Iranians History on This Day
روز و ماه خورشيدي و يا ميلادي مورد نظر را انتخاب و كليد مشاهده را فشار دهيد
ميلادي
   خورشيدي

 
18 مارس
 
جستجو:

 
 


 هديه مولف

اين سايت مستقل و بدون كوچكترين وابستگي؛ هديه ناچيز مولف كوچك آن به همه ايرانيان، ايراني تبارها و پارسي زبانان است كه ايشان را از جان عزيزتر دارد ؛ و خدمتي است ميهني و آموزشي كه خدمت به ميهن و هموطنان تكليف و فريضه است كه بايد شريف و خلل ناپذير باشد و در راه انجام تكاليف ميهني نياز به حمايت مادي احدي نبايد باشد، و نخواهد بود. انتخاب موارد براي نگارش و عرضه در سايت نظرشخص مولف است.
 

 


   لينک به اين صفحه  

مهمترين رويدادهاي ايران و جهان در طول تاريخ در اين روز 18 مارس
ايران
تصويب قانون منع احتكار در پي تورّم پول - بازي مجلس با فروغي و فروغي با مجلس!
27 اسفند سال 1320 (18 مارس 1942) مجلس شوراي ملّي قانون منع احتكار را كه نخستين پيشنهاد كابينه وقت (دولت تازه ـ دولتِ شش ماه پس از آغاز اشغال نظامي ايران از سوي متفقين) بود و با قيد فوريت تسليم شده بود از تصويب گذراند.
    پس از اشغال نظامي كشور در شهريور ماه 1320 و آغاز خريد غلاّت محصول ايران با اسكناس هايي كه اشغالگران خودشان آنها را چاپ كرده بودند و حَمل اين غلاّت به شوروي، ايران با كمبود خوار و بار و اجناس ضروري ديگر رو به رو شده بود و چون تورّم پول به دليل ورود اسكناس هاي تازه رو به افزايش بود مغازه دارها و ديگران دست به احتكار (پنهان کردن کالا) زده بودند و بر مشكل كمبوده افزوده بودند كه كابينه تازه لايحه منع احتكار را به مجلس داد و مجلس كه قبلا در آن ماه با بحران كابينه رو به رو شده بود آن را سريعا تصويب كرد تا نخست وزير مقام حود را ترك نكند.
    بحران كابينه از هفتم اسفند با كناره گيري فروغي از نخست وزيري آغاز شده بود. فروغي كه دوباره مأمور تشكيل كابينه شده بود پس از معرفي وزيران تازه نتوانست آراء مورد نظر را به دست بياورد و كنار رفت. مجلس بازهم به او ابراز تمايل كرد و اين بار نوبت فروغي بود كه ناز كند و چون زير فشار قرار گرفت خود را پنهان ساخت. به ناچار علي سهيلي مأمور تشكيل كابينه شد و مجلس در 18 اسفند كابينه اورا تاييد كرد. آنگاه فروغي هم كه زماني رضاشاه او را از وزارت دربار برداشته بود وزير دربار پسر وي شد!
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
29 اسفند روز ملّی ـ رد پیشنهاد میانجیگری با سلطه گر - مصاحبه مصدق با روزنامه نگاران آمريکايي در تهران
28 اسفند 1330 دکتر محمد مصدق نخست وزير وقت و مبارز راه ملي شدن نفت ايران روز 29 اسفند هر سال را روز ملي شدن نفت، يك روز ملي و تعطيل عمومي اعلام كرد. سال پيش از اين در 29 اسفند طرح ملي شدن نفت ايران به صورت قانون در آمده بود كه در اجراي آن پس از پنج دهه، از انگلستان در نفت ايران خلع يد شد و اين دولت را چنان بر آشفت كه تا براندازي حكومت دكتر مصدق در مرداد 1332 دست از مخالفت، تحريك، تحريم و توطئه نكشيد.
     يك روز پيش از اعلام 29 اسفند به عنوان يك روز ملّي، دكتر مصدق جزئيات ظلم هاي انگلستان به ملت ايران در طول 150 سال و مداخلات اين دولت از جمله انحصار نفت ايران در دست خود را براي دهها روزنامه نگار آمريكايي كه به تهران آمده بودند تشريح كرده بود و چند روز پيش از آن هم آب پاكي روي دست نمايندگان بانك جهاني كه براي ميانجيگري به تهران آمده بودند ريخته و گفته بود که یک ملت مستقل و حاکم برخود بر سر حق مسلم و طبیعی اش مصالحه نمی کند و لذا نیاز به میانجیگری نیست. مذاکره با دولتی که طبیعتی سلطه گر دارد خودرا برتر می شمارد و زورگویی را حق یک دولت برتر می داند به منزله تسلیم در برابر زور و یک خیانت ملی است. انگلستان ملت باهوش و با استعداد ما را در عقب ماندگی فرو برد تا سر برنیاورد و مدعی اش شود. از اوایل قرن شانزدهم سیاست کلی دولت های سلطه گر بر این مدار بوده است که مانع رشد ملت هایی شوند که روزگاری قدرت بودند. برتری جویان که نان سلطه گری و استثمار می خورند نمی خواهند رقیب داشته باشند ـ چه این رقیب یک فرد منتقد و روشنگر باشد و چه یک ملت بیدار شده از خواب و مصمم و مبارز ـ مبارز کسب حق خود.
    درهمین روز در اسفندماه 1332 و هفت ماه پس از براندازي حكومت دكتر مصدق، راجرز استيونس سفير تازه انگلستان در تهران اعلام كرد كه ميان انگلستان و آمريكا در قبال نفت ايران توافق حاصل شده است!.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
خروج دلار آمریکا از استاندارد طلا و متعاقب آن ریال ایران و پیامدهای زیانبار آن
18 مارس 1968 (اسفندماه) كنگره آمريكا به خواست رئيس جمهوري اين فدراسيون، «دلار» را از استاندارد طلا خارج كرد كه اين قانون چندي بعد به اجرا درآمد و متعاقب آن چندين کشور ديگر پول ملّي خودرا از استاندارد طلا خارج کردند ازجمله ايران (گويا تحت فشار دولت وقت آمريکا) و تورّم پول در اين کشورها چهره نشان داد که ادامه دارد.
     با خروج پول ملّي هر کشور از استاندارد طلا، دست دولت آن کشور باز خواهد بود که به محض رو به رو شدن با کسري بودجه و نياز داشتن به پول، به جاي استقراض به صورت فروش اوراق بهادار، از بانک مرکزي خود که انبار آن، هميشه پُر از اسکناس (پول کاغذي) است استقراض کند و با اين کار، سطح نقدينگي در جامعه بالا مي رود و همچنين قيمت کالا و خدمات (به علت کاهش قدرت خريد پول ملّي) و به نسبت آن، فشار بر طبقه تهي دستان.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
پایان تحريم صدور نفت از سوي کشورهاي عربي به غرب که این تحریم، ایران را ثروتمند کرده بود
18 مارس 1974 تحريم صدور نفت از سوي کشورهاي عربي به غرب كه از اكتبر 1973 و به دليل حمايت دولت هاي غرب از تعرض نظامي اسرائيل به همسايگان عرب خود آغاز شده بود پايان يافت.
     ايران كه در اين تحريم شركت نكرده بود، از اين رهگذر ثروتمند شد و در عين حال دشمنان متعدد به دست آورد كه برخي از آنها قبلا از دوستانش بودند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در دنياي تاريخ‌نگاري
زادروز مورّخي كه ريشه مالكيّت زمين و فئوداليسم را به دست داد
فوستل دو كولانژ Fustal de Coulanges مورخ و جامعه شناس قرن 19 فرانسه 18 مارس 1830 به دنيا آمد و 59 سال عُمر كرد. وي كارشناس تاريخ قرون قديم و وسطا بود.
     دوكولانژ ريشه مالكيّت زمين و فئوداليسم و اين كه از چه زماني و چرا انسان تمايل به مالك شدن و آقايي كردن بر همنوع خود يافته كه در لحظه تولد متساوي به دنيا مي آيند كشف و در كتابي قطور منتشر كرد.
     وي در همين كتاب نفوذ فكري يونان و روم در زمينه مالكيّت و حس برتري را تشريح كرده است. او در زمينه مذاهب و آموزش اخلاقیات و برابری، پيدايش قانون و بنیاد و سازمانها در دنياي قديم بررسي فراوان كرد و نتيجه تحقيقات خود را در كتاب «شهر باستاني» منتشر ساخت.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ساير ملل
محکوم شدن ذوالفقار علي بوتو به اعدام و تحولات بعدي در خانواده او و پاکستان
ذوالفقارعلي بوتو
18 مارس 1978 ذوالفقارعلي بوتو نخست وزير پيشين و رهبر وقت حزب مردم پاكستان به جرم دست داشتن در قتل پدر يكي از رقباي سياسي اش به اعدام محكوم شد [كه بعدا اعدام گرديد.]. دولت وي قبلا با يك كودتاي نظامي برانداخته شده بود. ذوالفقارعلي بوتو سالها وزير امورخارجه، رئيس كشور و رئيس دولت پاكستان بود و در سال 1971 موفق شد پاكستان را از بحرانِ پس از جداشدن پاكستان شرقي (بنگلادش امروز) خارج سازد.
    
Bilawel

سالها بعد، PPP (حزب مردم پاكستان) بانو «بي نظير» دختر ذوالفقار علي بوتو را نخست وزير پاكستان كرد كه وي پس از كنار رفتن از اين سمت، بعدا متهم شدن و پس از يك تبعيد طولاني در خارج از پاكستان، اواخر سال 2007 به وطن بازگشت و در دسامبر همين سال در پي شركت در يك اجتماع در راولپندي و ايراد نطق، ترور شد و رياست حزب به پسرش «بلاول» رسيد كه چون دانشجو بود و در انگلستان تحصيل مي کرد، پدر او «آصف علي زَرداري» نيابت رياست حزب را بر عهده گرفت.
نواز شريف (سمت راست) و آصف علي زرداري هنگام اعلام ائتلاف - ائتلافي که تنها يک سال عمر داشت


     حزب مردم پاكستان و حزب مُسلِم ليگِ شاخه نواز شريف در انتخابات پارلماني فوريه 2008، اكثريت كرسي ها را به دست آوردند و در نخستين جلسه پارلمان در نيمه مارس 2008 ائتلاف خود را براي تشكيل دولت و درفشار قراردادن ژنرال پرويز مشرّف رئيس جمهوری وقت اعلام داشتند. دولت قبلي نواز شريف با كودتاي ژنرال مشرّف بركنار شده بود و خود او نيز سالها به صورت تبعيد در كشور سعودي بسر مي بُرد. تلاش مشترک نواز شريف و زَرداري به نتيجه رسيد و پس از کناره گيري ژنرال مشرف، زرداري رئيس جمهوری پاکستان شد. اتحاد نواز شريف و زرداري در مارس 2009 و پس از اينکه ديوان عالي پاکستان [ظاهرا] با اشاره زرداري، نواز شريف و برادرش را از احراز مقام انتخابي و انتصابي ممنوع کرد عملا پايان يافت و تظاهرات ـ تظاهراتي مشابه آنچه را که درآخرين ماههاي حکومت ژنرال مشرف روي مي داد از سرگرفته شد که زَرداري ناچار به کوتاه آمدن شد و ....
    
عکسهاي ادغام شده از ترور بي نظير بوتو

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
تغییرات حکومتی در چین
18 مارس 2003 «هو جينتائو Hu Jintao» دبيركل وقت حزب حاکم چین ـ حزب کمونيست، حزب کمونيست در کشوری دارای صدها میلیاردر ـ رئيس جمهوري اين کشور هم شد. وي در همين روز «ون جيابائوWen Jiabao» را به عنوان نخست وزير و «لي جائو شينگ» را به سمت وزير امورخارجه چین تعيين کرد.
    هو جينتائو متولد 1942 در سال 2012 از دبيرکلي حزب و از 14 مارس 2013 از سمت رياست جمهوري کنار رفت و سمت هاي او به شي جين پينگ Xi jinping متولد 1953 و شوهر خواننده (singer) چيني بانو Peng Liyuan منتقل شده است. Li Kegiang هم در 15 مارس 2013 بر جاي «وِن» نشست و نخست وزير شد.
    پدر «شي» يک چريک کمونيست بود که بعدا گرایش ليبراليستي يافت و به همین سبب از کار دولتي برکنار و اصطلاحا؛ تصفيه شد.
    «شي» در کنگره حزب (حزب حاکم) با 2952 راي موافق و تنها يک راي مخالف رئيس جمهوري شد. وي رقيب ديگري نداشت. او در يک راي گيري ديگر در زمستان 2018، رئيس جمهوري نامحدود ((محدود نبودن به دو يا چند دوره) چين شده است، مقامي معادل مقام مائو تسه دونگ.
از راست: لي جائوشينگ وزير امورخارجه وقت، ون جيابائو نخست وزير وقت و هو جينتائو رئيس جمهوري وقت


    
شي جين پينگ Xi jinping رهبر جمهوری خلق چین که به رهبر مادام العمر تعبير شده است

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزی که در محل موزه ملّی تونس به توریست ها تیراندازی شد و 24 تن کشته شدند
18 مارس 2015 سه فرد مسلح به سوی بازدید کنندگان از موزه ملّی تونس که در حاشیه غربی پایتخت این کشورِ 11 میلیونیِ جنوب مدیترانه قرار گرفته است تیراندازی و بمب اندازی کردند. توریست ها هنگامی که در صف و در آستانه ورود به مدخل موزه بودند هدف قرار گرفته بودند.
    در این رویداد 24 تن کشته شدند که 21 تَن از آنان توریست از چند کشور اروپایی و آمریکایی بودند و سه نفر دیگر؛ یک پلیس و دو تن از مهاجمان. مهاجم سوم فرار کرد. در این رویداد 50 تن نیز مجروح شدند. مهاجمان، در برخی از گزارش ها، داعشی و در پاره ای دیگر از هواداران القاعده ذکر شده بودند.
    موزه ملّی تونس حاوی آثاری از زمانی است که تونس «کارتاژ» نام داشت و قرن ها در کنترل رومیان بود و همچنین در کنترل عثمانی و زمانی هم مرکز حکومت اسلامی افریقیه و چند دهه تحت الحمایه فرانسه. تونس در ساحل آفریقائی مدیترانه و رو به روی ایتالیا قرار گرفته است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
برخي ديگر از رويدادهاي 18 مارس
 • 235:   بعضي از مورخان زادروز ماركوس اورليوس الكساندر امپراتورروم را در اين روز نوشته اند.
      
      
 • 1068:   سپیده دم این روز در منطقه وسیعی در شرق مدیترانه ـ از شام (سوریه) تا شمال حجاز و بندر عقبه یک زلزله شدید که کانون آن در جنوب بحرالمیّت بود روی داد که بر اثر آن ـ طبق نوشته های باقی مانده از آن زمان ـ بیش از 20 هزار تن کشته شدند. شدت زلزله به حدی بود که در قاهره هم احساس شده بود.
      
      
 • 1167:   ميان فرانك ها به رياست آمارليك كه تحت پرچم صليبيون وارد خاورميانه شده بودند و نيروهاي مسلمانان در «البابين» مصر جنگ در گرفت.
      
      
 • 1229:   درجريان ششمين لشكركشي صليبيون به خاورميانه، فردريك دوم رئيس آلمانی امپراتوري مقدس كه سلطنت او به تاييد پاپ رسيده بود خودرا پادشاه اورشليم (بيت المقدس) نيز اعلام كرد.
      
      
 • 1241:   یک سپاه از ارتش مغول به فرماندهی سوبوکتای نیروهای نظامی لهستان و متحدان آن را در نزدیکی شهر کراکو Krakow شکست داد و این شهر را غارت کرد.
      ارتش مغول پس از تصرف بخش هایی از روسیه عازم تصرف مجارستان شده بود و تعرض یک سپاه از آن ارتش به لهستان به این منظور بود که لهستانی ها به کمک مجارستان نشتابند.
      
      
 • 1532:   پارلمان انگلستان از اين پس پرداخت هرگونه وجه ازجانب كليساهاي آن كشور به خزانه داري پاپ را ممنوع و غير قانوني اعلام كرد.
      
      
 • 1644:   سومین جنگ بومیان آمریکا، ساکن سرزمینی که انگلیسی نام ویرجینیا بر آن گذارده اند با مهاجران انگلیسی آغاز شد. این بومیان آمریکای شمالی که برای بیرون راندن انگلیسی ها از سرزمین خود یک اتحادیه (Powhatan Federation) تشکیل داده بودند قبلا دو بار با انگلیسی ها جنگیده بودند. نخستین جنگ آنان که در سال 1610 و سه سال پس از ورود مهاجرین انگلیسی آغاز شده بود 4 سال طول کشیده بود. جنگ دوم آنان از 1622 تا 1626. مسئله در این بود که انگلیسی ها توپ و تفنگ داشتند و بومیان (اصطلاحا سرخپوستان؛ تیر و کمان).
      
      
 • 1858:   Rudolf C. K. Diesel مهندس آلمانی و مخترع انجین دیزل که به نام اوست به دنیا آمد. وی در پاریس (فرانسه) متولد شده بود. مرگ وی نیز که تیتر اول روزنامه های وقت قرار گرفته بود و هنوز به درستی علت آن روشن نشده است براثر غرق شدن در کانال مانش (آبراه میان فرانسه و انگلستان) و در 29 سپتامبر 1913 روی داد.


 • 1874:   هاوايي كه در اين زمان يك كشور مستقلِ داراي پادشاه بود به دولت واشنگتن حق انحصار تجارت داد.
      
      
 • 1925:   يك گردباد (تُرنِیدو) كه در مناطق مركزی فدراسیون آمریکا وزيدن گرفته بود در استیت هاي ميسوري، اينديانا و ايلي نوي 700 نفر را كشت و ويراني فراوان ببار آورد. استیت هاي مركزي و جنوب شرقي آمريكا بارها و در فصل معیّن هر سال گرفتار گردبادهايي از اين دست شده اند.
      
      
 • 1929:   (1307 خورشيدي): قانون اعزام محصل به تصويب مجلس شوراي ملّي رسيد كه به موجب آن بايد هر سال يكصد ديپلمه ايراني براي تحصيل به اروپا اعزام مي شدند. پنج سال بعد دارالمعلمين عالي (دانشسراي تربيت دبير دبيرستان) در تهران تاسيس شد که تحصیل کردگان هم از استادان آن شدند.
      
      
 • 1938:   دولت مكزيك اكتشاف و استخراج نفت در چارچوب مرزهاي زميني اين كشور را ملي كرد. معناي تاكيد روي چارچوب مرزهاي زميني اين بوده است كه امر واگذاري اكتشاف و استخراج نفت در خليج مكزيك به شرکتهای خارجی مانعي ندارد و اين كار از آن زمان صورت مي گيرد. خليج مكزيك يكي از منابع نفت جهان است كه دولت كوبا ـ يکي از کشورهاي منطقه خليج مکزيک ـ هم اخيرا در صدد اكتشاف و استخراج نفت در آبهاي خود در خليج مکزيک با كمك روس ها برآمده است.
      
      
 • 1940:   مذاکرات هیتلر و موسولینی با هدف ایجاد یک ائتلاف برضد فرانسه و انگلیس در محلی در گذرگاه Brenner Pass آغاز شد. این گذرگاه در کوههای آلپ و در مرز ایتالیا و اتریش قرار دارد.
      
      
 • 1945:   چهل و دو روز پيش از خودكشي هيتلر و زماني كه ارتش مسکو به دیوار برلين نزدیک شده بود و تصرف شهر قطعي بود، پايتخت آلمان مورد حمله 1250 بمب افكن آمريكايي قرار گرفت و چون وسيله دفاع نداشت آسيب فراوان ديد (عکس های زیر). مورّخان اين بمباران را «غير ضروري» خوانده و نوشته اند که با هدف خاص انجام شده بود.


 • 1953:   در این روز در منطقه مَرمَره (غرب ترکیه) زلزله روی داد که بر اثر آن 265 تن کشته و صدها نفر دیگر مجروح شدند و به چند شهر واقع در منطقه زیانهای سنگین وارد آمد.
      
      
 • 1962:   امضاي قرارداد اويانEvian (سويس) به جنگ استقلال در الجزاير پايان داد و طولي نكشيد كه استعمار فرانسه بر آن کشور پايان يافت. جنگ استقلال از 1954 آغاز شده بود. در جریان مبارزات استقلال و ایجاد جمهوری الجزایر همه جا نام بوتفلیقه دیده می شد که بعدا با رئیس جمهوری شدن مجدد او مخالفت شد و مخالفان تظاهرات متعدد به راه انداختند. بوتفلیقه در سپتامبر 2021 و در 84 سالگی درگذشت.
      
      
 • 1996:   در انفجار و حريق يك نايت كلاب در فيليپين ـ شهر Quezon ـ 162 تن كشته شدند. حريق نايت كلاب ها (بارهای شبانه و محل رقص و میگساری) با تلفات سنگين در گوشه و كنار جهان سابقه طولاني دارد.
      
       •  

  مطالعه اين سايت و نقل مطالب آن با ذكر ماخذ (نشاني کامل سايت و نام مولف آن) آزاد است، مگر براي روزنامه هاي متعلق به دولت و دستگاههاي دولتي؛ زيرا كه مولف اين سايت اكيدا «روزنامه نگاري» را كار دولت نمي داند. روزنامه عمومي به عنوان قوه چهارم دمكراسي بايد كاملا مستقل از دولت و سازمانهاي عمومي باشد تا بتواند رسالت شريف خود را به انجام برساند.


   تماس با مولف:

  editor (a) iranianshistoryonthisday.com
  n.keihanizadeh (a) gmail.com