Iranians History on This Day
روز و ماه خورشيدي و يا ميلادي مورد نظر را انتخاب و كليد مشاهده را فشار دهيد
ميلادي
   خورشيدي

 
19 مارس
 
جستجو:

 
 


 هديه مولف

اين سايت مستقل و بدون كوچكترين وابستگي؛ هديه ناچيز مولف كوچك آن به همه ايرانيان، ايراني تبارها و پارسي زبانان است كه ايشان را از جان عزيزتر دارد ؛ و خدمتي است ميهني و آموزشي كه خدمت به ميهن و هموطنان تكليف و فريضه است كه بايد شريف و خلل ناپذير باشد و در راه انجام تكاليف ميهني نياز به حمايت مادي احدي نبايد باشد، و نخواهد بود. انتخاب موارد براي نگارش و عرضه در سايت نظرشخص مولف است.
 

 


   لينک به اين صفحه  

مهمترين رويدادهاي ايران و جهان در طول تاريخ در اين روز 19 مارس
ايران
ايران در دوران ضعف و درماندگي ـ ماجراي «وِسموس» و بحران دولت ـ زماني که هيچکس حاضر نبود در ايران رئيس دولت شود!
ميرزا حسن مشير الدوله

اسفند 1293 (مارس 1915) و در دومين سال جنگ جهاني اول، ماجراي ناپديد شدن «وِسموس» ديپلمات آلماني در فارس، دولت وقت ايران را دچار بحران شديد كرده بود كه بالاخره باعث كناره گيري ميرزاحسن مستوفي از رئيس الوزرايي شد و ميرزاحسن مشير الدوله جاي او را گرفت.
    «وِسموس» كنسول آلمان در شيراز كه شهرت داشت ايرانيان و سران بعضي قبايل را بر ضد انگلستان تحريك مي كند نيمه اسفند در مسير شيراز به بهبهان توسط نيروهاي انگليسي كه طبق سازشنامه سن پترزبورگ، جنوب و شرق ايران منطقه نفوذ آنها بود دستگير و بازداشت شده بود. دولت آلمان از طريق نماينده سياسي خود در تهران در اين زمينه به مستوفي رئيس الوزراء وقت ايران اعتراض كرده بود. مستوفي در پي اين اعتراض از والي (استاندار) فارس خواست كه وسموس را از انگليسي ها بگيرد كه انگليسي ها خبردادند وسموس از قرارگاه آنها گريخته و احتمالا به برازجان رفته است.
    والي فارس عازم برازجان شد كه وسموس را تا شيراز بدرقه كند که نيروهاي انگليسي دوباره او را در مسير راه دستگير نكنند. مستوفي كه از اين وضعيت و مداخلات انگليسي ها خسته شده بود از كار كنار گيري كرد و مشير الدوله رئيس الوزراء شد. كابينه مشير الدوله تنها 18 روز عُمر كرد و بر اثر فشار روسيه و انگلستان كه نگران افزايش محبوبيت آلمان ميان ايرانيان بودند بركنارشد. پس از انحلال كابينه مشيرالدوله، به فاصله 24 ساعت سلطان احمدشاه دو رئيس الوزراء تعيين كرد. اولي را به اصرار سفيران انگلستان و روسيه و دومي را تحت فشار سفيران آلمان و عثماني! و بالاخره مجلس به رئيس الوزراء سوم كه عين الدوله بود راي تاييد داد كه او هم سه ماه بعد كناره گيري كرد.
     احمدشاه که چنين ديد دست به دامن مستوفي شد كه رئيس الوزراء شود كه نپذيرفت، عين الدوله و مشير الدوله هم زير بار تشكيل كابينه نرفتند كه مجلس دوباره سراغ مستوفي رفت و اورا به رئيس الوزراء شدن راضي كرد.
     دليل اين وضعيت بحراني، مداخلات خودسرانه نيروهاي انگلستان و روسيه در ايران بود كه انگليسي ها در بوشهر ژاندارم هاي ايران را خلع سلاح كرده بودند و روس ها بيش از ده هزار قزاق در قزوين مستقر ساخته و هردم دولت تهران را كه ديگر كاري از دستش بر نمي آمد تهديد مي كردند. در اين وضعيت در شهرهاي مركزي و جنوبي از جمله اصفهان، كرمان و فارس مردم به جان نمايندگان انگلستان افتاده بودند و به قتل و جرح آنان مبادرت مي كردند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
حمايت ژنرال رضاخان پهلوي سردارِ سپَه از برقراري نظام جمهوري در ايران و ...


تظاهرات به حمايت از برقراري نظام جمهوري در ايران كه پرچمدار آن ژنرال رضاخان پهلوي رئيس الوزراء وقت و سردارِ سپه (سردار سپاه) بود در آخرين روزهاي سال 1302 (مارس 1924) به اوج خود رسيده و همه امور كشور را تحت الشعاع خود قرارداده بود.
     تظاهرات كه از تهران و ميدان توپخانه آغاز شده بود به سراسر ايران گسترش يافته بود و سيل تلگرام به پشتيباني از انديشه برقراري جمهوريت از شهرستانها به تهران سرازير بود، حتي در آخرين جلسه عمومي مجلس شوراي ملي در سال 1302 كه 28 اسفند برگزار شده بود گروهي از افسران ارتش وارد جلسه شده و خواستار حذف قاجاريه و سلطنت، و برقراري جمهوري شدند و گفتند كه از حكومت «دوله ها» و «سلطنه ها كه ازدستشان كاري جز بي عرضگي ساخته نيست خسته شده اند.
     به اشاره سردار سپه، در اين روز و روز بعد ادارات دولتي نيز تعطيل كردند و كارمندان به تظاهر كنندگان پيوستند. در برابر، گروهي هم در مسجد شاه (واقع در بازار تهران) اجتماع كرده و با جمهوريت دست به مخالفت زده بودند.
     در همين روز رضاخان از محمدحسن ميرزا وليعهد خواست كه كناره گيري كند. احمد شاه در اروپا بود. اين وضعيت سبب شده بود كه مجلس شوراي ملي جلسه خصوصي تشكيل دهد و به موضوع رسيدگي كند كه در اين جلسه چند نماينده به حمايت و مدرّس و چند نماينده ديگر به مخالفت با برقراري نظام جمهوري سخن گفتند و قرار شد كه سي ام اسفند، مجلس يك جلسه فوق العاده تشكيل دهد كه در اين جلسه طرح تبديل نظام مشروطه سلطنتي به جمهوري مطرح شد. چون موضوع مهم بود تعطيلات نوروزي مجلس جز روز نوروز لغو شد. مجلس دوم فروردين ماه به بحث در اين باره ادامه داد.
    در اين ميان بيشتر روحانيون و بازاريان در تهران و شهرهاي ديگر به ضديت با جمهوري بپاخاستند و تظاهرات آنان در ميدان بهارستان مانع اتخاذ تصميم فوري در مجلس شد.
     چند روز بعد ژنرال رضاخان براي مذاكره در اين باره با روحانيون قم به اين شهر رفت و چون مخالفت آنان را با نظام جمهوري مشاهده كرد در بازگشت به تهران ضمن صدور اعلاميه اي انصراف خود را از حمايت از برقراري نظام جمهوري در ايران اعلام داشت. به باور برخي از اصحاب نظر، اين ظاهر قضيه بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
29 اسفند روزملي و تعطيل عمومي ـ اظهارات هميشه تازه مصدق درباره زورگويي قدرتهاي برتر
دكتر محمد مصدق نخست وزير وقت و مبارز راه ملي شدن نفت ايران روز 29 اسفند هرسال را روز ملي شدن نفت، يك روز ملي و تعطيل عمومي اعلام كرد. 29 اسفند 1329 طرح ملي شدن نفت ايران به صورت قانون در آمده بود كه در اجراي آن پس از پنج دهه، از انگلستان در نفت ايران خلع يد شد و اين دولت را چنان بر آشفت كه تا براندازي حكومت دكتر مصدق در امُرداد 1332 دست از مخالفت، تحريك، تحريم و توطئه نكشيد.
    يك روز پيش از اعلام 29 اسفند به عنوان يك روز ملي، دكتر مصدق جزئيات ظلم هاي انگلستان به ملت ايران در طول 150 سال و مداخلات اين دولت از جمله انحصار نفت ايران در دست خود را براي دهها روزنامه نگار آمريكايي كه به تهران آمده بودند تشريح كرده بود و چند روز پيش از آن هم آب پاكي روي دست نمايندگان بانك جهاني كه براي ميانجيگري به تهران آمده بودند ريخته و گفته بود که یک ملت مستقل و حاکم برخود بر سر حق مسلّم و طبیعی اش مصالحه نمی کند و لذا نیاز به میانجیگری نیست. مذاکره با دولتی که طبیعتی سلطه گر دارد، خودرا برتر می شمارد و زورگویی را حق یک دولت برتر می داند به منزله تسلیم در برابر زور و یک خیانت ملّی و ضعف اخلاقي است. دولت لندن ملت باهوش و با استعداد مارا در عقب ماندگی فرو بُرد تا سر برنیاورد و مدعی اش شود. از اوایل قرن شانزدهم سیاست کلی دولت های سلطه گر اروپایی بر این مدار بوده است که مانع رشد ملت هایی شوند که روزگاری قدرت بودند. برتری جویان که نان سلطه گری و استثمار می خورند نمی خواهند رقیب داشته باشند ـ چه این رقیب یک فرد منتقد و روشنگر باشد و چه یک ملت بیدار شده از خواب و مصمم و مبارز ـ مبارز کسب حق خود.
    پس از پيروزي انقلاب در بهمن ماه 1357 پيشنهاد شده بود که عنوان روز ملي 29 اسفند به روز «ايستادگي در برابر استکبار» روز مبارزه و ردِّ سلطه گري تغيير يابد تا عنواني گسترده تر داشته باشد که موافقت نشد و استدلال شد که رسم نيست يک عنوان تاريخي تغيير يابد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزی که سپرده شدن امور آموزش و پرورش شهرستانهای ایران به شوراهاي منطقه اي تکميل شد ـ اشاره اي به بهترين روش انتخاب نماينده
اجراي قانون تاسيس شوراهاي آموزش و پرورش منطقه اي كه قبلا به تصويب دو مجلس (پارلمان ایران) رسيده بود 28 اسفندماه 1349(19 مارچ 1971) تکمیل شد و دولت وقت ایران این تحول را اعلام داشت و تاکید کرد که اداره امور مدارس در سراسر کشور در دست شوراهای مربوط قرار گرفته و از صورت تمرکز خارج شده است. كار پياده كردن تدريجي اين قانون شش ماه طول كشيده بود.
     با تشكيل اين شورا ها كه كار آموزش و پرورش تهران و هر شهرستان را برعهده گرفته بودند و عُمرشان چند ماه پس از تغییر نظام حکومتی پایان یافت، دولت بودجه مصوب مجلس را در اختيار آنها مي گذارد و ديگر كاري نداشت. اين شوراها، اختياراتي بيش از بوردهاي آموزش و پرورش شهرستانهاي آمريكا داشتند.
     اعضاي انتخابي شوراهاي آموزش و پرورش ايران ـ به استثناي دوره يكم ـ همراه با اعضاي شوراهای شهر در يك انتخابات عمومي بر گزيده مي شدند و شرط نامزد شدنشان وقوف كامل بر امور آموزش و پرورش و فرهنگ و داشتن تجربه در این کار بود. مديركل آموزش و پرورش شهرستان، دبير شوراي آن منطقه بود. انتصاب مديران دبستانها و مدارس راهنمايي تحصيلي بايد به تصويب اين شوراها مي رسيد. شوراها مي توانستند هر مقام آموزشي منطقه خود را جهت اداي توضيح و پاسخ به پرسشها احضار كنند. نامگذاری مدارس، ساخت و اجاره بنا برای تاسیس مدرسه، توسعه ورزش و کتابخانه، صدور پروانه ها، تنظیم بودجه و نقل و انتقال اقلام آن و هر امری دیگر جز برنامه ریزی کلی بر عهده این شوراها بود که تا 1358 به همان صورت فعالیت داشتند. انتخاب اعضای دوره اول این شوراها بر عهده اعضای انجمن های خانه و مدرسه آموزشگاههای منطقه مربوط گذارده شده بود زیرا که تقریبا دو سال از انتخاب اعضای شورای شهرها گذشته بود و انجام انتخابات عمومی هزینه سنگین داشت.
    در دور اول (سال 1349 هجری خورشیدی)، اعضای شوراها توسط انجمن های خانه و مدرسه به طرزی جالب و دمکراتیک برگزیده شدند که دمکراسی شناسان متفق القول این روش را یکی از بهترین راههای تمرین دمکراسی در جهان از زمان افلاتون خوانده اند. طبق این روش که مبتکر آن را دکتر م. بطحایی معاون پارلمانی وقت وزارت آموزش و پرورش ایران به دست داده اند، انجمن هر مدرسه دو نفر را به ناحیه آموزشی مربوط معرفی و اجتماع این نمایندگان در هر ناحیه (منطقه) پنج نماینده واجد شرایط را انتخاب و به آموزش و پروش همه شهر خود و حومه آن معرفی می کردند. کمیسیون انتخابات این شهر (مجموع مناطق آموزش و پرورش شهر) چگونگی را در رسانه ها آگهی و محل ثبت نام نامزدها و موعد ثبت نام و محل برگزاری انتخابات را که حضوری بود اعلام می داشت. نامزدهای عضویت می توانستند نشانی الکتورهارا (که 5 نفر در هر ناحیه ـ منطقه ـ آموزشی بودند) به دست آورند و با تماس مستقیم و یا ارسال بیوگرافی، هدف و برنامه ـ برای خود تبلیغ کنند. انتخابات برای تعیین اعضاء شوراي منطقه اي آموزش و پرورش شهر تهران و حومه آن در تالار بزرگ دبیرستان ولی الله نصر واقع در یک خیابان فرعی منشعب از خیابان تخت جمشید (طالقاني) با حضور همه الکتورها و نامزدها برگزار شد. در آن اجتماع به هر نامزد هفت دقیقه وقت داده شده بود تا برای خود تبلیغ کند و در هشت دقیقه هم به پرسشهای الکتورها پاسخ دهد. پس از آن الکتورها نمایندگان خود برای شمارش (خواندن) آراء را تعیین، رای گیری انجام و خواندن آراء حضوری بود و با خواندن هر رای با صدای بلند، رقم آن در ردیف مربوط بر دو تخته سیاه درج می شد و ....
     نتایج این روش انتخاب کردن که فارابی هم آن را توصیه کرده است نشان داد که بهترین کارشناسان آموزش و پرورش شهر انتخاب شده بودند. برای مثال؛ مولف این تازيخ آنلاین (نوشيروان کيهاني زاده) که مفسر امور و مسائل آموزش و پرورش روزنامه اطلاعات بود و الکتورها نظرات اورا در روزنامه خوانده بودند سناتور حجازی (نویسنده داستان زیبا) و از مشاهیر ادبیات معاصر ایران را که از نامزدها بود شکست داد. همین روزنامه نگار [مولف این تاريخ آنلاين؛ نوشيروان کيهاني زاده] در دور بعدی انتخابات که در 22 مهر 1351 (اکتبر 1972) و همزمان با شورای شهر تهران انجام شد، به رغم اینکه عضو حزب نبود موفق شد در شهر تهران (در آن زمان 3 میلیون نفری) بیش از چهارصد هزار رای به دست آورد.
     وجود چند عضو انتصابي در اين شوراها عيب قانون اين شورا ها خوانده شده بود. اعزام نماينده از سوي شهرداري، اداره بهداشت و ... به عنوان عضو صاحب راي در اين شورا ها از موارد ايراد بود. استفاده از نظر كارشناس فرضا بهداشت در مواقع ضروري لازم بود، ولي شركت آنها به عنوان عضو اصلي و دائمي در كنار اعضاي انتخابي، منطقي به نظر نمي رسيد و آراء آنها كه تحت نفوذ مقامات اجرايي بودند مسئله ساز شده بود مخصوصا كه انتصاب مديران مدارس و صدور انواع پروانه از اختيارات اين شوراها بود.
     مديران مدارس متوسطه و تعليمات عمومي (ابتدايي و راهنمايي تحصيلي) به انتخاب خود دو نماينده به اين شوراها مي فرستادند. هر دوره شورا چهار سال و عضويت در آن و حضور در جلسات بدون دريافت دستمزد، و مطلقا رايگان بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزي که حسین مرعشی به زندان و محرومیت از فعالیت حزبی محکوم شد
حسين مرعشي
یک دادگاه تجدید نظر تهران حکم دادگاه بدوی در مورد حسین مرعشی ـ و در آن زمان 52 ساله ـ از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران و سخنگوی این حزب و از بستگان نزدیک هاشمی رفسنجانی را تایید کرد و وی 27 اسفند 1388 (18 مارس 2010) به زندان رفت. غلامحسين کرباسچي دبيرکل حزب کارگزاران سازندگي است.
    خبرگزاری فارس ضمن مخابره این گزارش، حکم دادگاه تجدید نظر را نيز منتشر کرده بود. این دادگاه راي صادره را به استناد ماده 248 قانون مجازات اسلامی، قطعي اعلام کرده بود.
     شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران 12 دی ماه 1388 حسین مرعشی را به تحمّل یک سال زندان و محرومیت از شرکت در هرگونه حزب و موسسه که به کارهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بپردازد محکوم کرده بود و این حکم که مرعشی و دو وکیل قضایی اش نسبت به آن درخواست تجدید نظر داده بودند، در دادگاه بدوی به شماره 126 ثبت شده بود. دادگاه بدوی (شعبه 26) مرعشی را به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی و تجویز ماده 19 این قانون محکوم کرده بود. در گزارش فارس، توضیح بیشتری درباره اتهام داده نشده است.
    مرعشی متولد رفسنجان سالها استاندار کرمان و نماینده این منطقه در مجلس بود و سپس معاون رئیس جمهور در امور میراث فرهنگی و گردشگری شده بود. وی در طول استانداری کرمان یک موسسه خیریه تاسیس کرد که هواپیمایی ماهان و خودروسازی بم وابسته به آن موسسه بودند. اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی تاسیس موسساتی ازجمله شرکت هواپیمایی، کشتیرانی، مخابرات و ... را در دست دولت قرارداده است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو انديشه
اجراي انديشه هاي هوگو چاوز: تاسيس كمون هاي سوسياليست در ونزوئلا
چاوز در برنامه «الو - رئيس جمهوري»


    هوگو چاوز صاحب فرضيه «سوسياليسم قرن 21 معروف به چاویسمو» و رئيس جمهوري وقت ونزوئلا ـ متوفی در پنجم مارس 2013 ـ شانزدهم مارس 2008 در برنامه راديو تلويزيوني خود «الو ـ رئيس جمهوري» از تاسيس «كمون هاي سوسياليست» در ونزوئلا خبرداد. وي گفت كه با استفاده از تجربه هاي دو قرن گذشته (شوروي و ...)، اجراي اين برنامه تدريجي خواهد بود، نه جهشي. به اين ترتيب كه در گوشه هايي از كشور آزمايش و پس از رفع نقائص تعميم داده خواهد شد. چاوز با اين اقدام، دشمني دولت واشنگتن و ساير دولت هاي با نظام سرمايه داري (کاپيتاليست) را نسبت به خود و دولت ونزوئلا گسترش داد.
    چاوز (تلفظ آمريكاي لاتين: چاوس) در توضيح اين مطلب گفته بود كه با ايجاد اين كمون ها، اختيارات حكومت عملا به اين كمون ها يعني مردم سپرده خواهد شد (پاپيوليسم). مردم بايد در كارهاي حكومتي عملا و واقعا مشاركت داشته باشند و هدف واقعي از «دمكراسي» هم همين است. اين كمون ها نه تنها در حكومت مشاركت مي كنند و در كشور ايجاد همياري واقعي تامين خواهد شد، بلكه اين كمون ها تريبون هايي خواهند بود تا هركس انتقاد و نظر اصلاحي خود را بيان دارد و اطمينان داشته باشد كه مديريت كشور صدايش را خواهد شنيد، به آن توجه خواهد كرد و ايده اش را به نام خودش ثبت خواهد كرد. چاوس در مارس 2009 ضمن اعلام پيروزي کمون هاي ونزوئلايي در نخستين مرحله تجربه، برنامه مرحله دوم فعاليت اين کمون ها را اعلام داشت.
    چاوز در برنامه راديو - تلويزيوني و وبسايت خود كه ضمن اعلام تصميمات و كارهاي دولت و امور سياسي، به پرسش هاي مردم نيز مستقيما پاسخ مي داد و ميكروفن را به ميان مردم مي بُرد آغاز فعاليت كمون ها را از 13 اپريل 2008 اعلام کرده بود. وي گفته بود که اين كمون ها تعاوني ها و شركت هاي سوسياليستي تاسيس خواهند كرد تا به تدريج اقتصاد ونزوئلا «سوسياليستي» شود. به عبارت ديگر تاسيسات و منابع توليد و خدمات در هر محل بايد متعلق به جامعه و كاميونيتي همان محل باشد و بر استثمار نقطه پايان گذارده شود و به گفته چاوز؛ اين است راه تكامل انسان. چاوز گفته بود که در هر منطقه، فعاليت كمون برحسب شرايط آن محل باید باشد، هدف يكي است، ولي الگو و طرح متفاوت. در مرحله نخست، دو هزار كمون در ونزوئلا تاسيس شد و امور كاميونيتي (جامعه منطقه ای) خود را به دست گرفت که ادامه دارد.
    چاوس گفته بود: ما به حد كافي پول داريم و اين پول را در اختيار كمون ها خواهيم گذارد. اين پول كه دقيقا حسابرسي خواهد شد بايد صرفا در ساخت سوسياليسم بكار رود و به اين ترتيب؛ ما ساختن سوسياليسم را از اقتصاد شروع مي كنيم تا موفق شويم و ....
    چاوز گفته بود: قدرت بايد در دست توده ها (مردم) باشد و كار دولت تحكيم روابط، ايجاد همبستگي، راهنمايي و فراهم ساختن تسهيلات است. انسان سزاوار رنج كشيدن نيست و وجود طبقه و كلاس در جامعه را قلبا تحمل نمي تواند بكند، سكوت علامت رضا نيست. بايد در جامعه، امكان هايي فراهم آيد تا انسانها نهايت استفاده را از استعداد خود به عمل آورند كه راه رسيدن به سعادت مطلق است كه بشر همواره در جستجويش بوده است.
    چاوس در آن روز (مارس 2008) گفته بود: دولت واشنگتن که در کنترل سرمايه داران است از همين برنامه هاي ما واهمه دارد.
رئيس جمهوري وقت ونزوئلا درحال مخلوط کردن سيمان و ماسه در جريان کمک به جامعه يک روستا


    
هوگو چاوز در حال دويدن با کودکان (ورزش)

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در دنياي داستان نويسي
روزي که «آرتور کلارک» معروفترين داستان علمي نگار معاصر درگذشت
Arthur Clarke
آرتور كلاركArthur Clarke از معروفترين نويسندگان داستان هاي با زمينه علمي يا «Science _ Fiction» هجدهم مارس 2008 در 90 سالگي و در سريلانكا درگذشت. وي در طول عمر يكصد داستان نوشت.
     قدرت تخيل آرتور تا به آنجا بود كه در دهه 1940 (حدود 60 سال پيش) در يك داستان، به همين صورتي كه امروز وجود دارد به ارتباطات ماهواره اي اشاره كرده بود. وي در داستانهاي علمي خود، دانش روز و پيش بيني هاي علمي اش را با انديشه صوفيان شرق در هم مي آميخت. او در سال 1951 داستاني تحت عنوان «Sentinel» درباره «كشف يك ماهواره متعلق به سيارات ديگر در كره ماه» نوشت كه برپايه آن در سال 2001 يك فيلم سينمايي ساخته شد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در دنياي تاريخ‌نگاري
رويداد و تفسير آن ـ تاريخ نگاري حرفه اي
تصويري از Benedetto Varchi

امروز زادروز «بندتو وارچي Benedetto Varchi» مورخ، انساندوست و فيلسوف ايتاليايي است كه 19 مارس 1503 به دنيا آمد و 62 سال عُمر كرد.
    وارچي به معني واقعي كلمه يك تاريخنگار حرفه اي بود. يك تاريخ شانزده جلدي بزرگترين تاليف او ست . وي به خواست دولت فلورانس يك تاريخ جامع براي اين منطقه ايتاليا نوشت. او گفته است كه يك مورخ حرفه اي مي تواند به خواست و سفارش هر كس يك موضوع تاريخي و يا يك رويداد را بررسي كند، حقايق را كشف و بنويسد، ولي نبايد حتي اگر خنجر برگردنش بگذارند از حقيقت نويسي خارج شود. مورخ نبايد مرعوب و يا تطميع شود و اگر بشود از اين كسوت خارج است.
     وارچي نوشتن رويداد به صورت مطلق را تاريخ نويسي نمي داند و آن را رويداد نويسي و درج وقايع عنوان داده است و تاكيد دارد كه مورخ بايد نظر خودرا هم بر رويداد اضافه كند. به گفته او ، ممكن است يك رويداد توسط چندين مورخ نوشته شود و همين تفسير مورخ است كه ميان انها ايجاد تفاوت مي كند و يكنواخت بودن از ميان مي رود و تفسير رويدادها به تدريخ مورخ را فيلسوف و صاحب نظر مي كند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو رسانه‌ها
زادروز «حسين شمس» از روزنامه نگاران بزرگ معاصر ايران
حسين شمس

بيست و هشتم اسفند زادروز حسين شمس (شمس ايلي) است كه از مهرماه 1336 تا سال 1389 يك نفس در روزنامه اطلاعات به كار خبر اشتغال داشت و در اين سال بازنشسته شد. وي 28 اسفند سال 1313 (19 مارس 1935) به دنيا آمده است. استعداد حسين در روزنامه نگاري به حدي بود كه پس از يك سال، دبير اخبار حوادث شهري و قضايي در روزنامه اطلاعات شد. قبلا احمد سروش (داستان نگار معروف) اين سمت را داشت كه به نفع حسين شمس كنار رفت و گفت كه شمس بيشتر از او شايستگي اين كار را دارد. حسين شمس خبرشناسترين روزنامه نگار ايراني و بهترين اديتور خبر و تنظيم صفحه و به ويژه صفحه اول است. نگارنده اين ستون با اين كه يك سال و چند ماه زودتر از حسين، وارد كار در روزنامه اطلاعات شده بود، سالها خبرنگار ميزي بود كه شمس در صدر آن مي نشست (رئيس ميز بود). حسين در تشخيص اهميت خبر نظير ندارد و محال است خبر تنظيم نشده و بي خاصيت را به چاپخانه بفرستد. حسين از سال 1345 تا سال 1359 معاون اول سردبير روزنامه اطلاعات بود. او كه در دوران دانشجويي از مخالفان سلطنت بود پس از براندازي 28 امرداد 1332 به همان دليل از دانشکده مربوط اخراج شده بود كه بعدا تحصيلات عالي خود را تكميل كرد. حسين كه 14 سال امور سردبيري اطلاعات را بدون قبول اين عنوان انجام مي داد، مي گفت كه نمي خواهد از مقامات، دستور سانسور كردن بشنود. شمس اخبار دستوري را به چاپخانه نمي فرستاد و مي گفت كه ناشر و يا سردبير كل بايد شخصا اين كاررا انجام دهند، نه او . شمس كه سالها اطلاعات بين الملل را تنظيم مي کرد، در دهه 1370 از سوي ناشران چند روزنامه تازه و از جمله روزنامه ايران دعوت به همكاري شد ولي نپذيرفت و كتبا پاسخ داد كه روزنامه نگاري را در اطلاعات آغاز كرده و در همين جا به پايان خواهد بُرد. شمس كه از موسسان سنديكاي روزنامه نگاران كشور است در رعايت بي طرفي زبانزد است. او هرگز دعوت هاي رسمي را نپذيرفته و به مهماني هاي دولتي نرفته تا مجبور شود خبر تبليغي و بي خاصيت چاپ كند. با بازنشسته شدن شمس، اينک قديمي ترين روزنامه نگار موسسه مطبوعاتي اطلاعات، بيژن نفيسي است که از سال 1350 بکار قلم در اين موسسه پرداخته است. شمس پس از بازنشسته شدن، گویا در آمریکا با فرزندش زندگی می کند.
شمس طبق معمول همه روزه، در اطاق صفحه بندی روزنامه اطلاعات دستور بستن صفحه اول روزنامه را به حاج کاظمی می دهد. در عکس (که اواخر دهه 1340 گرفته شده است)، میرداودی از کارکنان صفحه بندی که ریاست آن با عباس مژده بخش بود دیده می شود. تا نیمه دوم دهه 1350، هنوز روزنامه اطلاعات با لاینوتایپ (ماشین تولید سطور سربی) حروفچینی می شد. این سطور به صورت ستون در می آمد و با تیتر مربوط و بر حسب اهمیت خبر و یا سیاست سردبیر در بالا و یا گوشه ای از صفحه قرار می گرفت. صفحه، پس از تکمیل در چارچوب فلزی خود به حد کافی محکم می شد. سپس این مجموعه را زیر ماشین پرس قرارمی دادند و حروف که هم سطح بودند در یک ورقه ساخته شده از نوعی پلاستیک، شبیه چرم فرو می رفتند و ماشین سیلندرساز این فرورفتگی هارا با سرب مذاب پر می کرد و سیلندر به ماشین چاپ بسته می شد و .... در این روش، همانند صفحه بندی الکترونیک کنونی، تغییر و اصلاح مطالب و جا به جا کردن آنها پیش از آنکه صفحه زیر ماشین پرس رود آسان بود و حضور سردبیر و یا معاون او در اطاق صفحه بندی به همین دلیل بود. روزنامه اطلاعات 24 سال پس از جهان غرب سیستم حروفچینی و صفحه بندی خودرا تایپ ستینگ و لی اوت (چسبانیدن مطلب پرینت گرفته شده بر نوعی کاغذ شطرنجی) کرد و این کاررا هم از اطلاعات انگلیسی (تهران جرنال) آغاز کرد. تایپ ستینگ در فوریه 1954 در آمریکا و اروپا وارد بازار شده بود و مشکل آلوده شدن به مرکب و سرب و استنشاق بخار آن را نداشت. روزنامه های ایران تقریبا بموازات کشورهای پیشرفته، از اواخر دهه 1980 مجهز به حروفچینی و صفحه بندی کامپیوتری (تمام الکترونیک) شده اند.

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
کُپی روی جلد شماره 92 مجله روزنامک (28 اسفند 1400)    
    ادیشن آنلاین این مجله در این آدرس:
    www.rooznamak-magazine.com
    
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
قتل روزنامه نگار اینوستیگیتیو اسلواکیا و تظاهرات دنباله دار یک ماهه هموطنان او و کناره گیری دولت ـ رویدادی بی سابقه
یان و نامزدش مارتینا

در قرون 20 و 21 چندین روزنامه نگار اینوستیگیتیو (اصطلاحا؛ روزنامه نگار در نقش کارآگاه) مقتول شدند و عمدتا در روسیه، ولی هیچیک از این موارد به تظاهرات عمومیِ یک ماهه و اجبار نخست وزیر کشور و کابینه او به کناره گیری منجر نشده بود که قتل Jan Kuciak (یان کوچیاک) شهروند جمهوری اسلواکیا Slovakia که یک روزنامه نگار اینوستیگیتیو بود و فساد مالی مقامات دولتی و تقلّبات مالیاتی آنان را جستجو می کرد و انتشار می داد چنان شد. جسدِ «یان» و نامزدش ـ مارتینا 25 فوریه 2018 در خانه آنها در حومه شهر براتیسلاوا Bratislava به دست آمد که گلوله خورده بودند. این دو از 22 فوریه در خارج از خانه دیده نشده بودند.
    در پی انتشار گزارش قتل این دو، مردم جمهوری اسلواکیا (اسلواکی) که با نام و کار «یان کوچیاک» آشنا بودند در 35 شهر این کشور به خیابانها ریختند و خواهان برکناری دولت شدند. سرانجام 15 مارس (24 اسفند 1396) روبرت فیچو نخست وزیر اسلواکیا و کابینه اش کناره گیری کردند ولی معترضین از خیابانها خارج نشده و خواستار انحلال پارلمان و انتخابات زودهنگام نیز شده اند.
    یان کوچاک، سرگرم تهیه یک گزارش تحقیقی درباره فساد مالی منتسب به مقامات دولتی اسلواکیا و ارتباط احتمالی آنان با عده‌ای بازرگان و یک مافیای ایتالیایی بود که به همراه نامزدش مارتینا در خانه اش در حومه شهر براتیسلاوا ـ پایتخت اسلوکی به قتل رسید.
    
گوشه از تظاهرات مردم اسلواکیا در اعتراض به قتل روزنامه نگار خود

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ساير ملل
خودكشي امپراتور چين با 200 تن از درباريان و پايان يك دودمان
قبور پادشاهان دودمان «مينگ» در نزديكي پكن


     19 مارس سال 1644 ميلادي «سي سانگ» امپراتور وقت چين از دودمان مينگ پس از اين كه شنيد يك مقام اين كشور از راه خيانت يكي از دروازه هاي پكن را به روي نيروهاي شورشي «لي زي چنگ» كه شهر را محاصره كرده بودند گشوده و شورشيان وارد شهر شده اند خودكشي كرد و متعاقب او دويست تن از اعضاي خاندان و درباريان او دست به خودكشي زدند تا اسير و تحقير نشوند و با خودكشي آنان حكومت سلسله مينگ بر چين كه 276 سال طول كشيده بود پايان يافت و سلسله «كوينگ» كه از منچوها بود و آخرين دودمان سلطنتي چين بشمار مي رود روي كار آمد. دودمان كوينگ در 1911 منقرض شد.
    دودمان مينگ در سال 1368 ميلادي با بركنار كردن خاندان چنگيزيان (مغول ها) بر جاي انها نشست و پايتخت چين را در «بي جينگ Beijing به معناي پايتخت شمالي (پكن ــ پايتخت مغول ها) تثبيت كرد. اين دودمان ديوار چين را به منظور جلوگيري از رخنه مغول ها تعمير و تقويت كرد. دست اندازي ژاپني ها به شبه جزيره كره و نيز فساد اداري (فساد دولتي) باعث تضعيف اين دودمان شده بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
قتل لاسال    رنه ـ رابر لاسال Rene – Robert La Salle كه مالكيت دولت فرانسه را بر مناطق مركزي ايالات متحده امروز بر قرار كرده بود 19 مارس سال 1687 در تكزاس امروز هنگامي كه در جستجوي دهانه رود «مي سي سي پي» بود ـ جايي كه به خليج مكزيك مي ريزد ـ به دست يكي از همراهانش كشته شد. لاسال منطقه طرفين رود مي سي سي پي را به نام لوئي 14 پادشاه وقت فرانسه «لوئيزيانا» اسم گذاري كردکه هنوز اين نام در منطقه جنوبي آن باقي است.
    لاسال از طريق كانادا دست به اكتشاف مناطق مركزي آمريكاي شمالي از شيكاگو تا دلتاي مي سي سي پي زده بود. وي نخستين اروپايي بود كه به رودخانه اهايو رسيد. او مركز تجسس خود را در سن لوئي كه اينك شهر بزرگي است مستقر ساخته بود . لاسال نخست تصور مي كرد كه مي سي سي پي به خليج كاليفرنيا مي ريزد ولي بعدا كه طول اين رودخانه را طي كرد به اشتباه خود پي برد.
    علت قتل او اين بود كه گروه او راه را گم كرده بودند و يكي از همراهان كه به اين لحاظ كنترل اعصاب خود را ازدست داده بود لاسال را كشت.
    لاسال بر خلاف مهاجران انگليسي كه سرخپوستان را مي كشتند با ايشان دوستي مي كرد و روابط حسنه داشت و از همان زمان سرخپوستان متحد فرانسه بودند و در جنگ با انگليسي ها به فرانسويان كمك مي كردند.
    130 سال بعد از استقرار فرانسويان در امريكاي شمالي دولت واشنگتن لوئيزيانا را از دولت ناپلئون خريداري كرد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
جنگ سرد (مبارزه در ابعاد سیاسی ـ اقتصادی و فرهنگی)؛ ريشه، تعاريف و ابزارهاي آن
دولت لندن که در پی تماس های دوران صفویه و مبادلات تجاری دوران زندیه، از سال 1800 و پس از فرستادن چند حقیقت یاب ازجمله سِر جان ملکم، نسبت به ایران نظر خاص دارد و در دهه گذشته بخش فارسی برتلویزیون بی بی سی افزوده است در مارس 2009 اعلام کرد که تصمیم گرفته است مطالب بی بی سی فارسی را به متقاضیان درون مرز «ای ـ میل» هم کند.
    اين تصمیم در همان ماه دستمایه چند تفسیر قرارگرفته بود که نوشته بودند پخش رادیو تلویزیونی امری ظاهرا عادی و توجه به آن اختیاری است ولی ارسال ایمیل حکایت از اصرار دارد و .... در این تفسيرها؛ تعاریف، ریشه و تغییرات جنگ سرد تحلیل شده و ازجمله چنين آمده بود: با استفاده از ماهواره های اجاره ای و شبکه رایگان اینترنت، هزینه یک جنگ سرد اینک به مراتب کمتر از خرید 12 دستگاه تانک و بکاراندازی آنها است. به علاوه، نتیجه یک جنگ سرد، قابل پیش بینی است ولی نمی شود سرانجام یک تعرض نظامی را از قبل دقیقا در نظر گرفت. مثال: تعرض ناپلئون و هیتلر به روسیه، جنگ ویتنام، و ....
    استادان علم سیاست (حکومت)، جنگ سرد را جدا از جنگ گرم نمی دانند زیرا که هدف از این دو جنگ یکسان است و به زانو درآوردن طرف مقابل، وادارکردن آن به تسلیم، دریافت امتیاز و ....
    
Walter Lipman

واژه مرکّب «جنگ سرد» 16 اپریل 2007 شصت ساله شد که برای نخستین بار در این روز (16 اپریل) در سال 1947 برنارد باروک (باروخ ـ در تلفظ عِبری) مشاور هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا در یک سخنرانی رسمی آن را به زبان آورد و «والتر لیپمن» مقاله نگار یهودی مطبوعات آمریکا عنوان تالیف اکتبر سال 1947 خود قرارداد و به مفهوم درگیری لفظی، تشنّج ممتد و خصومت میان دو قدرت (در ابعاد سیاسی ـ اقتصادی و فرهنگی) عمومیت یافته است. پیش از باروک و لیپمن، «جورج اورول» روزنامه نگار انگلیسی در مقاله ای که در 19 اکتبر 1945 انتشار یافت بدون بکار بردن واژه مرکّب «جنگ سرد»، نوشته بود: بکارگیری بمب اتمی از سوی آمریکا در جنگ با ژاپن، سایر دولتها را به اندیشه داشتن آن فرو برده و با توجه به قدرت تخریبی این بمب بکاربردنش آخرین گزینه خواهد بود و بنابراین؛ از این پس، درگیری ها به صورت سرد (اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ـ نطق، نوشته و مصاحبه) و بدون بکار بردن نیروی نظامی خواهد بود مگر اینکه یکی از دو طرف بسیار ضعیف، یک سرزمین تقسیم شده و یا پرآشوب و مملو از اختلافات داخلی باشد. جنگ سرد قرن بیستم اندکی پس از پایان جنگ دوم جهانی میان دو قدرت بزرگتر وقت ـ مسکو و واشنگتن ـ آغاز شد و تا پایان سال یکم دهه 1990 ادامه یافت. این دو قدرت در طول جنگ سرد دو بار در آستانه تبدیل آن به جنگ اتمی قرارگرفتند: بحران بر سر برلین که مسکو به آمریکا، انگلستان و فرانسه اولتیماتوم داده بود از غرب برلین خارج شوند و بحران موشکی کوبا در اکتبر 1962 که هر دو مورد (از ترس سلاح اتمی) به سازش منتهی شد.
    جنگ سرد به مفهوم امروز ـ که استفاده دو دولت و یا دو گروه از نفوذ و بکارگیری قدرت سیاسی در سطح جهان و یا منطقه (از نوع جئوپولیتیک) علیه طرف دیگر است ـ در حقیقت از تئاتر جاسوس های انگلستان و روسیه در قرن 19 بر سر افغانستان آغاز شده است که کار جاسوس ها هم گوشه ای از جنگ سرد است. بازنده جنگ سرد نیمه قرن نوزدهم، ایران بود که در سال 1857 بخش خاوری خود (غرب افغانستان امروز ازجمله هرات) را از دست داد زیرا که در جریان آن جنگ سرد، دربار ایران به ساز مسکو بیش از لندن می رقصید.
    اصطلاح جئوپولیتیک از سال 1897 و از تالیف «فردریک راتسل» استاد آلمانی گرفته شده و عمومیت یافته که در این تالیف به تشریح تاثیر وضعیت جغرافیایی بر سیاست پرداخته بود. جنگ سرد مسکو و واشنگتن از 1946 و از زمانی علنی شد که شوروی که هنوز نیروهای خودرا از ایران بیرون نبرده بود مانع از ادامه حرکت عناصر سه لشکر ایران به سوی آذربایجان و پایان دادن به فتنه پیشه وری شده بود. «جورج کِنان» دیپلمات و اندیشمند آمریکایی همان وقت یک تلگرام طولانی از مسکو به واشنگتن مخابره کرد و با انتشار مفاد آن در رسانه های آمریکا جنگ سرد علنی شد و شدت یافت و .... شوروی با قطع حرکت نیروهای نظامی ایران به سوی آذربایجان در نیمه راه، اعلامیه سال 1943 سران سه دولت در تهران را نقض کرده بود.
    
George Kennan

در آغاز کار، ابزار اصلی جنگ سرد عبارت بودند از نطق و نوشته ها، وارد آوردن اتهام، تهدید و اخطارها، قهر و آشتی ها و اعمال محدودیت ها و محاصره غیر نظامی. رسانه ها وسیله انتقال آنها بودند که به تدریج رو به تکامل گذاردند و دروغ پراکنی و تحریک، سپس تضعیف وحدت ملی و ایجاد نارضایی داخلی، حملات ایدئولوژیک و تضعیف فرهنگی و ... بر آنها اضافه شدند. تکامل تکنولوژی مخابرات و دیجیتال به جنگ سرد دولتها چهره تازه ای داده است و آخرین تحول در آن، بمباران کشور مورد هدف با افزایش رادیو ـ تلویزیونهای ماهواره ای، وبسایت ها و نیز ایمیل مطالب آنها و نیز «سوشل نت ورک ها» بوده است. رادیو تلویزیونهای مربوط کار خودرا با انتشار مطالب معمولی آغاز می کنند و پس از جلب مخاطب به راه اصلی می روند.
    تاریخ نظامی نشان می دهد که هر جنگ آتش بیار هم داشته است و به مرور و در جريان هرجنگ، هر تبعه که عالما عامدا به مساعی دشمن کمک کرده «خائن» بشمارآمده است واین اتهام به تدریج قانون و ضابطه شده است [که البته اثبات آن با دادگاه است و اتهام دلیل اثبات جرم نیست.]. اعدام ویلیام جویس انگلیسی (لرد هاوـ هاو) گوینده رادیو آلمان در دوران جنگ جهانی دوم به حکم یک قاضی انگلستان در سال 1946 به جرم خیانت به وطن، محکومیت بانو میلدرد گیلارز و ایوا توگوری گویندگان آمریکایی رادیوهای برلین و توکیو به زندان طولانی از این دست بوده اند و ....
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
جنگ قدرت در پاکستان در زمستان 2009 ـ نواز شریف ظاهرا برنده اين جنگ بود
نواز و شهباز شريف؛ ايستادگي در برابر زور
تظاهرات پاکستانی ها در پی محروم شدن نواز شریف (نخست وزیر پیشین که با کودتای ژنرال مشرف برکنار و از وطن تبعید شده بود) و رهبر یک شاخه حزب مسلم لیگ و برادرش شهباز از احراز مقام انتخابی و انتصابی که به برقرار شدن نظم تازه در پاکستان کمک بسیار کرده اند 16 مارس 2009 به نتیجه رسید و با هر سه خواست فوری او موافقت شد تا برنامه راهپیمایی طولانی صدها هزار نفری 18 مارس خود از پنجاب به اسلام آباد را لغو کند که چنین شد. نواز شریف که در کناره گیری ژنرال مشرف و اعاده حقوق اساسی سهم عمده داشته است خواسته بود:
    1 ـ افتخار محمد چودری 61 ساله قاضی بلوچ و رئیس پیشین دیوان عالی پاکستان که در سال 2007 به تصمیم ژنرال مشرّف برکنار شده بود به مقام خود بازگردد. افتخار محمد در آن سال اعلام حالت فوق العاده در پاکستان را عملی مغایر اصول قانون اساسی خوانده بود که ضدیت آشگار با تصمیم رئیس جمهور وقت (مشرّف) بود. بعلاوه، حاضر نشده بود که انتخاب مجدد اورا به ریاست جمهوری به صورتی که انجام شده بود قانونی اعلام دارد.
    2 ـ رای دیوان عالی (که تحت فشار آصف علی زرداری رئیس جمهور صادر شده) و طبق آن وی و برادرش شهباز ـ بزرگ وزیر ایالت پنجاب ـ از احراز مقام انتصابی و انتخابی محروم شده اند تجدید نظر و لغو شود و فرماندار انتصابی پنجاب که در پی صدور آن رای برجای برادرش نشسته که منتخب مردم بود احضار شود. محافل حقوقی جهان قبل از آغاز تظاهرات، رای دیوان عالی پاکستان مبنی بر محروم کردن دو برادر شریف از احراز مقام را عملی غیر دمکراتیک خوانده بودند.
    3 ـ دستور رئیس جمهور (زرداری) مبنی بر منع برگزاری اجتماعات و انجام تظاهرات که تنها وسیله ابراز مخالفت مردم است لغو شود.
    یوسف رضا گیلانی نخست وزیر وقت پاکستان دو روز پیش از آغاز راهپیمایی طولانی (به سبک گاندی) با هر سه خواست موافقت کرد و برنامه راهپیمایی طولانی که ژنرال کیانی فرمانده وقت ارتش را نگران کرده بود لغو شد. ارتش در مقابله با مردم در جریان این تظاهرات تردید داشت.
    نواز شریف در پی این پیروزی به طرح خواست دیگر خود که سال ها روی آن پافشاری کرده پرداخت و خواستار لغو اصلاحیه هفدهم قانون اساسی پاکستان و بازگردانیدن اختیارات حکومتی به نخست وزیر شد زیرا که پاکستان همانند انگلستان باید حکومت پارلمانی داشته باشد. ژنرال مشرّف در سال 2003 اصلاحیه هفدهم را پیشنهاد کرد و به استناد آن اختیارات نخست وزیر را به خود که در آن زمان رئیس جمهوری بود منتقل ساخت. حال انکه این اصلاحیه در تباین با اصول دیگر قانون اساسی پاکستان بود. یکی از هدف های تظاهرات دامنه داری که منجر به کناره گیری ژنرال مشرف شد بازگرداندن اختیارات دولتی به نخست وزیر بود که زرداری پس از انتخاب شدن (با کمک نواز شریف) به ریاست جمهوری حاضر نشد از دیوان عالی بخواهد که اصلاحیه 17 را که مغایر سایر اصول قانون اساسی است لغو کند.
    
پيروزي قاضي بلوچ؛ افتخار محمد چودري

طبق گزارش های منتشره در مارس 2009، با این خواست نواز شریف هم موافقت و قول ارسال دادخواست به دیوان عالی داده شد. با این پیروزی ها، نواز شریف دفعتا به مرد شماره یک سياسي پاکستان مبدل شد.
     بانو کلینتون وزیر امور خارجه وقت امریکا و همچنين وزیر امور خارجه انگلستان در روزهای 16 و 17 مارس 2009 هرکدام دو بار تلفنی از نواز شریف خواسته بودند که مذاکره و سازش را بر ادامه تظاهرات خیابانی مقدم دارد مخصوصا که دو روز مانده به اجرای برنامه راهپیمایی بزرگ، در یک انفجاری انتحاری در راولپندی دست کم 14 تن کشته شده بودند. این دو وزیر قبلا تلفنی با زرداری مذاکره کرده بودند.
    نواز شریف در مکالمات تلفنی با وزیران امور خارجه آمریکا و انگلستان، اعمال نفوذ شخص آصف علی زرداری رئیس جمهوري وقت (شوهر بی نظیر بوتو متوفی) را در صدور رای دیوان عالی مبنی بر محرومیت او و برادرش از احراز مقام موثر اعلام کرده و آن را نوعی میزپرستی و تخلیه میدان خوانده بود. حال آنکه زرداری قبلا خود متهم به سوء استفاده مالی شده بود و به «آقای ده درصد پورسانت» معروف است. با لغو حکم سال 2007 ژنرال مشرف مبنی بر برکناری افتخار محمد چودری و ده قاضی دیگر، رئیس دیوان عالی که حکم محروم کردن نواز و شهباز شریف را از هرگونه مقام تایید کرده بود بازنشسته شد.
شادي 16 مارس 2009 در پي پيروزي

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
عرب ها در مسکو
ديدار ظاهرا صميمانه علي عبدالله صالح رئيس جمهور وقت يمن با پوتين در مسکو (24 فوريه 2009 = اسفند 1387)

نگاهي به دیدارهای سیاسی ـ اقتصادی سال 1387 هجري خورشيدي نشان می دهد که در این سال، مسکو بیش از هر وقت دیگر در طول دو دهه بيش از آن، مهمان عرب داشته بود.
    برخی از رسانه های نوشتاری که به این موضوع توجه کرده بودند از این دیدارها، فيچر مصوّر تنظیم کرده بودند، از ديدار «پرنس بَندَر» از كشور سعودي، عبدالله پادشاه اردن و اسد رئيس جمهور سوريه تا علي عبدالله صالح رئيس [سابق] كشور يمن. بر اين فيچرهای مصوّر عنوان هایی ازجمله «نگاه تازه عرب ها به كرملين» گذارده بودند، زيرا كه دولت هاي عربي پس از يك وقفه نزديك به 20 ساله بارديگر متوجه روسيه شده بودند.
    از اين عكس ها و زير نويس آنها چنين بر مي آمد كه عرب ها منافع درازمدت خودرا ـ به موازات دوستي و اتحاد با آمريكا ـ در داشتن روابط نزديك با روسيه تشخيص داده بودند و احتمالا برای اینکه روسيه به منطقه آنان نزديكتر، جنگ افزارهايش ارزانتر و خواستهایش كمتر است و سابقه دوستي طولاني با برخي از آنها ازجمله يمن، عرب هاي شمال آفريقا و سوريه دارد و همچنین با عراق از زمان کودتای عبدالکریم قاسم تا چند سال مانده به پایان کار حکومت صدام حسین. در این فیچرهای مصوّر آمده بود که صدام حسین در جریان ماجرای کویت متوجه اشتباه خود و نزدیک شدن بیش از حد به غرب شده بود.
    نتیجه گیری این فیچرها از اوضاع جهان چنین بود که انسان قرن 21 که باسواد، آگاه و دیجیتالی شده در جستجوی رسيدن به مدنيّت واقعي، حقوق انسانی کامل و برابري ها خواهد بود و منتفر از فساد دولتی، جرائم اداری، بوروکراسی و نیرنگ و ریا. بنابراین، تحولات بعدی در راستای رسیدن به این هدف ها خواهد بود و مسئله روسیه که دومین صادرکننده اسلحه، نفت و گاز طبیعی است با جمعیتی نسبتا کم و حدود 145 میلیون تن، بوروکراسی و فساد اداری ـ اقتصادی است. روسیه به لحاظ وسعت، بزرگترین کشور جهان است و این وسعت زیاد ممکن است در آینده برایش درد سرساز شود.
ديدار بَندَر شاهزاده سعودي در کرملين با مدوديف


    
اسد با مدوديف درحال مذاکره در کرملين


    
در آن سال عبدالله پادشاه اردن هم که پاي بر جاي پاي پدرش مي گذارد به مسكو شتافته بود!

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
تاريخ از نگاهي به تصوير    بانو «ميشلين كالمي ري» وزير امور خارجه سويس که به رغم مخالفت آمريكا به تهران سفر کرده بود، هفدهم مارس 2008 (اسفند 1386) با محمود احمدي نژاد رئيس جمهور وقت ديدار كرد (عكس بالا) و قرارداد صدور پنج ميليارد و پانصد ميليون متر مكعب گاز طبيعي از ايران به سويس امضاء شد. انجام اين معامله در شرايط «فشار اقتصادي غرب به ايران» باعث تعجب بسياري از اصحاب نظر شده بود. اين محافل گفته بودند: ايران با اين معامله، با روسيه كه عملا تأمينِ بخشي از گاز مصرفي اروپا را در انحصار خود گرفته به رقابت دست زده است. [مبادلات بانکي و معاملات نفتي ايران و اروپا از سال 2012 مشمول تشديد تحريم ها قرارگرفته بود].
        بانو «آنگلا مركل» صدراعظم آلمان در نيمه مارس 2008 براي یک ديدار رسمی به اسرائيل رفته بود. اين عكس، كه اورا با شمعون پرِز وزير امورخارجه وقت اسرائيل نشان مي دهد مورد تفسیر و اظهارنظر بسیاری از مقاله نگاران رسانه ها قرار گرفته بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
برخي ديگر از رويدادهاي 19 مارس
 • 721:   در چنين روزي در 721 سال پيش از ميلاد در بابل (جنوب عراق امروز) ماه گرفتگي مشاهده شد كه آن را ثبت كردند و سفالنبشته آن كه شرح ماجراست به دست آمده است.
 • 1279:   مغول ها با وارد آوردن شکست به ارتش چین، به حکومت دودمان «سونگ» بر این کشور پایان دادند و حکومت چین را به دست گرفتند.
 • 1571:   اسپانيايي ها مانيل امروز را به عنوان پايگاه استعمار خود بر فيليپين انتخاب كردند كه همه اين سرزمين به نام فيليپ پادشاه وقت اسپانيا «فيليپين» نامگذاري شده است.
 • 1628:   مهاجرنشين انگليسي ماساچوستس در آمريكاي شمالي تاسيس شد.
 • 1748:   قانون تبعه خواندگي (نچراليزيشن) انگلستان به يهوديان امكان داد كه به آمريكاي شمالي مهاجرت كنند.
 • 1918:   فدراسیون آمریکا واقع میان دو اقیانوس اطلس و آرام بر حسب عرض جغرافیایی، ساعت بندی شد که فاصله زمانی میان شرق و غرب آن سه ساعت است برای مثال: وقتی که ساعت در شرق آمریکا (شهرهای واشنگتن، نیویورک، بوستون، اتلانتا و ...) 9 بامداد باشد در لس آنجلس، سانفرانسیسکو و سیاتل 6 بامداد است.
 • 1931:   قمار و ایجاد قمارخانه در استیتِ نوادا قانونی شد.
 • 1938:   «لازارو كاردناس» رئيس جمهوری مكزيك منابع نفت و صنايع مربوط را در اين كشور ملّي اعلام و اموال مؤسسات خارجي فعال در اين صنايع را مصادره كرد و دست به فروش نفت به آلمان (دولت نازي) زد. در دهه هاي سوم و چهارم قرن 20، مكزيك دومين كشور توليد كننده نفت در جهان بود.
 • 1942:   رئيس جمهوري وقت آمريكا دستورالعملي صادر كرد كه به دليل ورود اين كشور به جنگ جهاني دوم مردان 45 تا 64 ساله آمريكايي هم بايد براي خدمات غير رزمي ثبت نام كنند.
 • 1945:   در نتيجه حمله انتحاري (كاميكازي) يك خلبان ژاپني در آبهاي ژاپن به ناو هواپیمابر آمريكاييِ USS Franklin نزدیک به 800 تن از افراد نيروي دريايي آمريكا كشته شدند و به این ناو زیان سنگین وارد آمد.
 • 1945:   هيتلر (چند هفته پیش از افتادن شهر برلین به دست روس ها و پایان کار رایش سوم) دستور العملي صادر كرد كه بر پايه آن بايد همه موسسات توليدي آلمان كه ممكن بود مورد استفاده فاتحان جنگ جهاني دوم قرار گيرند منهدم شوند. این دستورالعمل در تاریخ، به Nero Decree معروف شده است.
 • 1962:   پایان جنگ استقلال الجزایر از استعمار فرانسه رسما اعلام شد.
 • 1965:   دكتر سوكارنو رئيس جمهوري اندونزي همه شركتهاي نفتي خارجي در آن كشور را ملي اعلام كرد. همين اقدام بر مخالفت غرب با او افزود و ژنرال سوهارتو تشويق به كودتا بر ضد وي شد.
 • 1974:   (آخرین روز اداری سال 1352هجری خورشیدی) نخست وزیری ایران دستور رایگان شدن امور بهداشتی در کشور را دریافت کرد.
 • 2010:   سرهنگ رسول قرباني رئيس بخش رسيدگي به جرايم جنايي آگاهي پلیس استان فارس نیمه شب در یک درگيري کشته شد. طبق اظهار یک مقام ارشد پلیس، وی در شیراز با اعضای باندی که کودکی را ربوده بودند درگیر شده بود. •  

  مطالعه اين سايت و نقل مطالب آن با ذكر ماخذ (نشاني کامل سايت و نام مولف آن) آزاد است، مگر براي روزنامه هاي متعلق به دولت و دستگاههاي دولتي؛ زيرا كه مولف اين سايت اكيدا «روزنامه نگاري» را كار دولت نمي داند. روزنامه عمومي به عنوان قوه چهارم دمكراسي بايد كاملا مستقل از دولت و سازمانهاي عمومي باشد تا بتواند رسالت شريف خود را به انجام برساند.


   تماس با مولف:

  editor (a) iranianshistoryonthisday.com
  n.keihanizadeh (a) gmail.com