي دريافت كرده بود.
     14 سال بعد در همان محل دومين روزنامه به نام «بوستون نيوز لتر» انتشار يافت كه به انتشار خود ادامه داد و تاسال 1820 شمار نشريات در سراسر ايالات متحده به 582 نشريه رسيد كه چندين برابر ساير كشورها بود. شمار نشريات منظم ايالات متحده در1997 زائد بر 25 هزار بود.
     نخستين نشريات منظم به صورت كتابچه 24 صفحه اي (مجله) كار خود را از آلمان آغاز كرده بودند و نخستين نشريه از اين دست به نام «كتاب خبر» در 28 ژوئيه سال 1588 در شهر كلن انتشار يافته بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ساير ملل
توفان نوح و روز توفان ها
به روايتِ روزنگار ِ(تقويم تاريخ) اسقف جيمز آشرUssher ، توفان نوح (The Great Deluge) بيست و پنجم نوامبر سال 2348 پيش از ميلاد آغاز شد. طبق اين روزنگار، نوح كه از پيش وقوع اين توفان به وي الهام شده بود، يك كشتي ساخت و گروهي از مردم و موجودات ديگر را در آن قرار داد كه نجات يابند و نسلِ شان منقرض نشود.
     بعضي را نظر بر اين است كه بقايايي كه در كوههاي آرارات كشف شده و هنوز باقي است متعلق به همان كشتي نوح است كه پس از رفع توفان در آنجا بر زمين نشسته است.
     به نوشته اسقف آشر، از سه پسر نوح: «سام Shem ، حام و يافث ـ يافظ ـ Japheth» بعدا سه گروه جمعيت به وجود آمدند كه اعراب و يهوديان از نسل سام هستند.
    ديگران كه در اين زمينه مطالعه كرده اند وقوع توفان نوح را در اواخر ماه نوامبر، ولي هزاران سال پيش از زماني كه اسقف آشر به دست داده رقم زده اند.
    بايد دانست که جهان در طول تاريخ، در بيست و پنجم نوامبر شاهد زمين لرزه ها، سونامي ها، توفان ها و گردبادهاي متعدد پُر تلفات بوده است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
25 نوامبر، روز توفان و زمین لرزه در طول تاريخ!
25 نوامبر در طول تاریخ به روز توفان و زلزله معروف شده است. برخی از رویدادهای طبیعی این روز در قرون جدید و معاصر عبارتند از: زلزله و سونامي ناشي از آن در سواحل جنوبي ايتاليا در سال 1343 که بندر ناپلي (ناپل) را ويران ساخت. توفان بزرگ انگلستان در سال 1703 با وزش بادی به سرعت 120 تا 200 کیلومتر در ساعت که بيش از 9 هزار تن را در جنوب این کشور کشت. زلزله شرق مدیترانه (لوانت) در سال 1759 که بیش از چهل هزار انسان را در سوریه و لبنان (دمشق و بيروت) نابود کرد. سونامی (امواج ناشی از زلزله 9 ريشتري زیر دریایی) سال 1833 اقیانوس هند که باعث مرگ دهها هزارتن در سوماترا (اندونزی) شد. سایکلون (توفان دریایی) سال 1839 هند که چند شهر بندری ازجمله بندر Coringa را نابود کرد و دست کم 300 هزار تن کشته و هزاران کشتي و قايق غرق شدند. تندباد و گردبادهاي ايالت هاي مرکزي سال 1926 آمريکا که 76 تن را کشت و بيش از 400 نفر را مجروح کرد. تندباد و توفان برف سال 1950 شرق ایالات متحده آمریکا معروف به توفان قرن با وزش بادهایی به سرعت بيش از 160 کیلومتر در ساعت و برف به ارتفاع یک متر و نیم که 323 تن را تنها در ایالت «وست ویرجینیا» کشت. سونامي و توفان سال 1987 فيليپين که 1036 انسان را نابود کرد. اين بادها سرعتي بيش از 250 کيلومتر در ساعت داشت. برف و یخ و توفانهاي مربوط سال 1996 در فلوریدا و ایالات مرکزی آمریکا که باعث مرگ دهها تن شد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
اندرزهای «اندرو کارنِگی Andrew Carnegie» و اهمیت مشاور آگاه و دلسوز برای مدارس دوره متوسطه
Andrew Carnegie
اندرو کارنِگي Andrew Carnegie (کارنی گی) اسکاتلندي که در نوجوانی با خانواده اش به آمريکا مهاجرت و بعدا صنايع فولاد اين کشور را گسترش داد 25 نوامبر 1835 به دنيا آمد و 84 سال عُمر کرد. اندرو کارنگی [با دیل کارنگی اشتباه نشود] پس از فروش این صنایع (به نام پولاد آمریکا) به جی. پی. مورگن به 450 میلیون دلار(پول آن زمان) با پرداختن به امور خیریه، تاسیس مدرسه، موزه و کتابخانه یک فیلانثراپیست شد.
    طبق برخی آمار، وی به تاسیس و یا گسترش یک هزار و 687 کتابخانه عمومی و 108 کتابخانه دانشگاهی (پژوهشی) کمک کرده است. معروف ترین مدرسه ای را که ساخته «دانشگاه کارنِگی ملون» است. وي که در 11 آگوست 1919 درگذشت بنیادگذار «کارنگی هال» و موزه پیتسبورگ است. اندرو تنها یک دختر داشت. یک اندرزنامه جالب از او باقی مانده است.
     یکی از اندرزهایش این است: به جای توجه به سخنان فرد، عمل او را قضاوت کنید زیراکه حرف زدن آسان و ارزان است.
     اندرز دیگر: فکر فردی که برای خود مشغله متعدد و غیر ضروری می سازد آزاد نیست تا یک هدف را دنبال کند، لذا کم رشد و ناشاد خواهد زیست و پشیمان از این دنیا خواهد رفت.
    و اندرز سوم: نام نیک هزاران بار بهتر از ثروت است و ثروت را اگر پیش از مرگ صرف پیشرفت عمومی و رفاه جامعه نکنید پس از مرگ برایتان نام بَد و انواع اتهام ببار خواهد آورد.
     مهمترین اندرز: اگر مدارس متوسطه مشاور آگاه و دلسوز داشته باشند، افراد جامعه راه درست انتخاب می کنند و جامعه ای شاد، پیشرو، بهشت گونه و عاری از جرم و خطا خواهند ساخت.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
پشیمانی نوبِل از ساخت دینامیت، وقف اموال براي جوایز نوبِل - سياسي شدن جوايز و انتقادها
Alfred Nobel
آلفرد نوبل (مهندس سوئدي فارغ التحصيل روسيه) 25 نوامبر سال 1867 اعلام کرد که ماده منفجره ديناميت را اختراع و توليد کرده است و در همین روز این اختراع را به ثبت داد. وي بعدا از اينکه يک وسيله تخريب و کشتار ساخته بود پشيمان شده بود و برای جبران آن دارايي اش را وقف دادن جايزه سالانه به کساني کرد که در طول سال به بشريت خدمت بزرگ کرده باشند. دادن اين جوايز که در دهه های اخیر رنگ سیاسی به خود گرفته است برغم انتقادهاي تند با همان روش هنوز ادامه دارد. تصمیم به دادن جایزه صلح نوبل سال 2009 به باراک اوباما (رئیس جمهور آمریکا) در نخستین سال زمامداری اش که در دو جنگ درگیر بود و گفته بود که می خواهد با اعزام نیروی بیشتر، جنگ افغانستان را وسعت دهد نمونه بارز سیاسی شدن این جوایز تلقي شده و بر ميزان انتقادها افزوده بود. یک کمیته نروژی برندگان جوایز صلح را تعیین می کند که در دهها سال است به بي طرفي آن بويژه در دادن جوائز صلح ترديد شده است. نخستين ايراد پُر سر و صدا از جانب برنارد شاو نويسنده ايرلندي وارد آمد که به او جايزه ادبي نوبل داده بودند و او نپذيرفته بود. نوبل صاحب چند کارخانه (عمدتا شيميايي) در کشورهاي اروپايي بوده است.
تصويري که منتقدان دادن جايزه صلح نوبل به اوباما در روزنامه هاي خود چاپ کرده بودند

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ترور مرموزانه 3 خواهرِ مبارز، به حذف دیکتاتور دومینیکن انجامید و سالروز قتل آنان «روز جهانی ضد خشونت» شد
25 نوامبر 1960 سه تَن از چهار خواهر مبارز بر ضد رافائل تروحیلو دیکتاتور جمهوری دومینیکن معروف به «خواهران میرابال» مرموزانه ترور شدند. تروحیلو که از 1930 حکومت دومینیکن را بدست داشت و خودسری و زورگویی می کرد در سال های آخر دهه سوم حکومت خود با مخالفت و اعتراض مردم این کشورِ واقع در منطقه کارائیب رو به رو بود و در میان این مخالفان، چهار خواهر؛ پاتریا 36 ساله، مینروا 35 ساله، ماریا 25 ساله و دِدِه شهرت ویژه یافته بودند و خبرنگاران در گزارش های خود از آنان نام می بردند و جهانیان از طریق رسانه ها با نام و عکس خواهران میرابال آشنا بودند که سه خواهر بزرگتر در بیست و پنجم نوامبر ترور شدند که افکار عمومی توطئه ترور آنان به اشاره تروحیلو می دانست و درخواست حذف او را داشت.
     خشم از ترور سه خواهر در قاره آمریکا شدیدتر بود و دولت واشینگتن را به تأمل واداشت که سی ام ماه می 1961 (5 ماه و 5 روز پس از قتل سه خواهر) تروحیلو ترور شد. روزنامه نگاران اینوستیگیتیو بعدا نوشتند که ترور تروحیلو به اشاره و کمک سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) صورت گرفته بود.
    تأثر جهانی از قتل سه خواهر؛ پاتریا، مینروا و ماریا و تداوم انتشار گزارش و مقاله درباره آنان سبب شد که سازمان ملل سالروز قتل آنان را روز جهانی ضد خشونت اعلام کند و نام و شرح مبارزات آنان وارد «تاریخ» شود.


 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
اعتراف دادستان وقت آمريكا به فروش اسلحه به ايران - راه کمک به مخالفان دولت نيکاراگوئه
Edwin Meese
25 نوامبر 1986 «ادوين ميسEdwin Meese» دادستان وقت آمريكا (75th United States Attorney General) در پي انتشار گزارشهايي داير بر فروش اسلحه از آمريكا به ايران از طريق واسطه (غيرمستقيم)، كه منع قانوني داشت اعتراف كرد كه دولت آمريكا مجبور شده بود به خاطر كمك مالي به مخالفان دولت ماركسيست نيكاراگوئه (دولت دانيل ارتگا)، كه اين مخالفان توسط «سيا» متشكل شده بودند، مستقيم و غير مستقيم، اسلحه به ايران بفروشد.
    ميس گفته بود كه اگر پول حاصل (از فروش اين اسلحه) به مخالفان مسلح دولت نيكاراگوئه (كُنترا ها) نمي رسيد، از هم پاشيده مي شدند. از آنجا كه كنگره آمريكا هرگونه كمك به كُنتراها را ممنوع كرده بود راهي جز اين به نظر نمي رسيد.
     متعاقب اين اعتراف، پرونده مربوط به يک دادگاه فدرال آمريکا رفت، ولي چون قسمتي از اسناد مربوط توسط منشي سرهنگ اليور نورث، يكي از دست اندركاران اين ماجرا و از متهمان پزونده، ازميان برده شده بود، دادگاه نتوانست به همه حقيقت پي ببرَد، ولي تني چند از آنان محاكمه و محكوم شدند.    دانيل ارتگا Daniel Ortega متولد 1945 كه با تلاش همه جانبه آمريكا، در انتخابات سال 1990 شكست خورد و قدرت را از دست داد، پس از 16 سال، در انتخابات پنجم نوامبر 2006 بارديگر به رياست جمهوري نيكاراگوئه انتخاب شد. وي 11 نوامبر (شش روز پس از اين پيروزي) 61 ساله شد و اعلام كرد كه مردم نيكاراگوئه هديه تولد خوبي به او داده اند. عكس، ارتگا (اورته گا) را در روز راي گيري در نوامبر 2006 نشان مي دهد كه اميد به پيروزي را علامت مي دهد.
    دانيل اُرتگا در انتخابات نوامبر 2011 نيز با بيش از 62 درصد آراء تجديد انتخاب شد و در انتخابات 2016 با بيش از 72 درصد آراء.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ناسيوناليست ها برنده انتخابات سال 2003 کرواسي و ...
Ivo Sanader
به رغم همه تلاشها و کمکهاي اتحاديه اروپا و وعده هايي که به راي دهندگان کروات داده بودند، نتايج انتخابات پارلماني اين کشور ـ Croatia که 23 نوامبر 2003 برگزار شد نشان داد که ناسيوناليست ها (حزب اتحاديه دمکراتيک) به رهبري «ايوو سانادرIvo Sanader» برنده شده بودند. اين حزب از زمان اعلام استقلالِ کاملِ کرواسيCroatia (جداشدن از کنفدراسيون يوگوسلاوي) تا سال 2000 زمام امور اين کشور را به داشت که بر اثر تبليغات و فشار اتحاديه اروپا و دادن وعده عضويت کرواسي 56 هزار کيلوکتري و 4 ميليون نفري در آن اتحاديه، اکثريت خود در پارلمان را از دست داده بود ـ وضعيتي که پس از برچيده شدن بلوک شرق و فروپاشی اتحاد شوروي، برجهان مستولي شده است و بلوک غرب مايل به روي کار آمدن ناسيوناليست ها و يا چپ گرايان نيست که دسته اول از حاکميّت و فرهنگ ملّي دفاع مي کند و دسته دوم با کاپيتاليسم و استثمار سازگار نيست، ولي در انتخابات سال 2003 در گوشه و کنار جهان، عمدتا همين دو دسته برنده شده بودند.
    از فوريه 2015 تا فوریه 2020 بانو Kolinda Grabar Kitarovic از همان حزب ـ اتحاد دمکراتيک که قبلا وزير امورخارجه بود رئيس جمهوري کرواسي شده بود.
بانو Grabar Kitarovic رئيس جمهوري از فوريه 2015

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
لهستان برضد روسيه! ـ وضعيتِ روز پايان «تاريخ» نيست و ...
پوتين شگفت زده در كنار تاريا هالونن يازدهمين رئيس جمهوري فنلاند (هلسينکي ـ 24 نوامبر 2006)

دولت لهستان كه در اتحاديه اروپا حق وِتو دارد، مانع شده بود كه روسيه شريك استراتژيك اين اتحاديه شود. پوتين 24 نوامبر 2006 در فنلاند بود، ولي بانو «تاريا هالونن Trja Halonen» رئيس جمهوري وقت فنلاند كه رئيس دوره اي اتحاديه اروپا بود موفق نشد كه لهستان را از ادامه لجبازي منصرف سازد. روس ها و لهستاني ها هر دو اسلاو و از يك نژاد هستند. لهستان در قرون جديد و معاصر، دهها سال در دست روسيه بود و تا انحلال پيمان ورشو در اواخر دهه 1980 به دست گورباچف، متحد و دوست روسيه بود كه اينك در برابر آن ايستاده است. ديده شده است که همين لجبازي ها و نيز اشتباهات است كه مسير تاريخ را تغيير مي دهد.
    اگر زماني وضعيت اقتضا کند روسيه مي تواند دعاوي متعدد نسبت به كشورهاي اروپاي شرقي و بويژه لهستان و جمهوري چک مطرح سازد، ازجمله مطالبه خونبهاي ميليونها نظاميانش را که در جريان جنگ جهاني دوم جان دادند تا اين ممالک را از دست هيتلر نجات دهند و ....
    در قرون معاصر، لهستان پنج بار ميان قدرت هاي اروپا قسمت شده بود که در سال 1772، همچنين در 25 نوامبر سال 1795 ميان اتريش، آلمان و روسيه و در سال 1939 ميان آلمان و شوروي. وضعيت روز هيچگاه پايان «تاريخ» نيست و ....
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
دو روز پيش از آنکه پيمان عراق و آمريكا در پارلمان آن كشور به راي گذارده شود ـ پيش بيني اصحاب نظر که تحقق يافت
24 نوامبر 2008 سه انفجار در بغداد از جمله انفجار انتحاري يك زن جمعا منجر به مرگ 20 تن و جرح شماري ديگر شده بود. برخی از اصحاب نظر گفته بودند که مسئله اصلي عراق گسترش فساد مالی ـ اداري و سوء جريان احتمالي در معاملات نفت، خريدهای دولتی و ... است که اگر ادامه يابد نارضايتي و اعتراض مردم و گروهها را به دنبال خواهد داشت و بايد شاهد انفجارهاي انتحاري بيشتري و ... بود.
     قرار بود دو روز بعد (26 نوامبر 2008) معاهده استراتژيک عراق و آمريكا در پارلمان آن كشور به راي گذارده شود. به نظر مفسران رسانه ها در آن زمان، با تصويب اين پيمان نياز چنداني به ماندن نظاميان رزمي (نهَ، مستشاران نظامي) آمريکا در عراق نخواهد بود زيراکه آمريکا در آينده با هرگونه احساس خطر و يا تهديد عراق مي تواند به کمک اين کشور بشتابد و وسائلِ امروزيِ انتقالِ سريعِ نيروي نظامي، کارها را آسان کرده است.
     در چند روز منتهی به 25 نوامبر 2008 و پس از برخوردهاي لفظي مخالف و موافق در پارلمان 275 عضوي عراق كه از لحاظ شمار تقريبا برابر بودند، برخي از مقامات عراقي به دفاع از پيشنويس معاهده برخاسته بودند. براي مثال: وزير دفاع عراق گفته بود كه واحدهاي عراقي هنوز آمادگي كامل براي رو به رو شدن با هر اتفاقي را ندارند و لازم است كه ما دست کم تا مدتي ديگر حمايت آمريكا را در کنار خود داشته باشيم. به علاوه، خطر گسترش باجگيري دريايي از شاخ آفريقا به خليج فارس وجود دارد و نياز به حضور نيروي دريايي آمريكا در منطقه است.
     پاره ای از مفسران رسانه های منطقه هم در مورد معاهده آمريکا و عراق به نظر آيت الله عظمي سيستاني اشاره کرده بودند که گفته بود اگر مصوبه با اكثريت خيلي بالاي پارلمان باشد ممکن است که پذيرفتی باشد (نَه، نصف + 1).
نتيجه يکي از انفجارهاي 24 نوامبر 2008 در بغداد. اين ميني بوس گروهي از کارمندان دولت عراق را به محل کارشان مي بُرد

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
تاريخ از نگاهي به تصوير
تعظیم، يا سنگيني بار بدهي ها؟
از چهاردهم نوامبر 2009 که باراک اوباما رئیس جمهوري وقت آمریکا در جریان سفر به خاور دور و ازجمله ژاپن در کاخ سلطنتی توکیو در برابر آکی هیتو امپراتور وقت اين کشور (که سي ام اپريل 2019 و در 85 سالگي جاي خود را به پسرش داد) به حالت تعظیم درآمده بود، اين عمل او که در حقيقت رعايت رسوم ژاپني ها بود، تا مدتي سوژه مقالات و کاریکاتورهای رسانه ای متعدد قرار گرفته بود. ژاپن از لحاظ مَبلَغ؛ دومین وام دهنده به آمریکاست (خريدارِ ترژري باوندِ مدت دار و داراي بهره آمريکا).     قبلا اوباما در نخستين ملاقات خود با پادشاه سعودی ـ يک خريدار ديگر «ترژري باوند» يا اوراق بهادار خزانه داري آمریکا ـ حالت تعظیم به خود گرفته بود:
        دولت چین خريدار شماره يک اوراق بهادار خزانه داري آمريکاست که بهره سالانه این پول در سال 2009 بالغ بر 40 میلیارد دلار گزارش شده بود.
    يک کاریکاتوریست آمريکايي در طنز تصويري خود که در روزنامه هاي آمريکا چاپ شده بود «اوباما» را که زير بار بدهي سنگين کمر خم کرده بود به صورت تعظیم به دو مقام چيني ـ هنگام اولين ديدار از پکن نشان می دهد. از نوشتهِ کاريکاتور چنين بر مي آيد که ایندو با مشاهده صحنه، به یکدیگر می گویند که تعظیم لازم نيست، او در طول سفر، همه جا به اين حالت بوده است:


 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
برخي ديگر از رويدادهاي 25 نوامبر
 • 1759:   در این روز در شرق مدیترانه (لِوانت ـ سوریه، فلسطین، لبنان و مناطق جنوب غربی آناتولیا) یک زمین لرزه شدید روی داد که به شهرهای منطقه که همه آنها در آن زمان در قلمرو عثمانی بودند آسیب وارد آمد و 30 تا 40 هزار تَن کشته شدند. آسیب به شهرهای بَعلبَک، بیروت، دمشق و حَلَب بیشتر از سایر شهرها بود. 26 روز پیش از این (30 اکتبر 1759) در همین منطقه زلزله روی داده بود و در این فاصله، چندین پس لرزه و ساکنان منطقه مراقب بودند و گرنه تلفات خیلی بیشتر بود.
      
      
 • 1864:   در جريان جنگ داخلي آمريکا، توطئه هواداران کنفدراسيون آمريکا (استيت هاي جنوبي که خواهان افزايش اختيارات استيت ها و کوچک بودن دولت مرکزي بودند) براي آتش زدن شهر نيويورک خنثي شد.
      
      
 • 1844:  


  کارل بنز Carl Benz مهنس آلماني، مخترع موتور بنزين سوزِ انفجاري و چهار زمانه، و (با همکارانش) سازنده اتومبيل مرسدس بنز به دنيا آمد. وي 85 سال عُمر کرد و بسال 1929 درگذشت.
      
      
 • 1895:  


  آناستاس ميکويان، يک اَرمَني که تا بالاترين مقام شوروي بالا رفت به دنيا آمد. در باره زرنگ بودن وي گفته اند که ميکويان چنان مهارت داشت که مي توانست به اسکيموها بَستي بفروشد!. ميکويان 83 عُمر کرد. وي يک دوره رئيس شوراي عالي شوروي (رئيس کشور) بود. ميکويان با همه رهبران شوروي زمان خود از استالين تا برژنف سازش و همزيستي داشت.
      
      
 • 1897:   دولت اسپانيا به مهاجرنشين قديمي خود پورتوريکو Puerto Rico ـ مجمع الجزایری در جنوب شرقي کوبا با جمعيتي نزديک به 4 ميليون که بعدا به تصرف آمريکا در آمد و وابسته به اين دولت است خودمختاري داد. پورتوریکو از 1493 ـ از زمان دیدار کریستوفر کلمبوس ـ به مدت 4 قرن وابسته به اسپانیا بود و مردم آن به رغم وابستگی به دولت واشینگتن، فرهنگ اسپانیایی را حفظ کرده اند.
      
      
 • 1936:   در این روز در سال 1936 (سه سال پیش از آغاز جنگ جهانی دوم) دولت های آلمان و ژاپن میان خود یک پیمانِ «دفاع از منافع» امضاء کردند. پنج سال بعد موارد دیگری بر این پیمان اضافه شد و دو کشور متحد کامل یکدیگر شدند.
      
      
 • 1941:   در جریان جنگ جهانی دوم، در این روز در سال 1941 زیردریایی آلمانیU-331 در مدیترانه و نه چندان به دور از سواحل مصر رزمناو سنگین انگلیسی برهام HMS-Barham را غرق کرد که 862 تَن از افراد آن کشته شدند.
  HMS-Barham

 • 1948:   ارتش ونزوئلا كودتا كرد، رئيس جمهوري بركنار شد و شورای ژنرال ها زمام امور را به دست گرفت.
      
      
 • 1950:   یک طوفان شدید در این روز در سال 1950 بیست و دو استیت واقع در مرکز و شرق فدراسیون آمریکا را در نوردید و ضمن ایجاد ویرانی باعث مرگ 353 تَن شد.
      
      
 • 1973:  
  papadopoulos

  دولت سرهنگ جورج پاپادوپولوس در يونان در يک کودتاي بدون خونريزي که توسط سرتيپ دمتريوس لئونيديس فرمانده دژبان ارتش انجام شد برکنار گرديد!. جورج پاپادوپولوس و چند سرهنگ ديگر در سال 1967 کودتا کرده و حکومت را به دست گرفته بودند که دولت آنان به حکومت سرهنگها معروف است. پاپادوپولوس که پس از پيروزي کودتا برغم سلطنتي بودن يونان خودرا رئيس جمهور خوانده بود ديکتاتوري پيشه کرده بود و فساد گسترش مي يافت. بعضي منابع، پاپادوپولس را حقوق بگير «سيا» قلمداد کرده و نوشته اند که طبق نقشه آن سازمان اطلاعاتي آمريکا بر سر کار آمده بود. اعتراض و تظاهرات دانشجويان يوناني که از ديکتاتوري پاپادوپولوس خسته شده بودند در نوامبر 1973 که بيش از يک هفته طول کشيده بود وسيله به دست فرمانده دژبان داد تا کودتا کند که اين کودتاگر هم نتوانست بيش از چندماه حکومت کند و دمکراسي به يونان بازگشت و کارامانليس نخست وزير شد و کودتاگران قبلي محاکمه و مجازات شدند.
      
      
 • 1977:  


  دكتر منوچهر اقبال پزشك و مدرّس بيماري هاي عفوني چهارم آذرماه 1356 درگذشت. وي از دهه 1320 همواره وزير (وزارتحانه هاي ناهمگون)، نخست وزير، موسس حزب، و مدير صنعت نفت ايران بود و راز انتصاب او به اين سمت ها هنوز به درستي روشن و اعلام نشده است. پژوهش، تنها در همين يك مورد، بسياري از ضعف ها و نارسايي ها در ايران را در قرن بيستم نشان خواهد داد و اين، وظيفه «گروههاي تاريخ» دانشگاههاست كه تحقيق در اين زمينه را به صورت تكليف به دانشجويان خود بدهند. مورد دكتر اقبال، در تاريخ دو قرن اخير ايران نظاير فراوان داشته است.
      
      
 • 1978:   يک جت مسافربرِ امريکن ارلاينز از نوع «دي سي ـ 10» هنگام بلند شدن از فرودگاه شيکاگو سرنگون شد و 275 تن کشته شدند. اين نوع هواپيما که قبلا هم سانحه به وجود آورده بودند از آن پس به تدريج به حمل بار اختصاص يافته اند.
      
      
 • 1992:   پارلمان چك اسلواكي پذيرفت كه اين كشور تجزيه و دو جمهوري مستقل اسلواكي و چِك تاسيس شوند. جمهوري چك اسلواكي پس از پايان جنگ جهاني اول و انهدام امپراتوري اتريش و با تأييد فاتحان جنگ به وجود آمده بود.
      
      
      
      
 • 2003:  


  شوراي موقت حاکم بر عراق بانو «رند الرحيم فرانكه Rend al-Rahim Francke» تحصيلکرده در انگلستان را كه در 1949در عراق متولد شده و تابعيت دولت آمريكا را دارد و دهها سال در آمريكا زندگي كرده بود به سمت نخستين سفير عراق در آمريکا (پس از 13 سال قطع روابط و سپس اشغال نظامي) منصوب كرد. بانو فرانكه قبلا در واشنگتن يك بنياد عراقيِ ضد صدام حسين تشكيل داده بود و از اين طريق سال ها با او مبارزه مي كرد و با اعضاي کنگره آمريکا تماس داشت و خواهان تغيير رژيم حزب بعث بود. پدر رند شيعه و مادر او سُنّي بود.
      
      
      
      
 • 1996:   توفان و باد شديد در استيت هاي مرکزي آمريکا 25 تن را کشت. سرعت باد در برخي از اين نقاط 150 کيلومتر در ساعت بود.
      
      
 • 2016:   فیدل کاسترو رهبر انقلاب سوسیالیستی کوبا ساعت 22 و 29 دقیقه 25 نوامبر 2016 و در نود سالگی درگذشت. وی از سال 2008 خودرا بازنشسته کرده بود، ولی به نوشتن مقاله و انتشار نظرات خود تا آخرین روز حیات و نیز ملاقات با سران کشورها که برای دیدار و مشورت با او به کوبا می رفتند ادامه می داد.       •  

  مطالعه اين سايت و نقل مطالب آن با ذكر ماخذ (نشاني کامل سايت و نام مولف آن) آزاد است، مگر براي روزنامه هاي متعلق به دولت و دستگاههاي دولتي؛ زيرا كه مولف اين سايت اكيدا «روزنامه نگاري» را كار دولت نمي داند. روزنامه عمومي به عنوان قوه چهارم دمكراسي بايد كاملا مستقل از دولت و سازمانهاي عمومي باشد تا بتواند رسالت شريف خود را به انجام برساند.


   تماس با مولف:

  editor (a) iranianshistoryonthisday.com
  n.keihanizadeh (a) gmail.com