Iranians History on This Day
روز و ماه خورشيدي و يا ميلادي مورد نظر را انتخاب و كليد مشاهده را فشار دهيد
ميلادي
   خورشيدي

 
6 اوت
 
جستجو:

 
 


 هديه مولف

اين سايت مستقل و بدون كوچكترين وابستگي؛ هديه ناچيز مولف كوچك آن به همه ايرانيان، ايراني تبارها و پارسي زبانان است كه ايشان را از جان عزيزتر دارد ؛ و خدمتي است ميهني و آموزشي كه خدمت به ميهن و هموطنان تكليف و فريضه است كه بايد شريف و خلل ناپذير باشد و در راه انجام تكاليف ميهني نياز به حمايت مادي احدي نبايد باشد، و نخواهد بود. انتخاب موارد براي نگارش و عرضه در سايت نظرشخص مولف است.
 

 


   لينک به اين صفحه  

مهمترين رويدادهاي ايران و جهان در طول تاريخ در اين روز 6 اوت
ايران
نتيجه مماشات: مرگ عَمروليث از گرسنگي در زندان خليفهِ عباسي
ششم آگست سال 901 ميلادي عَمرو ليث صفّار كه پس از مرگ برادرش يعقوب برجاي او نشسته و برخلاف برادر، با خليفه عباسي راه مماشات درپیش گرفته بود، در زندان خليفه در بغداد از گرسنگي درگذشت. عَمرو از سال 858 بر جاي برادر نشسته بود. خليفه كه عَمرو را توسط ديگران به چنگ آورده و به زندان افكنده بود، به زبان (ظاهرا) قول آزاد كردن وي را در زماني که تعيين خواهد شد داده بود، ولي قلبا مايل به اين عمل نبود و چون زندانبان به ميل باطني خليفه پي برده بود جيره غذايي «عَمرو» را هر روز كمتر مي كرد تا از گرسنگي درگذشت.
     يعقوب ليث صفّار ـ «قهرمان استقلال ایران زمین» که از سیستان (افغانستان امروز) برخاسته بود حاضر به سازش با خليفه عباسي نشده بود و مورخان درباره سرانجام كار «عَمرو» نوشته اند: "اين بود نتيجه سازش با اِبليس (حيله گر و ظالم)، نباید بر سر هدف ایدئولوژیک حتی موقتا سازش کرد، ترسوها نباید صاحب مقام رفیع شوند زیراکه ترسوها اهل سازش و مماشات هستند و ...".
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
... و به اين ترتيب ارمنستان استقلال يافت ـ نگاهی کوتاه به برخی تحولات آن
ششم آگوست سال 885 ميلادي (15 اَمُرداد) اَرمنيان كه در آن زمان در منطقه وسيعي در جنوب غربي قفقاز و سراسر شرق آناتولي (تركيه امروز) ازجمله منطقه دریاچهِ «وان» سكونت داشتند، 134 سال پس فروپاشيدگي امپراتوري ايران و احساس ضعف و فتور در حكومت روم شرقي (قسطنطنيه)، استقلال کامل سرزمين خود را اعلام داشتند. اين رويداد در 28 ماه می 1918 (با استفاده از فرصت جنگ داخلي روس ها که درپي انقلاب بُلشِويکي 1917 آغاز شده بود) و21 سپتامبر1991(با استفاده از وضعیت داخلی اتحاد شوروی، تضعیف حزب کمونیست و کرملین ناشي از اشتباهات گورباچف) عينا تکرار شد.
    ارمنستان عهد باستان (اورارتو) پیش از هخامنشیان، متحد دولت ایرانیِ ماد به پایتختی همدان بود که در دوران هخامنشیان وابسته شد و یک ساتراپی ایران نام گرفت (ساتراپی هَرمی نویا). در دوران اشکانیان این وابستگی به ایران (دولت تیسفون) به صورت نوعی کنفدراسیون درآمد و تنها رئیس کشورِ ارمنستان باید تأیید مجلس بزرگان (سنای ایران) را می داشت. نیروهای مسلح ارمنستان یک سپاه ایران خوانده می شدند. در دوران اشکانيان، بسياري از افسران ارشد ارتش ايران از ارمنيان بودند.
     ارمنيان تا پايان عُمر ساسانيان هم به نوعي وابسته به ايران بودند که پس از افتادن ايران به دست عربِ مسلمان، به سوي دولت روم شرقي (قسطنطنيه ـ استانبول) گرايش يافته بودند. در تابستان 885 پس از اینکه احساس کردند که دولت قسطنطنیه که متصرفات جنوبی آن (سوریه و ...) در دست عرب و مهاجران از شبه جزیره عربستان باقی مانده است در ششم آگوست این سال اعلام استقلال کردند، امّا چند قرن بعد که ایران دوباره یکپارچه و قدرتمند شد به ایران پیوستند و این پیوستگی تا قرارداد تُرکمن چای ادامه داشت. ارمنستان در سه دهه اول قرن نوزدهم و در پي شکست هاي نظامي ايران از روسيه به تصرف روس ها درآمده و طبق قراردادهاي گلستان و ترکمنچاي، هربار يک قسمت از آن به امپراتوري روسيه واگذار شده بود. «تاريخ» نشان داده است كه ارمنيان در هر شرايطي همواره متحد و دوست ايرانيان بوده اند.
     ارمنستان در عين حال نخستين كشور مسيحي جهان بشمار مي آيد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
غفلت و خيانت بود که در اَمُردادماه 1320 (آگوست 1941) مسير تاريخ ايران را تغيير داد
Anthony Eden
ششم آگوست 1941 (15 امرداد 1320)، پس از رسيدن افراد لشكر 9 هند مركب از نظاميان انگليسي و هندي به بصره و 18 روز پس از صدور التيماتوم هاي لندن و مسكو خطاب به ايران، انتوني ايدن وزير امور خارجه وقت انگلستان پارلمان اين كشور را براي حمله نظامي به ايران (تلويحا) توجيه كرد.
     ايدن كه در اين روز در جلسه پارلمان حاضر شده بود گفت كه ايران به سنگرگاه ستون پنجم آلمان تبديل شده و گروهي از آلماني ها با برنامه و طرح ويژه به ايران اعزام شده اند و خودرا براي ضربه زدن به منافع حياتي و ديرين انگلستان در آسياي غزبي آماده مي كنند، بسياري از ايرانيان از جمله برخي مقامات دولتي را با خود همراه ساخته اند و ايرانيان فارغ التحصيل مدارس عالي آلمان هم با آنان هستند. ايران كه طبق گزارش هاي دريافت شده، با هيتلر ساخت و پاخت هاي نظامي محرمانه دارد به صورت يك مركز نظامي و جنگ نامرئي عليه ما درآمده است.
    ايدن بدون وارد شدن به جزئيات (زيرا كه جلسه پارلمان علني بود) خطاب به نمايندگان گفت: تنها به اين رقم توجه و روي آن تأمل كنيد كه در سال جاري (1941)، دانشكده افسري ارتش ايران يكهزار فارغ التحصيل داشته است!.
     مورخان تاريخ جنگ جهاني دوم عموما در تاليفات خود نوشته اند كه با وجود انتشار مذاكرات جلسه پارلمان انگلستان در روزنامه هاي اين كشور كه بايد مقامات دولت ايران، آن را يك هشدار تلقي و کشور را آماده دفاع مي كردند، در تهران حركتي مشاهده نشد و امور حالت عادي را از دست نداد و اين وضعيت دال بر آن است كه مقامات مربوط، جزئيات اظهارات ايدن و منظور از آن را به رضاشاه كه فرمانده كل قوا نيز بود منتقل نكرده بودند!. روزنامه هاي تهران كه عمدتا اخبار خارجي خودرا از خبرگزاري تحت كنترل دولت (آژانس پارس) دريافت مي كردند، از انتشار مشروح مذاكرات پارلمان انگلستان غفلت كرده بودند! و يا تعمد داشتند كه راه خيانت بازماند و افراد ارتش انبوه ايران در زماني كه به آنان نياز بود مرخص شدند و به خانه هايشان رفتند و كشور بزرگ و كوهستاني ايران توسط چند هزار نظامي درجه دوم و فرسوده خارجي و بدون مقاومت چشمگير اشغال شد و مسير تاريخ آن تغيير كرد. تنها لشکر کرمان (لشکر 7 پياده)، واحدهاي نظامي کرمانشاه و نيروي هوايي ايرانِ وقت يک مقاومت کوتاه مدت از خود نشان دادند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
نقشه جغرافیاییِ چاپِ توطئه گران تجزیه ایران که رئیس وقت کشور در اَمُرداد 1353 آن را مطرح کرد
در پی انتشار سخنان شاه (پهلوی دوم) در 12 اَمُرداد 1353 در نشست رامسر که از توطئه تجزیه ایران و چاپ نقشه جغرافیایی مربوط و انتشار آن خبر داده بود که تیتر اول شماره های آن روز نشریات تهران قرار گرفته بود، روزنامه اطلاعات دو روز بعد این نقشه جغرافیایی توطئه گران را به دست آورد و تمامی قسمت بالای صفحه اول شماره 15 اَمُرداد 1353 خود را با هدف دادن هشدار به ایرانیان، به چاپ آن اختصاص داد تا آماده درهم شکستن توطئه باشند.
    در زیر کُپی قسمت بالای صفحه اول شماره 15 اَمُرداد 1353 روزنامه اطلاعات درج شده است:
    


 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
کناره گیری هویدا پس از 12 سال و 187 روز نخست وزیری ـ گرفتن اندرز از تاريخ معاصر ايران
اميرعباس هويدا
15 اَمُرداد (ششم آگوست 1977) امیرعباس هویدا پس از 12 سال و 197 روز نخست وزیری، از این سمت کناره گیری کرد و روز بعد جمشید آموزگار رئبس حزب رستاخیز و وزیر مشاور وقت، نخست وزیر شد و هوشنگ انصاری را وزیر اقتصاد و دارایی کابینه خود کرد. در همین روز (16 اَمُرداد) هویدا وزیر دربار شد و محمد باهری معاون وزارت دربار به حزب رستاخیز رفت و رئیس این حزب شد.
     تفسیرنگاران اروپایی همان روز ضمن بررسی تحولات ایران اشاره کرده بودند که در تغییرات کابینه ایران، نظرات جیمی کارتر (رئیس جمهور وقت آمریکا) که تحت تاثیر حرف های سران اتحادیه های دانشجویان ایرانی مقیم آمریکاست [که منظما با او و مشاورانش ملاقات داشتند] تا حدّی رعایت شده است.
     تاريخ معاصر ايران و عمدتا تاريخ 170 سال اخير اندرز مي دهد که بزرگان ایران باید همواره بر رويدادهاي اين دوران مرور داشته باشند تا فريب قدرت ها را نخورند. رقصیدن به ساز خارجی سهم بزرگی در پدیدآوردن مسائل ایران داشته و نیز غفلت از استفاده از فرصت هایی که رویدادهای جهانی به دست داده بودند. رضاشاه پهلوی همینکه خواست به ساز لندن نرقصد بیرونش کردند. اشتباه رضاشاه این بود که همان رجال عصر قاجاریه را که شهرت ارتباط با خارجی داشتند مقام داده بود. مصدق نه تنها نفت را ملّی کرد بلکه کوشید به نفوذ خارجی در ایران پایان دهد و دمکراسی برقرار کند ولي اواخر کار به واشنگتن نزديک شد. اگر شاه فريب دولت لندن را نخورده بود و علي اميني دو سال ديگر در رأس دولت بافي مانده بود وضعيت چيز ديگري بود. به شاه و بويژه پس از برگزاري جشن 2500 ساله شدن ايرانِ واحد به شاه گفته بودند که اگر و از طریق ایجاد «تحوّل» مسئله دمکراسی را حل نکند؛ انقلاب روی خواهد داد و ... که جز سخن گفتن از دمکراسي در سخنراني هايش اقدامي نکرد.
    در سال 1979 تفسیرنگاران آمریکایی تورّم پول پس از خروج ايران از استاندارد طلا و بازشدن دست بانک مرکزي در چاپ اسکناس و دادن به دولت براي خرج کردن، گسترش شکاف طبقاتي پس از ورود دلارهاي نفتي از اکتبر 1973 و نيز فرار دلارهاي نفتي از کشور توسط ثروتمندان تازه به دوران رسيده را در ایران که نارضایی ایجاد کرده بود دلیل عمده تغییرات داخلی این کشور به دست داده بودند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزي که تره کی از طرح ايجاد جامعه مشترک المنافع ایران و افغانستان سخن گفت و ...
نورمحمد تره کي
15 امُرداد 1357 (آگوست 1978) نورمحمد تره کی رئیس شورای انقلاب و رئیس دولت جمهوری دمکراتیک افغانستان در یک سخنرانی عمومی ضمن قدردانی از شاه ایران که نظام تازه (کمونیستی) افغانستان را سریعا به رسمیت شناخته بود گفت که دو ملت ریشه و تاریخ واحد، فرهنگ و خصلت های مشترک دارند و طرح 20 ساله ایجاد یک جامعه مشترک المنافع [طبق برخی نوشته ها؛ کنفدراسیون] از دو کشور همچنان روی میز است، باید آثار استعمار از منطقه زدوده شود. استعمار اروپایی (لندن پس از سازش با مسکو) در قرن گذشته (قرن نوزدهم) ما را (ایرانی تبارها) را از هم جداکرده است. «وحدت» خواست مردم است و دولت ها نمی توانند برای مدتی طولانی مانع تحقق آن شوند. یک اثر تلخ سیاست استعماری لندن جداکردن پشتونها از یکدیگر با ترسیم خط مرزی «دوراند» است و من (تره کی و یک پشتون) اندیشه ایجاد یک پشتونستان (پختونستان) را در آن سوی خط دوراند (وزیرستان و ... پاکستان) می پسندم. من همچنین از فکر بین الاسلامی شدن حجاز (زادگاه اسلام) حمایت می کنم.
    تره کی با بیان این مطالب، دشمنی لندن، ریاض و اسلام آباد را با خود و دولت اش برانگیخت. لندن دولت واشنگتن را تحریک به مبارزه با نظام کمونیستی کابل کرد؛ کودتای حفیظ الله امین سازمان داده شد، مسکو مداخله کرد، طالبانِ پشتون (حامی القاعده) و مجاهدین تاجیک به وجود آمدند و دولت سعودی کمک مالی به آنها را آغاز کرد و ... و نتیجه اش تغییر وضعیت بود. با وجود این، هنوز مسئله جداکردن قبایل پشتون با کشیدن مرز انگلیسی «دوراند ـ دورَند» حل نشده است و نزدیک به سی میلیون پشتون به نام پاتان در پاکستان زندگی می کنند.
     [برای نخستین بار در جهان اسلام، مطبوعات و مقامات تهران در دی ماه 1322 = ژانویه 1944 و در پی اعدام یک زائر ایرانی به نام ابوطالب یزدی در کشور سعودی و قطع روابط ایران با آن کشور به موضوع بین الاسلامی شدن مکّه اشاره کرده بودند. استالین در سال 1945 و چند ماه پس از مذاکرات روزولت با ابن سعود در عرشه ناو کوینسی، بر آن موضوع تاکید کرده بود].
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
لزوم رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی ـ نشان دادن راهِ به نظر درست، انتقاد نیست [دلسوزی است]
دکتر هوشنگ طالع نویسنده، پژوهشگر و ناسیونالیست بنام در یادداشت شماره 441 خود مورّخ 8 اَمُردادماه 1394 نوشته است: "اصل هفتاد و هفتم قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی صراحت دارد که عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد" و "اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی با عباراتی روشن و واضح می گوید که امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده‌ی قانونی او است." و به زبان ساده تر، هر توافق و قول و قرار با خارجی که مستلزم اجرا باشد، نخست باید به تصویب مجلس و پس از آن به امضای رئیس جمهور برسد تا اجرایی شود و حتی موافقت نامه و عهدنامه نام گیرد. در غیر این صورت، اجرای آن ایجاد مسئولیت می کند. باید توجه داشت که نشان دادن راهِ به نظر درست، انتقاد نیست [دلسوزی است].
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
تصمیمات 14 اَمُرداد 1397 دولت برای ساماندهی بازار ارز ـ فعال شدن دوباره صرّافی ها ـ اختصاص داده شدن ارز دولتی تنها به واردات کالای اساسی
طبق تصمیمات جلسه عصر یکشنبه ـ 14 اَمُرداد 1397 هیأت وزیران به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی مقرّر شد که ارز کالاهای اساسی و دارو به نرخ رسمی تأمین شود. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است فهرست کالاهای اساسی را بازنگری و به روز رسانی کند و نظارت لازم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی و دارو بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خُرده فروشی (از تأمین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده) به عمل آورد. بر پایه این تصمیمات که پس از بررسی پیشنهادهای رئیس تازه بانک مرکزی (عبدالناصر هِمّتی) اتخاذ شدند همچنین همه صرّافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خُرد، نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی اقدام کنند. فروش ارز توسط صرّافی‌های مجاز، مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم امکان پذیر خواهد بود. طبق این مصوبات، ورود ارز به صورت اسکناس و نیز طلا به داخل کشور بدون محدودیت، برپایه ضوابط و مقررات بانک مرکزی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است و واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود.
    تأمین ارز برای واردات بقیه کالاها، در بازار دوم ارز از محل ارز حاصل از صادراتِ کالاهای غیرنفتی (به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) و خدمات تأمین می شود. معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و وارد کنندگان از طریق بانک‌ها و صرّافی‌های مجاز صورت می‌گیرد و نرخ ارز در این بازار (بازار ثانویه) بر اساس قاعده عرضه و تقاضا به دست می‌آید. این نرخ، به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رسانی می‌شود. صادرکنندگان باید تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند.
    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی (به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک‌های عامل اقدام کند (بازکردن حساب سپرده ارزی در بانک ها). بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن جذب سپرده‌های فوق‌الذکر (سپرده گذاری ارزی)، مجاز خواهد بود حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود ارزی و پرداخت سود متعلّقه به این سپرده‌ها و همچنین کارمزد به بانک‌های عامل عمل کند.
    روزنامه های تهران که شمار آنها از رقم 20 تجاوز می کند تصمیمات ارزی هیأت وزیران را به صفحات اول شماره های دوشنبه 15 اَمُرداد 97 برده بودند که کُپی تیترهای شماری از آنها از باب نمونه در زیر آمده است. انتشار گزارش مربوط به تصمیمات ارزی دولت، همزمان بود با انتشار اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در مورد بازداشت چند متهم ارزی و نیز بازداشت احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی که به گزارش برخی از رسانه ها برادر زاده يک مقام ارشد وزارت امورخارجه است.
    


 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
جزئیات تصمیمات ارزی دولت از زبان رئیس بانک مرکزی در مرداد 97 ـ بازشدن دست صرّاف ها ـ شناور شدن ارزها ـ حذف ارز مسافرتی، لغو قاچاق ارز و ...
عبدالناصر هِمتّی


    در پی انتشار تصمیمات ارزی دولت که وعده آن از قبل داده شده بود، عبدالناصر هِمتّی رئیس وقت بانک مرکزی (و در آن زمان؛ رئيس جديد) یکشنبه شب ـ 14 اَمُرداد 1397 در یک برنامه رسانه ای درباره این تصمیمات توضیح داد و نخست از اینکه این مقام به او واگذار شده است ابراز شادمانی کرد و گفت: خوشحال هستم در جایی قرار گرفته ام که بتوانم به ملت مان خدمت کنم و خدمت به مردم، یکی از آرزوهای همیشگی من بوده است. نظام تکلیف کرد که این مسئولیت را برعهده گیرم.
    به اظهار همتی، در چندماه گذشته همه کالاها بر اساس نرخ ترجیحی ـ دلار 4200 تومانی که در آن روز به 4400 تومان رسیده بود، وارد کشور شده است و با توجه به اینکه خرید و فروش ارز ممنوع بود، در حاشیه این بازار، نرخی پدید آمده بود که بر کل اقتصاد ایران سایه افکنده بود، ضمن اینکه رانت هایی نیز در راستای ارز 4200 تومانی شکل گرفته بود، که اقدامات قضایی در رابطه با تخلفاتِ صورت گرفته در این بخش در حال انجام است. قبلاً در بازار اولیه و بازار ثانویه تخلّفاتی در حوزه تخصیص ارز دولتی رخ داده بود، و چون حجم کالا زیاد بود کنترل هم سخت بود. اینک که ارز دولتی محدود به کالاهای اساسی و ضروری، شده است کنترل کارآمد خواهد بود.
    همّتي گفت: شرایط اقتصادی ایران خوب است، از نظر تراز ارزی نیز تراز، مثبت است و مشکلی برای اقتصاد کشور پیش نیامده است، و بنابراین اشکالی ندارد که بازار ارز را باز کرده و اجازه دهیم که فعالان اقتصادی با هم آزادانه کار کرده و بازار ارز را عمق بخشند و شفّاف کنند.
    همتی گفت که بهای کالاهای اساسی تا پایان فروردین 1398 بدون تغییر باقی خواهد ماند و ارز هم تا همان زمان به نرخ دلار 4200 تومانی در اختصاص آنها قرار می‌گیرد ـ البته نظارت کافی نیز صورت خواهد گرفت که انحراف در این زمینه وجود نداشته باشد. بر این اساس، وزیران وزارتخانه های مربوط قول داده اند که نظارت کافی داشته باشند.
    همتی درباره بازار ثانویه ارزها گفت: قرار بر این بود که بیست درصد از صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات خود را به بازار ثانویه ارایه کنند، که دیدیم این بازار به صورت کامل شکل نگرفت، اما طبق تصمیمات تازه ارزی، به استثنای کالاهای اساسی، همه کالاهای دیگر باید از این بازار «تأمین ارز» شوند و بر این اساس، واردکنندگان بر مبنای ثبت سفارش که امری ضروری است، از این بازار تأمین ارز خواهند شد. پتروشیمی‌ها، فولاد کارها، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی مجموعا به عنوان عرضه کنندگان ارز در بازار ثانویه عمل خواهند کرد و نرخ برابری ارز هم بر پایه قاعده «عرضه و تقاضا» است، البته عرضه و تقاضا به صورتی نخواهد بود که ما آن را رها کنیم. معتقدیم که قواعد «بازار» کار خود را خواهد کرد، لذا در نرخ دخالت نخواهیم کرد، اما در مواقع ضروری و مقتضی و فقط در مواردی که احساس کنیم ضرورت است وارد می شویم. ارز بانک مرکزی به موقع حضور خواهد یافت و بازار را هدایت خواهد کرد، پس «نرخ شناور ارزها» مدیریت شده خواهد بود.
    رئیس کل بانک مرکزی گفت: صادرکنندگان، اگر ارز خود را در مدت زمان تعیین شده به بازار ثانویه ارایه نکرده باشند، باید مابه التفاوت را با نرخ بازار آزاد که شکل خواهد گرفت، به حساب خزانه واریز کنند. دولت در مورد نرخ دخالت نمی کند و این نرخ را اعلام نخواهد کرد، بنابراین، «بازار آزاد» نرخ ارزها را شکل خواهد داد، ضمن اینکه مطمئن باشید که نرخی که در این بازار شکل خواهد گرفت، به خاطر عمق زیاد بازار ثانویه جدید، قطعا نرخی بهینه خواهد بود.
    همتی گفت: امیدواریم نیاز به دخالت «ارز بانک مرکزی» را در بازار نداشته باشیم، اما تأکید ما این است که بازار باید خود را کنترل کند. سیاست من اضافه کردن ذخایر ارزی بانک مرکزی است و امیدواریم که از این ارز مداخله ای استفاده نکنیم.
    رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد صادرکنندگان ارز خود را وارد بازار کنند؟، گفت: دوره اول [چند ماه گذشته] صادرکنندگان این کار را نکردند که اشتباه از آنان بود. در این دوره مابه التفاوت را از آنها می گیریم و حتما باید به خزانه برگردانند.
    وی همچنین اظهار داشت: آن دسته از کالاهایی که در وزارت مربوط (صنعت و تجارت) ثبت سفارش خواهند شد، از بازار ثانویه تأمین ارز خواهند کرد؛ لذا اولویّت بندیِ دو و سه نیز نخواهیم داشت.
    همتی گفت: اگر از مصرف کنندگان حمایت کنیم، به طور خود به خودی تولیدکنندگان نیز حمایت خواهند شد. نرخ ارز دولتی و ازجمله دلار 4200 تومانی به دست تولیدکنندگان نمی‌رسید. می دانیم که نرخ دستوری، عاری از رانت و فساد نخواهد بود.
    رئیس تازه بانک مرکزی گفت: یکی از مشکلات کنونی، تأمین ارز در مصارف مسافرتی و پزشکی و از این قبیل بود و به عبارت دیگر؛ گرفتن ارز برای مسافرت و درمان سخت بود. همچنین قاچاق اعلام کردن ارز برای عده ای مشکل جِدّی به وجود آورده بود که به تصمیم رئیس جمهور لغو شده است؛ خرید و فروش ارز از صرافی ها از این به بعد آزاد است و دیگر قاچاق محسوب نمی شود. برای رفع این قبیل مشکلات تصمیم دولت بر این قرار گرفته است که خرید و فروش ارز در صرّافی ها مجاز باشد. همه صرّافی ها خرید و فروش ارز خواهند داشت و برای سفرهای خارجی و خدمات نیز تأمین اسکناس خواهند کرد. امید است صرّافی‌ها که مدتی است فعالیت ِشان تعطیل بود، به دولت و مردم کمک کنند تا این بازار شفّاف شود و نیازهای واقعی مردم را با نرخ ارزی که در بازار ثانویه شکل خواهد گرفت، تأمین کنیم. صرافی ها، خرید و فروش خُرد انجام می دهند، خرید و فروش تا ده هزار دلار نیز مجاز است. ‌صرافی ها حتما باید خود را با بازار ثانوی یکی کنند. در بازار ثانوی، تسویه حساب ارز صرّافی ها نیز صورت می گیرد. در این میان صادرات غیرنفتی ـ غیر از پتروشیمی ها و مواردی از این دست، می توانند تامین کنندگان ارز صرافی ها باشند. اگر این روند صادرات پتروشیمی پیش رود، به 40 میلیارد دلار در سال جاری خواهیم رسید؛ چراکه در 4 ماهه نخست سال جاری، 15 میلیارد دلار صادرات پتروشیمی داشتیم.
    همتی گفت: اختلاف نرخ اسکناس (پول نقد خارجی) و حواله در بازار تا حدی معقول (درصدی کم) قابل قبول است؛ نرخ بازار از ادغام بازار ثانویه و سامانه نیما به دست می‌آید. ما مشکلی برای ارز نداریم حتی در صورت تحریم.
    وقتی که خرید و فروش ارز محدود شده بود، فشار روی معاملات سکه افتاد؛ اما با اجرای تصمیمات تازه، بازار سکه نیز فرو خواهد ریخت.
    تغییرات نرخ ارز در چندماه اخیر، اثرات خود را بر روی «تورّم» تخلیه کرده است؛ مسکن، خودرو و برخی کالاها گران شده اند. اگر نرخی که در بازار شکل خواهد گرفت که البته با نرخ قبلی تفاوت بسیار خواهد داشت، متعادل باشد، درصد تورّم متعادل خواهد بود. ما با این سیستم بر بازار ارز سوار خواهیم شد. با کنترلی که خواهیم داشت امکان خروج سرمایه نخواهیم داشت. ما واردات ارز به کشوررا از سوی صرّافی ها، مجاز اعلام کرده ایم که هم طلا و هم اسکناس می توانند وارد کنند. اگرچه این کار در تخصّص صرّافی ها است ولی اشخاص حقیقی نیز می توانند ارز و طلا وارد کنند. دولت به هر کسی که توانایی واردات طلا داشته باشد، اجازه آن را می دهد. این در حالی است که با رئیس سازمان بورس نیز صحبت کرده ایم که می خواهیم بازارهای ثانویه را از طریق بازار باز و بازارهای موازی کنترل کنیم. یعنی بازار مالی را در کنار بازار ثانویه قرار خواهیم داد و از ابزارهای بازارهای مالی استفاده بهینه خواهیم کرد؛ ضمن اینکه برای استفاده از بازارهای مالی نیز ظرف دو هفته آینده تصمیمات خود را اعلام خواهیم کرد.
    همتی گفت که فردا (امروز ـ دوشنبه 15 اَمُرداد 1397) با صادرکنندگان و صرّاف ها جلسه برگزار خواهیم کرد و اجرای بسته (تصمیمات ارزی دولت) را به روز سه شنبه (16 اَمُرداد 1397) موکول خواهیم کرد.
    همتی همچنین گفت: بانک مرکزی مجاز شده است که سپرده های ارزی مردم را جذب کند و بانک های عامل نیز مجاز شده اند که سپرده های ارزی را به عنوان عامل بانک مرکزی جذب کنند و البته نرخ سود را نیز ابلاغ خواهیم کرد. برخی از بانکها در سال های پیش در مورد سپرده های ارزی به مردم جفا کردند. ما این اطمینان را به مردم می دهیم که از سپرده های ارزی سود بگیرند و ارزش روز دارایی خود را حفظ کنند.
    مردم هم باید دولت را کمک کنند؛ چراکه تلاش دولت برای رفاه مردم است و باید مشکلات را حل و فصل و فشارهای بین المللی را خنثی و بی اثر کند. همه باید به دولت کمک کنیم. قبول کنیم که دشمن از تحریکات دست برنداشته. ما در شرایطی هستیم شبیه جنگ اقتصادی و آمریکا تحریم ها را برقرار کرده و تلاش بر افزودن آنها دارد ولی آنچنان دارای اقتدار هستیم که در همان روز تجدید تحریم ها بازار آزاد ارز باز می کنیم.
    همّتی گفت: در کشورهای پیشرفته هم مشکلات مالی وجود دارد، ما کنترل خواهیم کرد. من در جایی که ضروری باشد حتما موضوع را به مردم توضیح خواهم داد. در این شرایط سخت، این مسئولیت را قبول کردم و تمام داشته های علمی خود را به کار خواهم بست و اعتماد عمومی به بانک مرکزی را باز خواهم گرداند.
    رئیس بانک مرکزی در پاسخ به یک پرسش گفت: افرادی که بلیت مسافرت خارج تهیه کرده اند برای روزهای پیش رو، حتما ارز خود را به نرخ قبلی دریافت خواهند کرد. ولی، از این پس ارز مسافرتی معنا نخواهد داشت و ما ارز مسافرتی نخواهیم داشت.
    همتی سپس به بازار پول پرداخت و گفت: من در مورد بازار سرمایه ایده ها دارم و البته سهامداران بازار سرمایه مطمئن باشند که در کنار آنها هستم. من 15 سال در این سمت بوده ام که به آن تعلق خاطر دارم.
    همتی با بیان اینکه تنها ده روز است که به بانک مرکزی آمده است گفت: روابط من با بانکی ها خوب است و با بانکها رفاقت دارم، البته نظارت حرفه ای را نیز اِعمال خواهم کرد و اگر تخلّف کنند، حتما برخورد خواهم کرد، و در رابطه با سود و اضافه برداشت، بزودی با بانکها صحبت خواهم کرد. بانک مرکزی وظیفه دارد که ارزش پول ملی را حفظ و تورّم را کنترل کند. پس از ساماندهی بازار ارز، به بانک ها، سود سپرده ها و حفظ قدرت خرید پول ملی (ریال) خواهیم پرداخت.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
درباره يارانه کاغذ و حذف صِفرها؛ دو تيتر از دو روزنامه تهران، شماره هاي 15 اَمُرداد 1398

    


 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
تيترِ گزارش ازدواج و طلاق در 13 اَمُرداد 1398

    


 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
اعلام سیاست ها و وعده های آیت الله رئیسی در مراسم سوگند در مجلس ـ متن اظهارات او و اعلام آغاز گام دوم انقلاب
به گزارش خبرگزاری های تهران؛ از ساعت 17 پنجشنبه 14 مرداد 1400، در مجلس شورای اسلامی و با حضور سران قوای سه‌گانه و مقامات ارشد کشوری و لشکری و همچنین میهمانان خارجی، مراسم تحلیف آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور دولت سیزدهم برگزار شد. رئیس جمهوری افغانستان، رئیس جمهوری عراق، نخست وزیر ارمنستان، نخست وزیر سوریه، نخست وزیر الجزایر، «نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق، رئیس دومای روسیه، رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان، رئیس مجلس ترکیه، رئیس سنای پاکستان، رئیس مجلس جمهوری آذربایجان، رئیس پارلمان فدراسیون آفریقای جنوبی، دبیرکلِ اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی، نماینده دبیرکل سازمان ملل، «انریکه مورا» معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، «اشتفان کلمنت» سفیر اتحادیه اروپا در وین، فرستاده رئیس‌جمهوری کره جنوبی ازجمله مقامات خارجی بودند که در این مراسم حضور داشتند. این مراسم را حدود 170 روزنامه نگار که در میان آنان حدود صد روزنامه نگار از کشورهای دیگر بودند حضورا پوشش می دادند.
    آیت الله رئیسی پس ادای سوگند ضمن سخنانی که با سلام بر ملت ایران آغاز شد گفت:
    طلوع انقلاب اسلامی ایران، سرفصل نوینی از آزادی، مشارکتِ سیاسی و مردم‌سالاری را در تاریخ کشورمان به ثبت رسانید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی، در اصل ششم، همه نهادهای حاکمیتی را محصول اراده و رأی مردم دانسته است. اینک، در چهاردهم مرداد 1400، بار دیگر اراده ملت تجلّی پیدا کرده است تا این خدمتگزار، به آرمان‌های والایی سوگند وفاداری یاد کند که 43 سال پیش، توسط مردم ایران به رهبری امام خمینی به ثمر نشست.
    مردم برای پیمودن مسیر نورانی انقلاب، عزمی راسخ دارند. اراده آنها، قرارگرفتن کشور در مسیر عدالت و پیشرفت و آزادی و عزّت است.
    سرنوشت ایران بزرگ، به همت امتِ تاریخ‌ساز و به رهبری امامِ خداشناس، متحول گردید و ملت ایران، به واسطه انقلاب اسلامی، زنجیرِ اسارتِ زورگویان را از دست و پای خود باز کرد و بر سرنوشت خود حاکم گردید. در برابر شرق و غرب ایستاد تا ثابت کند مردمسالاری دینی، شیوه نوینی از حکمرانی است که می‌تواند «استقلال و آزادی»، «دین و دنیا» و «سنت و پیشرفت» را در کنار هم، به ارمغان بیاورد.
    ایرانِ بزرگ، ایرانِ پُرافتخار و ایرانِ تاریخ‌ساز، در حالی وارد قرن جدید [قرن جدید هجری خورشیدی] می‌شود که بیش از چهل سال است خورشیدِ مردم‌سالاری دینی در آن طلوع کرده و اکنون در دوره تعالی و تکمیل حرکت خود ـ در آغاز گام دوم قرار دارد.
    دولتِ جدید، امروز بر بلندایی ایستاده که تمدنی با چندین هزار سال پیشینه، آن را ساخته است. فرهنگی که قرن‌ها در تاریخ بشریت، پیشرو بوده و با ترکیبِ یکتاپرستی و پیشرفت، الگویی از زیست معنوی را ارائه داده است. فرهنگ و تمدن ایرانِ بزرگ، آنگاه که پذیرای اسلام شد، همین الگویِ پیشرفت را بازآفرینی کرد و سرآمد دانش و ادب جهان گردید.
    ملتِ بزرگ ِایران، اکنون بر فراز این قلّه بلند ایستاده و خشنود از انتخاب‌های تاریخی خود، به چشم اندازِ امیدبخشِ پیش رویِ کشور، می‌نگرد ـ ایران جدید، ایران قرن پانزدهم.
    در طلیعه‌ی قرنِ جدید و آغاز گام دوم انقلاب، بسیار مفتخرم که به واسطه رأی ملت قهرمان ایران و از سوی آنان به نگاهبانی از چنین میراث گرانبهایی موظف شده‌ام.
    اراده ملت بزرگ ایران، در حالی این حماسه بزرگ را آفرید و جلوه‌ای رَشک‌برانگیز از نظام مردم‌سالاری دینی را در تاریخ معاصر، به رخ جهانیان کشید که در اوج دشمنی بدخواهان ملت ایران از تحریم‌های ناجوانمردانه اقتصادی تا جنگ روانی گسترده و دشواری‌های ناشی از شیوع گسترده کرونا، قرار داشتیم.
    نیک می‌دانیم که انتخابات، نقطۀ آغازِ مشارکتِ مردم است، نه نقطۀ پایانِ آن؛ و دولت مردمی به دنبال تحقق خواست مردم و پیام آنان در این انتخابات خواهد بود. پیام رأی مردم ایران در حماسه 28 خرداد 1400 [روز رای گیری انتخابات]، پیام تحول‌خواهی و عدالت‌طلبی بود. خواست مردم، استقلال‌طلبی و مقاومت در مقابل زیاده‌خواهی چند قدرت مستکبر و ظالم، در عین تعامل سازنده و گسترده با همه جهان بود.
    مردم، امروز از ما می‌خواهند که به وعده‌ی خود مبنی بر تحقق دولت عدالت‌گستر، فسادستیز و تبعیض‌گریز، دغدغه‌مند و برنامه‌محور، عِلم‌خواه و اندیشه‌پیشه، عمل کنیم.
    مردم از دولتِ برگزیده‌ی خود می‌خواهند مدافع حقوق انسان‌ها در عالَم باشد و به ظلم و بی‌عدالتی و تبعیض در هیچ کجای جهان راضی نشود.
    ما مدافع واقعی حقوق بشر هستیم و سکوت در برابر ظلم و جنایت و تجاوز به حقوقِ انسان‌های بی گناه و بی دفاع را قبول نداریم. ظلم و جنایت چه در قلب اروپا و آمریکا باشد چه در آفریقا و چه در یمن و سوریه و فلسطین، ما در کنار مظلوم خواهیم بود و در داخل هم، مردم و جوانان این مرز و بوم، از ما می‌خواهند که صدای مستضعفین و ولی‌نعمتانِ انقلاب باشیم. مردم می‌خواهند آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی آنها مجدانه پیگیری شود. مردم می‌خواهند که به معنای حقیقی کلمه، انقلاب اسلامی محقّق شود و همه ویژگی‌ها و خصایص انقلاب اسلامی، در ساختارها، فرآیندها و همچنین باورهای دولتمردان مشاهده‌پذیر باشد. مردم می‌خواهند که با رفع تنگناها، معیشت و سفره آنها را بهبود بخشیم و نشاط ملّی و شور اجتماعی را در جامعه بگسترانیم.
    دولت برخاسته از اراده‌ی ملت، برای تأمین منافع مردم و اجرای عدالت، خواهد ایستاد و در این مسیر، خستگی‌ناپذیر، به پیش خواهد رفت. خدمتگزار بیش از 80 میلیون ایرانی هستم. مردمِ ایران، همانانی هستند که بارها و بارها وفاداری خود را به انقلاب در عرصه‌های مختلف اثبات کرده‌اند و امروز نوبت ماست که ادای امانت کنیم.
    دولتِ مردمی، دولت وفاق ملّی است. در دولت مردمی، جناح‌های سیاسی، دسته‌بندی‌های قومی و مذهبی و گروهی رنگ می‌بازد و همه‌ی مردم دست در دست یکدیگر برای تحقق ایران قوی، ذیل پرچم مقدس جمهوری اسلامی هم‌پیمان می‌شوند.
    بیایید تا برای اعتلای اسلام عزیز، برای عزت آیندگان‌مان و برای سربلندی ایران عزیزمان در جهان، دست در دست همدیگر با وحدت و انسجام ملی به پا خیزیم و آرمانِ ایران قوی را محقق کنیم.
    وعده‌های دولت مردمی، وعده‌ی صادق است. ما خود را متعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌دانیم.
    ایجاد شفافیت حداکثری در اقتصاد، خشکاندن ریشه‌های فساد و رانت‌خواری، مقاوم‌سازی اقتصاد در مقابل تَکانه‌ها، مهار تورم و گرانی، تقویت ارزش پول ملی و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور، حمایت از تولید ملی و تلاش برای خودکفایی در تأمین نیازهای اساسی مردم، پیشرفت فناورانه و دانش بنیان، مدیریت بهینه معادن و منابع آب و گاز و نفت کشور، توجه به تغییرات اقلیمی و صیانت از محیط زیست را با قدرت دنبال خواهیم کرد. به فضل پروردگار امیدواریم و آینده‌ای درخشان و در شأن ملت ایران، و ایرانی قوی‌تر از گذشته را در دسترس می‌بینیم.
    دولت مردمی، دولت مدیرانی خواهد بود که دل در گرو منافع مردم دارند و اهتمام اصلی آنها، بسیج توانمندی‌های آشکار و نهفته ملت به‌ویژه جوانان است تا آنان را به میدان کار و تلاش سازنده بیاورند.
    اما لازمۀ تحول، نقدپذیری و تکریم نخبگان و صاحب نظران است. از مردم عزیز استدعا دارم که به‌عنوان مُصلحان دولت عمل کنند و خدمت‌گزاران خود را از پیشنهادها و انتقاداتی که دارند بهره‌مند سازند.
    ما به «حضور مردم در صحنه» و «همدلی و همکاری قوای سه گانه، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح» نیاز داریم. با توجه به شرایط ویژه کنونی، دولت، مجلس و قوه قضائیه، می‌بایست بیش از پیش با یکدیگر همراهی و تعامل داشته باشند و در مسیر خدمت به مردم، از هیچ فرصتی دریغ نکنند.
    معتقدم که موفقیت ملّت ایران فراتر از تدبیر دقیق و تلاش خستگی‌ناپذیر هریک از قوا یا نهادها، نیازمند همکاری ملّی و خِرَد جمعی است که تجلّی آن، در تعامل دولت با سایر قوا و همچنین تعامل وثیق با نخبگان و فرهیختگان خواهد بود.
    در دولت مردمی، همه مؤلفه‌های قدرت ملی کشور تقویت خواهد شد؛ و از همه ابزارهای قدرت ملی از جمله دیپلماسی و تعامل هوشمند با جهان، استفاده می‌کنیم تا منافع و مصالح ملی جمهوری اسلامی ایران تأمین شود. قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه، امنیت‌ساز است. ظرفیت‌های منطقه‌ای ایران، حامی صلح و ثبات در کشورهاست و صرفاً برای مقابله با تهدید قدرت‌های سلطه‌گر و ظالم، به کار گرفته می‌شود. بحران‌های منطقه، باید از طریق گفت‌وگوهای واقعیِ «درون‌منطقه‌ای» و بر اساسِ تأمینِ حقوقِ ملت‌ها، حل‌وفصل شود. من، دست دوستی و برادری به سوی همه کشورهای منطقه بخصوص همسایگان دراز می‌کنم. جمهوری اسلامی ایران، کشورها و ملت‌های همسایه را خویشاوند خود می‌داند و مهم‌ترین و اصلی‌ترین اولویت سیاست خارجی خود را، ارتقاء روابط با کشورهای همسایه‌ی خود دانسته و خواهان عزّت و اعتلای آنهاست. دیپلماسی، باید ارتباط ملت‌های منطقه را بیشتر و اشتراکات آنها را در حوزه اقتصاد، فرهنگ، علم و ورزش تقویت کند. جهان، در حال دگرگونی است و تأمینِ منافع ملت‌ها، منوط به درکِ جهان ِجدید و «تعاملِ راهبردی» با «قدرت‌هایِ نوظهور» است و سیاست خارجیِ موفق، سیاستِ خارجیِ متوازن می‌باشد.
    برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، کاملاً صلح‌آمیز است؛ نظام جمهوری اسلامی ایران، سلاح اتمی را شرعاً حرام می‌داند و این سلاح، هیچ جایگاهی در استراتژی دفاعی کشور ندارد. سیاست فشار و تحریم، موجب انصراف ملت ایران از پیگیری حقوق قانونی خود از جمله حق توسعه، نخواهد شد. تحریم‌ها علیه ملت ایران باید لغو شوند و هر «طرح دیپلماتیک» که این هدف را محقّق کند، مورد حمایت ماست.
    در پایان، از خداوند منان می‌خواهم که به اینجانب و دولت جدید فرصت خدمت‌گزاری مؤثر به ملت شریف ایران، عنایت فرماید تا بتوانیم آینده‌ای روشن برای ایران عزیز اسلامی و مردمان خوب این سرزمین، رقم بزنیم.
    


 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
دکتر علیرضا زاکانی نماینده مجلس و یک اصولگرا که شهرت ضد فساد و رانت دارد، شهردار تهران شد
زاکانی

دکتر علیرضا زاکانی 13 اَمُرداد 1400 با رأی اکثریت منتخبینِ ششمین شورای شهر تهران به عنوان شهردار پایتخت انتخاب شد اعضای شورا همچنین مهدی چمران را نیز به ریاست شورا انتخاب کردند. با این دو انتخاب، شورای شهر و شهرداری تهران نیز بمانند قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران، در دست اصولگرایان قرار گرفتند و به اظهار اصحاب نظر، وضعیت یکدست شده است.
    زاکانی متولد سال 1344 تهران (محله میدان خراسان) و چهار دوره نماینده مجلس شورای اسلامی، یک پزشک اصولگرا (اصول اسلامی) است و شهرت ضد فساد و پاکدستی دارد و سالها از افشاگران مفسدین و رانتی ها بوده است. وی برای انتخابات 28 خرداد 1400 ریاست جمهور نامزد شده بود و تا روزهای آخر پیش رای گیری برای خود تبلیغات کرد، ولی پیش از برگزاری انتخابات به حمایت از آیت الله سیّد ابراهیم رئیسی کنار رفت و رئیسی انتخاب شد. زاکانی که فعالیت مطبوعاتی هم داشته (مدیریت مجله پنجره) تا آغاز کار به عنوان شهردار تهرانِ 12 ـ 13 میلیونی، نمایندگی قم در مجلس شورای اسلامی و ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس را حفظ کرده بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو انديشه
بشنو از پرفسور Scott Nearing ـ اقتصاددانی که 108 کتاب اندرز و راهنمایی برای دولت ها و ملت ها نوشت ـ اشاره به نظرات و اندرزهای او و عناوین کتابها
Scott Nearing در سه مرحله عمر: جواني، پيري و با زنش هلِن

پرفسور اسكات نيرينگScott Nearingاقتصاددان و جامعه شناس بنام آمريكايي كه يك قرن عُمر كرد و در طول 71 سال، 108 کتاب نوشت ششم آگوست 1883 در ایالت پنسیلوانیا به دنيا آمد. وی بمانند بسیاری از اندیشمندان و روشنفکران که در همان ماه توّلد خود فوت می کنند، 24 آگوست 1983 درگذشت. با این حساب یکصد سال و 18 روز عمر کرد. زن او «هِلِن» که 21 سال جوانتر از وی بود و در 1995 فوت شد در مسافرت ها و تحقیقات اقتصادی ـ اجتماعی و نوشتن کتاب اورا یار و همکار بود.
    دکتر اسکات بیش از 5 دهه اقتصاد، جامعه شناسی اقتصاد و تاریخ عقاید اقتصادی تدریس کرد و نظرات تازه ابراز داشت که این نظرات آویزه گوش مدیران جوامع است. وي که نخستین کتابش را در سال 1908 منتشر کرد، هنوز دهه دوم قرن 20 به پایان نرسیده بود نظر داد که «نفت» و «بازار ـ خرید و فروش» عامل عمده جنگهاي آتي و تشنجات جهاني خواهد بود.
    پرفسور نيرينگ Nearing در تاليف سال 1955 خود نوشته است كه تشنجات جهاني از اين پس (از سال 1955)، بيش از گذشته و هر زمان ديگر ريشه اقتصادي خواهد داشت. وي نوشته است: به پيشرفتهاي فكري، صنعتي، علمي و فني معاصر توجه نكنيد، علل جنگهای آتی هم همان خواهد بود كه در گذشته و گذشته هاي دور بوده و آزمندي و جاه طلبي يك فرد و يا گروهي كوچك آنها را به وجود مي آورد كه مي خواهند ديگران و مخصوصا رقيبان را از ميدان برانند و خود (نه کشور مربوط) صاحب همه منافع شوند.
    پرفسور نيرينگ در كتاب خود «زندگي خوب» نوشته است: از آنجا كه كنترل تحولات در دست افراد عادي نيست و عُمر هم كوتاه است، يك فرد بايد در طول حيات، زندگي خوب داشته باشد. وي سپس راههاي متعدد براي بهتر زندگي كردن در اين دنياي پُر از زحمت را نشان داده است. رکود اقتصادی بزرگ آمریکا که از 1929 آغاز شد، شکست نظام شوروی و رقابت قدرت ها بر سر نفوذ در مناطق نفتدار جهان درستی نظرات اورا ثابت کرده است.
    پرفسور اسكات که سراسر جهان ازجمله منطقه خاور میانه، آسیای جنوبی، روسیه و آسیای شرقی را با هدف تحقیق و بررسی دیدار کرده بود اواخر عُمر به يك منطقه جنگلي رفت، در آنجا خانه ساخت و به زندگاني در چنين محيطي خلوت ادامه داد.
    کتاب های معروف او که همه آنها زمینه اقتصادی و اجتماعی دارند و هر کدام حاوی یک و یا چند نظر و اندرز است از این قرار هستند:
    ـ اقتصاد [که ضمن تعریف و بیان قواعد، ثابت کرده است که اقتصاد قدرتی برتر و بادوام تر از قدرت نظامی است].
    ـ عناصر اقتصاد [یک کتاب درسی است].
    ـ کاهش دادن هزینه زندگی [اندرز و نصیحت و حتی تجربه تلخ مانع اسراف، لوکس گرایی و ولخرجی نخواهد شد، دولت باید با وضع قوانین و تدابیر عمومی از اسراف جلوگیری کند. اتباع یک کشور باید محدودیت های وطن خودرا بشناسند و نیز بدانند که منابع کره زمین هم محدود است، ولخرجی و لوکس نشینی کمبودها را بیشتر و باعث گرانی می شود که مسائل اجتماعی متعدد پدید خواهد آورد و احتمالا عصیان].
    ـ دستمردها [میان دستمزدها باید تعادل باشد تا کینه طبقاتی به وجود نیاید و کم درآمدها احساس ظلم و تبعیض نکنند. دستمزد باید برپایه ظرفیت و کارآیی فرد و سوددهی او و طبق فرمولی که وجود دارد تعیین شود. دادن پول بدون بازدهی یک جامعه تنبل و بی اعتبار به وجود خواهد آورد و ... تعیین دستمزدها بدون داشتن ملاک و معیار و خارج از قاعده تولید خطر برای جامعه می کند.].
    ـ آموزش و پرورش نوین [مدرسه تنها برای خواندن و نوشتن نیست، جوان باید دروس زندگی کردن فراگیرد از همسریابی منطقی تا شناخت استعداد و ذوق خود و در نتیجه انتخاب رشته تحصیل و شغل و راههای امساک و مقتصد بودن در هزینه و نیز شاد بودن و لذت بردن از هر لحظه عمر.].
    ـ برتری یافتن Plutocracy (حکومت در کنترل ثروتمندان و کمپانی های بزرگ) بر Democracy (حکومت، اختیارات و قدرت ناشی از عموم مردم ـ حکومت مردم). وی در این کتاب مسیری که در برخی از کشورها بویژه کشورهای صنعتی طی شده که پولدارها نامزدهای انتخاباتی خودرا با پرداخت پول و تامین هزینه تبلیغ و بازی های دیگر برای گرفتن رای به مردم می قبولانند و این افراد پس از انتخاب شدن همه تلاش خودرا بکار می برند تا منافع مبلّغ ها و یاری دهندگان خودرا حفظ کنند که این کار یعنی حرکت به سوی جنگ اقتصادی در برون مرز و در داخل، گسترش فاصله فقیر و غنی و اجبار اتباع به خرید کالا و خدماتی که به آنان عرضه می شود (مرغوب و یا نامرغوب).
    ـ دیپلماسی دلار [درباره جهانی شدن دلار، کمک های پولی به برخی از کشورها، کنترل بانکها و نرخ بهره، خرید سهام بانکهای غیردولتی سایر کشور توسط بانکها بزرگ قدرت های جهانی و بازی با نوسان ارزش برابری پولها و ....].
    ـ جنگ نفت [مصرف سوخت فسیلی رو به افزایش است و همگان نیازمند به آن و قدرت در دست دولتی است که بر نفت تسلط داشته باشد و این سلطه وقتی تأمین خواهد بود که همه مراحل کار در کنترل باشد از اکتشاف تا استخراج و صدور تا نفتکش، بیمه و پالایشگاه]. مولف در چاپ های بعدی این کتاب، لشکر کشی هیتلر به روسیه را با هدف دستیابی به نفت قفقاز و لشکر کشی ایتالیا ـ آلمان به شمال آفریقا و پیشروی تا العلمین مصر را با هدف رسیدن به چاههای نفت خاور میانه نوشته و افزوده است که دولت لندن در سال 1917 در عراق با عثمانی وارد جنگ شد تا نفت منطقه را در کنترل داشته باشد و ژاپن اندونزی را به خاطر نفت آن گرفت و ... و رشته جنگ مرئی و نامرئی بر سر نفت و بازار و مواد خام سر دراز خواهد داشت تا اینکه جهان یکپارچه متحد شود.
    ـ اقتصاد در عصر قدرت [ مولف در این کتاب به جنگ هم که عامل اصلی آن اقتصاد است اشاره کرده و نوشته است که جنگ انسان را از پیشرفت و سازندگی به تخریب و پسرفتگی سوق می دهد و افزوده است که جنگ تلاش یک نفر و یا یک گروه برای تحمیل اراده خود بر دیگران و یافتن برتری است و خوردن نان این برتری.].
    - عناصر انسانی اقتصاد [در این کتاب به مالیات ها و عوارض شهری اشاره و تاکید شده است که پیشرفت و تمدن یعنی تامین هزینه های دولت و شهر از طریق مالیات اتباع و شهر و دولتی که نخواهد معادل هزینه هایش از اتباع به نسبت سهمی که می برند مالیات بگیرد از مردمش می ترسد و هراس دارد. مالیات پولی است که افراد می دهند تا از ثروت و خود آنان محافظت شود. در همین کتاب آمده است: اتباع کشوری که نتوانند خوراک خودرا در داخل تامین کنندو از این لحاظ خودکفا باشند محکوم به در نگرانی بودن و ترس از تصمیمات دیگران و کمبود و تحولات در کشور صادرکننده هستند و مشکل دیگران به آنها منتقل می شود. وی همچنین تامین «ولفرWelfare» بدون حساب و کتاب و کمکهای غیر منطقی و غیر ضروری دولتی دیگر به برخی اتباع را مآلا عملی خطرناک و تنبل ساز است و طلبکار خواهد ساخت].
    کتابهای دیگر نیرینگ Nearing که همه اش اندرز و نظر است عبارتند از: نامه سرگشاده به سودجویان (که باید انصاف را فراموش نکنند)، فقر و ثروت (کتاب درسی)، بردگی نوین (عادت دادن مردم به قرض گرفتن و دادن نزول و همیشه مقروض و نگران بودن)، طرحی برای فدراسیون جهانی اقتصاد، دمکراسی صنعتی، قانون و قواعد برای انقلاب اجتماعی، تمدن به کجا می رود؟ (اشاره به گسترش فساد دولتی و عبور از قوانین و اصول و نیز پارتی بازی ها)، آینده کاپیتالیسم و سوسیالیسم، اقتصاد و ساخت تاریخ (رویدادها ریشه اقتصادی دارند)، فاشیسم، انقلاب، نقش مهارت مدیر در پیشرفت جامعه، آن سوی تمدن، زندگانی خوب، تولید رادیکال (ظلم و بی انصافی و تبعیض و ... عامل رادیکال سازی افراد است) و ....
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو ادبيات
Francois Fenelon: همه جنگها داخلي هستند زيرا كه انسان ها برادرند
Fransois Fenelon
فرانسوا فرالون Francois Fenelon استاد الهيات و نويسنده فرانسوي ششم آگوست (روزي چون امروز) در سال 1651 به دنيا آمد و 64 سال زندگي كرد و تاليفات متعدد برجاي گذارد.
    Francois Fenelon با اين كه يك كاتوليك بود تا حدي از فكر اصلاحات كليسا جانبداري كرد. او تاكيد فراوان بر برادروار زندگي كردن نوع بشر داشت و اين نكته مهم از اوست: همه جنگها داخلي هستند زيرا كه انسان ها برادرند و بنابراين، جنگ جز برادركُشي نام ديگري نمي تواند داشته باشد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
صنايع و فنون
زادروز www و پیدایش وبسایت
Tim Berners - Lee

راه اندازي شبكه شبكه ها (www) در اينترنت توسط پروفسور «تيم برنرز لي Tim Berners - Lee» ششم آگوست 2019، بیست و 8 ساله شد.
     لي كه نخستين وب سايت را ساخت و از ششم آگِست 1991 در شبكه شبكه ها (اينترنت) قرار داد و در آن به همگان آموخت كه چگونه براي خود وب سايت بسازند و حرف ِشان را بدون سانسور و ترس و نگراني از تعقيب بزنند براي اين كار مهم پولي نگرفت و حق الامتيازي قرار نداد و آن را به ثبت هم نداد تا استفاده از اينترنت در سراسر جهان رايگان باقي بماند.
    طبق يك بررسي جهاني تازه، اينترنت در طول عُمر خود باعث شده است كه تبادل اطلاعات، انديشه و معلومات 96 درصد نسبت به گذشته افزايش يابد و اصحاب نظر در آموزش و پرورش در صدد تغيير نظامات جاري برآيند زيرا كه اينترنت از اين سيستم ها جلو افتاده و سريع تر به افراد اطلاعات و معلومات مي رساند. «لي» هنگام اعلام تعميم اينترنت و در اختيار همگان قرار گرفتن اين ابزار اطلاع رساني پيش بيني کرده بود كه در آينده اي نزديك واژه «سانسور» از فرهنگ ها حذف و به تاريخ سپرده خواهد شد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو دانش
زادروز کاشف پني سيلين
Alexander Fleming


     ششم آگوست زادروز الكساندر فلمينگ Fleming Alexander باكتريولوژيست اسكاتلندي و كاشف پني سيلين است که در 1881 به دنيا آمد.
     فلمينگ که از مدرسه پزشکي دانشگاه لندن دکترا گرفته بود و بعدا در همان دانشگاه به تدريس و پژوهش پرداخته بود در سال 1928 که روي عوامل بيماري ها مطالعه مي کرد متوجه شد يک قطعه کپک (mould) که بر حسب اتفاق در طشتک کشت افتاده بود در اطراف خود عوامل بيماري staphylococcus را کُشته است. وي با مشاهده اين وضعيت، موفق به کشف پني سيلين شد که تاکنون صدها ميليون انسان را نجات داده است. اين كشف بزرگ، دکتر فلمينک برنده جايزه نوبل كرد.
دکتر فلمينگ در لابراتور با همان طشتک کِشت

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
اعلام یک موفقیت در تولید واکسن مصون سازی بدن در برابر کووید ـ 19 (ویروس نوع تازه کرونا)
پنجم آگوست 2020 (15 اَمُرداد 1399) «نواوَکس ـ Novavax» یکی از واکسن سازهای آمریکا اعلام کرد که واکسن کرونای مورد آزمایش این شرکت، در بدن داوطلبان مربوط؛ میزان بالایی از پادتَن (توان مصون سازی و دفاعی بدن) ایجاد کرده و این میزان پادتَنِ تولید شده، در مقایسه با پادتنِ موجود در بدن کسانی که از کرونا بهبود یافته‌اند، خیلی بیشتر است و مرحله سوم آزمایش بالینی را در سپتامبر (ماه آینده) آغازخواهد کرد و به احتمال زیاد، مجوّز دولتی تولید این واکسن را زودتر از 3 ماه دیگر بدست خواهد آورَد و ظرف چند ماه تا دو میلیارد دُز از این واکسن را تولید و توزیع خواهد کرد. سالخوردگان جوامع در دریافت واکسن اولویّت دارند زیراکه آسیب پذیرتر هستند.
    لیدِ یک خبر در این زمینه که خبر اول رسانه های آمریکا و جهانِ انگلیسی زبان قرار گرفته است:
    
    
Novavax company (www.novavax.com) has released results from a study indicating that its potential corona virus vaccine is safe and sparks an immune response
    Novavax Inc. released results from Phase 1 of its study showing that two doses of its COVID-19 vaccine candidate, NVX-CoV2373, elicited an immune response in 100% of the study,s participants. The volunteers developed neutralizing antibodies at levels four times higher on average than antibodies developed by people who had contracted the corona virus and recovered, according to the results
    Novavax, Inc. is an American vaccine development company headquartered in Gaithersburg, Maryland, with additional facilities in Rockville, Maryland and Uppsala, Sweden

    پیدایش کووید ـ 19 که در ژانویه 2020 و در ووهانِ چین رسانه ای شد و سریعا به سراسر جهان راه یافت تا ششم آگوست 2020 در همه جهان ـ طبق گزارش های رسانه ای به نقل از اطلاعیه های دولتی، 19 میلیون مبتلا و 707 هزار متوفّا داشته ـ در فدراسیون آمریکا مرکب از 50 استیت پنج میلیون مبتلا و 160 هزار متوفّا.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو رسانه‌ها
زمانی که سنديكاي روزنامه نگاران ايران با عضويت كاركنان روزنامه هاي حزبي و دولتی موافقت نكرد ـ استدلال آن
در اَمُرداد 1355بسیاری از اعضای تحریریه روزنامه ارگان حزب دولتی رستاخیز و نشریات وابسته، از سنديكاي روزنامه نگاران درخواست عضویت کردند. سالها قبل از آن كاركنان نشريات حزب ايران نوين چنین درخواستی داده بودند که رد شده بود و پاسخ سندیکا به ایران نوینی ها این بود: طبق استانداردی که در همه كشورها رعایت می شود سندیکاها و اتحادیه روزنامه نگاران، کارکنان تحریری روزنامه ها و نشریات حزبی، دولتی و سازمان های عمومی را روزنامه نگار حرفه ای نمی شناسند و به عضویت نمی پذیرند. کارکنان روزنامه های دولتی را کارمند دولت و کارکنان روزنامه های حزبی را مبلّغ حزب می دانند که عضو یک حزب، فردی بی طرف نیست و روزنامه نگار باید بی طرف باشد. فری لنس ها که مطالب آنان در نشریات دولتی و حزبی چاپ می شود از این قاعده مستثنی هستند.[فری لنس ها کسانی هستند که بدون داشتن قراداد کار، مطالب ژورنالیستی را به ابتکار خود تهیه می کنند و برای فروش جهت انتشار، به خریداران عرضه می دارند.].
    سنديكا این بار به دلیل اینکه حزب رستاخیز حزب حاکم بود با دریافت درخواست ها با مشکل تصمیم گیری رو به رو شده بود و برای خلاص کردن خود از این مشکل باردیگر به استعلام مجدد از اتحادیه ها و سندیکاههای کشورهای دیگر دست زد تا پاسخ آنهارا به متقاضیان رستاخیزی بدهد. پس از وصول پاسخ های استعلام، به متقاضیان رستاخیزی همان جواب را داد كه سالها قبل از آن به كاركنان نشريات حزب ايران نوين داده بود از اين قرار: اتحاديه هاي روزنامه نگاران كاركنان نشريات حزبي را كارمند حزب و مبلّغ آن مي دانند، نه روزنامه نگار حرفه اي که روزنامه نگاری را پیشه مادام العمر قرار داده باشند. به علاوه، روزنامه حزبی هدف و طرز كار ديگري دارد و لزوما روزنامه نیست و یک نشریه چاپی است، و اگر اصرار بر عضويت دارند مي توانند بروند و براي خود اتحاديه و سنديكاي جداگانه تاسيس كنند كه حق هر فرد است، ولي اگر مصرا بخواهند وارد سنديكاي موجود شوند بايد علاوه بر نشريات رستاخيز، در رسانه عمومي ديگري هم مشغول بكار باشند تا با استناد به آن، درخواست عضويت آنان بررسی شود. استدلال سنديكا چيزي جز عنايت به يك روال بين المللي نبود.
    در سال 1927 نمايندگان فدراسيونهاي روزنامه نگاران شوروي و ايتاليا را به نشست كنفدراسيون جهاني روزنامه نگاران راه نداده بودند؛ زيرا كه اتحاديه هاي مربوط در آن دو كشور كاركنان روزنامه هاي احزاب را به عضويت مي پذيرفتند. اتحاديه هاي روزنامه نگاران حرفه اي کارکنان تحريري نشريات و هرگونه رسانه دولتي را هم کارمند دولت مي شناسند نه روزنامه نگار حرفه اي و درخواست عضويت آنان هم پذيرفته نمي شود.
     سنديکاي روزنامه نگاران ايران با اينکه در جريان انقلاب سال 1357 به پيروزي انقلاب کمک بسيار کرد و ازجمله به مدت 62 روز اعلام اعتصاب عمومي کرد پس از پيروزي انقلاب به تدريج مورد بي مِهري قرار گرفت و فعاليت آن عملا متوقف شده است. همین بی مِهری سبب شده بود که نتواند غرامت اخراج دهها روزنامه نگار را که در سال های 1358 و 1359 برکنار شده بودند بگیرد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
چرا استيون وينسنت Steven Vincent روزنامه نگار آمريكايي در بصره كشته شد؟
Vincent

«استيون وينسنت Steven Vincent» روزنامه نگار فري لنس (مستقل) و آمريكايي در پي انتشار يك مقاله در نيويورك تايمز كه در آن ضمن افشاء مطالبي، از نظاميان انگليسي مستقر در جنوب عراق انتقاد كرده بود كه فقط سياست دولت خود را دنبال مي كنند ربوده و مقتول شد.
    مقاله وينسنت 31 جولاي 2005 در نيويورك تايمز منتشر شد و وي سه روز بعد كه با مترجم خود بانو «نوريه الخال» در يكي از خيابانهاي بصره قدم مي زد توسط سرنشينان يك وانت، از نوع و رنگ وانت هايي كه پليس بصره استفاده مي كند ربوده شد و جسد او كه شكنجه شده و گلوله خورده بود در حاشيه شهر به دست آمد. در كنار جسد، بانو نوريه كه او هم هدف گلوله قرار گرفته بود روي زمين افتاده بود كه جهت درمان به بغداد منتقل شد.
    وينسنت كه يك روزنامه نگار اينوستيگيتيو بود و گزارشهايش در روزنامه هاي مختلف از جمله روزنامه محافظه كار «وال استريت جرنال» چاپ مي شد به منظور جمع آوري حقايق درباره عراق و كشف ريشه مسائل اين كشور از سه ماه پيش از آن در عراق بسر مي برد. وي اخيرا هم كتابي در نيويورك تحت عنوان «In The Red Zone» درباره وضعيت زندگاني در عراق پس از صدام حسين منتشر كرده بود.
    وينسنت در مقاله 31 جولاي خود در نيويورك تايمز نوشته بود كه پليس بصره عميقا تحت نفوذ گروههاي راديكال شيعه قرار دارد كه مردان اين گروهها به ويژه افراد مقتدي صدر در آن رخنه كرده اند و پليس بصره با اين ساختار پشت سر ترور بعثي هاي سابق در منطقه بصره قرار دارد و حتي از اتومبيل پليس براي ارتكاب قتل و تخريب استفاده مي شود. نزديك به هفتاد و پنج درصد افراد پليس بصره وابسته به اين گروهها هستند.
    «وينسنت» در مقاله خود از نظاميان انگليسي مستقر در جنوب عراق و از جمله بصره انتقاد كرده و نوشته بود كه انگليسي ها همه چيز را مي دانند ولي چشم خودرا مي بندند تا كارهاي گروههاي راديكال شيعه را ناديده بگيرند. اين اقدام نظاميان انگليسي سياست هاي قديمي انگلستان در عراق را در ذهن تداعي مي كند. وي به دولت امريكا هشدار داده بود كه مواظب اين سياست باشد.
    يك كارمند هتل محل اقامت وينسنت گفته بود كه او با مترجمش براي تبديل پول در كيوسك صرافي از هتل خارج شده بود كه ديگر باز نگشت.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
David Shaw ـ روزنامه نگاري كه كار او انتقاد از انحراف رسانه ها و روزنامه نگاران بود
David Shaw

«ديويد شاو David Shaw» روزنامه نگاري كه دهها سال كارش نقد كار روزنامه نگاران ديگر بود چهارم آگوست 2005 در 62 سالگي در لس آنجلس درگذشت. وي پس از فراغت از تحصيل در دانشگاه وارد كار روزنامه نگاري شده بود و پوشش اخبار مربوط به خوراك مردم (رستورانها، خواربارفروشي ها، كارشناسان تغذيه، مسموميت هاي غذايي و ...) نخستين سمتي در تحريريه بود كه بر عهده اش قرار داده شده بود.
     ديويد پس از ارتقاء از خبرنگار يك به خبرنگار 3، داوطلب كار خبرنگاري اينوستيگيتيو (دنبال كردن يك قضيه همانند كارآگاه پليس) شد و پس از به دست آوردن تجربه در اين كار، در تحريريه لس آنجلس تايمز براي خود يك سمت تازه به وجود آورد كه قبلا به آن صورت سابقه نداشت و آن نقد كار ساير روزنامه نگاران بود؛ از طرز تهيه مطلب تا سبك نگارش و كشف ارتباط آنان با مقامات، اصحاب قدرت و منافع. ديويد عقيده داشت كه به همان گونه كه روزنامه نگاران در جامعه در جستجوي ضعف ها و قوت هستند تا برنگارند و مسائل؛ روشن، شكافته و حل شود، بايد روزنامه نگاراني هم باشند كه ضعف و عيب رسانه ها را بنويسند تا اصلاح شوند و ترقي كنند و هيچكس نبايد از اين كار رنجش داشته باشد زيرا كه روزنامه نگار دوست همه است و عيب را با هدف كمك به رفع شدن آن بيان مي دارد، نه از راه دشمني.
     ديويد به اين كار ادامه داد و به دليل تاثيرگذاري نوشته هايش، چند جايزه بزرگ روزنامه نگاري ازجمله جايزه پوليتزر گرفت.
     وي عمدتا در لس آنجلس تايمز مي نوشت و مطالب اين روزنامه هم از انتقادهاي او مستثني نمي شدند. «دين باكت» سردبير اجرايي لس آنجلس تايمز گفته است: از آنجا که نوشته هاي «ديويد شاو» همه اش درس بود، ما از ادامه كار او استقبال مي كرديم. نوشته هاي او تا نزديك به صد درصد مخاطب (خواننده) داشت به گونه اي كه اگر اشتباه يك روزنامه نگار در هر رسانه به چشم او نمي خورد تا نقد كند، مردم جريان را به وي اطلاع مي دادند تا بنويسد. بنابراين كار ديويد به پيشرفت ژورناليسم كمك بسيار كرده است و جاي تعجب نيست كه ما به او پول و جاي نوشتن مي داديم تا از كار خودمان انتقاد كند.
     درباره ديويد شاو، دهها روزنامه نگار از جمله معروف ترين مفسران گفته اند كه هنگام نوشتن دقت مي كردند كه مطلب آنها روز بعد مورد انتقاد او قرار نگيرد و كار ديويد كه يک نوآوري بشمار آمده است يك كمك بزرگ به ارتقاء ژورناليسم حرفه اي در جهان بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزنامه نگار محافظه كار قديمي، و حرف زشت!
نواک (راست) و کارل رو

چهارم آگوست 2005 شبكه تلويزيوني سي ان ان «رابرت نواك» مفسر قديمي و محافظه كار را كه در يك برنامه زنده تلويزيوني يك جمله غير مؤدبانه بر زبان آورده و ميز گرد موسوم به "Inside Politic" را دفعتا و به حالت اعتراض ترك كرده بود از اجراي برنامه در آن شبكه معلق ساخت. رابرت (باب) نواک Robert Novak که 26 فوريه 1931 به دنيا آمده بود 18 اگوست 2009 درگذشت.
    وي در جريان آن برنامه تلويزيوني كه به صورت ميز گرد انجام مي شد به جاي پاسخ به «كارويل» از حزب دمكرات كه اشاره به مقاله نواك در شيكاگو تريبون كرده بود كه در آن نام بانو «والري پليم» جاسوسه سيا را فاش ساخته بود، در حالي كه مي گفت «Bull – shit» ميزرا ترك كرده بود.
    نواك در افواه متهم شده بود كه به تشويق دوستش «كارل رو» از مقامات كاخ سفيد، نام بانو والري را در مقاله اش افشا کرده بود تا از شوهر او جوزف ويلسون (ديپلمات پيشين) كه بهانه جورج بوش براي حمله نظامي به عراق (خريد اورانيوم از نيژر) را رد كرده بود انتقام بگيرد. نواك بود كه نام اين عضو عملياتي سيا (والري پليم) را در مقاله اش فاش كرده بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ساير ملل
پس از درگذشت فردريک ويلهلم .....
فردريك دوم
پس از درگذشت فردريك ويلهلم قيصر پروس (آلمان شمال شرقي) در سال 1740 ميلادي، ژنرالها و سران كشور تا دو ماه و شش روز موافقت نمي كردند كه پسرش فردريك بر جاي پدر بنشيند؛ زيرا كه وي مردي دانش آموخته، روشنفكر و آزاديخواه بود و از آن بيم داشتند كه جنگ و زورگويي را موقوف كند و دكان آنان بسته شود كه سرانجام صداي اعتراض مردم برلن بلند شد و ششم آگوست 1740 با پادشاه شدن فردريك موافقت كردند و او به نام فردريك دوم قيصر (كايزر) پروس شد. فردريك دوم كه شديدا افكار ضد ماكياولي داشت، رعايت اخلاقيات در سياست را دستور مي داد و به جاي وارد شدن در دسته بندي هاي اروپا با «ولتر» و ساير روشنفكران زمان خود مكاتبه و تماس داشت و نيمي از اوقات فراغت خود را در جلسات شعر و كتابخواني مي گذراند. به ادبيات كشورهاي ديگر احترام مي گذارد. بارها ضمن تمجيد از كارهاي ادبي درخشان ايرانيان در قرون وسطي گفته بود كه امپراتوري ادبي و فكري ايران نزد او به مراتب ارجمندتر از امپراتوري نظامي ايران در طول 12 قرن اول است. وي به نمايشنامه نويسها هميشه گوشزد مي كرد چيزي بنويسند كه وقتي روي صحنه بيايد براي مردم آموزنده باشد. از اين روي، فردريك دوم تنها شاهي در جهان بوده است كه لقب «شاه روشنفكر» گرفته است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
پايان امپراتوري مقدس رومي در اروپا
عمر امپراتوري مقدس رومي كه نه امپراتوري بود، نه مقدس و نه رومي ششم آگوست 1806 به دست ناپلئون به پايان رسيد. اين امپراتوري، خود به خود، از روزي كه پاپ وقت در 25 دسامبر سال 800 شارلماني را امپراتور همه «رومن كاتوليكها» خواند تا جهان مسيحيت هم سلطاني همتراز هارون الرشيد خليفه وقت عباسي داشته باشد به وجود آمده بود و چون مورخان اين عنوان را بكرات بكار بردند باقي ماند. شارلماني پادشاه فرانكها بود كه به رم رفت، در برابر پاپ لئون سوم زانو زد و در عوض، آن عنوان را به دست آورد. اين امپراتوري يك كنفدراسيون سست مركب از چندين امير نشين و كشور داراي حاكميت ملي بود.
    ناپلئون پس از پيروزي نظامي بر اتريش و ايجاد كنفدراسيون امير نشين هاي آلماني زير نظر خود ، به عمر امپراتور مقدس پايان داد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
تشديد خصومت: روزي كه منافع آمريكا در كوبا ملّي شدند
کاسترو در نخستين ملاقات بسيار گرم با خروشچف رهبر وقت شوروي


    ششم آگوست 1960 فيدل كاسترو همه منافع ايالات متحده در كوبا را ملي اعلام كرد كه به تحريم و محاصره كوبا انجاميد كه پس از 5 دهه هنوز ادامه دارد. فيدل كاسترو كه اول ژانويه 1959 زمام امور كوبا را به دست گرفته بود مي گفت كه بدون لغو همه امتيازات دولت واشنگتن در كوبا، اين جزيره 111 هزار كيلومتر مربعي استقلال كامل و حاكميت ملي نخواهد داشت. كوبا واقع در آنتيل بزرگ از نخستين سرزمين هايي است كه اسپانيا در قاره آمريكا تصاحب كرده بود. رهبران واشنگتن از زمان استقلال فدراسيون ايالات متحده مايل به ضميمه شدن كوبا به قلمرو خود بودند كه فاصله چنداني از آن فدراسيون ندارد ولي دولت اسپانيا حاضر به ازدست دادن آن نبود. اسپانيا در جنگ 1898 از ايالات متحده (دولت واشنگتن) شكست خورد و كوبا را از دست داد و كوبا تحت قيمومت واشنگتن درآمد كه قانون اساسي سال 1902 كوبا با دادن امتياز كنترل اقتصاداين کشور به آمريكا و سپردن اين تعهد كه با دولت ديگري هم عهد نشود و پايگاه دريايي گوانتانامو در اجاره آمريكا بماند خود را تاحدي از اين قيموميت نجات داد. اصول مندرج در قانون اساسي كوبا كه حق نظارت بر برخي از امور اين كشور را به ايالات متحده داده بود باعث شد كه كمپاني هاي آمريكايي منافع متعدد در كوبا به دست آورند و فيدل كاسترو در اوت 1960 همين منافع را ملي كرد و به نظارت دولت واشنگتن پايان داد و خصومت آغاز شد. اين خصومت كه همچنان باقي مانده است. فيدل کاسترو که از اوت 2006 و انجام يك عمل حراجي روي رودهاش تحت درمان بود؛ يک سال و نيم بعد خود را بازنشسته کرد و رهبري کوبا اينک در دست رائول کاسترو است. باوجود اين، فيدل با دادن اندرز به دولت و نوشتن مقاله در روزنامه ارگان حزب کمونيست کوبا (که توسط خبرگزاري ها به سراسر جهان ارسال مي شود) به فعاليت ادامه مي دهد.
    از بهار 2008 توجه روسيه به کوبا افزايش يافته و درپي بازديد معاون نخست وزير روسيه از کوبا در اوت 2008، پوتين نخست وزير و دبير کل حزب حاکم روسيه گفت که روسيه بارديگر به کوبا بازخواهد گشت. در ژوئيه 2008 نيز گفته شد که بمب افکنهاي اتمي دورپرواز روسيه سوخت گيري درکوبا را از سر گرفته اند که رائول کاسترو حاضر به تکذيب اين خبر نشد. رائول انتقال محدود زمين هاي مزروعي کوبا به کشاورزان آغاز کرده است که تحولي بزرگ خوانده شده است. ميزان انتقال بيش از توان کشت يک کشاورز نيست. مدت انتقال محدود به حداکثر 90 سال است. كوبا 11ميليون جمعيت دارد.
    
کاسترو در جريان بپاخيزي مسلحانه سال 1956

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
پراوداي آنلاين پنجم آگوست 2005: بالا رفتن درآمد روس ها و همچنين افزايش فاصله فقير و غني
پراوداي آنلاين پنجم آگوست 2005 در گزارشي نوشته بود كه متوسط درآمد روس ها، در سال 2005 نسبت به دو سال پيش از آن (سال 2003) 34 درصد افزايش نشان مي داد. در سال 2003 اين متوسط درآمد 200 دلار در ماه بود که در سال 2005 به 303 دلار رسيده بود، حال آن كه در 1998 متوسط درآمد روس ها تنها 70 دلار در ماه بود.
    پراودا اضافه كرده بود كه 303 دلار در ماه به مراتب كمتر از متوسط درآمد در اروپاي غربي و آمريكاست، ولي بايد توجه داشت كه در روسيه اجاره خانه، هزينه حمل و نقل، هزينه آب و برق و بهاي بنزين و هزينه درمان از يك پانزدهم آن ممالك هم كمتر است.
    طبق يک گزارش رسمي، درآمد روسها در شش ماه اول سال 2008 ميان 4 تا 25 هزار روبل در سال متغير بود. اين گزارش از ايجاد چنين فاصله اي ميان درآمدها ابراز نگراني کرده بود. فاسله درآمد روسها از هم تا زمان فروپاشي شوروي چشمگير نبود. در اين گزارش رسمي تصريح شده است که درآمد ده درصد روسها خيلي بالاست و بيش از 30 درصد درآمد به جيب آنان مي ريزد حال آنکه تنها يک و نه دهم درصد از کل درآمدها عايد ده درصد طبقه کم درآمد مي شود. کل درآمدها در روسيه در سال 2007 پنج تريليون و 27 ميليارد روبل بوده است. پوتين نخست وزير روسيه در اوايل اوت 2008 گفته بود که اگر ما بخواهيم انقلاب ديگري نداشته باشيم بايد تعديلي در توزيع درآمد صورت گيرد و رسيدگي دقيق شود که ميلياردرهاي روسيه از چه طريقي ظرف دو دهه اين همه پول را به دست آورده اند. در طول هفتاد سال به گوش روس ها از برابري اقتصادي خوانده شده بود که هنوز آن را فراموش نکرده اند و مشاهده ثروتمند شدن گروهي کم و در مدتي بسيار کوتاه آنان را خشمگين خواهد ساخت زيرا که احساس بي عدالتي و يا وجود فساد خواهند کرد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
اشاره Jad Mouawad روزنامه نگار به نياز آمريكا به دولت سعودي    نيويورك تايمز ششم آگوست 2005 در مقاله اي به قلم«Jad Mouawad» ضمن اشاره به هيأتی كه دولت آمريكا براي شركت در مراسم تدفين ملك فهد اعزام داشته و مذاكرات اين هيات با سلطان تازهِ وقت، ملك عبدالله نوشته بود كه تركيب اين هيأت ثابت مي كند كه تا چه حد واشنگتن به دوستي و اتحاد با دولت سعودي نياز و به نفت و پول اضافي آن (دلار هاي نفتي جهت سرمايه گذاري در آمريکا و عمدتا سپرده بانکي و يا خريد اوراق قرضه) وابستگي دارد.
    در ميان اعضاي اين هيات، جورج بوش (پدر)، چني معاون وقت رئيس جمهوري آمريكا (عكس بالا) و نيز ژنرال پاول وزير امورخارجه پيشين ديده مي شدند.
    اين تفسیرنگار نوشته بود: اين يك حقيقت محض است كه آمريكا در حال حاضر بيش از هر زمان ديگر به نفت سعودي وابستگي دارد و به هيچ بها نمي تواند آن را از دست بدهد، زيرا كه با ادامه ناآرامي ها، تصور جانشين ساختن نفت عراق فعلا يك خيال بيش نيست، ايران بعيد است كه در آينده اي قابل پيش بيني به آمريكا نزديك شود، ونزوئلا راهي را بر ضد آمريكا انتخاب كرده كه فعلا بازگشتي در آن ديده نمي شود، به دوستي با روسيه هم نمي توان اعتماد كرد و ساير دارندگان نفت به چين چشم دوخته اند كه رفتاري دوستانه تر دارد، به آنها ديكته نمي گويد، پيشنهادهاي بهتري ارائه مي دهد و به مناطق نفتخيز آسیای غربی و روسیه هم نزديكتر است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
برخي ديگر از رويدادهاي 6 اوت
 • 1815:   ناوگان اعزامي آمريكا به دزدي دريايي در سواحل جنوبي مديترانه از تونس تا الجزاير پايان داد.
      
      
 • 1825:   بوليوي از پرو جدا شد و اعلام استقلال كرد.
      
      
 • 1890:   براي نخستين بار در آمريكا براي اعدام، از صندلي الكتريك استفاده شد و در زندان نيويورك يك قاتل به نام «جان هارت» با اين وسيله اعدام شد.
      
      
 • 1914:   اتريش به روسيه، و صربستان به آلمان اعلان جنگ دادند و درگيري اتريش و صربستان به جنگ بزرگ اروپاييان (جنگ جهاني اول) تبديل شد.
      
      
 • 1934:   خروج نيروهاي نظامي آمريكا از هائيتي پس از 19 سال استقرار پايان يافت.
      
      
 • 1962:   «جامائيكا Jamaica» مستعمره 11 هزار کيلومتري انگلستان در قاره آمريكا (منطقه کارائيب) استقلال يافت. جامائيکا که در 2020 سه ميليون جمعيت داشت يک کشور ـ جزيره است.
      
      
 • 1978:   پاپ پل ششم رئيس وقت كليساهاي كاتوليك بر اثر حمله قلبي درگذشت.
      
      
 • 1986:   « ويليام شودر» كه 620 روز با قلب مصنوعي زندگي كرده بود در اين روز درگذشت.
      
      
 • 1990:   شوراي امنيت سازمان ملل عراق را به خاطر تعرّض نظامي و تصرف كويت تحريم كامل كرد.
      
       •  

  مطالعه اين سايت و نقل مطالب آن با ذكر ماخذ (نشاني کامل سايت و نام مولف آن) آزاد است، مگر براي روزنامه هاي متعلق به دولت و دستگاههاي دولتي؛ زيرا كه مولف اين سايت اكيدا «روزنامه نگاري» را كار دولت نمي داند. روزنامه عمومي به عنوان قوه چهارم دمكراسي بايد كاملا مستقل از دولت و سازمانهاي عمومي باشد تا بتواند رسالت شريف خود را به انجام برساند.


   تماس با مولف:

  editor (a) iranianshistoryonthisday.com
  n.keihanizadeh (a) gmail.com