Iranians History on This Day
روز و ماه خورشيدي و يا ميلادي مورد نظر را انتخاب و كليد مشاهده را فشار دهيد
ميلادي
   خورشيدي

 
19 سپتامبر
 
جستجو:

 
 


 هديه مولف

اين سايت مستقل و بدون كوچكترين وابستگي؛ هديه ناچيز مولف كوچك آن به همه ايرانيان، ايراني تبارها و پارسي زبانان است كه ايشان را از جان عزيزتر دارد ؛ و خدمتي است ميهني و آموزشي كه خدمت به ميهن و هموطنان تكليف و فريضه است كه بايد شريف و خلل ناپذير باشد و در راه انجام تكاليف ميهني نياز به حمايت مادي احدي نبايد باشد، و نخواهد بود. انتخاب موارد براي نگارش و عرضه در سايت نظرشخص مولف است.
 

 


   لينک به اين صفحه  

مهمترين رويدادهاي ايران و جهان در طول تاريخ در اين روز 19 سپتامبر
ايران
قدمت «ساعت آبي» در ايران
كاليستنس مورّخ يوناني كه در لشكركشي اسكندر مقدوني به ايران همراه او بود و رويدادهاي روز و مشاهداتش را منظما يادداشت مي كرد در يادداشتي كه بعدا با محاسبات تقويمي معلوم شده كه متعلق به سپتامبر 328 پيش از ميلاد است نوشته است: در اينجا (ايران)، در دهكده ها كه آب را برحسب نوبت به كشاورزان براي زراعت مي دهند، يك فرد از ميان آنان (كشاورزان) انتخاب مي شود تا بر زمان نوبت، نظارت داشته باشد. اين فرد در كنار مجراي اصلي آب و محل انشعاب آن ميان كشاورزان، بر سكويي مي نشيند و ظرفي فلزي را كه سوراخ بسيار ريزي در آن تعبيه شده است در ظرفي بزرگتر و پُر از آب قرار مي دهد كه پس از پُر شدن ظرف كوچك (يك بار و يا چند بار) كه به آهستگي و طبق محاسبه قبلي ابعاد سوراخ آن صورت مي گيرد تا «زمان بَری» معیِن شود، آب را قطع و آن را به جوي كشاورز ديگر باز مي كند و اين كار دائمي است و اين وسيله (ساعت آبي) عدالت را برقرار كرده و از نزاع كشاورزان بر سر آب مانع مي شود و ....
     اين مورّخ در پايان اين يادداشت افزوده است كه اين وضعيت (نظم و نسَق) را تاكنون در چندين نقطه اين سرزمين (ايران) ديده است كه انديشه و تدبير (ضابطه) خوبي است. در بيشتر نقاط اين سرزمين (ايران)، كشاورزان به تناسب توان خود مالك زمين زراعتي هستند (شمار فئودالها خيلي كم است). گرفتن ماليات از خُرده مالك براي حكام آسانتر است.
     اين يادداشت كاليستنس همچنین اين ترديد را به وجود آورده است كه ايرانيان نخستين مخترع ساعت آبي بوده اند يا يوناني ها. بسياري از مورخان اروپاييِ كارشناسِ قرون قديم نوشته اند كه ساعت آبي از دهه 380 پيش از ميلاد و از زمان افلاتون در يونان بكار رفته است. مورخان ديگر به اين نظر شك كرده و معتقدند كه با وسائل ارتباطي آن عهد، امكان انتقال اختراع (ابتكار) ساعت آبي از يونان به ايران در طول 50 سال (زمان مشاهدات كاليستنس) و توزيع اين اختراع ميان كشاورزان (كه دور از شهرها زندگي مي كنند) براي بهره برداري بعيد است. اين جر و بحث همچنان ادامه دارد كه بحث مناسبي است و ادامه آن جهانيان را بيش از پيش متوجه قدمت تمدن ايرانيان مي كند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
سالروز جنگ نادر با اشرف قندهاري (افغان) در دامغان
نادر
19سپتامبر سال 1729 (28 شهريور) سالروز نبرد نادرقلي افشار (در آن زمان، يك ژنرال و سپهسالار ايران) با اشرف قندهاري (افغان) در مِهماندوست دامغان است. ميدان اين نبرد خونين يكروزه در 20 كيلومتري شمال دامغان و كنار رود كوچك مهماندوست بود.
     به نوشته كوكل انگليسي، در اين جنگ 12 هزار تَن از نيروهاي اشرف كشته و نادر نيز 4 هزار كشته تلفات داشت. عده سربازان نادر (سپاه خراسان بزرگتر از جمله شهرهای هرات، َبلخ، مَرو و بُخارا) در اين نبرد 25 هزار تن و شمار نيروهاي اشرف 50 هزار نفر بود.
     دليل پيروزي نادر در اين نبرد، انضباط شديد نظاميان او بود كه نادر اكيدا دستور داده بود كه در زمان جنگ، كوركورانه از افسران فرمانده اطاعت كنند. در برابر، قندهاري ها به جاي فرمانده كل، فقط از سران طوايف خود دستور مي گرفتند و ضمن محاربه، گاهي حملات در يك جهت نبود. اين نخستين برخورد نادر با قندهاری ها بود.
     اشرف پس از اين شكست دست به عقب نشيني زد و از طريق ورامين و ری به اصفهان رفت و از اینجا عازم جنگ با نادر شد كه وي را دنبال مي كرد، ولي در مورچه خورت هم كه صحنه اين جنگ (دومين نبرد) بود شكست خورد، به اصفهان بازگشت و با خزائن دولتی به فارس گريخت. اشرف در زرقان فارس نيز از نادر شكست خورد و به شورش قندهاري ها عليه دولت مركزي پايان داده شد. نادر بعدا قندهار را گرفت و در تعقيب فراريان اين شهر به هند رفت و دهلي را هم متصرف شد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
تاسيس سازمان امنيت کشور (ساواك) و آغاز دوران پرونده سازی و ناراضی تراشی ـ دور شدن ساواک از وظایف اعلام شده
لايحه تاسيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور (ساواك) كه در شوراي وزيران تصويب شده بود 19 سپتامبر 1956 (28شهريور سال 1335) جهت تصويب به مجلس داده شد که پس از بررسی به تصویب رسید. در جریان بررسی مجلس، بارها گفته شده بود که هدف عمده از ایجاد چنین سازمانی، گزارش مشکلات مردم از گوشه و کنار کشور، دردِ دلهای آنان و خواست ها و پیشنهادهایشان است و نیز تحلیل مسائل و رویدادهای ایران و جهان و گزارش مشکلات و تحلیل ها به مقامات مربوط و ازجمله شاه است. کشف جاسوسی ها و توطئه ها نیز ازجمله وظایف این سازمان خواهد بود و در تاریخ طولانی ایران، بسیاری از دولت ها ازجمله داریوش بزرگ و خسروانوشیروان ساسانی از این نوع سازمان ها تشکیل داده بودند. مأموران این سازمان در همه حضور محرمانه خواهند داشت. همچنین با تأکید گفته شده بود که ساواک از نوع سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و دستگاههای اطلاعاتی انگلیس نخواهد بود. اطلاعات جمع آوری شده درباره اشخاص پس از اثبات، در بایگانی محرمانه نگهداری می شود و در جریان انتصابات و امتیازات مورد توجه قرار خواهد گرفت.
    تا زمان اجراي اين قانون درسال 1337، امور اطلاعاتي شهرها در دست اطلاعات شهرباني (پليس) بود كه يك دائره مطبوعات هم داشت، و در روستاها و حومه شهرها از اختيارات ژاندارمري. ساواك حق مداخله در امور نظاميان را نداشت و اين كار از وظايف اطلاعات ارتش (ركن 2) بود.
    
تيمور بختيار

در پی تاسیس ساواک، تیمور بختیار (1970ـ 1914 و مقتول در عراق) فرماندار نظامی تهران رئیس آن شد و کارکنان این فرمانداری را هم که عمدتا درجه دار ارتش (گروهبان و استوار) بودند به آنجا منتقل کرد. بنابراین، ساواک برجای فرمانداری نظامی نشست و اصطلاحا؛ نخستین آجر ستون، کَج گذارده شد. تیمور بختیار در زمان نخست وزیری علی امینی و اصرار او به شاه، برکنارشد و تا پایان عُمر از مخالفت با شاه دست نکشید.
     همان زمان بسیاری از اصحاب نظر و ازجمله چند نماینده پارلمان گفته بودند که با این ماموران و کارکنان (گروهبان و استوار و نیز کسانی که در جریان براندازی 28 اَمُرداد کمک کرده بودند و بعضا اوباش و باجگیر)، سنگ نخست ایجاد این سازمان حساس و مهم کَج گذارده شده است و طولی نخواهد کشید که به یک ماشین ناراضی تراشی و پرونده سازی و ... تبدیل خواهد شد. در یک سازمان اطلاعاتی، «تحلیلگر» ـ تحلیلگرِ اطلاعات خام نقش اساسی دارد و تحلیلگر فردی باید باشد بسیار آگاه، باهوش، خردمند و تحصیلکرده، که این ساواک با کارمندانی که منتقل و يا استخدام کرده فاقد آن است. ماموران دستگاههای اطلاعاتی ـ امنیتی باید از میان تحصیلکردگان، هوشمندان با درک زیاد و دورنگر انتخاب شوند. باید در امتحان هوش،روانشناسی و معلومات عمومی شرکت و نمره قبولی به دست آورند.
     در آن سال و سال بعد، طرز استخدام کارمند تازه برای ساواک نیز در سطح وزیران و مقامات بالا مورد ایراد و انتقاد بود زیراکه آگهی کرده بودند یک سازمان دولتی نیاز به کارمند دارد، متقاضیان درخواست خودرا به صندوق شماره ... پُست ارسال دارند!. استخدام مامور و کارمند برای چنین سازمانی حسّاس به این صورت در همه جهان و در طول تاریخ بی سابقه بود.
     ایجاد ساواک روزنامه نگاران تهران را بيش از ديگران نگران کرده بود زیرا که با مآمور قدیمی دایره مطبوعات شهرباني (پلیس)، معروف به «محرم علی خان» روابط دوستانه داشتند.
     ناراضی بودن مردم از ساواک در دهه های بعد به حدی بود که در سال انقلاب هرمقام تازه منصوب از سوی شاه، وعده انحلال آن را می داد.
     برخی از مورّخان نوشته اند که روش و طرز عمل مقامات ساواک در جریان انقلاب به گونه ای بود که به حذف نظام سلطنتی 2500 ساله کمک فراوان کرد!. بررسی پرونده های ساواک که ساختمان آن [به رغم مين گذاري بودن ورودي هاي آن] در دو روز اول پیروزی انقلاب به دست مردم افتاده بود نشان داد كه ماموران اين سازمان نه تنها برای مردم معمولی و کارمندان، بلکه برای مقامات تراز اول و وزیران وقت پرونده سازي كرده بودند ـ پرونده هاي درد سر ساز!. در دهه نخست پس از انقلاب به همین پرونده ها استناد شد و ....
     در كشورهاي پيشرفته، افراد مي توانند در صورت درخواست، از مفاد گزارشهاي محرمانه برضد خود (که ارتباط با مسائل امنیت کشور نداشته باشد) آگاه شوند و در صورت «خلاف واقع بودن» به دادگاه دادخواست دهند و تقاضاي پاك كردن اتهام از سابقه خودرا كنند. براي مثال: در آمريكا هر فرد هر وقت كه بخواهد مي تواند با پُر كردن يك فرم و پرداخت مبلغي مختصر (4 دلار)، از چنين گزارشهايي در اف بي آي (امنيت داخلي) درباره خود آگاه شود. به علاوه، گزارشهاي راكد پس از گذشت زمان معين، مشمول مرور زمان و بلا اثر مي شوند.
     قوانين اساسي کشورها، تصميمگيري قطعی نسبت به افراد را به استناد گزارش هاي محرمانه ممنوع کرده اند مگر پس از تفهيم مفاد گزارش و دفاع فرد در برابر آن از خود و يا حُکم دادگاه پس از محاکمه علني فرد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
بحث بر سر ثبت عقد نکاح در دهه 1310 در ایران
17 آگوست 1836 (26 امُرداد 179 سال پیش) قانون اجباري شدن ثبت تولّد، مرگ و نكاح در انگلستان به اجرا درآمد و كشورهاي ديگر كه تا آن زمان این اجبار را نداشتند به تدريج دارای چنین ضوابطی شدند و کشورهای اسلامی در مورد نکاح (عقد ازدواج) پس از همه آنها و تدریجا و در برخی از این کشورها؛ مشروط. در کشورهای اسلامی، روحانیون گفته بودند که نکاح به لفظ است (شفاهی) با حضور شاهد و معرف و حصول رضایت طرفین. در صورت تمایل و رضایتِ طرفین می توان آن را ثبت کرد ولی اجبار به ثبت؛ نه. در ایران در دهه 1310 هجری دولت وقت، به استناد چند پرونده قضایی ِ دبّه در آوردن شوهران پس از ازدواج لفظی (اِنکار وقوع ازدواج)، ثبت نکاح را اجباری کرد ولی در قانون مربوط آوَرد که اگر دفتر ثبت ازدواج در دسترس نباشد، تا دسترسی به چنین دفتری، ازدواج لفظی مانعی ندارد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
شايعه تشكيل كنفدراسيون ايرانزمين در 1963
محمدظاهرشاه
19 سپتامبر 1963 (1342خورشيدي)، محمدظاهرشاه پادشاه وقت افغانستان (كه در سال 2007 فوت شد) و بانويش، براي يك ديدار رسمي از ايران وارد تهران شدند. با ورود آنان به تهران بار ديگر شايعه تشكيل كنفدراسيونی از دو كشور كه بيش از دو هزار سال بخش اصلي يك امپراتوري را تشكيل مي دادند و سپس گسترش آن در همه ايرانزمين (مردمي كه داراي تاريخ، فرهنگ و نياكان مشترك هستند) بر سر زبانها افتاد و خبر رسانه هاي جهان شد و وسيعا مورد بحث و تفسير قرار گرفت. [بعدا معلوم شد که عواملي در انتشار شايعه و بزرگ کردن آن دست داشتند تا قدرت هاي وقت به استناد آنها واکنش نشان دهند و موضوع بارديگر به بايگاني سپرده شود].
     در آن زمان دو بلوك غرب و شرق ـ به يك نسبت ـ با ايجاد اين كنفدراسيون مرکب از كشورهاي مستقل مخالف بودند. شوروي نگران ايجاد ناآرامي در تاجيكستان (بخش اصيل ايرانزمين) و شهرهاي سمرقند، بخارا و منطقه مَ رو بود، پاكستان نمي خواست بلوچ ها و پاتان ها را از دست بدهد، تركيه دِلواپَس نا آرامي در ميان كُردهايش بود و ناتو (غرب) در اضطراب ـ از گسترش كنفدراسيون احتمالي، آينده خليج فارس و نفت، و لذا ضديت آغاز شد و ....
    محمدظاهرشاه که 16 اکتبر 1914 به دنيا آمده بود 23 جولاي 2007 و پس از 93 سال عُمر و 40 سال سلطنت درگذشت.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
زندان و شلاق مجازات تقی روحانی گوینده رادیو ایران که در راه انتقال به زندان براثر کتک خوردگی فلج شد و توان تکلّم را از دست داد
19 سپتامبر 1979 (28 شهریور 1358) قاضی شرع دادگاه انقلاب تهران تقی روحانی (محمدتقی روحانی مقدم) گوینده قدیمی رادیو ایران را به جرم تبلیغ برای رژیم پهلوی و تلاش رادیویی برای انصراف مردم از ادامه انقلاب به 5 سال زندان و به جرم نوشیدن مشروب الکلی به 80 ضربه شلاق محکوم کرد. طبق این حکم، قراربود که تقی روحانی دو سال از زندان خودرا در ایرانشهر بگذراند.
    وی در جریان انتقال از یک زندان به زندان دیگر و گویا برای انتقال به ایرانشهر (بلوچستان)، در جاده ای در حاشیه تهران از دست مراقبان اش ربوده شد و در بیابان بر اثر ضربات وارده به جمجمه اش فلج شد که تا پایان عُمر (پنجم تیرماه 1392) و به مدت 34 سال قادر به راه رفتن و تکلم نبود و در خانه اش در محله نارمک زندگی می کرد تا درگذشت.
    طبق شنیده های وقت(اواخر شهریور 1358) در تحریریه روزنامه اطلاعات، گویا در جریان انتقال که شبانه صورت گرفته بود [میان راه] اورا کتک زده بودند.
    صدای تقی روحانی که دهها سال گوینده خبر، مجری و سرپرست برنامه هاي راديو دولتی ایران بود برای ایرانیان وقت آشنا بود. وی تا آستانه پیروزی انقلاب گویندگی می کرد. تقی روحانی زمانی هم عملا سرپرست رادیو ایران بود.
    تقی روحانی که یک تهرانی بود و قبلا در مدارس تهران تدریس می کرد، در دادگاه انقلاب در دفاع از خود گفته بود که کار گوینده خواندن مطالبی است که به دست او می دهند. گوینده، نویسنده و مفسّر مطالب نیست و خانه محقر او در محله کارمندنشین نارمک گوياي آن است که وی اهل سوء استفاده از کار گویندگی نبوده است و گرنه خانه اش در شمال شهر بود و بهتر و بزرگتر. وی در عین حال به صرف مشروبات الکلی اعتراف کرده بود. تقی روحانی به رغم فلج بودن 93 سال عُمر کرد. وی 35 سال گوینده بود.
     همزمان با انتشار خبر محکوم شدن تقی روحانی در دادگاه، محمدی گیلانی حاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی اعلام کرد که اَحدّی جز قاضی شرع یک دادگاه، حق محکوم کردن متهمان را به مجازات شلاق ندارد و این کار منحصرا از اختیارات حاکم شرع است. اعلامیه محمدی گیلانی در شماره 29 شهریور روزنامه های تهران انتشار یافته بود.
تقی روحانی در دو مرحله عُمر

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
گزارشِ اختصاص یارانهِ نوبت اول سال 1401 دولت به 1836 روزنامه، نشریه، خبرگزاری و وبگاه با ذکر نام و میزان یارانه ـ از چند میلیون تا چند میلیارد    وبگاهِ «خبرنگاران و رسانه» که اخبار رسانه ها و روزنامه نگاران را منعکس می سازد به نقل از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گزارش یارانه پرداختی نوبت اول (سال 1401) به روزنامه ها، نشریات (هفته نامه ها، ماهنامه ها و فصلنامه ها) و خبرگزاری ها و پایگاههای خبری کشور را منتشر ساخت.
    الناز قنبری خبرنگار وبگاهِ «خبرنگاران و رسانه ها» این کمک دولتی را در سه فهرست (جدول) با ذکر نام رسانه، مدیر آن و مبلغ دریافتی، در آن وبگاه قرار داده است که سند برای تاریخ نگاران خواهد بود. مبالغ اختصاص داده شده (یارانه هر رسانه) متفاوت است؛ از چند میلیون تا چند میلیارد ریال.
    طبق این سه فهرست (سه جدول) که معمولا تا مدتی در وبسایتِ «خبرنگاران و رسانه ها» باقی خواهدماند، یارانه بگیران عبارتند از:
    223 روزنامه، 928 نشریه و 685 خبرگزاری و وبگاه خبری داخلی که دارای مجوز هستند. برخی از این رسانه هایِ مشمول یارانه، به احزاب وابستگی دارند (اصطلاحا؛ اختصاصی هستند).
    جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که چنین کمک مالی می کند. دولت جمهوری اسلامی ـ خود دارای یک روزنامه (روزنامه ایران) و یک خبرگزاری (ایرنا) است و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رادیو تلویزیون کشور یک سازمان ملّی است. این گزارش در روزنامه ها دیده نشد!. وزارت ارشاد نیمه شهریور 1401 موضوع را اعلام کرده بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو انديشه
نظرات دبیر پیشین حزب کمونیست آمریکا که با همزیستی مسالمت آمیز مسکو با غرب و اصلاحات گورباچف مخالف بود و نتیجه را فروپاشی می دانست
گاس هال
گاس هال Gus Hall که از 1959 تا 2000 به مدت 40 سال و چندماه دبیر اول حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا بود و چهار بار نامزد انتخابات رئیس جمهوری این فدراسیون در گزارش چندین صفحه ای خود به کنوانسیون این حزب که 19 سپتامبر 1969 به صورت رساله و با عنوان On Course (ادامه مسیر مورد نظر) انتشار یافت به رغم داشتن روابط دوستانه با رهبران وقت شوروي، با سیاست همزیستی مسالمت آمیز مورد اشاره آنان با بلوک غرب مخالفت کرد و آن را نوعی انحراف از مسیر خواند که به استحاله و شکست می انجامد.
    گاس هالِ فنلاندی تبار که پدر او یک کارگر معدن و گاهی فلزکار در ایالت مینه سوتا بود از جوانی وارد حزب کمونیست آمریکا شده بود. پدر او که از فنلاند به آمریکا مهاجرت کرده بود یک کمونیست بود و گاس از طریق پدرش با افکار سوسیالیستی آشنا شده بود و بعدا در مسکو و در مدرسه بین المللی لنین به تکمیل اطلاعات خود درباره سوسیالیسم، تاریخچه و اصول و انواع آن پرداخته بود.
    گاس هال که 14 نوشته، رساله و کتاب منتشر کرده نظرات و مشاهدات خود در زمینه وضعیت روز را در نشریه «پالیتیک اَفِرز» منتشر می کرد. کتاب های معروف او «امپریالیسم امروز» و «آیا می شود در محیط کاپیتالیستی به زندگی کردن ادامه داد و راضی بود؟» عنوان دارند. او در کتاب «بحران کاپیتالیسم» نوشته است که اگر برابری نسبی انسان ها تأمین نشود صلح وجود نخواهد داشت. «آرامش و امنیت» حق انسان است. وی ژورنالیسم، تحلیل گری رویدادها و دقت برنامه ریزی بلوک غرب و پافشاری در اجرای برنامه ها را عوامل بقاء و قدرت این بلوک می دانست و مسکو را فاقد آنها.
    گاس هال در نوشته هایش، همه جا، «مزدك پارسی» را بنيادگذار سوسياليسم در جهان اعلام داشته است. با وجود سفر هرساله به مسکو و داشتن روابط صمیمانه با کرملین نشینان وقت، گاس عقيده داشت كه در پياده كردن سوسياليسم در روسيه عجله شده بود، جهش ضرورت نداشت زيرا اين كشور آمادگي و شرايط پیاده کردن آن مسلک را نداشت. پیش از انقلاب بلشویکی سال 1917 چون تردید به پیروز شدن آن بود، از قبل برنامه برای اداره کشور تدوین و مدیر برای اداره امور و اجرای برنامه ها آماده نشده بود. پس از پیروزی انقلاب اکتبر 1917، هرکس که در خیابان شعار داده بود جویای مقام بود و تبدیل به بوروکرات شد و .... سران انقلاب بلشویکی اشتباهات انقلاب فرانسه و انقلابات 1848 اروپا را یا نمی دانستند و یا از آنها درس نگرفتند و در نتیجه، همان اشتباهات را مرتکب شدند.
    گاس هال که چندبار به اتهام راه انداختن اعتصاب و توطئه برای تغییر نظام آمریکا از طریق شورش (نه انتخابات و روش های دمکراتیک) بازداشت شده بود از این عقیده استالین که مخالف صدور سوسیالیسم به کشورهای دیگر بود جانبداری می کرد و می گفت که شرایط ، فرهنگ و روانشناسی هر ملت با ملت دیگر فرق دارد و بنابراین نمی شود عقاید را صادر و تحمیل کرد. این نظریه استالین پس از جنگ جهانی دوم تغییر کرد، خود او و جانشینانش به راه دیگری رفتند که همانا صدور سوسیالیسم بود و درگیری ها شدت گرفت و ....
    ايراد گاس هال به این تغییر سیاست و برنامه اين بود كه به جای اینکه اتحادیه سوسیالیستی (شوروی) را از این لحاظ به صورت یک کشور نمونه درآورند تا جهانیان آرزوی داشتن چنان نظام و سیستمی را کنند، نه تنها به مردم خود همه اش وعده دادند بلکه با تبلیغات و تظاهر، نزد خارجیان بزرگنمایی و کامل نمایی کردند و بدتر از همه، صدور كمونيسم را سرلوحه برنامه هاي خود قراردادند كه اين كار نه تنها خصومت آمريكا را برانگيخت بلكه خزانه آن دولت (مسکو) را تهي ساخت و ناچار شد به جاي تأمین رفاه و پیشرفت، همه اش امروز و فردا کند و به مردم خود وعده زندگاني بهتر بدهد.
    گاس هال بر این باور بود که نخست، مردم باید با تمام وجود سوسیالیست شوند و تفکر سوسیالیستی و برابری داشته باشند و بعد کشور (نظام و دولت)، و این کار میسّر نخواهد بود مگر با آموزش عمومی و اصلاح رفتار، پندار و کردار (انقلاب فرهنگی).
    گاس هال که در كشورهاي سوسياليستي از او همانند رئيس يك كشور استقبال مي كردند هشتم اکتبر 1910 به دنیا آمد و 13 اکتبر 2000 در نود سالگی درگذشت. انتخاب وی به دبیری حزب، از سال 1959 تا چند هفته به پایان عُمر تجدید می شد. گاس هال از مخالفان سرسخت سیاست های Glasnost (فضای بازـ آزادی بیان و ...) وPerestroika (اصلاحات سیاسی و حزبی ـ نظام حکومتی) گورباچف بود که در سال 1986 اعلام شدند. هال همان زمان گفته بود که اجرای این سیاست ها به صورت «دفعتا» که دلیل اتخاذ آن روشن نیست مفهوم شکست و عقب نشینی می دهد و به فروپاشی منجر خواهد شد. وی گورباچف و یلستین را افرادی ساده اندیش و فاقد توان تحلیل و دوراندیشی توصیف کرده است که با اشتباهات خود نه تنها دستاوردهای انقلاب بلشویکی بلکه تزارها را برباد دادند. گاس هال از دگرگونی چین نیز ناراضی بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
توماس پِين و انديشه هاي انقلابي اش
Thomas Paine
19 سپتامبر سال 1792 توماس پين روشنفكر و انقلابي معروف از انگلستان كه در آنجا به دليل ضديت هايش در معرض دستگيري و مجازات بود به فرانسه گريخت. وي كه ژانويه سال 1737 در انگلستان به دنيا آمده بود در سال 1809 درگذشت. توماس Thomas Paine در جواني از انگلستان به آمريكا مهاجرت كرد، ولي در اينجا نتوانست ظلمي را كه به بردگان سياهپوست مي شد تحمل كند و دست به انتشار كتابي تحت عنوان بردگان افريقايي در آمريكا زد و رفتار با آنان را ناعادلانه و غير انساني خواند. وي در آن زمان در شهر فيلادلفيا دستيار سردبير مجله پنسيلواليا بود. او سپس بر ضد سران وطنش، انگلستان، اقدام كرد و به مهاجران آمريكايي حق داد كه بر ضد انگلستان انقلاب كنند و نوشت: انگلستان بر مهاجران آمريكا ماليات وضع مي كند بدون اين كه اجازه دهد كه نمايندگانشان در جريان وضع ماليات حضور داشته باشند، لذا مهاجران حق دارند اين ماليات را نپردازند و اصولا دليلي براي وابسته بودن مهاجران به دولت انگلستان وجود ندارد.
    
پشت جلد کتاب عقل سليم

پين عقايد خود را در اين زمينه در كتاب كوچكي تحت عنوان عقل سليم Common Sense منتشر كرد كه با وجود كمي جمعيت آمريكا در آن زمان، پانصد هزار نسخه فروش داشت و محرك بزرگي براي انقلاب استقلال آمريكا بود. در جريان انقلاب استقلال مهاجرنشينان كه مسلحانه بود، پين در صف سربازان انقلاب قرار گرفت و با نطق و نوشته آنان را تشويق به مقاومت مي كرد و به آنها مي گفت كه اين انقلاب زود يا دير بايد صورت مي گرفت زيرا كه در عصر دليل (Reason) ظلم عمر طولاني نخواهد داشت. پين آن چنان مورد توجه استقلال طلبان قرار گرفته بود كه با وجود اين كه خارجي بود در آمريكا داراي مقام مهم دولتي شد. پين در فرانسه نيز به صف انقلابيون پيوست و كتاب حقوق بشر را نوشت.
     وي در اينجا هم با وجود خارجي بودن به عضويت مجلس انقلاب فرانسه درآمد. در اينجا، فشار او مخصوصا روي اين نكته بود كه وظايف دولت و قوانين بايد بسيار ساده باشند تا مردم آنها را بفهمند و درك كنند وي عقيده داشت كه قانون و ضابطه هر چه واضحتر و ساده تر باشد، رعايت آن بهتر و سوء استفاده از آن كمتر خواهد بود. بي سوادي، فقر، شكاف ميان فقير و غني و استبداد را بزرگترين دشمنان پيشرفت و سعادت بشر مي دانست. چون مخالف مجازات اعدام بود، در دوران ربسپير تحت تعقيب قرار گرفت و به آمريكا بازگشت. يكي ديگر از عقايد او، كوتاه بودن دوره نمايندگي و محدود بودن دوره ها بود. او شديدا مخالف دوره نمايندگي بيشتر از دو سال بود و مي گفت كه نمايندگي مردم نبايد به صورت حرفه درآيد كه در آن صورت نماينده فاسد مي شود و يا اين كه به تكبر و غرور مي گرايد و از مردم جدا مي شود و فاصله مي گيرد. نفوذ كلام او كمك كرد كه دوره مجلس نمايندگان در آمريكا 2 ساله باشد و بعضي فرماندارها و شهردارها نتوانند بيش از يك يا دو دوره براي اين سمت انتخاب شوند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
در قلمرو ادبيات
كتاب جنجالي «داستان واقعي دودمان بوش» ـ روش ويژه «کيتي کلي» در بيوگرافي نگاري


بانو «كيتي كليKitty Kelley» روزنامه نگار، بيوگرافي نويس و مولف آمريكايي كه تاكنون بيش از 20 بيوگرافي ازجمله بيوگرافي جنجال برانگيز سال 1998 درباره خاندان سلطنتي انگلستان و بيوگرافي هاي ننسي ريگن، فرانک سيناترا و ژاکلين کندي را منتشر ساخته شنبه شب 18 سپتامبر 2004 در شبكه تلويزيوني «سي ـ سپن» به پرسش هاي رسانه ها و مردم درباره تاليف تازه خود «داستان واقعي دودمان بوش» كه 14 سپتامبر 2004 به توزيع داده شده بود پاسخ گفت. در اين كتاب مطالبي از جمله كوكايين كشيدن جورج دبليو بوش (رئيس جمهوري وقت) در كمپ ديويد به نقل از زن برادرش، مِترس داشتن جورج بوش (پدر)، الكلي بودن پدربزرگ (پدربزرگ جورج دبليو)، برنامه ريزي اين خانواده به حفظ قدرت و ايجاد دودمان (سلسله)، آرزوي داشتن شهرت «خانواده اول جهان بودن»، و نيز پارتي بازي (مراعات حال) براي جورج دبليو بوش در گارد ملي تگزاس كه به قصد نرفتن به جبهه ويتنام وارد آن شده بود به خاطر نفوذ پدرش، و ... به چاپ رسيده كه بارها از آن برضد بوش استفاده شده است.
     در برنامه تلويزيوني شنبه شب، بانو «كيتي كلي» در پاسخ به پرسشها، مطالب تازه اي بيان داشت كه اگر تاييد شوند برخلاف آن چه هستند كه بيش از دو قرن شعار آمريكاييان بوده است. از جمله اينكه به اشاره نزديكان بوش بسياري از رسانه هاي آمريكا از نقد و انتشار خبر درباره كتاب تازه او خودداري كرده بودند و «لاري كينگ» حاضر نشده بود كه در برنامه اش در «سي ان ان - ساعت 9 شب» با او در زمينه تاليف تازه مصاحبه كند. [لاري کينگ چند سال بعد از سي ان ان بازنشسته شد].
    بانو كلي كه خانواده اش عموما جمهوريخواه (حزب جورج بوش) هستند گفته بود كه به اشاره بانو باربارا بوش (مادر جورج دبليو بوش) كارهاي اورا از موزه ملي آمريكا برداشتند.
    با اينكه سخنگوي وقت کاخ سفيد واشنگتن (سخنگوي جورج بوش) مندرجات كتاب را نادرست خوانده بود ،اثر تازه بانو كلي كه داراي 733 صفحه است ظرف شش روز اول توزيع در صدر جدول پُرفروشترين كتابها قرارگرفته بود. بانو «كلي» گفته بود كه در كتابش بي طرفي را رعايت كرده و تاريك و روشن هاي خانواده بوش، هر دو، را بيان داشته است تا افكار عمومي آگاه شود و درست قضاوت كند.
    کيتي کلي متولّد اپريل 1942 از 19 سالگي وارد حرفه روزنامه نگاري شده و چند سال مقاله نگار واشنگتن پست بود. وي پس از ترک واشنگتن پست تصميم گرفت که به صف روزنامه نگاران «فري لنس» بپيوندد و مقالات و فيچرهاي خودرا از طريق سنديکا توزيع کند تا بيش از يک نشريه آنهارا منتشر کند و اختصاص به يک رسانه نداشته باشد. او به موازات روزنامه نگاري اينوستيگيتيو، به تاليف کتاب از تحقيقات خود و نيز بيوگرافي نگاري روي آورد. بيوگرافي نگاري او سبک ويژه دارد و او به جاي رفتن و مصاحبه کردن و دريافت خاطرات و يادداشت ها و ... از فرد مورد نظر، به روش اينوستيگيتيو (مشابه کارآگاه پليس) پيرامون او تحقيق مي کند و مي نويسد. بنابراين، بيوگرافي هاي او مخلوطي است از تاريخنگاري و روزنامه نگاري اينوستيگيتيو، و چون حاوي تبليغ و تمجيد نيست خالي از اعتراض و احيانا جنجال هم نمي تواند باشد. ازآنجاکه «خودسانسوري» در کار او تشخيص داده نشد به دريافت جايزه بزرگ بنياد «پن» نائل شده است و همچنين جوائز ديگر.
پشت جلد کتاب «داستان واقعي دودمان بوش» تاليف «کيتي کلي»

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ساير ملل
درگذشت بيستمين رئيس جمهوري آمريكا که ترور شده بود
James Abram Garfield
جيمز ابرام گارفيلد James Garfield بيستمين رئيس جمهوري آمريكا كه چندين هفته پيشتر در ايستگاه راه آهن شهر واشنگتن هدف گلوله قرار گرفته بود 19 سپتامبر سال1881 بر اثر شدت جراحات وارده درگذشت. چارلز گوتو به اين سبب گارفيلد را در ايستگاه راه آهن هدف گلوله قرار داده بود كه گارفيلد با دادن مقام دولتي به او مخالفت كرده بود. «گوتو» گارفيلد را متهم به اعمال تبعيض كرده بود.
    ويليام مكينلي، رئيس جمهور ديگر آمريكا نيز ششم سپتامبر 1901 هنگام ديدار از يك نمايشگاه در ايالت نيويورك هدف گلوله يك آنارشيست لهستاني تبار قرار گرفت و هفت روز بعد درگذشت.
    گارفيلد تنها شش ماه و 15 روز رئيس جمهور آمريکا بود. وي 19 نوامبر 1831 به دنيا آمده بود. گارفيلد 9 دوره متوالي هم عضو مجلس نمايندگان آمريکا بود.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
عقيده سياسي تا مرگ ـ اعدام گوينده برنامه هاي راديو برلين به زبان انگليسي
William Joyce
ويليام جويس William Joyce نوزدهم سپتامبر 1945 (و کمتر از 5 ماه پس از شکست آلمان در جنگ جهاني دوم) به جرم خيانت به انگلستان به اعدام محكوم شد. وي در نيويورك به دنيا آمده بود، ايرلندي بود و هنگام دستگيري و محكوم شدن تابعيت آلمان را داشت و تنها يك سوم عمر خودرا در انگلستان زندگي كرده بود و چند سال هم گذرنامه انگليسي داشت.
     جويس از نوجواني داراي عقايدي مشابه هيتلر و موسوليني بود. وي که در نوجواني با خانواده ايرلندي تبارش از آمريکا به ايرلند نقل مکان کرده بود پس از چند سال اقامت در ايرلند به انگلستان رفته بود. او از آغاز جنگ جهاني دوم تا آخرين روز تصرف شهر برلين به دست نظاميان روس، گوينده و دبير اجراي برنامه هاي زبان انگليسي راديو آلمان بود و با اين كه دولت انگلستان گوش كردن به راديو آلمان را ممنوع كرده بود، بسياري از انگليسي ها برنامه اورا گوش مي كردند و وي را لرد هاو ـ هاو Lord Haw - Haw خطاب مي کردند زيراکه تودماغي صحبت مي کرد.
     پس از خودكشي هيتلر، جويس از برلين فرار كرد، ولي دستگير و جهت محاكمه به انگلستان منتقل شد.
    پارلمان انگلستان به خاطر محاكمه كردن و مجازات او، قانون مجازات خائنان به وطن را اصلاح و تجديد نظر كرد و چون جويس در طول استفاده از گذرنامه انگليسي خود بر ضد اين كشور تبليغ كرده بود مشمول اين قانون قرار گرفت، در 1945 محكوم و در سال 1946 اعدام شد و در طول محاكمه گفت كه هر چه را كرده به خاطر عقيده سياسي اش بوده و پشيمان نيست.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ايجاد شوراي اروپا مرکب از کشورهايي که حقوق بشر را رعايت کنند و حکومت قانون داشته باشند
«شوراي اروپا Council of Europe» كه داراي 47 عضو است 19سپتامبرسال 1946 (4 ماه پس از پايان جنگ جهاني دوم در اروپا و در روزي چون امروز) ايجاد شد.
    اين شورا كه مقرّ آن در استراسبورگ فرانسه است ارتباط به اتحاديه اروپا ندارد.
    هركشور اروپايي كه متعهد به رعايت حكومت قانون باشد و تضمين كند كه حقوق بشر را رعايت خواهد كرد و آزادي شهروندانش تامين است مي تواند عضو اين شورا شود. شوراي اروپا در اجلاس عمومي سال 1950 خود ميثاقي را تصويب كرد كه در آن پايه دادگاه حقوق بشر اروپا گذارده شده است.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
يادداشتي كه نشان مي دهد دولت صدام راضي به بازرسي از آن کشور شده بود
يادداشت 39 سطري غير منتظره وزير امورخارجه دولت حزب بعث عراق خطاب به دبير كل سازمان ملل كه دوشنبه شب 16 سپتامبر 2002 به او تسليم و 18سپتامبر متن آن براي آگاهي عموم انتشار يافت به عنوان سند در تاريخ جاي گرفته است.
     در اين يادداشت كه به امضاي وزير امور خارجه وقت عراق رسيده چنين آمده است:
    "جمهوري عراق در پاسخ به خواست دبيركل اتحاديه عرب و دولتهاي عربي، اسلامي و دوست تصميم گرفته است كه بدون قيد و شرط به بازرسان اسلحه، و مامور از جانب سازمان ملل اجازه دهد براي تكميل و اجراي قطعنامه مربوط شوراي امنيت وارد عراق شوند تا اطمينان حاصل شود كه عراق داراي اسلحه كشتار جمعي نيست، و در عوض دشواري هاي اعمال شده موجود از جمله تحريم اقتصادي عراق برطرف شود.".
     در اين يادداشت اضافه شده بود که دولت جمهوري عراق انتظار دارد كه همه كشورهاي عضو سازمان ملل و شوراي امنيت اين سازمان بر پايه منشور ملل و عنايت به اصل 2 اين منشور، حاكميت ملي و تماميت ارضي و استقلال سياسی عراق را محترم بشمارند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
روزگار صدام حسين در زندان
صدام پس از دستگيرشدن در دسامبر2003

نوزدهم سپتامبر 2004 (9 ماه پس از بازداشت صدام حسين و دو سال و 3 ماه و 21 روز پيش از اعدام او) جان برنز روزنامه نگار آمريكايي درباره زندگي و رفتار وي در زندان از قول «بختيار امين» عضو كابينه موقت عراق در نيويورك تايمز چنين نوشته بود:
     "صدام كه همچنان خودرا رئيس جمهوري قانوني عراق مي داند در محوطه يكي از كاخهاي خود در نزديكي فرودگاه بغداد در يك سلول 3متر در چهارمتر بسر مي برد و نظاميان آمريكايي با انواع اسلحه نگهبان اين محوطه هستند. او دمپايي پلاستيك بر پا و عباي عربي بر دوش مي افكند، قرآن و كتب تاريخ عرب و افتخارات اعراب را مي خواند و به گياه و بوته علاقه مند است و گاهي هم درخواست سيگار و شيريني مي كند. ناشتايي او همان غذاي از پيش آماده شده (پاكتي) سربازان آمريكايي است. هر روز سه ساعت هواخوري و ورزش مي كند. چون به بيماري بزرگ شدن پروستات مبتلاست و احتمال تبديل اين بيماري به سرطان وجود دارد منظما براي درمان با هلي كوپتر به بيمارستان نظامي آمريكا منتقل مي شود. او مي گويد كه هرچه را كه در طول سه دهه حكومتش انجام داده بود بر طبق وظايف قانوني اش بود.".
    بختيار امين كه خود از دست صدام به خارج از عراق فرار كرده بود و در طول تبعيد رابط ناراضيان عراقي با سازمانهاي جهاني دفاع از حقوق بشر بود گفته بود كه در همين محوطه 80 همكار ديگر صدام نگهداري مي شوند ولي با او تماس ندارند لكن يازده تن از آنان كه ارشديت دارند در ساعات هواخوري با خودشان درتماسند و مي توانند با هم شطرنج و تخته نرد بازي كنند. آنان همچنان يكديگر را «جناب» خطاب مي كنند و القاب سابق را بكار مي برند.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
قتل؛ سرانجام يك ماجراي عاشقانه دكتر و بيمار ـ تناسب و هماهنگي شرط بقاء ازدواج است
قيافه سوزان در دادگاه

محاكمه بانو «سوزان مائه پولك Susan Mae Polk» که چهل و چهار ساله بود به اتهام قتل شوهر70 ساله اش دكتر فرانك پولك Frank Polk درسپتامبر 2005 ـ در زمان خود سئوالات متعدد را به ميان آورده بود. اين محاكمه در يك دادگاه ايالت كاليفرنيا در شهر سانفرانسيسكو انجام شده بود.
     سوزان كه داراي 3 پسر است گفته بود هنگامي كه 15 ساله بود، از سوي دبيرستان مربوط اورا به دفتر دكتر پولك روانپزشك و روانشناس فرستادند زيرا كه يكي از دبيران او به مدير دبيرستان گزارش كرده بود كه وي به افسردگي دچار شده و احتمال خودكشي اش مي رود. دكتر پولك پس از چند جلسه ديدار، به او ابراز علاقه كرد و لذا اين ديدارها بدون اطلاع والدين و مدرسه ادامه يافت. يك سال بعد دكتر اورا به اطاق خواب خود برد و پس از شش سال داشتن رابطه، با او ازدواج كرد. رفت و آمد دزدانه دوران جواني، وي را از پيشرفت مانع شد و در دوران زندگي خانوادگي تفاوت سن و سطح تحصيلات (زن و شوهر) باعث درگيري هاي متعدد مي شد و روز ماجرا، دكتر با كارد آشپزخانه مخصوص قطعه كردن گوشت به او حمله كرد كه وي كارد را از دست شوهر خارج ساخت و ديگر نفهميد كه چه شد.
    در جلسه دادگاه دو پسر بر ضد مادر و پسر ديگر به نفع او شهادت دادند. سئوالات تازه در اين محاكمه كه قاضي را مجبور به تحقيق بيشتر كرده بود اين بود كه در آمريكا معاشرت دختر و پسر زير 18 سالگي با بزرگسالان بدون اجاز والدين و به ويژه مادر جرم است. دكتر پولك سوگند نامه بقراط را نقض كرده كه پزشكان را از معاشرت جنسي (سکس) با بيمار اكيدا ممنوع كرده است. 23 ايالت آمريكا با توجه به سوگند نامه 2 هزار و پانصد ساله بقراط، معاشرت خودماني (عاشقانه) دكتر و بيمار را جرم شناخته اند.
    قاضي گفته بود كه تحقيق در اين زمينه براي رعايت تخفيف در مجازات متهم لازم بود. به علاوه، انتشار خبر اين محاكمه و دستور او باعت تنبّه پزشگان مي شود و هشداري است به آن دسته كه سوگند نامه را فراموش كرده اند.
    رسيدگي دادگاه در سال 2006 از سر گرفته شد و قاضي سوزان را با رعايت تخفيف به تحمل زندان محکوم کرد. سوزان که متولد 1956 است در سال 2017 آزاد خواهد شد. اين رويداد يک بار ديگر ثابت کرد که تناسب و هماهنگي شرط بقاء ازدواج است نه تنها کشش ناشي از تمايلات غزيزي.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
ستاره آمریکایی موسیقیِ پاپ نامزدی خود را با یک ورزشکار ایرانی آمریکایی اعلام کرد
Britney Jean Spears ستاره 39 ساله آمریکایی موسیقیِ پاپ (Popular Music) 13 سپتامبر 2021 نامزدی خود با سام اصغری ـ ایرانی آمریکایی ـ یک ورزشکار، آموزشگر بدنسازی، مدل و بازیگر فیلم را اعلام کرد. سام اصغری متولد تهران در سال 2006 به آمریکا مهاجرت کرده است.
    رسانه ها، تصویری از این دو را منتشر کرده بودند که حلقه نامزدی در انگشت خودرا را نشان می‌دادند.
    بریتنی قبلا دو بار ازدواج کرده بود که اولین آن با دوست دوران کودکی‌ اش، جیسون الکساندر بود، ولی این ازدواج تنها چند روز بعد به طلاق کشیده شد و ازدواج دوم او با کوین فدرلاین بود که از وی دو فرزند دارد. این ازدواج نیز 14 سال پیش به طلاق انجامید.
    سام اصغری و بریتنی 5 سال پیش باهم آشنا و به یکدیگر علاقه مند شدند و برای اینکه ازدواجشان دوام داشته باشد تصمیم گرفته بودند که پس از یک دوره رفت و آمد و شناخت کامل، نامزدی خودرا اعلام کنند. بریتنی در عین حال یک بازیگر و معروف به Princess of POP است.
بریتنی و سام

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
بانوی 37 ساله بر سر گم شدن یک کارت دیجیتال اِس دی پسر نوجوانش را تیر زد و کشت!!
به گزارش فاکس نیوز، ساعت ده و 15 دقیقه بامداد شنبه 11 سپتامبر 2021 یک بانوی 37 ساله در شیکاگو پسر 12 خود را در خانه با شلیک چند گلوله کشت. این زن «فالون هریسFallon Harris» نام دارد.
    علت تیراندازی به فرزند، گم شدن کارت حافظه دیجیتالی (SD - Memory Card) این زن بود. معمولا از این کارت ها در دوربین دیجیتال عکاسی و ضبط و پخش موسیقی و عمدتا در اتومبیل استفاده می شود. او از پسرش پرسیده بود که کجاست کارت اِس دیِ مَن و پسر با بالا انداختن شانه هایش و با بی اعتنایی، پاسخ داده بود که نمی داند و دو بار پاسخ نَه داده بود. فالون قبلا از آن کارت در اتومبیل استفاده می کرد و آن را بیرون آورده بود. مادر پس از دیدن بی اعتنایی و شنیدن دوبار پاسخ نَهِ آنچنانی از فرزند، سلاح خود را بدست گرفت و بسوی پسرش که به آشپزخانه دویده بود شلیک کرد و باعث مرگ پسر شد. گفته شده است که سابقه نداشته مادری پسر نوجوانش را بر سر چیز کوچکی مثلا گم شدن کارت ضبط بکشد.
فالون ـ پسرش

 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
تاريخ از نگاهي به تصوير
نرخ برابری دلار نسبت به ریال در 24 شهریور 1394: 3500 تومان ـ در شهريور 1399 هفت برابر اين رقم
روزنامه جام جم وابسته به سازمان رادیوتلویزیون جمهوری اسلامی در صفحه اول شماره سه شنبه 15 سپتامبر (24 شهریورماه 1394) خبر از افزایش نرخ برابری دلار به 3500 تومان داده بود. کُپی این تیتر:
        
     ـ روزنامه کیهان (وابسته به دفتر مقام رهبري) چند روز پیش از «جام جم» چنین نوشته بود:
     قیمت ارز در شهریور 1394 بالاترین نرخ در این سال را تا آن ماه تجربه می‌کند. این، در حالی است که در بحبوحه بیانیه هسته‌ای لوزان و «توافق وین» ادعا می‌شد گشایش‌های اقتصادی در راه است و از جمله بالارفتن ارزش برابری پول‌ ملی (ریالِ ایران). [در شهریور 1394 پنج ماه از بیانیه لوزان و حدود 2 ماه از توافق وین گذشته بود.].
    جداول روزانه بهای ارز و طلا در صفحه 4 روزنامه کیهان در شهریور 1399 روایت از حدودا 7 برابر شدن بهای ارزها در این ماه نسبت به شهریور 1394 دارد.
 نقل اين مطلب بدون ذکر نشاني پايگاه و نام مولف (نوشيروان کيهاني زاده) ممنوع است زيرا که نتيجه تحقيقات شخص وي و نظر اوست.
برخي ديگر از رويدادهاي 19 سپتامبر
 • 86:  


  آنتونيوس پيوس Pius كه بعدا امپراتور روم شد به دنيا آمد. وي تنها امپراتور روم بود كه با ايران نجنگيد. تنها يك بار به ايران اخطار داد كه متعرض قلمرو روم نشود.
      
      
      
      
 • 634:   سپاه اسلام به فرماندهی خالد ابن وَلید شهر دمشق را تصرف کرد. این شهر در آن زمان در کنترل روم شرقی (دولت قسطنطنیه ـ استانبول) بود.
      
      
 • 1893:   زنان كشور نيوزيلند حق شركت در انتخابات به دست آوردند.
      
      
 • 1955:  


  خوان پرون ناسيوناليست بنام آرژانتيني، با كودتای نظامیان از رياست کشور بركنار شد. در دهه 1940 بر پایه عقاید خوان پرونJuan Peron که تمایلات ناسیونالیستیِ عدالت خواهانه داشت و عقاید او به پرونیسم Peronism معروف شده است حزب Justicialista (The Justicialist Party) در آرژانتین تأسیس شد و پیروان و هواداران این مسلک دو دوره از 1946 تا 1955، خوان پرون (قبلا یک نظامی) را به ریاست جمهوری انتخاب کردند که در 1955 با کودتا نظامیان برکنار شد و به اسپانیا رفت. وی در 1973 که به آرژانتین بازگشت، در فرودگاه مورد استقبال حدودا سه میلیون و پانصد هزار آرژانتینی قرار گرفت و بار دیگر به ریاست جمهوری انتخاب شد و به رغم مخالفت آمریکا با کوبا دوستی تمام عیار برقرار کرد، ولی سال بعد (جولای 1974) در 79 سالگی درگذشت. حزب او هچنان فعال است و پس از حکومت نظامیان، سال هاست که قدرت را در دست دارد و حزب اول آرژانتین است.
      
      
 • 1957:   آمريكا نخستين آزمايش اتمي زير زميني را در صحرای استیت «نوادا» انجام داد.
      
      
 • 1968:   ديوان كيفر ايران كه وظيفه تعقيب قضايي كارمندان دولت و وابسته به دولت را بر عهده داشت 13 تن از مديران و مسئولان شركت واحد اتوبوسراني تهران را به اتهام سوء استفاده مالي بازداشت كرد و دولت رئيس راهنمايي و رانندگي پليس تهران را با حفظ سمت به مديريت شركت واحد اتوبوسراني منصوب كرد.
      
      
 • 1976:   یک هواپیمای بوئینگ شرکت هواپیمایی ترکیه (پرواز 452) در نزدیکی قره تپه به کوه برخورد کرد و همه 154 سرنشین آن کشته شدند.
      
      
 • 1985:   یک زلزله شدید بیش از 5 هزار تن را در مکزیکو سیتی کشت و صدها ساختمان را ویران ساخت. این زلزله که هزاران مجروح برجای گذارد نزدیک به ساعت 8 بامداد روی داد. اگر شب هنگام به وقوع می پیوست، تلفات آن خیلی بیشتر بود. درست در همین روز در سال 2017 در گوشه دیگری از کشور مکزیک زلزله روی داد که براثر آن 371 تن کشته شدند و هزاران تن مجروح گردیدند.
  گوشه ای از ویرانی پایتخت مکزیک در زلزله 19 سپتامبر 1985


      
      
 • 1989:   هواپیمای مسافربر یک شرکت فرانسوی که از شهر برازاویل (پایتخت جمهوری کنگو) با 170 سرنشین عازم پاریس بود در آسمان نیرژ منفجر شد و همه سرنشینان آن کشته شدند.
      
      
 • 2004:  


  «ژيانگ زمين» در هفتاد و هشت سالگي از رياست كميسيون فرماندهي ارتش چين کناره گيري كرد و اين سمت حساس برعهده «هو جين تائو» رئيس جمهوري چين قرارگرفت. ژيانگ که بازنشسته شده است فبلا از رياست جمهوري و رهبري حزب حاکم کناره گيري کرده بود. وي 15 سال عملا فرماندهي ارتش چين را برعهده داشت.
 • 2006:   در تایلند کودتا شد، دولت برکنار، پارلمان منحل و قانون اساسی به حالت تعلیق درآمد. دولت کوتا بعدا با انجام انتخابات موافقت کرد که در دسامبر 2007 برگزارشد.
      
      
 • نامه به مولف
  مشکلِ پیاده رو ایستگاه داریوشِ خیابان دماوند مضاعف شد ـ ضعف مطبوعات تهران که خبرنگار سطح شهر ندارند
 •   مخاطب ـ 16 شهریور 1393: مشکل پیاده روِ ضلع جنوبی خیابان دماوند در ایستگاه داریوش (مقابل ایستگاه اتوبوس) و چند قدمی میوه فروشی و نمایشگاه خودرو و چند بانک را در شماره اردیبهشت 1393 مجله روزنامک و نیز تاریخ آنلاین ایرانیان خواندم و گمان می کردم که روابط عمومی شهرداری و روابط عمومی شورای شهر تهران همان وقت آن را به اطلاع مقامات مربوط برسانند و رفع مشکل شود که درعین حال یک مشکل شهری است. چند روز پیش که ادامه مشکل را در تاریخ آنلاین خواندم با عکس پیاده رو و چرخ زباله به عنوان سند، تعجب کردم. با اینکه خانه ام در شمال غرب تهران است به ایستگاه داریوش رفتم و پیاده رو مشکل ساز را به همان صورتی دیدم که در تاریخ آنلاین شرح داده شده بود، با موبایل (سِلفون) خود از آنجا عکس گرفتم تا به خانواده و دوستان نشان بدهم و برایتان بفرستم. تعجب من وقتی بیشتر شد که مشاهده کردم که یک چرخ زباله دیگر بر چرخ قبلی اضافه کرده بودند و عبور از آنجا واقعا مشکل است. از افراد محل درباره چرخ دوم پرسیدم گفتند که از یک هفته پیش بر چرخ اول اضافه شده که می توانستند هر دو چرخ را ده قدم بالاتر جای دهند. به اظهار اینها، شهرداری تهران کار زباله جمع کنی و اتوبوسرانی و ... به مقاطعه کاران داده است. به نظر من اعضای شورای شهر باید منظما از سطح شهر بازدید کنند و مشکلات را تذکر دهند و گاهی هم ناشناخته با اتوبوس شهری رفت و آمد کنند تا وضعیت را لمس کنند. در کشورهای دیگر شهرداری ها وظایف متعدد دارند ازجمله امور مدارس، پلیس و بهداشت شهر و حتی زندان ـ البته منهای روزنامه نگاری که شهرداری تهران روزنامه نگار [روزنامه دار] هم هست و دیگران آن را برایش منبع درآمد، کرسی قدرت و شیپور تبلیغ می دانند. ادامه مشکلات شهری در عین حال ضعف مطبوعات تهران را نشان می دهد که خبرنگار در سطح شهر ندارند و هنگام انتخابات شورای شهر به مردم نمی گویند کسانی را انتخاب کنید که اتوبوس سوار و ساکن محله های وُرکینگ کلاس باشند و هر یکی ـ دو هفته یک روز در دفتر خود و بدون تعیین وقت قبلی همشهریان را ملاقات کنند تا از مشکلات باخبر شوند.
      مؤلف: نظری نیست.
      
  پس از رسانه ای شدن مشکل، چرخ های زباله به جای انتقال به محل دیگر، دو تا شده اند و مشکل عبور از پیاده رو؛ مضاعف! ـ اين عکس را که 16 شهريور 1393 با سلفون (تلفن موبايل) گرفته شده يک مخاطب ارسال داشته است و عکس اندکي تاريک است


      
  تا دهم شهریور 1393 (یکم سپتامبر2014) یک چرخ زباله کار عبور از پیاده رو مقطوع را مشکل تر ساخته بود


 •  

  مطالعه اين سايت و نقل مطالب آن با ذكر ماخذ (نشاني کامل سايت و نام مولف آن) آزاد است، مگر براي روزنامه هاي متعلق به دولت و دستگاههاي دولتي؛ زيرا كه مولف اين سايت اكيدا «روزنامه نگاري» را كار دولت نمي داند. روزنامه عمومي به عنوان قوه چهارم دمكراسي بايد كاملا مستقل از دولت و سازمانهاي عمومي باشد تا بتواند رسالت شريف خود را به انجام برساند.


   تماس با مولف:

  editor (a) iranianshistoryonthisday.com
  n.keihanizadeh (a) gmail.com