Iranians History on This Day
روز و ماه خورشيدي و يا ميلادي مورد نظر را انتخاب و كليد مشاهده را فشار دهيد
ميلادي
   خورشيدي

 
13 اوت
 
جستجو:

 
 


 هديه مولف

اين سايت مستقل و بدون كوچكترين وابستگي؛ هديه ناچيز مولف كوچك آن به همه ايرانيان، ايراني تبارها و پارسي زبانان است كه ايشان را از جان عزيزتر دارد ؛ و خدمتي است ميهني و آموزشي كه خدمت به ميهن و هموطنان تكليف و فريضه است كه بايد شريف و خلل ناپذير باشد و در راه انجام تكاليف ميهني نياز به حمايت مادي احدي نبايد باشد، و نخواهد بود. انتخاب موارد براي نگارش و عرضه در سايت نظرشخص مولف است.
 

 


   لينک به اين صفحه  

مهمترين رويدادهاي ايران و جهان در طول تاريخ در اين روز 13 اوت
ايران
پايان حكومت غزنويان بر ايران خاوري ـ نتایج حکومت 155 ساله غزنویان بر ایران خاوری: تجزیه هند و رونق شعر فارسی
13 آگوست سال 1152 علاء الدين غور با تصرف غزنه [شهری در افغانستان کنونی] به عُمر حكومت 155 ساله غزنويان بر ايران خاوري پايان داد*. حد غربي حكومت غزنويان بر ايران، ايالت ري بود. غزنویان نخستین دسته از طوایف تُرک زبان بودند که به ایران زمین مهاجرت کرده بودند.
    
سلطان محمود

اوج قلمرو غزنويان، در زمان سلطان محمود بود كه هند جنوب غربي را هم در چند تعرض متصرف شده و تا ساحل اقيانوس هند پيش رفته و معبد مهم هندوان در شهر سومنات (ايالت گجرات) هند را ويران ساخته بود. اگر اين حملات نظامی سلطان محمود غزنوي به هندوستان صورت نگرفته بود، امروز كشوري به نام پاكستان مركب از مسلمانان هندوستان و ایجاد آن تنها به دليل تفاوت دين! وجود نداشت. پاكستان 14 آگوست 1947 درست795 سال پس افتادن غزنه به دست غوريان) به وجود آمد. سلطان محمود انگیزه حملات نظامي خود به هند را ترويج اسلام اعلام كرده بود، ولي بيشتر مورخان انگيزه اصلي او از اين حملات را كسب زر و عمدتا با غارت معابد هندوها نوشته اند. مهمترين كار سلطان محمود كه باعث بقاي شهرت او شده است؛ توجه به ادباء و دانشمندان بود كه با آنان جلسات ديدار منظم داشت وبا اینکه زبان نیاکان او تُرکی بود، شعراء را تشويق و دلگرم به سرودن شعر فارسي مي كرد و ادبيات فارسي در زمان او رونق گرفت.
    فردوسي كه تنها به خاطر وطنش و عشق به ايرانيان و نه چشمداشت ديگري، شاهنامه (تاريخ منظوم ايران باستان) را سرود و در سال 1025 ميلادي فوت شد در زمان سلطان محمود مي زيست و در زادگاه خود، توس، زندگي مي كرد.
    به باور مورخان، جهاني شدن شهرت سلطان محمود و دودمان غزنوي باعث شد كه از آن پس در هر گوشه از جهان توجه پادشاهان و اميران به مؤلفان، شاعران و هنرمندان ـ تنها به خاطر باقي ماندن نام خودشان از طريق كارهاي آنان افزايش يابد و از اين رهگذر ادبيات و هنر نيز رونق يافت كه در عصر حاضر از اين لحاظ، مطبوعات جاي شاعران و مؤلفان قديم را گرفته اند و مقامهاي تراز اول هر كشور مي كوشند كه شماري هر چه بيشتر از مقاله نگاران و اصحاب قلم را در كنار خود داشته باشند و يا دست كم اسباب رنجش آنان را فراهم نكنند و ....
    
    ـ ـ ـ ـ ـ
    
    * در همین روز در آگوست 2021، طالبان تصرف شهر غزنه را تکمیل کردند، که مدت زمانی پایتخت ایران بود و شهرت غزنویان از نام همین شهر است. طالبان همچنین در همین روز ـ 13 آگوست 2021، شهر هرات را و این شهر هم زمانی پایتخت و ولیعهدنشین ایران متصرف شدند و چند روز پیش از این فتوحات ـ در همین آگوست 2021، بر شهر زرنج ـ شهر یعقوب لیت، قهرمان استقلال ایران استیلاء یافته بودند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
«کرمان» 113 سال پیش دارای روزنامه شد و اندکی بعد دارای 5 روزنامه و دو مجله ـ تاریخ کرمان، ساتراپی چهاردهم داریوش بزرگ در یک نگاه
یک ماه پس از افتادن تهران به دست مشروطه طلبان بختیاری، گیلان، مازندران، افراد یپرم خان ارمنی و سایر دمکراسی خواهان و پناه بردن محمدعلی شاه قاجار به ساختمان تابستانی سفارت روسیه در زَرگنده (قُلهَک) و پادشاه کردن پسر 13 ساله اش احمدميرزا از سوی کمیسیون 28 نفره و تعیین نایب السلطنه براي او، شهر کرمان دارای روزنامه شد ـ به نام روزنامه اعتبار. ناشر این روزنامه محمدحسن طلبه و سردبیر آن میرزاغلامحسین بود.
    در پی شکست نیروهای دولتی از مشروطه طلبانِ مسلح در «بادامَک» و ورود مشروطه طلبان به تهران از دروازه بهجت آباد در 23 تیرماه 1288 (جولای 1909) و روز بعد (24 تیرماه) با تسلیم شدن سرهنگ لیاخوفِ روس فرمانده قزاق های دولتی، پایتخت ایران از کنترل دولت وقت خارج شده بود.
    با پیروزی دمکراسی خواهان، دو گروه سیاسی (عملا دو حزب) اعتدال و دمکرات پا به میدان فعالیت گذاشتند و زمینه برای انتشار نشریه غیر دولتی آماده شد.
    پس از انتشار روزنامه اعتبار، شهر باستانی کرمان در اندک مدتی دارای 5 روزنامه و دو مجله شد. درصد جمعیت باسواد کرمان در آن زمان، پس از تهران بیش از شهرهای دیگر ایران بود.
     و به این مناسبت نگاهی کوتاه به تاریخ کرمان:
    
    داریوش بزرگ در کتیبه خود، کرمان را به عنوان ساتراپی چهاردهم ایرانزمین ذکر کرده که تا دریای جنوب (خلیج فارس و دریای عُمان) وسعت داشت که در نیمه اول قرن گذشتهِ ه. ش. و تا دهه آخر پادشاهی پهلوی دوم، استان هشتم ایران بود که به رغم مخالفت و اعتراض کرمانی ها و نظر تاریخدانان، بخش هایی از جنوب، جنوب شرق و شرق آن و جزایر مربوط را جداکردند و دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان ایجاد شد!. در سال 1401 موضوعِ بازهم کوچکترشدن استان کرمان و ایجاد یک استان تازه در مناطق جنوبی آن به مرکزیت جیرفت بمیان آمد که مجلس به دلیل قانونیِ کمتر از یک میلیون جمعیت داشتنِ این منطقه و اینکه با تأسیس ادارات تازه بر بودجه دولت خواهد افزود مخالفت کرد. حل مسئله تورّم و گرانی های ناشی از آن باید در اولویّت باشد.
    در زمان ساسانیان، استاندار کرمان را «شاه» می خواندند (کرمانشاه) و بهرام ساسانی که بعدا به عنوان بهرام چهارم (بهرام گور) شاه ایران شد قبلا شاه (استاندار) کرمان بود. کرمان یک استان خودکفای ایران است. از زمان کوروش بزرگ تا پایان عهد ساسانیان، کرمان بیشترِ ساز و برگ ارتش ایران را تأمین می کرد. کمبوجیا هخامنشی (کمبوجیه ـ کامبوزیا) در لشکر کشی به مصر، داریوش بزرگ در لشکرکشی به اروپا و منطقه اروپاییِ دریای سیاه، اشکانیان و ساسانیان در جنگ با رومیان سپاه کرمان را بکار برده بودند (که این سپاه در دوران پهلوی ها؛ لشکر 7 پیاده عنوان گرفت و در شهریور 1320 در برابر ورود نظامیان انگلیسی از هند به جنوب شرقی ایران مقاومت کرد). خسروانوشیروان با فرستادن نیروهای نظامی کرمان از طریق دریا به یمن، حبشی ها را از این سرزمین بیرون راند و یمن به خواست بزرگان وقتِ آن، وابسته به ایران شد. کرمانیان که بزرگترین آسیب را از آغامحمدخان قاجار دیدند در مبارزه برای کسب استقلال و حاکمیّت ملّی ایران به یعقوب لیث (نام پارسي او؛ رادمان پسر ماهک) کمک حیاتی کرده بودند. جنایت آغامحمدخان به کرمانیان در تاریخ بشر بی سابقه است. اين جنايت، چند روز پيش از آغاز تابستان و طبق بیشتر نوشته ها ؛ 17 ژوئن در سال 1794 ميلادي (خرداد 1173) روي داد که به دستور آغامحمدخان، 20 هزار جفت چشم از مردان کرمان درآوردند، چهار هزار نفر ديگر را کشتند و شماری را که اسیر شده بودند به عنوان برده فروختند و كرمان ـ شهر باستانی ایران را تخریب کردند. گناه کرمانیان تنها این بود که از آخرین حکمران زَند که مردی فروتن، مهربان و دلاور بود حمایت كرده بودند. خان قاجار در آن زمان هنوز بر تمامی کشور مسلط نشده بود و تاجگذاري نكرده بود كه اورا «شاه» خطاب كنند. چنين فاجعه بشري نهايتِ وحشي گري بود. [آغا به معنای خواجه و عنوان مردی است که فاقد توانایی جنسی است ـ بیضه های این خان قاجار را در نوجوانی قطع کرده بودند]. کرمان قبلا هم از متجاوزین برخاسته از شمال شرقی رود سیحون آسیب دیده بود که آغامحمدخان نیز از اخلاف قاجار نویان ـ شاهزاده مغول بود.
     کشف تمدن بسیار کهن در مناطق جیرفت، کَهنوج و شهداد از مناطق کرمان، قدمت تمدن و فرهنگ کرمانیان را 4 ـ 5 هزار ساله کرده است که شهرت کرامت، مهربانی، گذشت و مهمان نوازی دارند و مارکو پولو و دیگر دیدارگران غرب، این اوصاف را جهانی کرده اند.
    مورّخان پيش از ميلاد، كـرمان (همه ساتراپی کرمان) را «بـوتيا Botia»، کارمانا، کِرمَن (کوشا، کاردان و کارکُن)، کریمان (نام پدر نریمان ـ حکمران هزاران سال پیشِ کرمان) و «كرمانيا» هم نوشته اند، ولي در نوشته هاي Ptolemaeus جغرافي دان و فضاشناسِ بِنام كه صدسال زودتر از پادشاهی اردشير يکم مي زيست به صورت «كرمان» درج شده است. در پاره اي نوشته هاي دوران ساسانیان، از آن به نامِ «بِه دسير يا بِه دشير Behdesir» هم ياد شده است و در دوره ای، و عمدتا در محاوره، آن را «گواشیر» می گفتند. آثار باستاني يافت شده در شهداد (از مناطق کرمان) ثابت مي کند که کرمان داراي تمدن پارسی ـ ایلامی بوده است و یکی از شش طایفه پارسیان (آریایی ها ـ آریَن ها) در آنجا (شامل استان کرمان امروز و سیستان تا خلیج فارس و دریای عُمان و جزایر مربوط) زندگی می کردند.
     به نوشته چند باستان شناس و مورِّخ، گشتاسپ در هزاره دوم پیش از میلاد در کرمان آتشکده ساخته بود.
     مورخانِ تاریخ عهد باستان نوشته اند که کوروش بزرگ که پس از تصرف بابِل، «نبونید» پادشاه آن را بخشوده بود وی را به کرمان فرستاد تا در اینجا (دور از بابِل) زندگی کند و در همین شهر درگذشت.
     به نوشته استرابون و دیگر مورخان یونان باستان؛ اسکندر مقدونی در راه بازگشت از هندوستان، با لشکریان خود یک هفته و به گفته خودش و نوشتهِ مورّخِ همراهش؛ مهمانِ کرمانی ها بود.
    اردشیر ساسانی که در کنار دژ قدیمی کرمان (معروف به قلعه دختر) دژ دیگری ساخت که آثار آن باقی است پسر خود را استاندار کرمان کرد. اردشیر بابکان سَردودمان ساسانیان در نظر داشت کرمان را پایتخت ایران کند که پس از تصرف تیسفون تغییر نظر داد تا به قلمرو رومیان ـ اَبَرقدرت دیگر ـ نزدیک باشد.
     شاپور یکم پسر دیگر اردشیرکه پس از پدرش، شاه ایران شده بود در کتیبه اش، ساتراپی کرمان را در ردیف ساتراپی های ردیف اول ایران همچون پارس، پارت (خراسان بزرگتر، گرگان و شرق مازندران) و ارمنستان قرار داده است. نوشته اند که آخرین حکمران کرمانِ دوران اشکانیان، «هفتواد» نام داشت.
    درپی درگذشت شاپور سوم ـ شاه ساسانی ایران، یازدهم مارس سال 388 ميلادي‌ (بيستم اسفند) بهرام برادر او و حكمران خطهِ كرمان، شاه ايرانزمين شد و به دليل علاقه اي كه به كرمان داشت در همه عُمر لقب «كرمانشاه» را براي خود حفظ كرد. مورّخان رومي نيز در كتاب هاي خود او را «بهرام كرمانشاه» نوشته اند. وی بسیاری از فرماندهان واحدهای ارتش را از میان افسران کرمانی انتخاب کرد و همچنین مقامات دولتی مناطق شرقی ایران را. در زمان بهرام کرمانشاه، ارتش ایران 5 ژنرال کرمانی و 4 ژنرال ارمنی داشت. توسعه و به صورت شهر در آوردن کرمانشاه نيز در زمان پادشاهیِ «بهرام کرمانشاه» انجام شد که شهر به نام وي خوانده مي شود.
    یعقوب لیث ـ قهرمان ملی ایرانیان پس از خارج ساختن کرمان از دست خلفای عباسی، در همین شهر سخن گفتن و نوشتن به زبان عربی را که حدود دو قرن برقرار بود ممنوع اعلام کرد و زبان فارسی در دستگاه دولتی نیز احیاء شد.
     مارکو پولو که در بازگشت از سفر چین به ونیز (ایتالیا) در سر راه خود مدتی در کرمان اقامت کرد، در خاطرات خود از فرهنگ پیشرفته، تمدن و مهربانی ویژه کرمانی ها یاد کرده است و سایر گردشگردان خارجی دوران صفویه و قاجاریه به همان صورت. گردشگران اروپاییِ آن دوران به ناسیونالیست بودن کرمانی ها نیز اشاره کرده و نوشته اند که در قرون وُسطا دهها سال آلتائیک ها (تُرک زبانان) بر کرمان حکومت داشتند، ولی کرمانی ها یک کلمه تُرکی یاد نگرفتند.
    کرمانی ها مراسم کهن ایران از جمله مراسم سده، شب یلدا، مهرگان، سیزده بدر و عید دیدنی های نوروزی را به همان صورت قدیم برگزار می کنند. هنوز شماری زیاد زرتشتی در کرمان زندگی می کنند.
    کرمان کنونی که علاوه بر شهرت قالی بافی و پَتِّه و تولید پسته، صنعتی ـ معدنی و اتومبیل ساز هم شده است به خاطر داشتن مراکز آموزش پزشکی و پزشکان بسیار ماهر قرار است به یک مرکز جهانی درمان و پیشرفت های پزشکی تبدیل شود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
صفحه اول شماره 20 اَمُرداد 1358 حاوي تيترهاي خبرهاي وقت

    


 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزي که رجايي نخست وزير جمهوري اسلامي ايران شد

    


 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
تیترهای بیست و دوم اَمُرداد 1397 چند روزنامه تهران از موضوعات وقت:

    


 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
تأییدِ قطع ارز دولتی (دلار 4200 تومانی) به ایرلاین ها و دو برابر شدن بهای بلیت مسافرت خارج از کشور
خبرگزاری تسنیم ـ 21 اَمُرداد 1397: مهرداد تقی‌زاده معاون وزارت راه و شهرسازی با اشاره به موضوع تأمین ارز شرکت های هواپیمایی گفت: بانک مرکزی اعلام کرده است که دیگر نمی تواند ارز دولتی (دلار 4200 تومانی) در اختیار ایرلاین ها قرار دهد، از این رو ایرلاین‌ها باید بتوانند امورات خود را با ارز توافقی که گاهی دو برابر نرخ ارز دولتی است تنظیم کنند. [افزایش بهای بلیت مسافرت های خارجی به همان نسبت].
    معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی درباره قراردادهای خرید هواپیما گفت: این قراردادها لغو نشده اند، اما به دلیل تجدید تحریم ایران‌ از سوی دولت آمریکا فعلا مسکوت مانده اند. قطعا بعد از این دوره، قراردادها دوباره عملیاتی خواهند شد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در اَمُردادماه 1397، اصحاب نظر: اختصاص ارز به خدمات فرهنگی نباید منحصر به استاد و دانشجو باشد ـ پرهیز از بروکراسی ارزی ـ نظرات اصلاحی دیگر
در پی ابلاغ و انتشار بخشنامه 45 موردی معاملات ارزی در بیستم اَمُردادماه 1397، چند صاحب نظر این اقدام رئیس تازه منصوب شدهِ بانک مرکزی را در این شرایط برای کشور مفید دانستند، ولی اشاره کردند که «شماری از موارد» تا حدی مبهم اند زیرا که در آنها لفظ عام بکار برده شده و ممکن است معاملات ارزی را وارد کانال بروکراسی کند و توصیه کرده اند که بانک مرکزی در «پیروهایِ این بخشنامه» که وعده تنظیم و ابلاغ آنها را داده است جزئیات را بدست دهد با توضیح قلم به قلم.
    این صاحب نظران گفته اند که همانند کشورهایی که در طول یکصد سال اخیر (پس از جنگ جهانی اول) وضعیت کنونی ایران را داشتند (درگیر جنگ اقتصادی بودند)، بانک مرکزی ایران باید ره چنان روَد که رهروان رفتند و در ساختمان اداری خود [در خیابان میرداماد] و در چارچوب ادارات «عملیات ارزی» و یا «نظارت بر ارز»، چند گروه تخصّصی مستقر کند که افرادی که خود را مستحق می دانند، ولی در بخشنامه صریحا به خدمات آنان اشاره نشده برای دادن توضیح و ارائه مدرک و دریافت مجوّز خرید ارز که میزان آن طبق ضابطه مصوّب در چارچوب قرارداده شده است [محدود است] از صرافی ها و یا شعب بانک ها برپایه اصل عرضه و تقاضا (اصطلاحا؛ توافقی) به این گروهها مراجعه کنند. سپردن تشخیص مجاز بودن متقاضی به خرید ارز، به صرّاف و شعبه بانک ایجاد بروکراسی، رفت و آمدهای متعدد، جرّ و بحث اضافی و در نتیجه نارضایی می کند. برای مثال؛ در این بخشنامه، خدمات فرهنگی به تحصیل در خارج و یا سفر مطالعاتی استاد ـ فقط استاد! و از قبیل ـ آن هم پس از تأیید دانشگاه و وزارتخانه های مربوط محدود شده است که نه تنها کافی نیست بلکه ایجاد بروکراسی می کند و افراد از خدمت به ملت منصرف می شوند. مطالعه در خارج برای انتشار کتاب و ارتقاء معلومات مردم کشور، ایجاد آنلاین های فرهنگی به زبان فارسی، تأسیس مدرسه برای تدریس به زبان فارسی و ... هم خدمات فرهنگی هستند که در بخشنامه به آنها اشاره نشده است و ایست خدمت فرهنگی به وجود می آورد. آیا این خدمات فرهنگی اولویت دارند یا تأمین و انتقال ارز بابت حقوق و مزایای کارکنان خارجی دارای پروانه کار شاغل در وزارتخانه‌ها که در بخشنامه آمده است؟. در تصمیمات اخیر ارزی، بیش از معمول روی کلمات «ایرانی درون مرز ـ غیر مقیم» تأکید شده که تبعیض آمیز و بحث آور است.
    یک صاحب نظر ایرانی برون مرز و ساکن آمریکا گفته است که در این بخشنامه چنین آمده است: "تأمین و انتقال ارز بابت حمل جنازه و هزینه‌های وابسته به آن به داخل کشور جهت اتباع ایرانی مقیم ایران به دفاتر نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با ارائه درخواست از اداره کل امور مالی وزارت امور خارجه به نرخ بازار بلامانع است.". آیا این مورد، قائل شدن تبعیض میان ایرانی برون مرز و ایرانی درون مرز نیست؟. پس از انقلاب، میلیونها ایرانی مقیم کشورهای دیگر شده اند و قانون اساسی تابعیت ایران را حق مسلم هر ایرانی می داند. بسیاری از ایرانیان برون مرز که در سنین بالا مقیم خارج شده اند وصیّت می کنند که جسدشان پس از فوت به شهر زادگاه منتقل شود و این کار هزینه دارد ـ هزینه ارزی. همچنین لازم است که بانک مرکزی تبدیل بخشی از مستمری بازنشستگان را هم در نظر می گرفت. جمع بالاترین دریافتی بازنشستگان در سال از 30 میلیون تومان تجاوز نمی کند که با نرخ امروز می شود حدود سه هزار دلار در سال، یعنی جمعا کمتر از واردات 200 اتومبیل. پس از پیروزی انقلاب و تا مدتی، دریافتی بازنشستگان برون مرز به ارز داده می شد. واردات کالا (جنس) به کشور کاری است که در دراز مدت زیان آور است و تولیدات داخلی را به حد اقل می رساند و می دانیم که همیشه نفت برای ارزآوری نیست.
    به باور این صاحب نظر، تأمین و انتقال ارز بابت هزینه اجاره و حق اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی تا میزان 80 هزار یورو خیلی زیاد است، او که چنین رقمی را نشنیده است و یا خرید ارز برای انتشار آگهی در خارج از کشور!.
    وی گفته است: «بند 28 تأمین و انتقال ارز بابت تبدیل دارایی‌های ریالی مأمورین نمایندگی‌های خارجی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های کشورهای خارجی در ایران به ارز» نیز ازجمله بروکراسی سازها است. کدام دارایی؟
.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در دنياي تاريخ‌نگاري
چرا تصمیم به ایجاد www.historian-nushiravan.com گرفته شد؟ ـ خطر کمبود تاریخ نگارِ به معنای واقعی کلمه ـ روشنگر و آموزشگر برای جهانیان (بشر)
از آغاز قرن بیستم، جهان دچار کاهشِ شمار تاریخ نگار ـ «تاریخ نگار» مطابق تعاريف و اصول آن ـ نَه، تاریخ دان و مدرّسِ رویدادهای گذشته و رونوشت برداری از این رویدادها شده بود که از آغاز قرن 21 دچار کمبود آن شده است و در نتیجه، جهان عاری از روشنگر و اندرزگو به معنای واقعی کلمه و نَه بر پایه تفکّر سیاسی ـ اقتصادی، بازی های روابط عمومی و تبلیغات و نوشتن ديکتهِ فاتح و فاتحان. نبود «تاریخ نگار» که با مشاهده هر تصميم و اقدام اندرز دهد سبب تکرار اشتباهات، بسط فساد و تباهی و مسائل می شود ـ مسائلی که از ضعفِ دورنگری و آگاهی ها از تجربه گذشتگان است و ...و این کمبود، یک خطر بزرگ است. سعی خواهد شد که آنلاینِ www.historian-nushiravan.com نه تنها اندرز و گوشزد، همچنين سرنخ به تاریخ نگاران معاصر و تاريخ نگاران زمان هاي بعد بدهد تا قضیه را دنبال و تکمیل کنند.
     این نگارنده (نوشیروان کیهانی زاده) با اینکه در اواخر عُمر (85سالگي) و آخرین سال های فعّالیّت است، با توجه به ضعف جهانی که به آن اشاره رفت، تصمیم گرفت با ایجاد یک آنلاین جداگانه، در حد توان خود به «جان گرفتن تاریخ نگاری» کمک کند که کمکی است به انسانیّت و مدنیّت. این آنلاین: www.historian-nushiravan.com از رویدادهایِ روز مایه خواهد گرفت، مشابهت آنها با رویدادهای گذشته و نتایج آنها را یادآور، چرا و چگونهِ تصمیمات و اقدامات را کشف و تحلیل و نتایج کار را از دیدگاه خود پیش بینی خواهد کرد. می دانیم که یک سرقت کوچک و حتی یک حادثه رانندگی و نزاع خانوادگی، وضعیت یک جامعه را نشان می دهد و انعکاس و تحلیل آن می تواند به رفع ضعف ها بیانجامد. تاریخ نگاری نوین با رویدادنگاری قرون گذشته که عمدتا شرح جنگ ها بود تفاوت کامل دارد. برخی از رویدادهاي گذشته نیز نیاز به افزودن شرح و جزئیات و سابقه آنها (انگیزه، مشابهت، تکرار و ...) را دارد تا نه تنها مفهوم شود و مخاطب را در مسیر جریان قرار دهد بلکه درس بیاموزد که چگونه با کوچکترین غفلت، ناآگاهی، نابلدی، ناکارآمدی و ... سرنوشت ها و مسیر تاریخ تغییر می کند و هدف ها فراموش می شود و .... موضوع مهم و مورد نیاز دیگر؛ «تاریخ جاری» است یعنی انتخاب رویدادهای روز که تاریخ ساز خواهند شد با ابراز نظر از دیدگاه مورّخ.
     مطلب گذاري وبسایت تازه به آدرس: www.historian-nushiravan.com که به لحاظ فنی در مرحله آزمایش است ظرف دو ـ سه روز آینده (نيمه آگوست 2022) آغاز خواهد شد.
     برای روشن شدن از طرز کار، به این چند مثال (مربوط به رويدادهاي اخير ـ چند سال گذشته) توجه شود:
    
    1ـ در اپریل 2021 و درست در همان روزی که یک دادگاه استیت مینه سوتای آمریکا رای به مجازات یک پلیس شهر مینیاپولیس داد که یک سیاهپوست به نام «جورج فلوید» را در جریان دستگیری اش خفه کرده بود، در شهر الیزابت سیتیِ استیت کارولینای شمالی، سه مامورِ کلانترِ شهر به سوی یک سیاهپوست فراری از دست آنان، 5 گلوله شلیک کردند و او را کشتند و یکی از گلوله ها از پشت سر به جمجمه این مرد وارد شده بود. دادیار محل پس از رسیدگی، آن سه مامور را مقصر ندانسته بود که با انتشار این اقدام دادیار، شهر با اعتراض عمومی و تظاهرات رو به رو شده بود. این رویداد نشان می دهد که به ماجرای مرگ جورج فلوید که منجر به هفته ها تظاهرات سراسری شده و حتی در انتخابات بعدی رئیس فدراسیون آمریکا تأثیر گذار بود توجه نشده بود و نیز بی اعتنایی به استاندارد جهانی «دفاع از خود» که باید متقارن و متناسب با حمله باشد و پلیس به دست و پای فرد، تیراندازی کند نَه قلب و مغز او.
    بررسی این دو رویداد و مقایسه آن با حوادث مشابه در سایر کشورها و ضوابط و اصول مربوط، روش استخدام و آموزش پلیس و ... می تواند گوشه ای از تاریخ آمریکا شود و ضعف ها را نشان و همچنین علل تأخیر در برطرف کردن ضعف ها.
    به خاطر دارم در اواخر دهه 1330 که خبرنگار میز حوادث روزنامه اطلاعات بودم، یک شب در ناحیه دریان نو (محله ای در حدود خیابان ستارخان کنونیِ شهر تهران) که در آن زمان تازه ساخت بود، یک ژاندارم در جریان گشت شبانه، در نیمه شب به سوی مردی مسلح تیراندازی و او را کشته بود. دادگاه این ژاندارم را که به جای دستها، به سینه آن فرد تیراندازی کرده بود محکوم کرد.
    رویداد دیگر که تظاهرات خیابانی در اعتراض به حُکم قضایی را و به قولی، سرآغاز یک روال کرده است:
    چند سال پیش تظاهرات عمومی در چند شهر آمریکا به نشانه اعتراض به نظر هیات منصفه یک دادگاه در استیت فلوریدای آن فدراسیون که قاضی دادگاه برپایه آن حُکم صادر کرده بود. این دادگاه مردی به نام «جورج زیمِرمَن» را که مرتکب قتل شده بود مجرم ندانست و قبول کرد که تیراندازی او برای دفاع از خود بوده است. این اعتراض ـ اعتراض به حُکم دادگاه به این صورت چشمگیر و گسترش یافته، قبلا سابقه نداشت و اگر روال شود تزلزل در تصمیم گیری در سازمانهای قضایی ایجاد خواهد کرد.
    همچنین دستگیری دو فرد در آمریکا که یک سلاح کشنده با استفاده از اشعه ساخته بودند رویداد کوچکی نبوده است. دستگیری این دو تَن پایان کار نیست و خبر از ساخت سلاحهای تازه، کوچک و بدون صدا دارد و افزایش ترور و قتل در آینده.
    
    2ـ بررسی همین گسترش کوید ـ 19 (ویروس کرونا) ظرف چند روز در سراسر جهان که یک رویداد مشابه جنگ های جهانی قرن 20 است می تواند عواقب کار را بدست دهد و هشدار باشد. گسترش سریع این بیماری و ابهامات پیرامون آن و تأثیرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناشی از آن می تواند بر این پایه، اندیشه ساخت وسیله تعرض به دشمن در آینده را پدید آورد که باید سازمان های جهانی حافظ صلح به آن توجه کنند.
    همچنین بررسی قطع بنزین رسانی در چند استیت شرقی آمریکا ازجمله شهر واشینگتن در ماه می 2021 که گفته شده بود کار هکرها بود که در سیستم دیجیتال لوله بنزین رسانی دستکاری کرده بودند و کمبود بنزین در این مناطق باعث بالا رفتن بهای آن شد و ....
    
    3ـ همین طرز دستگیری Roman Protasevich روزنامه نگار مخالف دولت بلاروس در دهه آخر ماه می 2021 با فرودآوردن هواپیمای مسافربَر حامل او که از یک کشور به کشور دیگر از فضای بلاروس عبور می کرد یک سوژهِ تاریخ نگاری است زیرا که قبلا سابقه نداشت.
    
     4 ـ یک فرد آگاه از راههای تازه کسب اطلاع از ایمیل ها و مکاتبات مخابراتی و الکترونیک که با یک سازمان اطلاعاتی آمریکا کنترات داشت به نام «ادوارد سنودِن» از طریق هنگ کنگ به روسیه رفت. تا اینجا، عملی تکراری بود، ولی چون احتمال پناهنده شدن او به یک کشور آمریکای لاتین ازجمله بولیوی می رفت، دولت های اروپای غربی از پرواز هواپیمای ایوُ مورالس رئیس جمهوري بولیوی (رئيس جمهوري وقت) که اتفاقا همزمان در مسکو بود از فراز کشورهایشان ممانعت کردند و این هواپیما ـ هواپیمای یک رئیس جمهوری ـ را در اتریش و برای بازرسی (که سنودن در آن نباشد) فرود آوردند، عملی که در طول تاریخ سابقه نداشت و می رود که روال شود، البته با تبعات آن و ای بسا خطر آفرین. با این رویداد، روش تازه اي وارد عمل شده که مي تواند موضوع و مبحث نويني در تاریخ باشد. ممانعت از پرواز هواپیمای رئیس جمهوری بولیوی (رئیس وقت) و از اعضاي اتحادیه آمریکای جنوبی همچنین نشان داد که اروپای غربی وفادار به دولت واشنگتن است و رهبری آن را برخود قبول دارد.
    
     5ـ وقایعی همچون وضعيت ليبي، افغانستان و ... که ممکن است در نقاط دیگر روی دهند ریشه یابی نشده و یا ریشه یابی انتشار نیافته است تا درس دهد. همچنین در برخی کشورها علل روی کار آمدن بی تجربه ها و پارتی دارها و درنتیجه فساد دولتی، غارت اموال و درآمدهای عمومی، توسّل به انواع تقلّب براي تصاحب معادن و اراضي متعلق به همه ملت (دولت) و انتقال این پول به کشورهای دیگر که خشم و کینه می زاید وسیعا منتشرنشده است و در صورت تداوم می رود تا آنارکیسم را زنده کند و این بار به صورت آنارکیست های انفرادی و یا گروههای کوچک و بزرگ که نمونه هاي آن ـ داعش، القاعده، طالبان و ... مشاهده شدند. چنين اوضاعي هنگام تاسیس سازمان ملل قابل پیش بینی نبود که بايد وظايف آن مورد تجديد نظر قرار گيرد.
    
    باید دانست که تاریخ نگاری دنباله روزنامه نگاری است و هر دو حرفه، قلمرو واحد دارند. اگر روزنامه نگارِ واجد شرایط وجود نداشته باشد، کار تاریخ نگار بسیار سخت و پُرهزینه خواهد بود و متاسفانه، شمار روزنامه نگاران ماهر و وفادار به اصول ژورناليسم نيز رو به کاهش است و زیانی بزرگ برای جهانیان. سعی خواهد شد که آنلاینِ www.journalist-nushiravan.com سرنخ به تاریخ نگاران بدهد تا قضیه را دنبال و تکمیل کنند. این نگارنده این وبسایت را همزمان با هیستوریَن نوشیروان www.historian-nushiravan.com
     ایجاد کرده است تا مشاهدات، تجربه و خاطرات روزنامه نگاری خود و رویدادهای مورد بحث و ایرادهای روزنامه نگاری و مشکلات را در آن نیز منعکس کند تا درس باشند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ساير ملل
پايان يك تمدن باستاني در قاره آريکا با بكار بردن چند صد تفنگ بدست
تمدن باستاني درخشان آزتك: معبد ــ بقاياي عمارات ــ مجسمه سازي ــ صور فلكي ( زودياك ) و محاسبه تقويم


     هرناندو كورتز Hernando Cortez افسر اسپانيايي روز 13 آگوست سال 1521 ميلادي با تصرف مجدد شهر تنوچتيتلان Tenochtitlan (مكزيكوسيتي امروز) به عمر امپراتوري متمدن آزتك Aztec در مكزيك كه در زمينه علم و هنر پيشرفت چشمگير داشت پايان داد. برتري اسپانيائي ها در جنگ با بوميان مكزيك، تنها اسلحه آتشين آنان بود.
    كورتز (صرفا با هدف به دست آوردن طلا و نقره، و زمين براي استقرار جمعيت اضافي اروپا و به بيگاري كشاندن بوميان) با چند صد تفنگدار و تعدادي توپ ارتش دهها هزار نفري آزتكها را شكست داده بود!. مبدأ تقويم مكزيك باستان كه دست كمي از تمدن آسياي غربي نداشت از 13 اوت سال 3114 پيش از ميلاد آغاز مي شود و اين تقويم و آثار ابنيه باستاني مكزيك محفوظ مانده و هويت اين ملت است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزي که «آتاتورك» رئيس جمهوري ترکيه شد
ژنرال مصطفي كمال پاشا 13 آگوست 1923 به سمت نخستين رئيس جمهوري تركيه انتخاب شد. تركيه نامي است که بر باقيمانده از امپراتوري عثماني گذارده شده است. كمال پاشا به خاطر خدماتي كه به ملت تركيه كرده بود لقب «آتا ترك = آتاتورک» گرفت. تغيير الفباي ترکيه از عربي به لاتين که داراي حروف «صدادار» است و تلفظ ها يکسان شده است از خدمات اوست. ديگر از خدمات او، قراردادن پاسداري از قانون اساسي ترکيه بر عهده ارتش است، بنابراين نقض اصول اين قانون کار دشواري است. اگر مصطفي کمال و چند همقطار و همفکر او نبودند و در برابر فاتحان جنگ جهاني اول مقاومت مسلحانه نمي کردند امروز کشوري به نام ترکيه وجود نداشت. فاتحان جنگ جهاني اول با خاطرات 465 ساله خود از امپراتوري عثماني، کمر به حذف بقاياي آن بسته بودند. عثماني در جريان جنگ جهاني اول، متحد آلمان بود و شکست خورد و متصرفات عربي آن جز سوريه و لبنان از آن انگلستان شد. سوريه و لبنان سهم دولت فرانسه شده بود.
مصطفي كمال (اتاتورك) در لباس افسري ارتش عثماني

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
آغاز تعرّض 300 هزارنفری ژاپن به شانگهای چین در 13 آگوست 1937 و تصرف آن در 26 نوامبر آن سال
ارتش امپراتوری ژاپن 13 آگوست 1937 تعرّض به شهر بندری بزرگ شانگهای چین را با سیصد هزار نظامی، 500 هواپیما، سیصد تانک و 1800 توپ آغاز کرد. آتش توپهای 130 ناو و ناوچه ژاپنی مستقر در آبهای ساحلی شانگهای نیز از این تعرض پشتیبانی می کرد. نبرد خیابانی دو نیرو سه ماه و 13 روز طول کشید و شانگهای سقوط کرد و به دست ژاپنی ها افتاد. دو هفته پیش از تعرض به شانگهای، ژاپنی ها شهر پکن را تصرف کرده بودند.
     در این نبرد یکصد و پنجاه تا دویست هزار نظامی چینی کشته شدند. چینی ها عمدتا با سلاح سبک دفاع می کردند. آنان هنگام آغاز تعرض تنها 16 تانک در اختیار داشتند که تا 40 تانک افزایش یافت. جمع مدافعان شهر 750 هزار تَن بود که 180 هواپیمای نظامی از آنان پشتیبانی می کرد. چینیان به رغم این تلفات، در طول نبرد موفق شده بودند که نیمی از تاسیسات صنعتی شهر را از آنجا منتقل کنند. در جریان نبرد شانگهای، طبق گزارش ها بعدی (گزارش های پس از پایان جنگ جهانی دوم) ژاپنی ها نیز حدود 40 هزار تَن تلفات داده بودند.
    ژاپنی ها پس از تصرف پکن و شانگهای، به 20 شهر دیگر چین تعرض کردند و در برخی از این شهرها بویژه نانکینگ قتل عام براه انداختند. جنگ ژاپن با چین در قرن بیستم ـ از سال 1931 تا سال 1945 در دو مرحله و 22 درگیری ادامه داشت. ژنرال ماتسوی، ژنرال یاناگاوا و ژنرال هاسه گاوا فرماندهان نیروهای ژاپن در تعرض به شانگهای بودند.
صحنه ای از نبرد شانگهای سال 1937 ـ زدو خورد در میانه ویرانه ها

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
زادروز فيدل كاسترو ـ برقرارکردن آموزش و پرورش و درمان رایگان در کوبا و بازنشستگي عمومي
کاسترو در هشتادمين زادروز ـ وي در اين روز (13 آگوست 2006) در بيمارستان بود
13 آگوست، زادروز «فيدل كاسترو» رهبر انقلاب كوبا است ـ مردي كه پنج دهه در برابر دولت واشنگتن ايستاد و شكست نخورد. وي که در اين روز در سال 1926 به دنيا آمده است در سال 1959 رهبري كوبا را به دست گرفت و در اين كشور نظام سوسياليستي برقرار كرد.
    فيدل کاسترو در پي يک عمل جراحي دستگاه گوارش، از 31 جولای 2006 اختیارات حکومتی خودرا تفویض کرد و از 24 فوریه 2008 بازنشسته شد، ولی به دادن اندرز، نوشتن مقاله و دیدار با سران کشورها ادامه داد. وی 25 نوامبر 2016 درگذشت.
    مقالات فیدل کاسترو که پس از بازنشسته شدن از امور دولتی به نوشتن نظر پیرامون رویدادهای جهانیِ روز و مسائل و دادن اندرز روی آورده بود پس از انتشار در یک روزنامه دولتی در هاوانا، در رسانه های بزرگ جهان نقل می شد و مایه تفسیر قرار می گرفت. سران ملل بویژه کشورهای لاتین قاره آمریکا برای دیدار او و گرفتن اندرز، پی در پی به هاوانا می رفتند. در پي بازنشسته شدن فيدل، رائول کاسترو با راي مجمع ملّي کوبا بر جاي برادر نشست که او نیز 24 فوریه 2018 خودرا از خدمات دولتی بازنشسته کرده است. رائول متولّد سوم ژوئن 1931 است. وی در جریان انقلاب مسلحانه کوبا، همرزم برادرش بود.
     كوباييان 13 آگوست 2006 هشتادمين زادروز كاسترو را بدون حضور وي كه در بيمارستان بستري بود به صورتي محدود جشن گرفتند. 13 آگوست 2006 کاسترو در پيامي به هموطنانش اطمينان داده بود که وضعيت مزاجي او رو به بهبود مي رود و مراسم تولد او موکول به دوم دسامبر شود که در عين حال سالروز بازگشت او از تبعيد به وطن و آغاز قيام مسلحانه است. روزنامه هاي کوبا با اين پيام دو عکس از فیدل کاسترو را چاپ کرده بودند که در بيمارستان برداشته شده بود و يکي از عکس ها، او را در حال مکالمه تلفني نشان مي داد (عکسي که در سمت چپ ـ بالا درج شده است). اين عکس که کاسترو را با نشاط و سرحال نشان مي دهد چند روز پس از آن برداشته شده بود که رسانه هاي آمريکا با لحني شادمانه خبر از بيماري شديد، تفويض اختيارات و احتمال قريب الوقوع بودن فوت او داده بودند. او 31 جولاي 2006 در بيمارستان بستري شده بود. کاسترو يكي از شخصيت هاي مهم و تأثیرگذار در تاریخ معاصر جهان است که از آغاز قرن بيستم طولاني تر از هر فرد ديگر، بر يک کشور رهبري داشت.
     فيدل کاسترو در طول زمامداري خود موفق شده بود که بهترين روش آموزش و پرورش و درمان رايگان و بازنشستگي عمومي درجهان را در كوبا پياده كند و يكي از مخالفت هاي دولت واشنگتن با او، در باطن همين نظام درمان رايگان است كه امر درمان در آمريكا مطلقا غير دولتي و گرانتر از همه كشورها است. در هرحركت انتقادي از وضعيت گراني درمان در آمريكا، منتقدين روش درمان در كوبا را به رخ مقامات واشنگتن مي كشند.
کاسترو پس از انقلاب


    
دكتر فیدل كاسترو در دوران مبارزه مسلحانه ـ در عكس، چه گوارا و دو همرزم ديگر كاسترو ديده مي شوند


    
این عکسِ فیدل کاسترو در جولای 2015 و 15 ماه پیش از وفات از او گرفته شده بود

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
... و زنان آلماني در انگلستان به کارگری گمارده شدند
دولت انگلستان كه بر اثر جنگ جهاني دوم دچار كمبود كارگر شده بود 13 آگوست سال 1947 بيست هزار زن آلماني را از منطقه اشغالي آمريكا در آلمان به انگلستان كوچانيد تا در كارگاههاي اين كشور مشغول به كار شوند. اين زنان در زماني به انگلستان انتقال يافتند که آلمان براي ترميم خرابي هاي ناشي از جنگ به کارگر نياز مبرم داشت و سرانجام مجبور شد که با مهاجرت کارگران از ترکيه و بلغارستان موافقت کند که بسياري از آنان از همان زمان در آنجا مانده اند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
قضيه ديوار برلين و فریبی که روس ها خوردند
بخشي از ديوار برلين در 1962


    سيزدهم آگوست 1961 ساختن ديوار برلين آغاز شد. دولت کمونيست آلمان شرقي که از تشويق غرب به فرار اتباع خود به آلمان غربي و تبليغات منفي که به دنبال داشت خسته شده بود تصميم به کشيدن اين ديوار سيماني گرفت که 27 سال پا برجاي ماند. برليني ها بامداد 13 آگوست 1961 كه براي رفتن به كار از خانه هاي خود بيرون آمده بودند متوجه سيمهاي خادار سراسري شدند كه شبانه شهر برلين (پايتخت دويچ رايك = امپراتوري آلمان) را به دو قسمت شرقي و غربي تقسيم كرده بود. بعدا اين ديوار سيمي به ديوار بتوني تبديل شد و کار برچیده شدن آن که مقدمه تامین وحدت آلمان قرارگرفت نهم نوامبر 1989 آغاز شد. آلمان تا زمان بیسمارک (نیمه دوم قرن 19) وحدت نداشت و دولت پروس به پایتختی برلین ارشدیت داشت. غرب در طول جنگ سرد دو بلوک وقت، از قضيه ديوار برلين بهره برداري تبليغاتي فراوان کرد.
     در هفته اي كه به 12 آگوست 1961 ختم شده بود 12 هزار و پانصد تن از اتباع آلمان شرقي (بيش از هر هفته ديگر) از طريق برلين به آلمان غربي و سه دولت غربي مستقر در آنجا پناهنده شده بودند. در آن زمان، رسانه هاي غرب دفاتر بزرگ در برلين غربي و هنگ كنگ مستقر ساخته بودند تا فرار از چين و آلمان شرقي را هرچه تمامتر بزرگ كنند.
    نظامیان روسیه از بهار سال 1945 که برلین را تصرف کرده بودند تا زمان فروپاشی شوروی در شرق آلمان و نیمه شرقی شهر برلین مستقر بودند که دولت مسکو با گرفتن وعده هایی از غرب که به آنها عمل نشد، نظامیان خودرا از شرق آلمان و اروپای مرکزی و جنوب شرقی خارج ساخت که «ناتو» جای آنهارا گرفت و حتی در بالتیک شوروی سابق و در همان پایگاههایی که روسیه ساخته بود مستقر شده است!. روس ها به بهای 27 میلیون کشته برلین، شرق آلمان و ... را گرفته بودند. جمع کشتگان اتحاد جماهیر شوروی در جریان جنگ جهانی دوم 35 میلیون تَن بود که 8 میلیون نفر از آن غیر روس بودند. با توجه به اینکه جمعیت کنونی روسیه 142 میلیون نفر است و با احتساب روس های ساکن سایر جمهوری های جدا شده 185 میلیون، هر خانواده 5 نفری روس یک کشته داده است، بدون دریافت غرامت از مهاجم و بازماندگان مهاجم!.
    چند صاحب نظر اخیرا و با مشاهده تحولات جهانی گفته اند که خروج روسیه از مناطق متصرفه در جنگ جهانی دوم ازجمله شرق آلمان مانع طرح دعاوی آن در آینده و هر زمان که بخواهد نخواهد بود. به علاوه، با خروج دولت مسکو از شرق آلمان، جمهوری آلمان بزرگترین کشور اروپای غربی شده است و بنای نَه گفتن به آمریکا را گذارده که انتظار دولت مسکو بود. همچنین فروپاشی سریع و غیر استاندارد شوروی می تواند دائمی نباشد و هر آن که مسکو اراده کند غیر قانونی و غیر استاندارد بودن آن را اعلام و دوباره یکپارچه کند و توان این کار را هم دارد. طلوع قدرت های دیگر در برابر آمریکا، در آن زمینه به مسکو کمک خواهد کرد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
زندان با اعمال شاقه، بدن نلسون ماندلا را ضعيف کرد و مسلول شد ولي پس از پيروزي انتقام نگرفت
13 آگوست سال1988 نلسون ماندلا كه به بيماري سل ناشي از تضعيف بدن بر اثر ماندن طولاني با شرايط بد در زندان و تحمل اعمال شاقه مبتلا شده بود، از زندان به بيمارستان منتقل شد، زيرا خبر بيماري او به خارج از زندان درز كرده بود و دولت اقليت سفيد پوست آفريقاي جنوبي که تحت فشار افکار جهانيان قرار گرفته بود راهي جز موافقت با انتقال او به بيمارستان نداشت.
    ماندلا زنده ماند و پيروز شد و اين بار نوبت او بود كه دولت سفيد پوستان را به تاريخ بسپارد و عملا مدفون سازد. ماندلا پس از پيروزي انتقام نگرفت، هيچکس به خاطر کارهاي گذشته اش تعقيب و مجازات نشد و به همين سبب کشور آسيب نديد و خود او محبوب جهانيان شد. ماندلا که 18 جولای 1918 به دنیا آمده بود پنجم دسامبر 2013 درگذشت. وی از 1994 تا 1999 رئیس جمهوری آفریقای جنوبی بود..
ماندلا در زمان پيروزي

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
کناره گيري فرماندار همجنس باز نيوجرسي (آمريکا)
تيتر و عكس صفحه اول شماره جمعه 13 آگوست 2004 روزنامه هاي آمريكا كناره گيري فرماندار انتخابي و 47 ساله نيوجرسي از اين سمت بود. وي پنجشنبه بعد از ظهر در حالي كه همسرش «دينا» در كنارش ايستاده بود و دست در دست هم داشتند در يك مراسم رسمي و در برابر دوربين هاي تلويزيوني گفت كه او «همجنس باز و يك همجنس باز آمريكايي» است و چون نمي خواهد كه از اين بابت به امور ايالت آسيب برسد، و صحنه رسوايي و هياهوي سياسي قرار گيرد كناره گيري مي كند. وي گفت كه مي داند عمل او خلاف اخلاق و پذيرفتني براي بسياري از مردم نيست.
    جيمز مك گريوي كه از حزب دمكرات است تاريخ كناره گيري خود را 15 نوامبر2004 (13 روز پس از انتخابات آن سال) قرار داده بود تا بتواند در طول مبارزات رياست جمهوري، از «جان كري» نامزد وقت آن حزب جانبداري كند.
    تعجب در اينجاست كه مك گريوي با داشتن آن عادت، دو بار ازدواج كرده و داراي دو فرزند است.
جيمز مک گريوي (فرماندار انتخابي مستعفي) و همسرش «دينا»

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
خشونت پليس آمريکا ـ به مايك والاس روزنامه نگار معروف هم دستبند زده شد!
مايک والاس

دستگيري «مايك والاس» روزنامه نگار كهنسال و معروف آمريكايي نمونه اي است از خشونت پليس آمريكا كه در اين كشور امري عادي است و به صورت يك عادت در آمده است و در سال های اخیر، از اخبار روزانه رسانه ها.
    دستگيري مايك (متوفی در هفتم اپریل 2012 در نود و چهار سالگی) 12 آگوست 2004 در شهر نيويورك صورت گرفت. والاس براي صرف غذا در يك رستوان نيويورك، با ليموزين (اتومبيل سواري كرايه اي با راننده) به آنجا رفته بود ولي در منطقه رستوران جاي پارك كردن نبود.
     پليس خواست به راننده كه در انتظار «جا» متوقف شده بود و گاهي هم جلو و عقب مي رفت ورقه دادگاه و جريمه بدهد كه والاس واسطه شد و گفت كه اتومبيل پارك نكرده، راننده از آن خارج نشده و در حال حركت است و نمي توان به آن ورقه جريمه «دوبله» داد كه مامور مايك را به اتهام «حالت تهديد نسبت به پليس» و «ممانعت از اجراي قانون» دستگير و دستبند زد و به قرارگاه خود برد. با اين كه والاس به مامور گفته بود كه دستنش آرتروز دارد و دردناك است؛ به او ستبند زده بود. مامور اشاره كرده بود كه مايك را شناخته است ولي نسبت به شهرت عمومي او اعتنا نمي كند. شهردار نيويورك كه مانند ساير شهرهاي آمريكا بر پليس هم رياست فائقه دارد اين عمل مامور را واكنش اضافي و قدرت نمايي غير ضروري خوانده، نوعي عقده دانسته و گفته است كه اگر «مايك» يك تهديد است؛ پس من هم تهديد هستم.
    همان شبِ روزي كه مايك والاس (به خاطر هيچ) دستگير شده بود (12 آگوست 2004) شبكه هاي تلويزيوني آمريكا خبر دستبند زده شدن به اورا پخش كرده بودند تا درسي براي پليس و مقامات دولتي باشد كه اجازه ندهند ماموران از خود، واكنش بيش از حد نشان دهند.
     مايك در آگوست 2004 به رغم كهولت همچنان به كار گزارشگري براي مجله تلويزيوني سيكستي مينيتس شبكه سي. بي. اس. ادامه مي داد و دو سال بعد اعلام بازنشستگي كرد. با وجود اين، در آگوست 2006 به تهران رفت و با احمدي نژاد رئيس جمهور وقت مصاحبه كرد كه اين گفت و شنيد 13 آگوست همين سال از آن شبكه پخش شد.
     مايك در طول عُمر روزنامه نگاري اش، عمدتا يك ژورنالیست اينوستيگيتيو بود و پسر او کریس والاس (متولّد 1947) جای پدر را در تهیه گزارش های تلویزیونی اینوستیگیتیو، نوشتن تفسیر تلویزیونی و پخش نظرات درباره یک موضوع روز گرفته است و عمدتا با شبکه فاکس نیوز همکاری دارد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
برخي ديگر از رويدادهاي 13 اوت
 • 1868:   در Arica ـ جنوب سرزمین پرو Peru واقع در آمريکاي لاتين ـ در منطقه ای که بعدا ضمیمه کشور شیلی شده است زلزله روي داد و بيش از 25 هزار تَن را کشت. این زمین لرزهِ شدید، در اقیانوس آرام ایجاد سونامی کرد که تا هاوایی، استرالیا و نیوزیلند تلاطم به وجود آورد. این مناطق ساحلی اقیانوس آرام روی کمربند زلزله قرار دارند و هر چند وقت یکبار دچار زمین لرزه می شوند. در سال 2020 جمعیت پرو 34 میلیون گزارش شده بود. بیشتر مردم این کشور از بومیان و یا دو رگه هستند.
      
      
 • 1899:  


  آلفرد هيچکاک Alfred Joseph Hitchcock سازنده انگليسي فيلم سينمايي متولّد شد و در 29 اپریل 1980 ـ 81 سالگی درگذشت. وی در طول 60 سال بیش از 50 فیلم سینمایی تولید کرد. نخستین فیلم های او که از 19 سالگی وارد این حرفه شده بود بدون صدا ـ silent film بودند.
      
      
 • 1905:   در یک رفراندم، نروژی ها رأی به جداشدن از سوئد دادند که نتیجه رفراندم به اجرا درآمده است.
      
      
 • 1907:  


  نخستين تاکسي (اتومبیل مسافربر کرایه ای با راننده) در تاريخ جهان در شهر نيويورک آغاز بکار کرد که از سال بعد در آمریکا اصطلاحا Taxicab خوانده شده است. تا آن زمان از درشکه استفاده می شد. نخستین شرکت تاکسی رانی آمریکا، از اتومبیل های وارداتی ساخت فرانسه استفاده کرد و بر سقف اتومبیل های خود علامت تاکسی نصب کرد که از اتومبیل های شخصی مشخص باشند. نصب این علامت در سراسر جهان متداول شده است.
      
      
 • 1910:  


  در این روز Florence Nightingale معروف ترین پرستار در 90 سالگی فوت شد. وی بود که آموزش پرستاری را بنانهاد. شهرت نایتینگل از کمک به درمان نظامیان در جنک کریمه است. وی در کار درمان در این جبهه، به انسان مجروح ـ صرف نظر از ملیّت او و اینکه نظامیِ دشمن است و یا دوست توجه داشت. جنگ کریمه، جنگ چند کشور اروپایی با روسیه بود.
      
      
 • 1946:  


  هربرت جُرج ولز H. g. Wells داستان نگار، مقاله نویس، بیوگرافی نگار و مفسر موضوعات اجتماعی درگذشت. وی در 1866 در انگلستان به دنیا آمده بود.
      
      
 • 1954:   سرود ملّی پاکستان به نام «پاک سرزمین یا سرزمینِ پاک» برای نخستین بار از رادیو پخش شد. سازنده سرود، عنوانِ قومی تَرانِه (ترانهِ ملی) بر آن نهاده بود. در اصطلاح پاکستانی ها، سرزمینِ پاک یعنی سرزمین مسلمانان.
      
      
 • 1960:   سرزمين آفريقايي 623 هزار کیلومتری واقع شده میان چاد، دو کشور کنگو، سودان و کامِرون که مستعمره فرانسه بود استقلال يافت و Central African Republic نامیده شده است و جمعیت آن در سال 2020 پنج میلیون گزارش شده بود. این کشور به دریا راه ندارد و پایتخت آن شهر Bangui است. دولت فرانسه دو روز پیش از سرزمین آفریقای مرکزی ـ (11 آگوست) به چاد مستعمره دیگر خود استقلال داده بود.
      
      
 • 1960:   مکالمه دو طرفه تلفني از طريق ماهواره بالوني «ايکو ـ 1» عملي شد.
      
      
 • 1966:   در این روز اعلام شد که کمیته مرکزی حزب کمونیست چین ـ حزب حاکم، طرح مائو تسه دونگ رهبر کشور را با هدف زدودن کامل تفکّر کاپیتالیستی و برتری جویی فردی از فرهنگ چین و طرد مقامات دولتی که تفکر کاپیتالیستی در آنان مشاهده شده بود تصویب کرد که گام تازه انقلاب چین بشمار رفته است. دیری نگذشت که در اجرای این مصوّبه، انقلاب فرهنگی چین آغاز شد.
      
      
 • 1985:   در این روز در لندن اعلام شد که در یک بیمارستان این شهر یک عمل جراحی تعویض قلب و ریه روی یک کودک 3 ساله انجام شده است. این نخستین بار بود که تعویض قلب و ریه در یک عمل جراحی انجام شده بود که صفحه تازه ای در تاریخ علم پزشکی بشمار آورده شده است. این کودک از جمهوری ایرلند به انگلستان منتقل شده بود. این عمل تعویض قلب و ریه توأما، موفقیت آمیز اعلام شده بود.
      
      
 • 2015:   در یک انفجار انتحاری کامیونی در بغداد 76 تَن کشته و 212 نفر مجروح شدند.
      
      
 • 2020:   امارات عربی متحده و اسرائیل مناسبات سیاسی با یکدیگر برقرار کردند.
      
       •  

  مطالعه اين سايت و نقل مطالب آن با ذكر ماخذ (نشاني کامل سايت و نام مولف آن) آزاد است، مگر براي روزنامه هاي متعلق به دولت و دستگاههاي دولتي؛ زيرا كه مولف اين سايت اكيدا «روزنامه نگاري» را كار دولت نمي داند. روزنامه عمومي به عنوان قوه چهارم دمكراسي بايد كاملا مستقل از دولت و سازمانهاي عمومي باشد تا بتواند رسالت شريف خود را به انجام برساند.


   تماس با مولف:

  editor (a) iranianshistoryonthisday.com
  n.keihanizadeh (a) gmail.com